ПОЗНАВАШ ли някого, който е много болен? — Искало ли ти се е да можеш да му помогнеш? — А ако той е от друга страна или има различна религия? Дали все още ще искаш да му помогнеш? — Едно малко момиче, което живеело в Израил преди почти 3000 години, постъпило по такъв начин. Нека видим какво се случило тогава.

В онези дни израилтяните и жителите на близката страна Сирия често воювали помежду си. (3 Царе 22:1) Веднъж сирийците дошли и пленили малкото момиче. Те го завели в Сирия, където станало робиня на жената на Нееман, военачалникът на сирийската армия. Нееман бил болен от сериозна болест, наречена проказа, от която плътта на човек можело да окапе.

Малкото момиче обяснило на жената на Нееман как господарят му можел да бъде излекуван. То казало: ‘Ако Нееман беше в Самария, пророкът на Йехова Елисей можеше да го излекува от проказата му.’ Начинът, по който малката робиня говорела за Елисей, подтикнал Нееман да повярва, че пророкът наистина може да го излекува. Затова с одобрението на сирийския цар Венадад Нееман и няколко от неговите служители тръгнали на дълъг път, като трябвало да изминат около 150 километра, за да намерят Елисей.

Най–напред те отишли при царя на Израил, Йорам. Те му показали писмото на цар Венадад, в което той го молел да помогне на Нееман. Но Йорам нямал вяра в Йехова, нито в неговия пророк Елисей. Царят мислел, че Венадад просто търси повод да се скара с него. Когато чул за това, Елисей казал на цар Йорам: „Нека дойде сега при мене.“ Елисей искал да покаже, че Бог има силата да излекува Нееман. (4 Царе 5:1–8)

Когато Нееман стигнал до къщата на Елисей със своите коне и колесници, пророкът изпратил пратеник да му каже: ‘Трябва да се изкъпеш седем пъти в река Йордан и ще бъдеш излекуван.’ Нееман се ядосал — той очаквал Елисей да дойде и да помаха с ръка върху болното място, за да го излекува от проказата. Вместо това пред него стоял само някакъв пратеник! Затова Нееман се обърнал ядосан и поискал да се върне у дома. (4 Царе 5:9–12)

 Как би постъпил ти, ако беше един от служителите на Нееман? — Те го попитали: ‘Ако Елисей те беше помолил да направиш нещо трудно, нямаше ли да го изпълниш? Тогава защо не направиш това лесно нещо — просто се изкъпи и ще бъдеш излекуван?’ Нееман ги послушал. Той ‘слязъл, та се потопил седем пъти в Йордан ... и месата му се обновили като месата на малко дете’.

Нееман се върнал при Елисей и му казал: „Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израиля.“ Той обещал на пророка, че никога повече няма „да принася ни всеизгаряне, нито жертва на други богове освен на Господа [Йехова — НС]“. (4 Царе 5:13–17)

Искаш ли и ти подобно на това малко момиче да помогнеш на някого да научи за Йехова и за нещата, които той може да направи? — Когато Исус бил на земята, един човек, който бил болен от проказа и проявявал вяра в него, казал: ‘Ако наистина искаш да ми помогнеш, можеш да го направиш.’ Знаеш ли какво отговорил Исус? — „Искам.“ И Исус го излекувал, точно както Йехова бил излекувал Нееман. (Матей 8:2, 3)

Знаеш ли, че Йехова ще направи нов свят, в който всички хора ще бъдат здрави и ще могат да живеят вечно? — (2 Петър 3:13; Откровение 21:3, 4) Без съмнение тогава ще искаш да разкажеш на другите за тези чудесни неща!