„Нека Богът на мира ... ви даде всяко добро нещо, за да ви подготви да вършите неговата воля“ (ЕВР. 13:20, 21)

ПЕСНИ: 136, 14

1. Колко важна била проповедната дейност за Исус? Обясни.

ИСУС обичал да поучава за Божието Царство. Според записаното в Библията той говорел най–много за Царството, като го споменал повече от 100 пъти по време на службата си. Царството било наистина важно за Исус. (Прочети Матей 12:34.)

2. Колко души присъствали, когато била дадена заповедта от Матей 28:19, 20, и защо можем да направим това заключение?

2 Малко след възкресението си Исус се срещнал с повече от 500 бъдещи проповедници на Царството. (1 Кор. 15:6) Вероятно при този случай той заповядал посланието за Царството да бъде известявано на хора от „всички народи“, което било наистина сериозна задача! * Мащабната дейност, която Исус предсказал, трябвало да бъде извършвана до „завършека на тази система“ и станало точно така. Вероятно и ти участваш в изпълнението на тази пророческа заповед. (Мат. 28:19, 20)

3. В кои три отношения сме добре подготвени да извършваме задачата си да проповядваме добрата новина?

 3 След като заповядал на последователите си да проповядват, Исус им обещал: „Аз съм с вас.“ (Мат. 28:20) Следователно тази забележителна проповедна дейност щяла да бъде извършвана под негово ръководство. Нашият Бог ни е дал „всяко добро нещо“, за да изпълним възложената ни задача. (Евр. 13:20, 21) В днешната статия ще разгледаме три от тези добри неща: 1) инструментите, които са ни били осигурени, 2) методите, които сме използвали, и 3) обучението, което сме получили. Нека първо разгледаме някои от инструментите, които сме използвали през последните 100 години.

ЦАРЯТ ОСИГУРЯВА НУЖНОТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ДА ПРОПОВЯДВАТ

4. Защо сме използвали различни инструменти в проповедната дейност?

4 Исус сравнил „словото за царството“ със семе, което бива засято в различни видове почва. (Мат. 13:18, 19) Един земеделец може да използва различни инструменти, за да подготви почвата. По подобен начин през годините нашият Цар ни е осигурявал множество инструменти, за да подготвяме сърцата на милиони хора да приемат посланието за Царството. Някои инструменти са били полезни за около десетилетие, докато други се използват и до днес. Но всички тези средства ни помагат да развиваме уменията си като проповедници на добрата новина.

5. Какво представлявали свидетелските карти и как били използвани?

5 Един инструмент, който помогнал на много вестители да започнат да проповядват, били свидетелските карти, въведени в употреба през 1933 г. Картите били с размер 8 на 13 см и съдържали кратко библейско послание. От време на време била издавана нова карта с ново послание. Представянето било просто. Чарлс Ерленмайер бил около десетгодишен, когато започнал да участва в този вид служба. Той обяснил: „Обичайното представяне гласеше: ‘Бихте ли прочели тази карта?’ Щом домакинът прочетеше картата, му предлагахме литература и си тръгвахме.“

6. Какво практично приложение имали свидетелските карти?

6 Свидетелските карти били полезни в различни отношения. Макар че имали силно желание да участват в проповедната дейност, някои вестители били стеснителни и не знаели какво да кажат. Други искали да кажат твърде много — те споделяли с домакина всичко, което знаели, само за няколко минути, като не винаги били тактични. За разлика от това с няколко кратки, добре подбрани думи свидетелските карти „говорели“ вместо вестителите.

7. С какви трудности се сблъсквали някои при използването на свидетелски карти?

7 Имало, разбира се, някои трудности. Една дългогодишна свидетелка на име Грейс Естеп си спомня: „Понякога ни питаха: ‘Какво пише в картата? Не можете ли просто да ми обясните?’“ Освен това някои домакини не можели да прочетат записаното на картата. А други смятали, че тя е за тях — вземали я и затваряли вратата. Ако домакинът бил враждебно настроен, се случвало да скъса картата. Въпреки това братята ни се учели да проповядват и открито да се представят като проповедници на Царството.

8. Обясни как бил използван преносимият грамофон. (Виж илюстрацията в началото.)

8 Друг инструмент, който бил използван през 30–те и началото на 40–те години на XX век, бил преносимият  грамофон, който някои братя наричали Аарон, защото апаратът говорел вместо тях. (Прочети Изход 4:14–16.) С позволението на домакина вестителят пускал библейска лекция, дълга четири минути и половина, и след това предлагал литература. Понякога цели семейства се събирали да слушат записаното библейско послание! През 1934 г. Дружество „Стражева кула“ започнало да произвежда преносими грамофони, предназначени за употреба в службата. След време на разположение имало 92 записа на различни теми.

