‘Вършете добро, за да можете да се хванете здраво за истинския живот’ (1 ТИМ. 6:18, 19)

ПЕСНИ: 125, 40

1, 2. а) Кои физически благословии в рая на земята очакваш с нетърпение? (Виж илюстрацията в началото.) б) На какви духовни благословии ще се радваме в новия свят?

„ИСТИНСКИЯТ живот.“ Повечето от нас свързват този израз с надеждата за вечен живот в рая на земята. Всъщност апостол Павел описал „вечния живот“ като „истински живот“. (Прочети 1 Тимотей 6:12, 19.) Ние очакваме живот, който ще продължи вечно и ще ни донесе трайно удовлетворение и щастие. Трудно е да си представим чувството да се събуждаме всеки ден в отлично физическо, умствено и емоционално здраве. (Иса. 35:5, 6) Помисли колко радостно ще е да сме заедно с близките и приятелите си, както и с онези, които ще бъдат възкресени! (Йоан 5:28, 29; Деян. 24:15) Също така ще имаме възможността да обогатим познанието си за природата и да подобрим уменията си в областта на музиката, архитектурата и други.

2 Макар че очакваме с нетърпение всички тези хубави неща, в новия свят най–голяма радост ще ни носят духовните благословии. Колко удовлетворяващо ще е да знаем, че името на Йехова е осветено и върховенството  му — реабилитирано! (Мат. 6:9, 10) Ще бъде вълнуващо да видим първоначалното намерение на Йехова за човечеството и земята изпълнено. Само помисли колко по–лесно ще е да се приближим до Йехова и накрая да достигнем съвършенство! (Пс. 73:28; Як. 4:8)

3. За какво трябва да се подготвим още сега?

3 Можем да сме сигурни, че Йехова ще направи всички тези чудесни неща, защото, както казал Исус, „за Бога всичко е възможно“. (Мат. 19:25, 26) Но ако искаме да живеем в новия свят — и след Хилядолетното управление на Христос, — трябва ‘да се хванем здраво’ за вечния живот сега. Нужно е да живеем в очакване на края на този свят и още днес да вземем мерки да се подготвим за живота в новата система. Как можем да правим това, докато живеем в този порочен свят?

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ

4. Дай пример как можем да се подготвим сега за живота в новия свят.

4 Как можем да се подготвим за живота в Божия нов свят още сега? Да си представим, че ще се местим в друга страна. Как можем да се подготвим за такава промяна? Вероятно ще започнем да учим езика на местните хора. Също ще бъде полезно да разберем какви са техните обичаи. Можем да опитаме малко от храната там. До известна степен ще започнем да живеем така, сякаш вече сме в тази страна. Та нали такъв живот очакваме, когато се преместим там. По подобен начин ние се подготвяме за живота в новия свят, като още днес, доколкото е възможно, живеем така, както очакваме да живеем в бъдеще. Нека разгледаме някои начини, по които можем да правим това.

5, 6. Как това да се научим да се подчиняваме на теократичните напътствия ни помага да се подготвим за живота в новия свят?

5 В новия свят всички хора ще подкрепят Божието върховенство. В какъв контраст ще е това с днешната система на Сатана, която пропагандира идеята за самоуправление. Мнозина искат да са независими и държат на личните си предпочитания, но с какъв резултат? Отхвърлянето на Божието ръководство е довело до страдания, нещастия и дори до трагедии. (Йер. 10:23) Как копнеем за времето, когато всеки ще се подчинява на любещото управление на Йехова!

6 В новия свят с радост ще следваме напътствията на Бога, като помагаме при превръщането на земята в красив рай, учим възкресените и вършим волята на Йехова. Но как ще реагираме, ако ни бъде възложена задача, която не харесваме? Ще се подчиним ли на напътствията, като даваме най–доброто от себе си да изпълним задачата си и ще се радваме ли на назначението си? Повечето от нас биха отговорили с „да“! Следователно, като се подчиняваме на теократичните напътствия още днес, се подготвяме за вечния живот под управлението на Йехова.

7, 8. а) Защо трябва да развиваме дух на сътрудничество? б) Какви промени са изпитали някои християни? в) В какво можем да сме уверени относно живота на земята в новия свят?

