„Нека Божият човек ... ни научи какво трябва да правим с детето, което ще се роди!“ (СЪД. 13:8)

ПЕСНИ: 88, 120

1. Как Маное откликнал на новината, че ще става баща?

ЕДВА ли съпругата на Маное можела да му съобщи по–изненадваща новина, тъй като и двамата били сигурни, че тя е безплодна. Но ангел на Йехова ѝ се бил явил и се случило онова, което изглеждало невъзможно — Маное и съпругата му щели да си имат син! Несъмнено Маное се зарадвал, но същевременно осъзнавал каква сериозна отговорност му била поверена. Как щели да научат сина си да служи на Бога сред народ, който вършел зло? Маное ‘се помолил на Йехова’ с думите: „Моля те, нека Божият човек [ангелът], когото ти изпрати, дойде още веднъж при нас, за да ни научи какво трябва да правим с детето, което ще се роди!“ (Съд. 13:1–8)

2. Какво включва обучаването на детето ти? (Включи мисли от блока „ Най–важните ти изучаващи“.)

2 Ако си родител, вероятно разбираш защо Маное отправил тази искрена молба. И ти имаш сериозната отговорност да помогнеш на детето си да опознае и обикне Йехова. (Пр. 1:8) Именно затова християнските родители редовно провеждат смислено семейно поклонение. Разбира се, за да внедриш библейските истини в ума на детето, е нужно  нещо повече от ежеседмично семейно изучаване. (Прочети Второзаконие 6:6–9.) Как да се справиш с подобна нелека задача? В тази и в следващата статия ще разгледаме как родителите могат да следват примера на Исус. Макар че той не бил баща, родителите могат да извлекат полза от неговото поучаване, защото обучавал учениците си с любов, смирение и прозорливост. Да разгледаме тези качества едно по едно.

ОБИЧАЙ ДЕТЕТО СИ

3. Как Исус изразявал любовта си към своите ученици?

3 Исус не се притеснявал да казва на учениците си, че ги обича. (Прочети Йоан 15:9.) Той показвал любовта си, като редовно общувал с тях. (Мар. 6:31, 32; Йоан 2:2; 21:12, 13) Исус не бил просто учител, а техен приятел. Затова не трябвало да се чудят дали той наистина ги обича. Как можеш да подражаваш на начина на поучаване на Исус?

4. Как можеш да уверяваш децата си, че ги обичаш? (Виж илюстрацията в началото.)

4 Казвай на децата си, че ги обичаш, и редовно им показвай колко много означават за тебе. (Мат. 3:17; Тит 2:4) Самуел, който живее в Австралия, споделя: „Когато бях малък, всяка вечер татко ми четеше от „Моята книга с библейски разкази“. Той отговаряше на въпросите ми, прегръщаше ме и ме целуваше за лека нощ. Бях много изненадан, когато по–късно научих, че татко е бил отгледан в семейство, в което прегръдките и целувките били нещо чуждо! Но той полагаше усилия да изразява любовта си към мене. Това изгради силна връзка помежду ни и аз се чувствах сигурен и спокоен.“ Помогни и на своите деца да се чувстват така, като често им казваш, че ги обичаш. Показвай привързаността  си, разговаряй с тях, хранете се и играйте заедно.

5, 6. а) Какво прави Исус за онези, които обича? б) Обясни как подходящото поправяне помага на децата да се чувстват спокойни и обичани.

5 Исус казал: „Аз порицавам и поправям всички, които обичам.“ * (Откр. 3:19) Макар че учениците му многократно спорели кой от тях е най–велик, Исус не се отказал от тях. Също така не пренебрегвал проблема, когато те не откликвали на съветите му. По любещ и мек начин Исус ги поправял в подходящото време и място. (Мар. 9:33–37)

