„Бъдете нащрек. Вашият противник, Дяволът, обикаля наоколо като ревящ лъв и търси кого да погълне“ (1 ПЕТ. 5:8)

1. Обясни как един ангел станал Сатана.

В НАЧАЛОТО той имал одобрението на Йехова. След време обаче този ангел започнал да иска хората да му се покланят. Вместо да отхвърли това погрешно желание, той го подхранвал и накрая извършил грях. (Як. 1:14, 15) Познаваме този ангел като Сатана. Той ‘не устоял в истината’, а се разбунтувал срещу Йехова и станал „баща на лъжата“. (Йоан 8:44)

2, 3. Какво разкриват названията „Сатана“, „Дявол“, „змия“ и „змей“ относно най–големия враг на Йехова?

2 Откакто се е разбунтувал, Сатана е най–големият враг на Йехова и несъмнено е враг и на цялото човечество. Титлите, с които го описва Библията, разкриват колко е зъл. Сатана означава „противник“, което показва, че това зло духовно създание не подкрепя върховенството на Йехова. Напротив, мрази го и яростно му се противопоставя. Най–голямото желание на Сатана е да види края на управлението на Йехова.

3 В Откровение 12:9 Сатана е наречен Дявол, което означава „клеветник“. Това ни напомня как Сатана опетнил  името на Йехова, като твърдял, че той лъже. Изразът „древната змия“ ни напомня за онзи трагичен ден в Едем, когато Сатана използвал змия, за да измами Ева. А изразът „големият змей“ ни кара да си представим едно всяващо страх чудовище и подходящо описва Сатана, който яростно се стреми да осуети намерението на Йехова и да унищожи неговия народ.

4. Какво ще разгледаме в тази статия?

4 Ясно е, че Сатана е най–голямата заплаха за нашата неопетненост. С основание Библията ни предупреждава: „Бъдете трезвомислещи, бъдете нащрек. Вашият противник, Дяволът, обикаля наоколо като ревящ лъв и търси кого да погълне.“ (1 Пет. 5:8) Затова в тази статия ще разгледаме три черти на Сатана, които разкриват колко е важно да се пазим от този безскрупулен враг на Йехова и на неговия народ.

САТАНА Е СИЛЕН

5, 6. а) Дай примери, които показват, че духовните създания са „мощни и силни“. б) В какъв смисъл Сатана „причинява смърт“?

5 Духовните създания, наречени ангели, са „мощни и силни“. (Пс. 103:20) Те са по–висши от хората и притежават повече сила и интелект. Разбира се, верните ангели използват силата си, за да вършат добро. При един случай ангел на Йехова погубил 185 000 асирийски войници. Никой човек не би могъл да извърши подобно нещо и дори цяла войска трудно би нанесла такова поражение. (4 Царе 19:35) При друг случай един ангел използвал свръхчовешката си сила и интелект, за да освободи Исусовите апостоли от затвора. Въпреки че стражите стоели наблизо, той успял да преодолее мерките за сигурност — отключил вратите, извел апостолите и след това заключил вратите след тях. (Деян. 5:18–23)

6 За разлика от верните духовни създания Сатана използва силата си, за да върши зло. Несъмнено той притежава огромна сила и влияние. Библията го нарича „владетеля на този свят“ и „бога на тази система“. (Йоан 12:31; 2 Кор. 4:4) Сатана Дяволът дори „може да причинява смърт“. (Евр. 2:14) Това не означава, че той убива директно всички хора. По–скоро неговата нагласа е обхванала целия свят, което води до много страдания и смърт. Нещо повече, тъй като Ева повярвала на лъжата на Сатана и Адам не послушал Бога, грехът и смъртта се разпрострели върху всички хора. (Рим. 5:12) В този смисъл Дяволът „причинява смърт“. Той е точно такъв, какъвто го нарекъл Исус — „убиец“. (Йоан 8:44) Колко силен враг е Сатана!

7. Какво показва, че демоните са силни?

7 Заставайки срещу Сатана, ние заставаме и срещу всички, които са на негова страна в спорния въпрос за всемирното върховенство. Това включва огромен брой разбунтували се ангели, наречени демони. (Откр. 12:3, 4) Много пъти те са проявявали свръхчовешката си сила, причинявайки големи страдания на хората. (Мат. 8:28–32; Мар. 5:1–5) Никога не подценявай силата на тези зли ангели и на „владетеля на демоните“. (Мат. 9:34) Без помощта на Йехова не можем да спечелим битката срещу Сатана.

САТАНА Е ЖЕСТОК

8. а) Каква е целта на Сатана? (Виж илюстрацията в началото.) б) Какво те убеждава, че светът отразява жестокостта на Сатана?

8 Апостол Петър сравнил Сатана с „ревящ лъв“. Според един справочник  гръцката дума за „ревящ“ се използва във връзка с „рева на освирепяло от глад диво животно“. Какво точно описание на жестокостта на Сатана! Макар че целият свят е под негова власт, Сатана търси още плячка. (1 Йоан 5:19) За него светът е като „предястие“, а „основното ястие“ е остатъкът от помазаните заедно с техните сътрудници, „другите овце“. (Йоан 10:16; Откр. 12:17) Целта на Сатана е да погълне народа на Йехова. Преследването, което понасят последователите на Исус от първи век до днес, доказва колко жесток е той.

