„Аз ще прославя мястото под краката си“ (ИСА. 60:13)

ПЕСНИ: 102, 75

1, 2. За какво се отнася думата „подножие“ в Еврейските писания?

ЙЕХОВА БОГ ясно заявил: „Небесата са моят престол и земята е мое подножие.“ (Иса. 66:1) Относно своето „подножие“ той казал също: „Ще прославя мястото под краката си.“ (Иса. 60:13) Как Йехова прави това? И какво значение има за нас, които живеем в Божието „подножие“?

2 Освен за земята думата „подножие“ в Еврейските писания е използвана и в преносен смисъл като описание на храма в Израил в древността. (1 Лет. 28:2; Пс. 132:7) Този храм бил центърът на истинското поклонение на земята. Затова бил много красив в очите на Йехова и бил използван ‘да прославя мястото под краката му’.

3. Какво е великият духовен храм на Бога и кога бил установен?

3 Днес центърът на истинското поклонение вече не е буквален храм на земята, а духовен храм, който прославя Йехова много повече от една сграда. Духовният храм е уредба, благодарение на която хората могат да се помирят с Бога посредством свещеническата служба и жертвата на Исус Христос. Тя била установена през 29 г., когато Исус бил покръстен и помазан за Първосвещеник във великия духовен храм на Йехова. (Евр. 9:11, 12)

4, 5. а) Как 99 псалм описва силното желание на истинските служители на Йехова? б) Какъв въпрос трябва да си зададем?

 4 Признателността ни за уредбата на духовния храм ни подбужда да възхваляваме Йехова, като известяваме името му и говорим за неговия милостив дар — откупа. Колко вълнуващо е, че над осем милиона истински християни пламенно прославят Йехова днес! За разлика от някои вярващи, които погрешно мислят, че ще прославят Бога, когато напуснат земята и отидат на небето, всички Свидетели на Йехова осъзнават колко е важно да правят това тук на земята и сега.

5 Затова следваме примера на верните служители на Йехова, записан в Псалм 99:1–3, 5. (Прочети.) Моисей, Аарон и Самуил напълно подкрепяли уредбата за истинското поклонение по тяхно време. (Пс. 99:6, 7) Днес, преди да започнат службата си като свещеници с Исус в небето, останалите от неговите помазани братя вярно служат в земния двор на духовния храм. Милиони от „другите овце“ лоялно им помагат. (Йоан 10:16) Въпреки че имат различна надежда, двете групи обединено се покланят на Йехова тук в неговото подножие. Но всеки от нас е добре да се запита: „Подкрепям ли напълно Божията уредба за чисто поклонение?“

КОЙ СЛУЖИ В ДУХОВНИЯ ХРАМ НА БОГА

6, 7. Какъв проблем възникнал сред първите християни и какво станало векове по–късно?

6 По–малко от век след основаването на християнския сбор се появило предсказаното отстъпничество. (Деян. 20:28–30; 2 Сол. 2:3, 4) Впоследствие ставало все по–трудно да се разпознаят истинските служители на Бога в неговия духовен храм. Изминали векове, преди Йехова да хвърли светлина по въпроса посредством възкачения на престола Цар, Исус Христос.

7 През 1919 г. станало ясно кои хора одобрява Йехова и служат в неговия духовен храм. Те били пречистени духовно, за да бъде службата им по–приемлива за Бога. (Иса. 4:2, 3; Мал. 3:1–4) Видението, което апостол Павел бил получил векове по–рано, започнало да се изпълнява до известна степен.

8, 9. Обясни трите изпълнения на „рая“ от видението на Павел.

8 Видението на Павел е описано във 2 Коринтяни 12:1–4. (Прочети.) Онова, което Павел видял по свръхестествен начин, било наречено откровение. То се отнасяло за бъдещо събитие, а не за нещо в дните на Павел. Какъв „рай“ видял той, когато бил „отнесен на третото небе“? Раят, за който говорел Павел, има физическо, духовно и небесно изпълнение, като всички те ще станат в бъдеще. Той може да е физическият земен рай, който ще дойде. (Лука 23:43) Също може да е духовният рай, на който ще се радваме в пълна степен в новия свят. Освен това „раят“ може да се отнася за „Божия рай“, тоест чудесните условия в присъствието на Йехова в небесната област. (Откр. 2:7)

9 Но защо Павел казал, че е чул „непредаваеми думи, които човек няма право да повтори“? Тогава не било времето той да обяснява подробно удивителните неща, които е видял във видението. Днес обаче имаме право да говорим за благословиите, на които се радва Божият народ!

10. Защо изразите „духовен рай“ и „духовен храм“ не се отнасят за едно и също нещо?

 10 Изразът „духовен рай“ е станал част от теократичния ни език. Той описва нашата уникална духовна среда, или състояние, в която се радваме на мир с Бога и събратята си. Разбира се, не бива да си правим заключението, че духовният рай и духовният храм са едно и също нещо. Духовният храм е Божията уредба за чисто поклонение. Духовният рай ясно разкрива кои хора имат одобрението на Бога и служат в неговия духовен храм днес. (Мал. 3:18)

11. Каква привилегия, свързана с духовния рай, имаме днес?