6 Показвай на децата си, че ги обичаш, като ги поправяш. Понякога е достатъчно да обясниш защо определено поведение е правилно или погрешно. Но как да постъпиш, ако детето ти не те слуша? (Пр. 22:15) Подражавай на Исус. В подходящо време и място поправяй детето си по любещ и мек начин, като търпеливо осигуряваш ръководство, обучение и дисциплиниране. Една сестра от Южна Африка на име Илейн казва: „Родителите ми бяха последователни във възпитаването. Предупреждаваха ме какви ще са последствията, ако не съм послушна, и винаги държаха на думата си. Но те никога не ме поправяха с гняв или без да ми обяснят причината. Затова се чувствах спокойна. Знаех къде са границите и разбирах какво се очаква от мене.“

ПРОЯВЯВАЙ СМИРЕНИЕ

7, 8. а) Как Исус проявявал смирение в молитвите си? б) Как чрез молитвите си можеш да учиш децата си да се уповават на Бога?

7 Представи си как се чувствали учениците, когато чули една от последните молитви на Исус като човек или след време разбрали, че в нея той казал: „Авва, Татко, за тебе всичко е възможно, махни от мене тази чаша. Все пак нека бъде не както аз искам, но както ти искаш.“ * (Мар. 14:36) От молбата на Исус последователите му несъмнено разбрали, че щом съвършеният Божи Син смирено се моли за помощ, те трябва да правят същото.

8 Какво научават децата ти от твоите молитви? Вярно е, че не се молиш на Йехова основно за да учиш децата си. Но като се молиш смирено в тяхно присъствие, те се учат да се уповават на Йехова. Ана, която живее в Бразилия, споделя: „Във време на трудности, например когато баба ми и дядо ми се разболяха, родителите ми се молеха на Йехова за сили да се справят със ситуацията и за мъдрост да вземат добри решения. Дори когато бяха под голямо напрежение, те оставяха проблемите си в ръцете на Йехова. Така се научих да разчитам на Бога.“ Когато се молиш с децата си, не се моли само за тях. Моли Йехова да помага и на тебе — например да можеш да говориш с работодателя си за отпуска във връзка с конгрес, да имаш смелост да свидетелстваш на съсед или за нещо друго. Смирено се уповавай на Бога и децата ти ще се научат да правят същото.

9. а) Как Исус обучавал учениците си да служат смирено на другите? б) Какво ще научат децата ти, ако си готов да служиш на другите?

9 Чрез думите и примера си Исус обучавал учениците си смирено да служат на другите. (Прочети Лука 22:27.) Той учел апостолите си да са  самопожертвувателни в службата за Йехова и в отношенията си със своите събратя. Като си смирен и самопожертвувателен, можеш да научиш и децата си на това. Деби, която има две деца, казва: „Никога не ревнувах съпруга си, че отделя време за другите като старейшина. Знаех, че винаги когато имаме нужда от него, той ще ни обърне необходимото внимание.“ (1 Тим. 3:4, 5) Съпругът ѝ Пранас добавя: „След време децата ни с желание помагаха на конгреси и различни теократични проекти. Те напредваха, намираха приятели и се чувстваха част от организацията!“ Днес цялото семейство служи целодневно на Йехова. Като проявяваш смирение и самопожертвувателност, учиш децата си с готовност да служат на другите.

БЪДИ ПРОЗОРЛИВ

10. Как Исус проявил прозорливост, когато едно множество дошло да го види?

10 Исус показал, че е прозорлив, като гледал под повърхността и разбирал защо хората постъпват по определен начин. Веднъж изглеждало, че някои от слушателите му в Галилея имали желанието да го следват. (Йоан 6:22–24) Но тъй като видял какво има в сърцата им, Исус прозрял, че хората се вълнували повече от физическата храна, отколкото от ученията му. (Йоан 2:25) Той разбрал какъв е коренът на проблема, търпеливо ги поправил и им обяснил какви промени е необходимо да направят. (Прочети Йоан 6:25–27.)

Интересна и възнаграждаваща ли е проповедната служба за детето ти? (Виж 11 абзац)

11. а) Дай пример как прозорливостта може да ти помогне да определиш дали детето ти изпитва радост от службата. б) Как можеш да направиш участието в службата интересно и възнаграждаващо за детето си?

