„Мария ... слушаше думите [на Исус]. Марта обаче беше заета с много домакински задължения, които отвличаха вниманието ѝ“ (ЛУКА 10:39, 40)

ПЕСНИ: 94, 134

1, 2. Защо Исус обичал Марта, но какво показва, че тя не била съвършена?

ЗА КАКВО се сещаш, когато мислиш за Марта от Библията? Тя е единствената жена, спомената по име, за която се казва, че била обичана от Исус. Разбира се, той проявявал чиста и неегоистична любов и към други верни жени, като например към Мария, скъпата си майка на земята, и Мария, сестрата на Марта. (Йоан 11:5; 19:25–27) Тогава защо е казано това за Марта?

2 Исус несъмнено обичал Марта не само защото била гостоприемна и трудолюбива, но и заради духовността ѝ. Тя наистина вярвала в ученията на Исус и била твърдо убедена, че той е обещаният Месия. (Йоан 11:21–27) Но също като нас тя не била съвършена. При един случай, докато Исус бил на гости в дома ѝ, Марта си позволила да му каже какво да направи относно ситуация, която смятала за погрешна. Марта заявила: „Господарю, нима за тебе е без значение, че сестра ми ме остави сама да домакинствам? Кажи ѝ да дойде и да ми помогне.“ (Прочети Лука 10:38–42.) Какво можем да научим от този разказ?

 ВНИМАНИЕТО НА МАРТА БИЛО ОТКЛОНЕНО

3, 4. Как Мария ‘избрала по–доброто’ и какво научила Марта от този случай? (Виж илюстрацията в началото.)

3 Гостоприемството на Марта и Мария подбудило Исус да сподели с тях скъпоценни истини. Мария се възползвала от възможността да се учи от Великия учител и ‘седнала в краката на Господаря, слушайки думите му’. Марта можела да направи същото. Несъмнено Исус щял да я похвали, че е насочила цялото си внимание към него.

4 Марта обаче била заета с приготвянето на специално ястие и с други домакински задължения, за да бъде престоят на Исус приятен. Но цялата тази работа ѝ причинила ненужна тревога и тя се ядосала на Мария. Исус забелязал, че Марта се опитва да прави прекалено много, затова милостиво ѝ казал „Марта, Марта, ти се тревожиш и безпокоиш за много неща“ и посочил, че и само едно ястие е достатъчно. После Исус защитил Мария, като я похвалил с думите: „Мария обаче избра по–доброто и то няма да ѝ бъде отнето.“ Тя скоро щяла да забрави какво е яла при този специален случай, но никога нямало да забрави похвалата и духовната храна, които получила, защото посветила на Исус пълното си внимание. Повече от 60 години по–късно апостол Йоан писал, че ‘Исус обичал Марта и сестра ѝ’. (Йоан 11:5) Тези боговдъхновени думи разкриват, че Марта приела присърце любещото поправяне от Исус и служила вярно на Йехова до края на живота си.

5. Какъв е животът днес в сравнение с живота в библейски времена и какъв въпрос възниква?

5 Какво да кажем за отвличащите вниманието неща в живота ни днес в сравнение с живота в библейски времена? „Никога досега в историята човечеството не е разполагало с по–добри средства за комуникация, високоскоростни печатарски преси, щедро илюстровани списания, радио, филми, телевизия. ... Всеки ден сме заливани с нови неща, които отвличат вниманието ни ... Неотдавна с въодушевление се смяташе, че живеем в ‘Епохата на просветлението’. Но тя все повече се превръща в ‘Епохата на разсейването’.“ Тези думи били изречени преди 60 години в САЩ пред група студенти. В „Стражева кула“ от 15 септември 1958 г. се казваше: „Отвличащите вниманието неща ще стават все повече с наближаването на края на този свят.“ Само колко верни са тези думи! Това повдига въпроса какво да правим, за да избягваме нещата, които ненужно отвличат вниманието ни, и да подражаваме на Мария, като се съсредоточаваме върху духовните неща.

ДА НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ СВЕТА ДОКРАЙ

6. Как народът на Йехова използва технологиите в света?

6 Земната част на Божията организация винаги е използвала технологиите в света за напредъка на чистото поклонение. Да вземем за пример „Фотодрамата за сътворението“ — цветна и озвучена продукция от фотографски диапозитиви и филми. Преди и по време на Първата световна война милиони по света получили утеха от „Фотодрамата“, която завършвала с описание на бъдещото мирно Хилядолетно управление на Исус Христос. След време посланието за Царството било излъчвано по радиото и било чуто от още милиони хора по земята. Днес компютърните технологии и интернет активно се използват за разпространяването на добрата новина, която стига до най–отдалечените острови и до краищата на земята.