11 Колко вълнуващо е да знаем, че от 1919 г. Йехова позволява на несъвършени хора да участват с него в изграждането, укрепването и разширяването на духовния рай на земята! Виждаш ли своя принос в тази забележителна работа? Подбуден ли си да продължаваш да сътрудничиш на Йехова в прославянето на ‘мястото под краката му’?

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЙЕХОВА СТАВА ВСЕ ПО–КРАСИВА

12. В какво сме уверени всички ние относно изпълнението на Исаия 60:17? (Виж илюстрацията в началото.)

12 Забележителната работа по преобразяването на земната част на организацията на Йехова е предсказана в Исаия 60:17. (Прочети.) Младите или сравнително новите в истината са чели или са чували от други за различни промени. Но само каква привилегия са имали братята и сестрите, които лично са ги изпитали! Несъмнено те са уверени, че посредством назначения от него Цар, Йехова напътства и ръководи своята организация! Както те, така и ние имаме пълни основания да вярваме в това. Като слушаме техните стоплящи сърцето разкази, ще укрепим вярата и доверието си в Йехова.

13. Какво задължение имаме според Псалм 48:12–14?

13 Независимо от колко време сме в истината, ние трябва да говорим на другите за организацията на Йехова. Духовният рай сред този порочен и лишен от любов свят е съвременно чудо! Колко щастливи сме да разказваме на „бъдещото поколение“ за чудесните неща в Божията организация, или „Сион“, и за истината относно духовния рай. (Прочети Псалм 48:12–14.)

14, 15. Какви организационни промени бяха направени през 70–те години на XX век и защо се оказаха полезни?

14 През годините възрастните сред нас са били свидетели на някои от организационните промени, допринесли за красотата на земната част на организацията на Йехова. Те помнят времето, когато сборовете имаха служител на сбора вместо старейшинско тяло, когато клоновете имаха служител на клона вместо Комитет на клона и когато напътствията идваха от президента на Дружество „Стражева кула“ вместо от ясно установеното Ръководно тяло на Свидетелите на Йехова. Макар че всички тези отдадени братя имаха верни помощници, отговорността за вземането на решения в сборовете, клоновете и световната централа беше основно върху един човек. През 70–те години на XX век настъпи промяна и надзорът вече беше възлаган на групи от старейшини вместо на отделни личности.

 15 Дали тези промени се оказаха полезни? Да. Това е така, защото бяха основани на подобреното ни разбиране върху образеца, посочен в Писанието. Вместо само един човек да поема ръководството, организацията извлича полза от хубавите качества на всички „дарове във вид на хора“, които Йехова осигурява. (Еф. 4:8; Пр. 24:6)

Йехова осигурява навсякъде напътствията, от които хората силно се нуждаят (Виж 16, 17 абзац)

16, 17. Кои неотдавнашни промени особено са те развълнували и защо?

16 Да разгледаме и някои неотдавнашни подобрения в облика, съдържанието и методите на разпространение на нашите издания. Колко е приятно да предлагаме интересна, практична и привлекателна литература в службата! Когато използваме най–новите технологии, за да известяваме истината, като например уебсайта jw.org ние отразяваме загрижеността на Йехова, който осигурява навсякъде напътствията, от които хората силно се нуждаят.

17 Колко мъдра беше промяната, която ни позволи да имаме вечер за семейно поклонение или повече време за лично изучаване. Признателни сме също за промените в програмата на конгресите. Често казваме, че с всяка година те стават все по–хубави. Радваме се и за доброто обучение, осигурявано от многото теократични училища. Във всички тези промени се вижда ясно ръката на Йехова. Той продължава да украсява организацията си и духовния рай, на който се радваме още днес.

 ТВОЯТ ПРИНОС ЗА ДУХОВНИЯ РАЙ

18, 19. Как можем да допринасяме за красотата на духовния рай?

18 Йехова ни е удостоил с честта да допринасяме за красотата на духовния рай. Един начин да правим това е пламенно да проповядваме добрата новина за Царството и да правим повече ученици. Всеки път, когато помагаме на някого да напредне и да се отдаде на Бога, ние съдействаме за разширяването на границите на духовния рай. (Иса. 26:15; 54:2)

19 Освен това можем да допринасяме за красотата на нашия духовен рай, като постоянно подобряваме християнската си личност. Така този рай става по–привлекателен за другите. Често не познанието ни върху Библията, а чистото ни поведение и мирът сред нас са първото, което привлича хората към организацията и съответно към Бога и Христос.

Можеш да допринасяш за разширяването на границите на духовния рай (Виж 18, 19 абзац)

20. Какво трябва да е желанието ни според Притчи 14:35?

20 Колко се радват Йехова и Исус, когато виждат красивия ни духовен рай днес! Радостта да допринасяме за неговата красота е само привкус на радостта, която ще изпитаме по–късно, когато участваме в превръщането на земята във физически рай. Не бива да забравяме записаното в Притчи 14:35: „Царят е доволен от служителя, който действа прозорливо.“ Нека винаги действаме прозорливо, като правим всичко по силите си да допринасяме за красотата на духовния рай!