7 Ние се подготвяме за живота в новата система не само като се подчиняваме на уредбите от Йехова днес, но и като се учим да сме доволни и развиваме дух на сътрудничество. Ако сега си сътрудничим с онези, които поемат ръководството, например като сме доволни и се радваме на новото си назначение, вероятно ще имаме същата нагласа и в новия свят. (Прочети Евреи 13:17.) В Обетованата  земя наследството на израилтяните било разпределяно чрез жребий. (Чис. 26:52–56; Ис. Н. 14:1, 2) Днес, разбира се, никой от нас не знае къде ще му бъде определено да живее в новата система. Но духът на сътрудничество ще ни помогне да изпитваме задоволство и щастие, като вършим волята на Йехова, независимо къде ще живеем на земята.

8 Привилегията да живеем под управлението на Царството си заслужава всички усилия, които полагаме да сътрудничим на организацията на Йехова и да изпълняваме теократичните си назначения. Разбира се, обстоятелствата ни може да се променят след време. Например някои членове на бетеловото семейство в САЩ бяха назначени в проповедния район и сега изпитват богати благословии в други аспекти на целодневната служба. Поради напреднала възраст или други фактори някои, които бяха в пътуващата служба, получиха назначение като специални пионери. Ако се учим да сме доволни, молим Йехова за помощ и правим всичко по силите си в службата за него, ще сме щастливи и ще получим много благословии дори в тези тежки последни дни. (Прочети Притчи 10:22.) А какво да кажем за живота ни в бъдеще? Може да имаме предпочитания къде бихме искали да живеем в новия свят, но е възможно да бъдем помолени да се преместим на друго място. Независимо къде ще служим и какво ще правим тогава, можем да сме уверени, че ще бъдем признателни и ще изпитваме удовлетворение и голяма радост. (Неем. 8:10)

9, 10. а) В кои отношения може да е необходимо да проявяваме търпение в новия свят? б) Как още днес можем да покажем, че сме търпеливи?

9 В новия свят понякога може да се налага да проявяваме търпение. Например може да чуем, че някои се радват да са с възкресените си близки и приятели. Но на нас може да ни се наложи да чакаме възкресението на близките ни. Ако това се случи, ще се радваме ли с другите и ще проявяваме ли търпение? (Рим. 12:15) Ако още днес се учим да чакаме търпеливо Йехова да изпълни обещанията си, ще ни е по–лесно да бъдем търпеливи и в бъдеще. (Екл. 7:8)

10 Можем да се подготвим за живота в новата система, също като сме търпеливи във връзка с подобренията в разбирането на библейската истина. Изучаваме ли старателно и проявяваме ли търпение, когато нещо не ни е съвсем ясно? Ако правим това, вероятно няма да ни е трудно да сме търпеливи в новия свят, когато Йехова разкрива изискванията си за хората. (Пр. 4:18; Йоан 16:12)

11. На какво ни учи Йехова относно взаимоотношенията ни с другите още днес и как това ще ни е от полза в новия свят?

11 Освен това можем да се подготвим за живота в новия свят, като се учим да прощаваме. По време на Хилядолетното управление на Христос „на праведните и на неправедните“ ще им е нужно време, докато се освободят от несъвършенството. (Деян. 24:15) Ще се отнасяме ли любещо един към друг през този период? Ако още сега се учим да прощаваме щедро и да избягваме обтегнатите отношения, ще ни бъде по–лесно да правим това и в бъдеще. (Прочети Колосяни 3:12–14.)

12. Обясни връзката между очакванията ни за бъдещето и живота ни днес.

12 Може би в новия свят не винаги ще получаваме онова, което искаме, или ще е нужно да чакаме, докато го получим. Ще трябва да сме признателни и доволни, каквито и да са обстоятелствата ни, като се подчиняваме на любещото върховенство на Йехова. Също ще  трябва да проявяваме качествата, на които Йехова ни учи сега. Като се стремим да живеем така, както очакваме да живеем в новата система, развиваме качества, които ще са ни необходими през цялата вечност. Така „светът, който ще дойде“, става по–реален за нас. (Евр. 2:5; 11:1) Нещо повече, ние показваме колко много копнеем за праведността, която ще цари на земята, и се подготвяме за вечния живот в Божия нов свят.

ДА СИ ПОСТАВЯМЕ ДУХОВНИ ЦЕЛИ

Вземай пламенно участие в службата

13. Кои дейности ще са на първо място в живота ни в новия свят?

