ОТ 1992 г. Ръководното тяло назначава опитни и зрели християнски старейшини да помагат с работата в неговите комитети. * Тези помощници от „другите овце“ осигуряват ценна подкрепа на Ръководното тяло. (Йоан 10:16) Те присъстват на ежеседмичните заседания на комитетите, в които са назначени, като осигуряват допълнителна информация и различни предложения. Макар че членовете на Ръководното тяло вземат окончателните решения, помощниците следват напътствията на комитета и изпълняват всяко назначение, което получат. Те придружават членовете на Ръководното тяло на специални и международни конгреси. Също така са назначавани да посещават клонове като представители на централата.

Един брат, който служи като помощник, откакто тази уредба е установена, казва: „Когато изпълнявам назначените ми задачи, Ръководното тяло може да се съсредоточи по–пълно върху своите отговорности.“ Като мисли за двете десетилетия, през които е служил като помощник, друг брат казва: „Тази привилегия надмина всичките ми очаквания.“

Ръководното тяло поверява много отговорности на помощниците и цени тяхната лоялност и усърдната им работа. Нека всички ние ‘да ценим такива хора’. (Флп. 2:29)

^ абз. 2 За кратък преглед на отговорностите, за които се грижат шестте комитета на Ръководното тяло, виж блока „Как Ръководното тяло се грижи за интересите на Царството“ в 12 глава на книгата „Божието Царство управлява!“.