Не позволявай маловажни неща да пречат на духовните дейности (Виж 7 абзац)

7. а) Защо е опасно да използваме света докрай? б) За какво трябва особено да внимаваме? (Виж бел. под линия.)

 7 Библията ни предупреждава, че е опасно да използваме докрай онова, което светът предлага. (Прочети 1 Коринтяни 7:29–31.) Съвсем лесно е да загубим много време за неща, които не са погрешни сами по себе си, като например различни хобита, четене за удоволствие, гледане на телевизия, разглеждане на забележителности, обикаляне по магазините или търсене на последните електронни устройства и удобства. Социалните мрежи, изпращането на съобщения, препращането на имейли и постоянното следене на новините и спорта също може да крадат от времето ни и дори да се превърнат в мания. * (Екл. 3:1, 6) Ако не ограничаваме времето, което отделяме за незначителни дейности, може да се окаже, че пренебрегваме най–важното — поклонението ни към Йехова. (Прочети Ефесяни 5:15–17.)

8. Защо съветът да не обичаме нещата в света е толкова важен?

8 Светът на Сатана е замислен да ни привлича и да отвлича вниманието ни. Това било така през първи век и се отнася още повече за наши дни. (2 Тим. 4:10) Следователно трябва да се вслушваме в съвета „Не обичайте ... нещата в света!“. Като постоянно проверяваме дали живеем в хармония с този съвет, няма да позволяваме вниманието ни да бъде отклонено и ще засилваме своята „любов към Бащата“. Така за нас ще е по–лесно да вършим волята на Бога и ще се радваме на неговото одобрение завинаги. (1 Йоан 2:15–17)

СЪСРЕДОТОЧАВАЙ СЕ ВЪРХУ ВАЖНИТЕ НЕЩА

9. Какво казал Исус относно фигуративното ни око и какъв пример ни е оставил?

9 Любещият съвет на Исус към Марта бил в хармония с неговите учения и с примера му. Той насърчил учениците си фигуративното им око да бъде „съсредоточено“ (бел. под линия), за да подкрепят интересите на Царството без отвличане на вниманието. (Прочети Матей 6:22, 33.) Исус не бил обременен с материални притежания, дори нямал собствена къща или земя. (Лука 9:58; 19:33–35)

10. Какъв пример дал Исус в началото на службата си?

 10 Докато Исус проповядвал на земята, му се случили много неща, които можели да отклонят вниманието му, но той никога не се поддал. В началото на службата му, след като учел множествата и извършил чудеса в Капернаум, хората го молели да не си тръгва от града им. Как реагирал Исус на тази ласкателна молба? Той казал: „И в други градове трябва да известя добрата новина за Божието царство, защото за това бях изпратен.“ (Лука 4:42–44) Верен на думите си Исус обиколил Палестина надлъж и нашир, като проповядвал и поучавал. Въпреки че бил съвършен, той имал естествени човешки нужди и понякога бил много уморен, защото давал всичко от себе си в службата за Бога. (Лука 8:23; Йоан 4:6)

11. Какво казал Исус на един мъж, който имал спор с брат си, и какво предупреждение отправил?

11 След време, докато Исус обяснявал на последователите си как да се справят с противопоставянето, един мъж го прекъснал с думите: „Учителю, кажи на брат ми да раздели наследството с мене.“ Но Исус отказал да бъде въвлечен в този спор. Той отвърнал: „Човече, кой ме е назначил да съдя или да деля сред вас?“ После Исус продължил да учи слушателите си, като ги предупредил за опасността материалните неща да отвлекат вниманието им от службата за Бога. (Лука 12:13–15)

12, 13. а) Какво предизвикало интереса на някои гръцки прозелити малко преди смъртта на Исус? б) Как Исус не допуснал вниманието му да бъде отклонено?

