Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

 Учи децата си

Марко не се отказал

Марко не се отказал

МАРКО написал една от четирите книги в Библията, които описват живота на Исус. Неговата книга е най–кратка и най–лесна за четене. Кой бил Марко? Според тебе дали той познавал Исус? — * Нека да разгледаме с какви трудности се сблъскал Марко и нека разберем защо той никога не се отказал от това да бъде християнин.

За първи път името на Марко се споменава в Библията, след като цар Ирод Агрипа хвърлил Петър в затвора. През една нощ един ангел освободил Петър и той веднага отишъл в дома на майката на Марко, Мария, която живеела в Йерусалим. Това се случило по време на Пасхата през 33 г., около десет години след смъртта на Исус. (Деяния 12:1–5, 11–17)

Знаеш ли защо Петър отишъл в дома на Мария? — Вероятно, защото познавал някои от членовете на нейното семейство и знаел, че учениците на Исус провеждали събрания в дома ѝ. Братовчедът на Марко, Варнава, вече дълго време бил ученик на Исус. Вероятно той станал християнин на Петдесетница през 33 г. или преди това. Щедростта, която Варнава проявил към новите ученици, е спомената в Библията. Затова е възможно Исус да е познавал Варнава, леля му Мария и нейния син Марко. (Деяния 4:36, 37; Колосяни 4:10)

В своето евангелие Марко пише, че през нощта, когато Исус бил арестуван, с него имало и един млад човек, който бил „облякъл върху голото си тяло“ финна ленена дреха. Когато враговете се опитали да хванат младия мъж, Марко пише, че той избягал. Кой според тебе може да е бил този млад човек? — Да, вероятно това бил самият Марко! Явно, когато Исус и апостолите излезли късно същата вечер, Марко облякъл набързо една дреха и ги последвал. (Марко 14:51, 52)

Кой може да е този млад човек? Какво се случва с него, и защо?

Марко наистина се радвал на много благословии в духовно отношение. Вероятно той присъствал, когато светият дух бил излян на Петдесетница през 33 г., и познавал отблизо верни служители на Бога, като например Петър. Освен това Марко придружил своя братовчед Варнава, който помогнал на Савел, като го запознал с Петър, три години след като Исус се бил явил на Савел във видение. Няколко години по–късно Варнава отишъл в Тарс, за да намери Савел. (Деяния 9:1–15, 27; 11:22–26; 12:25; Галатяни 1:18, 19)

 През 47 г. Варнава и Савел били избрани да служат като мисионери. Те взели със себе си Марко, но поради някакви причини, за които не се споменава, той ги напуснал и се върнал вкъщи в Йерусалим. Савел, който станал познат с римското си име Павел, много се ядосал. За него тази постъпка на Марко (Йоан Марко) била сериозна грешка. (Деяния 13:1–3, 9, 13)

Когато се върнали от своето мисионерско пътуване, Павел и Варнава разказали за чудесните резултати, които били постигнати. (Деяния 14:24–28) Месеци по–късно двамата планирали да се върнат, за да посетят новите ученици на местата, където били проповядвали. Варнава искал да вземат със себе си Марко, но знаеш ли какво мислел Павел относно това? — Павел ‘не смятал, че било редно’ да вземат Марко, тъй като по–рано той ги бил изоставил и се прибрал вкъщи. Случилото се след това несъмнено натъжило Марко!

Павел и Варнава се скарали и след „гневно избухване“ се разделили. Варнава взел със себе си Марко, за да проповядват в Кипър, а Павел избрал Сила и посетил отново новите ученици, както било планирано. Колко ли зле се почувствал Марко за това, че станал причина за тези неприятности между Павел и Варнава! (Деяния 15:36–41)

Не знаем защо Марко решил да се прибере вкъщи. Вероятно той смятал, че има основателни причини. Каквито и да били те, очевидно Варнава бил убеден, че това нямало да се повтори. И бил прав. Марко не се отказал!  След време той служил като мисионер заедно с Петър в далечния Вавилон. Оттам Петър изпратил поздрави и добавил: ‘Изпраща ви поздрави и Марко, моят син.’ (1 Петър 5:13)

Само каква близка духовна връзка имали Петър и Марко! Това личи ясно и когато четем Евангелието според Марко. В него Марко предава думите на Петър, който бил очевидец на службата на Исус. Един пример е повествованието за бурята, разразила се над Галилейското езеро. Марко посочва подробности относно това къде се намирал Исус в лодката и на какво спял — неща, които един рибар, какъвто бил Петър, би забелязал. Нека прочетем заедно и сравним това библейско повествование, както е записано в Матей 8:24; Марко 4:37, 38 и Лука 8:23.

По–късно, когато Павел бил в затвора в Рим, той похвалил Марко за лоялната му подкрепа. (Колосяни 4:10, 11) А когато бил затворен отново, Павел писал на Тимотей и го помолил да доведе със себе си Марко, тъй като ‘му бил полезен за службата’. (2 Тимотей 4:11) Наистина, колко големи привилегии получил в службата си Марко, заради това, че не се отказал!

Какви благословии получил Марко заради това, че не се отказал?

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.