Прочете ли внимателно последните броеве на „Стражева кула“? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

Трябва ли християните да се молят на Исус Христос?

Не. Самият Исус ни учел да се молим на Йехова и ни е оставил пример, като се молел на Баща си. (Мат. 6:6–9; Йоан 11:41; 16:23) По подобен начин първите християни не се молели на Исус, а на Бога. (Деян. 4:24, 30; Кол. 1:3) (1/1, стр. 14)

Какво можем да правим всяка година, за да се подготвим за честването на Исусовата смърт?

Едно нещо е да следваме програмата за четене на Библията във връзка с това събитие. Освен това можем да увеличим службата си през този период. Можем също да се молим и да размишляваме за дадената ни от Бога надежда. (15/1, стр. 14–16)

Какво станало с двамата египетски затворници, които разказали объркващите си сънища на Йосиф?

Йосиф казал на виночерпеца на фараона, че ще бъде върнат на служба. Сънят на хлебаря означавал, че фараонът ще го убие и ще го провеси на стълб. И двете тълкувания се оказали верни. (Бит. 40:1–22) (1/2, стр. 12–14)

Какъв неочакван подарък получили братята в Япония?

Те получили книга, съдържаща Евангелието според Матей от „Превод на новия свят“. Тя се предлага в службата и много хора, които не са запознати с Библията, я приемат. (15/2, стр. 3)

Кои обстоятелства благоприятствали за разпространението на добрата новина през първи век?

По време на „Пакс Романа“ царяла стабилност и почти нямало военни сблъсъци. Първите християни се възползвали от римската пътна мрежа. Гръцкият език бил широко разпространен, което улеснило проповедната дейност дори сред юдеите, разпръснати из империята. Освен това християните можели да използват римския закон, за да защитават добрата новина. (15/2, стр. 20–23)

Защо истинските християни не празнуват Великден?

Исус наредил на последователите си да отбелязват смъртта му, а не възкресението му. (Лука 22:19, 20) (1/3, стр. 8)

Защо през последните години в нашите издания рядко се говори за предобрази?

Библията казва, че някои личности са предобраз на нещо по–велико в бъдеще. Един пример за това намираме в Галатяни 4:21–31. От друга страна, е най–добре да не предполагаме, нито да твърдим, че дадени неща са предобрази. Вместо това можем да търсим поуките, които извличаме от личностите и събитията, споменати в Библията. (Рим. 15:4) (15/3, стр. 17, 18)

Защо един папирусов фрагмент, намерен сред купове боклуци в Египет, е от особен интерес за нас?

През последния век беше намерен един фрагмент, съдържащ части от Евангелието на Йоан. Той може да е бил написан няколко десетилетия след като Йоан написал своята книга и съдържанието му потвърждава, че библейският текст, с който разполагаме днес, е предаден достоверно. (1/4, стр. 10, 11)

Защо изключването на неразкайващ се грешник е любеща мярка?

Библията говори, че изключването е сериозна мярка, която може да донесе полза. (1 Кор. 5:11–13) То носи чест на Божието име, предпазва сбора и може да помогне на съгрешилия да се осъзнае. (15/4, стр. 29, 30)