12 Последната седмица от живота на Исус на земята била особено тежка. (Мат. 26:38; Йоан 12:27) Той трябвало да свърши много неща, бил подложен на унизителен съдебен процес и понесъл жестока смърт. Да обърнем внимание какво се случило в неделя на 9 нисан през 33 г. Както било предсказано, Исус влязъл в Йерусалим на магаре и множествата го приветствали като „Царя, който идва в името на Йехова“. (Лука 19:38) На следващия ден Исус влязъл в храма и смело изгонил алчните търговци, които използвали Божия дом, за да ограбват събратята си юдеи. (Лука 19:45, 46)

13 Сред множествата в Йерусалим били и някои гръцки прозелити, които били толкова удивени от Исус, че помолили апостол Филип да им уреди среща с него. Исус обаче не позволил вниманието му да бъде отклонено от по–важните неща, които предстоели. Той не се опитвал да придобие известност, за да избегне жертвена смърт от ръцете на Божиите врагове. Затова, след като обяснил, че скоро ще умре, Исус казал на Андрей и Филип: „Който обича живота си, ще го унищожи, а който мрази живота си в този свят, ще го запази за вечен живот.“ Вместо да задоволи любопитството на онези гърци, той насърчил учениците си да следват самопожертвувателния му пример и обещал: „Който ми служи, ще получи почит от Бащата.“ Несъмнено Филип предал това положително послание на прозелитите. (Йоан 12:20–26)

14. Макар че Исус поставял проповедната дейност на първо място в живота си, какво показва, че бил уравновесен?

14 Макар че не позволявал нищо да отклони вниманието му от проповядването, Исус не мислел само за работа. Той приел поне една покана за сватба и дори допринесъл за радостта на празненството, като чудодейно превърнал водата във вино. (Йоан 2:2, 6–10) Исус приемал също покани за  вечеря с близки приятели и хора, които се интересували от добрата новина. (Лука 5:29; Йоан 12:2) Но най–вече той често отделял време за молитва, размисъл и почивка. (Мат. 14:23; Мар. 1:35; 6:31, 32)

„НЕКА И НИЕ СВАЛИМ ОТ СЕБЕ СИ ВСЯКА ТЕЖЕСТ“

15. Какъв съвет дал Павел и какъв хубав пример оставил?

15 Апостол Павел сравнил живота на отдадените християни със състезание за издръжливост и казал: „Нека и ние свалим от себе си всяка тежест.“ (Прочети Евреи 12:1.) Павел постъпвал в съгласие с думите си и затова се отказал от обещаваща кариера в юдаизма, която можела да му донесе богатство и слава. Той се съсредоточавал върху „по–важните неща“ и се раздавал в службата за Бога, като пътувал из Сирия, Мала Азия, Македония и Юдея. Относно надеждата си за вечен живот в небето Павел писал: „Като забравям нещата зад себе си и се насочвам към нещата пред себе си, съм устремен към целта, към наградата.“ (Флп. 1:10; 3:8, 13, 14) Като напълно се възползвал от безбрачието, той наистина ‘служил на Господаря без отвличане на вниманието’. (1 Кор. 7:32–35)

16, 17. Как можем да следваме примера на Павел независимо дали сме женени, или не? Разкажи случка.

16 Също като Павел някои служители на Бога избират да не се женят, за да имат по–малко семейни отговорности и да са отдадени на службата за Царството. (Мат. 19:11, 12) Семейните християни често имат повече задължения. Но независимо дали сме женени, или не, можем ‘да свалим от себе си всяка тежест’ и да служим на Бога с възможно най–малко отвличане на вниманието. Това може да изисква да прекратим някои навици, които губят времето ни, и да си поставим за цел да прекарваме повече време в службата за Бога.

17 Да разгледаме примера на Марк и Клер, едно семейство от Уелс. И двамата започнали пионерска служба, след като завършили училище, и продължили да са пионери след сватбата си. Марк обяснява: „Успяхме още повече да опростим живота си, като продадохме къщата си с три спални и напуснахме работата си на непълен работен ден, за да участваме в международната строителна дейност.“ През последните 20 години те пътували из Африка, като помагали в строежи на Зали на Царството. Веднъж останали само с 15 долара, но Йехова се погрижил за тях. Клер споделя: „Да служим на Йехова всеки ден, ни носи дълбоко удовлетворение. Намерихме много приятели и не ни липсва нищо. Малкото неща, от които се отказахме, не могат да се сравнят с щастието от целодневната служба за Йехова.“ Много целодневни служители казват същото. *

18. Върху какви въпроси трябва да помислят някои?

18 Какво можеш да направиш, ако забележиш, че поради неща, които ненужно отвличат вниманието ти, не подкрепяш интересите на Царството със същия ентусиазъм както преди? Вероятно трябва да подобриш своето четене и изучаване на Библията. Как можеш да го постигнеш? Ще разберем това от следващата статия.

^ абз. 17 Виж също биографичния разказ на Хейдън и Мелъди Сандърсън в статията „Да знаеш какво е правилно и да го вършиш“. („Стражева кула“, 1 март 2006 г.) Те продали печелившия си бизнес в Австралия, за да започнат целодневна служба. Прочети какво станало, след като парите им свършили, докато служели като мисионери в Индия.