ЗА ЙЕРУСАЛИМ, градът, в който се намирал Божият храм, настъпили лоши времена. Цар Охозия току–що бил убит. Едва ли можеш да предположиш какво направила тогава майката на Охозия, Готолия. Тя убила синовете на Охозия — собствените си внуци! Знаеш ли защо? — * За да може тя да управлява вместо някой от тях.

Но един от внуците на Готолия, бебето Йоас, бил спасен, без баба му да разбере за това. Искаш ли да знаеш как? — Малкият Йоас имал леля на име Йосавеета, която го скрила в Божия храм. Тя могла да направи това, защото нейният съпруг Йодай бил първосвещеник. Те двамата се погрижили за това Йоас да бъде в безопасност.

Йодай и Йосавеета крили Йоас в храма в продължение на шест години. Там Йоас бил учен на всичко относно Йехова Бог и неговите закони. Накрая, когато Йоас навършил седем години, Йодай предприел действия, за да го направи цар. Искаш ли да научиш какво направил Йодай и какво станало с бабата на Йоас, злата царица Готолия? —

Йодай тайно свикал специалните телохранители, които пазели царете в Йерусалим по онова време. Той им разказал как със съпругата си бил спасил малкия син на цар Охозия. След това Йодай им показал Йоас и те разбрали, че той е законният владетел. Тогава бил изготвен план за действие.

Йодай извел Йоас пред народа и сложил на главата му царска корона. Тогава хората започнали ‘да пляскат с ръце и да казват: Да живее царят!’. Телохранителите стоели около Йоас, за да го пазят. Когато чула радостните възгласи на хората, Готолия излязла навън и започнала да вика, че има заговор срещу нея. Но по заповед на Йодай, телохранителите я убили. (4 Царе 11:1–16)

Дали според тебе Йоас продължавал да слуша Йодай и да върши каквото е правилно? — Да, той правел това, докато Йодай бил жив. Йоас дори се погрижил израилтяните да дават пари, за да може да бъде направен  ремонт на Божия храм, който бил занемарен от баща му Охозия и от дядо му Йорам. Но нека да видим какво станало след смъртта на първосвещеника Йодай. (4 Царе 12:1–16)

Йоас бил спасен

Йоас бил на около четирийсет години. Вместо да продължава да дружи със служителите на Йехова, Йоас се сприятелил с хора, които се покланяли на фалшиви богове. По онова време свещеник на Йехова бил Захария, синът на Йодай. Какво според тебе направил Захария, когато научил за лошите неща, които вършел Йоас? —

Захария казал на Йоас и на народа: „Понеже вие оставихте Господа, то и Той остави вас.“ Тези думи ядосали Йоас толкова много, че той заповядал Захария да бъде убит с камъни. Представи си само — преди време Йоас бил спасен от убийство, но в този случай самият той наредил Захария да бъде убит! (2 Летописи 24:1–3, 15–22)

Можеш ли да посочиш какви поуки съдържа този разказ за нас днес? — Никога не бихме искали да сме като Готолия, която била жестока и изпитвала омраза. Вместо това трябва да обичаме събратята си по вяра и дори и враговете си, точно както ни учел Исус. (Матей 5:44; Йоан 13:34, 35) И помни, ако ние подобно на Йоас вършим онова, което е добро, трябва винаги да избираме за свои приятели хора, които обичат Йехова и които ни насърчават да му служим.

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.