11 Въпреки че не можеш да виждаш какво има в сърцата на другите, можеш да си прозорлив и да разбереш как детето ти гледа на проповедната служба. Много родители правят кратки почивки, докато са на служба, за да могат децата да си починат и да хапнат или пийнат нещо. Но може да гледаш под повърхността и да се запиташ: „Какво харесва детето ми в действителност — службата или само почивките?“ Ако установиш, че службата може да е по–интересна или по–възнаграждаваща за децата ти, ги насърчи да си поставят  цели. Бъди изобретателен, за да им помагаш да вземат пълно участие в службата като твои партньори.

12. а) Как Исус прозорливо предупредил последователите си относно неморалността? б) Защо предупреждението на Исус се оказало навременно?

12 Исус също проявявал прозорливост, като разпознавал погрешните действия, водещи до грях. Например неговите последователи знаели, че сексуалната неморалност е нещо лошо. Но той ги предупредил относно стъпките, които водят до неморалност, с думите: „Всеки, който гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те кара да съгрешиш, извади го и го хвърли далече от себе си.“ (Мат. 5:27–29) Това предупреждение било наистина навременно за християните, живеещи в Римската империя. Според един историк в римските театри „можело да се видят и чуят неприлични неща“ и „най–развратните сцени били най–аплодирани“. Колко любещо и прозорливо било от страна на Исус да предупреди учениците си относно нещата, които можели да им попречат да останат морално чисти!

13, 14. Как можеш да защитиш децата си от нечисти развлечения?

13 Прозорливостта може да ти помогне да защитиш децата си от духовна вреда. Днес от все по–ранна възраст децата се сблъскват с порнография и други неморални материали. Разбира се, християнските родители учат децата си, че нечистите развлечения са погрешни. Но прозорливостта ще ти помогне да разбереш как детето ти може да развие любопитство към порнографията. Запитай се: „Какво може да накара детето ми да гледа порнография? Знае ли защо това е толкова опасно? Достатъчно достъпен ли съм, за да потърси помощ при мене, ако бъде изкушено да гледа порнография?“ Дори децата ти още да са малки, може да им кажеш: „Ако попаднеш на неморален уебсайт и си изкушен да го разгледаш, моля те, ела и ми кажи. Няма нужда да се срамуваш. Аз искам да ти помогна.“

14 Прозорливостта ще ти помогне също мъдро да избираш развлечения. Пранас, цитиран по–горе, казва: „С музиката, филмите или книгите, които одобряваме като родители, даваме пример в семейството. Може да говориш много за различни неща, но децата ти гледат какво правиш и ще ти подражават.“ Ако децата ти виждат, че внимателно избираш чисти развлечения, вероятно ще бъдат подбудени да правят същото. (Рим. 2:21–24)

ИСТИНСКИЯТ БОГ ЩЕ ТЕ ЧУЕ

15, 16. а) Защо можеш да си уверен, че Бог ще ти помага да възпитаваш децата си? б) Какво ще разгледаме в следващата статия?

15 Какво станало, когато Маное помолил Йехова да му помогне да отгледа сина си? ‘Истинският Бог послушал думите на Маное.’ (Съд. 13:9) Родители, Йехова ще чуе и вас. Той ще отговори на молитвите ви и ще ви помага да възпитавате децата си. Можете да имате успех, като правите това с любов, смирение и прозорливост.

16 Точно както Йехова помага на родителите да възпитават успешно малките си деца, така може да им помогне да учат и децата си на юношеска възраст. В следващата статия ще разгледаме как родителите могат да подражават на любовта, смирението и прозорливостта на Исус, когато учат младежите да служат на Йехова.

^ абз. 5 Според Библията поправянето включва любещо ръководство, обучение, дисциплиниране и понякога наказание, но никога с гняв.

^ абз. 7 В „Международна стандартна библейска енциклопедия“ се казва: „По времето на Исус в разговорната реч думата ‘авва̀’ основно била използвана в израз на топли, непринудени чувства и уважение от страна на децата към техните бащи.“