13 Нека разгледаме още един начин, по който се подготвяме за истинския живот. В новия свят на земята ще имаме изобилие от храна и всичко необходимо, но ще изпитваме най–голяма радост от това, че духовните ни нужди ще бъдат удовлетворени. (Мат. 5:3) Най–важни за нас ще са духовните дейности и ‘Йехова ще бъде нашата радост’. (Пс. 37:4) Като още днес поставяме службата за Йехова на първо място в живота си, ние се подготвяме за истинския живот в бъдеще. (Прочети Матей 6:19–21.)

14. Какви духовни цели могат да помогнат на младежите да гледат напред към вечния живот?

14 Как можем да изпитваме още повече радост от теократичните дейности? Един начин е да си поставяме духовни цели. Ако си младеж и мислиш сериозно да използваш живота си в служба за Йехова, защо не разгледаш някои от нашите издания относно различните видове целодневна служба и не си поставиш конкретна цел? * Също може да говориш с някои, които от дълги години са в целодневната служба. Като избереш този път в живота, ти се подготвяш да служиш на Бога в новия свят, където теократичното ти обучение и опит ще са от голяма полза.

Участвай в теократичните дейности

15. Какви духовни цели може да си поставяме като вестители на Царството?

15 Какви цели може да си поставяме като вестители на Царството? Например една цел може да е да подобрим уменията си в някой аспект на службата. Или може да се стремим да разбираме по–добре библейските принципи и как да ги прилагаме. Друга цел е да напредваме в четенето и говоренето пред публика или в даването на отговори на християнските събрания. Сигурно се сещаш и за други възможности. Следователно, като си поставяш духовни цели, ентусиазмът ти за теократичните дейности ще нараства и това ще ти помогне да се подготвиш за живота в новия свят.

 НАЙ–ДОБРИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ ДНЕС!

Проявявай признателност за духовната храна

16. Защо службата за Йехова е най–добрият начин на живот?

16 Дали като използваме времето си, за да се подготвим за Божия нов свят, се лишаваме от един по–добър живот днес? В никакъв случай! Службата за Йехова е най–удовлетворяващият начин на живот, който бихме могли да имаме. Ние не служим на Йехова по принуда или само за да преживеем „голямото бедствие“. Ние сме създадени да живеем така, това е животът, който ни носи истинско щастие. Да бъдем ръководени от Йехова и да изпитваме неговата любов, дори не може да се сравни с живот без приятелството на Бога. (Прочети Псалм 63:1–3.) Разбира се, не е необходимо да чакаме новия свят, за да се радваме на духовните благословии, произтичащи от всеотдайната ни служба за Йехова — може да изпитаме тази радост още днес! Вече десетилетия някои от нас жънат такива благословии и ние знаем от опит, че няма друг начин на живот, който да ни носи по–голямо удовлетворение. (Пс. 1:1–3; Иса. 58:13, 14)

Търси ръководство от Библията

17. Какво място ще заемат личните ни интереси и развлеченията в рая?

17 В новия свят ще имаме време и за нещата, които харесваме и ни носят удоволствие. Щом Йехова ни е създал така, че да изпитваме радост от личните си постижения и ползотворните развлечения, нима няма да удовлетвори напълно тези наши потребности? (Екл. 2:24) По един или друг начин Йехова винаги ще ‘удовлетворява желанието на всичко живо’. (Пс. 145:16) Нужно е да отделяме време за развлечения и почивка, но ще изпитваме по–голяма радост от тях, когато поставяме взаимоотношенията си с Йехова на първо място. Така ще бъде и в рая на земята. Колко мъдро ще е да се учим да поставяме личните си интереси на правилното място, като търсим първо Царството и се съсредоточаваме върху духовните благословии, произтичащи от службата за Йехова! (Мат. 6:33)

18. Как можем да покажем, че се подготвяме за вечния живот в рая?

18 Животът в рая ще бъде по–хубав, отколкото можем да си представим. Колко важно е да показваме, че копнеем за истинския живот, като още днес се подготвяме за него. Нека развиваме качества, които Бог харесва, и пламенно да изпълняваме задачата си да известяваме посланието за Царството. Нека се радваме, като поставяме службата за Йехова на първо място, и с пълно доверие в неговите обещания да живеем, очаквайки новия свят!

^ абз. 14 Виж „Въпроси на младите хора — практични отговори“ (2 том), стр. 311–318.