9. Колко резултатна била употребата на грамофона?

9 Щом изслушал единия от записаните библейски доклади, един домакин на име Хилари Гослин помолил вестителя за разрешение да заеме грамофона за седмица, за да запознае съседите си с посланието за Царството. Когато вестителят се върнал, го чакали няколко новозаинтересувани. След време някои от тях се отдали на Йехова, а двете дъщери на Хилари посетили училище Гилеад и били назначени в друга страна. Също като свидетелските карти грамофонът помогнал на мнозина да започнат да проповядват. След време Царят щял да ги научи какво да говорят посредством Теократичното училище за проповедна служба.

РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ ЗА ДОСТИГАНЕ ДО ХОРАТА

10, 11. Как вестниците и радиото били използвани за разпространяването на библейската истина и защо тези методи били резултатни?

10 Под ръководството на Царя Божият народ е използвал различни методи, за да стигне до възможно най–много хора с добрата новина. Това било особено важно, когато ‘работниците били малко’. (Прочети Матей 9:37.) В началото на XX век, за да се проповядва в области, където имало малцина служители на Йехова, били използвани вестници. Всяка седмица Чарлс Тейз Ръсел изпращал по телеграф една проповед до едно вестникарско сдружение. От своя страна, сдружението препращало проповедта на вестници в САЩ, Канада и Европа. Според изчисленията през 1913 г. проповедите на брат Ръсел стигали до 15 000 000 читатели посредством 2000 вестника!

11 След смъртта на брат Ръсел бил въведен друг резултатен метод за разпространяване на добрата новина. На 16 април 1922 г. Джоузеф Ръдърфорд изнесъл една от първите си лекции по радиото и бил слушан от около 50 000 души. След това на 24 февруари 1924 г. първата радиостанция на организацията, регистрирана под името WBBR, започнала да излъчва. Относно този нов метод за достигане до хората в „Стражева кула“ от 1 декември 1924 г. се посочва: „Смятаме, че радиото е най–икономичният и резултатен начин за разпространение на посланието на истината, използван досега.“ Също като с вестниците с радиото се стигало до множество хора в области, където вестителите на Царството били малко.

Много проповедници на Царството участват в свидетелстване на обществени места и с радост насочват хората към нашия уебсайт jw.org (Виж 12, 13 абзац)

12. а) В кои аспекти на свидетелстването на обществени места обичаш да участваш? б) Какво може да ни помогне да преодолеем страховете си относно свидетелстването на обществени места?

12 Днес все повече усилия се полагат в свидетелстването на обществени места — на автобусни спирки, железопътни гари, паркинги, площади и пазари. Ако се притесняваш да участваш в някои от тези аспекти на службата, защо не се помолиш за помощ и не помислиш върху следните думи на един дългогодишен пътуващ надзорник на име Анджело Манера–младши: „Гледахме на всеки нов  аспект на службата като на нов начин да служим на Йехова, като на нов начин да докажем лоялността си към него, като на ново изпитание на неопетнеността ни. Искахме да докажем, че сме готови да му служим така, както той очаква от нас.“ Участието в нов аспект на проповедната дейност, който не е особено лесен за нас, ни помага да изграждаме вяра и доверие в Йехова и така засилваме духовността си. (Прочети 2 Коринтяни 12:9, 10.)

13. Защо използването на уебсайта jw.org е резултатен метод на проповядване и какви случки си имал, като си насочвал хората към него?

13 Много вестители се радват да насочват хората към нашия уебсайт jw.org където могат да четат и да свалят основана на Библията литература на повече от 700 езика. Всеки ден повече от 1,6 милиона души го посещават. Както било с радиото в миналото, днес чрез нашия уебсайт добрата новина стига до хората дори в отдалечени райони.

ОБУЧАВАНЕ НА ВЕСТИТЕЛИТЕ НА ДОБРАТА НОВИНА

14. От какво обучение се нуждаели вестителите на Царството и кое училище им помогнало да станат добри проповедници?

14 Разгледахме някои от инструментите и методите, които сме използвали за разпространяването на добрата новина. Но какво да кажем за обучението, което сме получили? Представи си, че някой домакин е имал възражения, след като е изслушал записа от грамофона, или е проявил интерес към онова, което е прочел в свидетелската карта. Вестителите трябвало да могат тактично да преодоляват възраженията и да знаят как умело да учат хората с честни сърца. Нейтън Нор, несъмнено подбуждан от Божия дух, забелязал необходимостта вестителите да бъдат обучени да използват дара на речта в службата. Какво било решението? Теократичното училище за проповедна служба, което било въведено в сборовете през 1943 г. Това училище ни помага да ставаме добри проповедници.

15. а) Как са се чувствали някои, когато са участвали в Теократичното училище? б) Как си изпитал истинността на обещанието на Йехова от Псалм 32:8?

15 На мнозина им било нужно време да свикнат да говорят пред публика. Хулио Раму си спомня първия си доклад в училището през 1944 г. Темата била за Доик, който се споменава само в пет стиха в Библията! Хулио разказва: „Коленете ми се удряха едно в друго, ръцете ми трепереха и зъбите ми тракаха.“ Той трябвало да развие целия доклад около  тези пет стиха. Хулио добавя: „Изнесох доклада за три минути. Това беше първото ми излизане пред публика, но не се отказах.“ Въпреки че не било лесно, и децата изнасяли доклади в училището. Анджело Манера, споменат по–рано, си спомня първия доклад на едно малко момче, което наскоро било тръгнало на училище, и разказва: „Той толкова се притесняваше, че в началото на доклада започна да хлипа. Но тъй като беше решен да го изнесе докрай, продължи, хлипайки през целия доклад.“ Въздържаш ли се да даваш отговори на събранията или да участваш в тях по други начини, защото си стеснителен или имаш някакви ограничения? Моли Йехова за помощ да преодолееш страховете си. Той може да ти помогне, както направил с първите участници в Теократичното училище за проповедна служба. (Прочети Псалм 32:8.)

16. Каква е целта на училище Гилеад?

16 Обучението на служителите на Йехова не е ограничено до Теократичното училище за проповедна служба. Мисионери и други са имали голяма полза от училище Гилеад. Според един от преподавателите една от целите на училището е „да създаде в учениците по–силно желание да проповядват добрата новина“. Училище Гилеад било въведено през 1943 г. и оттогава в него са били обучени повече от 8500 братя и сестри. Мисионерите, завършили Гилеад, са служили в около 170 страни. От 2011 г. в него се обучават само онези, които вече участват в специална целодневна служба — специални пионери, пътуващи надзорници, бетелови служители или мисионери, които още не са го посетили.

17. Колко резултатно се е оказало обучението в Гилеад?

17 Колко резултатно било това допълнително обучение? Помисли върху следния пример. През август 1949 г. в Япония имало по–малко от 10 местни вестители. До края на същата година там били изпратени 13 мисионери от Гилеад, които проповядвали пламенно. Днес в Япония има около 216 000 вестители, от които почти 42 процента служат като пионери!

18. Кои са някои други училища, които са допринесли за духовния напредък на отговарящите на изискванията Свидетели?

18 Други училища като Училището за служба на Царството, Училището за пионерска служба, Училището за проповедници на Царството, Училището за окръжни надзорници и техните съпруги и Училището за членове на Комитета на клона и техните съпруги са допринесли неизмеримо за укрепването на духовността и успеха на народа на Йехова. Няма съмнение, че Царят продължава да обучава поданиците си!

19. Какво проницателно изказване направил Чарлс Тейз Ръсел относно проповедната дейност и как то се оказало вярно?

19 Изминали са повече от 100 години от раждането на Божието Царство. Нашият Цар Исус Христос продължава да ни обучава. Малко преди смъртта си през 1916 г. Чарлс Тейз Ръсел прозорливо предвидил мащаба, в който ще бъде извършвана проповедната дейност. Той казал на един свой близък сътрудник: „Работата се разраства много бързо и ще продължава да се разраства, тъй като ‘добрата новина за царството’ трябва да бъде проповядвана по целия свят.“ („Маршът на вярата“ (англ.) от Александър Макмилан, стр. 69) Само колко бил прав! И колко благодарни сме и ние, че Богът на мира продължава да ни осигурява нужното за тази наистина приятна работа! Той действително ни осигурява „всяко добро нещо“, което ни е необходимо, за да вършим волята му!

^ абз. 2 Имаме основания да вярваме, че повечето от присъстващите тогава станали християни. В писмото си до коринтяните Павел ги нарича „петстотин братя“. Интересно е, че той добавя: „Повечето от тях са живи и до днес, а някои са заспали в смъртта.“ Изглежда, че Павел и други християни през първи век познавали лично мнозина от онези, които чули тази заповед.