9, 10. а) Как Сатана се опитал да осуети намерението на Йехова във връзка с народа на Израил? (Дай примери.) б) Защо Сатана насочил атаката си специално срещу народа на Израил? в) Как според тебе се чувства Дяволът, когато някой от служителите на Йехова днес извърши сериозен грях?

9 В стремежа си да осуети Божието намерение Сатана проявява жестокост и по друг начин. Изгладнелият лъв не изпитва жал към плячката си. Той не проявява никакво съчувствие и след като я убие, не изпитва угризения. Подобно на това Сатана не проявява милост към онези, които се опитва да погълне. Помисли например колко често Сатана Дяволът подмамвал израилтяните да извършат грях, като сексуална неморалност и алчност. Когато четеш за трагичните последствия от блудството на Зимрий и алчността на Гиезий, „виждаш“ ли как Сатана ликува победоносно? (Чис. 25:6–8, 14, 15; 4 Царе 5:20–27)

Сатана се радва, когато служител на Йехова извърши грях (Виж 10 абзац)

10 Сатана насочил атаката си специално срещу народа на Израил. От този народ щял да произлезе Месията — онзи, който ще унищожи Сатана и ще реабилитира върховенството на Йехова. (Бит. 3:15) Сатана не искал израилтяните да имат Божието одобрение и с всички сили се опитвал да ги подтикне към грях. Не можем да си представим, че Сатана изпитвал съжаление към Давид, когато извършил прелюбодейство, или че съчувствал на Моисей, когато изгубил възможността да влезе в Обетованата земя. Напротив, Сатана много  се радва, когато някой от Божиите служители извърши сериозен грях. Всъщност той използва тези победи да укорява Йехова. (Пр. 27:11)

11. Каква може да е била целта на Сатана, когато атакувал Сара?

11 Сатана бил враждебно настроен особено към родословната линия, от която щял да произлезе Месията. Например да разгледаме какво се случило скоро след като Йехова обещал на Авраам да направи от него „голям народ“. (Бит. 12:1–3) Докато Авраам и Сара били в Египет, фараонът заповядал да доведат Сара в дома му, очевидно за да стане негова съпруга. Но Йехова се намесил и предпазил Сара от опасната ситуация. (Прочети Битие 12:14–20.) Малко преди да се роди Исаак, нещо подобно се случило и в Герар. (Бит. 20:1–7) Дали Сатана стоял зад всичко това? Надявал ли се Сара, която била напуснала процъфтяващия град Ур и живеела в шатри, да се изкуши от разкошните палати на фараона и Авимелех? Мислел ли си, че Сара ще предаде съпруга си, а също и Йехова, като се обвърже с един от тези владетели? Библията не дава отговор, но Дяволът със сигурност щял да се радва, ако Сара изгубела възможността от нея да произлезе обещаното потомство. Сатана нямало да изпитва угризения, ако тази добра жена съсипела брака си и репутацията си и изгубела одобрението на Йехова. Колко жесток е Сатана!

12, 13. а) Как Сатана проявил жестокост след раждането на Исус? б) Какво според тебе изпитва Сатана към децата, които обичат Йехова и се стремят да му служат днес?

12 Исус бил роден векове след Авраам. Едва ли Сатана смятал Исус за красиво и сладко бебе. Не, Сатана знаел, че това новородено бебе ще порасне и ще бъде обещаният Месия. Наистина Исус бил главната част от потомството на Авраам, онзи, който по–късно щял да „унищожи делата на Дявола“. (1 Йоан 3:8) Дали Сатана мислел, че да убие едно бебе, е прекалено? Той нямал никакви скрупули. Затова веднага предприел действия срещу Исус. Какво направил Сатана?

13 Цар Ирод силно се разтревожил, когато астролозите го попитали „къде е юдейският цар, който се е родил“. Той бил решен да го убие. (Мат. 2:1–3, 13) За да е сигурен, че това ще стане, Ирод наредил всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и цялата му околност да бъдат убити. (Прочети Матей 2:13–18.) Исус оцелял при това невиждано клане. Какво обаче научаваме за нашия враг Сатана? Ясно е, че Дяволът не цени човешкия живот. Той не проявява никаква милост дори към децата. Сатана наистина е „ревящ лъв“. Никога не забравяй колко е жесток!

САТАНА Е ИЗМАМНИК

14, 15. Как Сатана заслепява умовете на невярващите?

14 Само чрез измама Сатана може да отвърне хората от нашия любещ Бог Йехова. (1 Йоан 4:8) Тъй като Сатана ги мами, те не „осъзнават духовните си нужди“. (Мат. 5:3) Той заслепява умовете на невярващите, „за да не стигне до тях светлината на славната добра новина за Христос, който е образът на Бога“. (2 Кор. 4:4)

15 Едно от главните средства, чрез които Сатана мами хората, е фалшивата религия. Колко ли се радва той, когато вижда хората да се покланят на предците си, на природата или на животните  — на всичко друго, но не и на Йехова, „който изисква пълна преданост“! (Из. 20:5) Дори мнозина, които смятат, че се покланят на Бога по правилен начин, са впримчени от фалшиви вярвания и безсмислени ритуали. Те са в същото плачевно състояние като хората по времето на Исаия. Йехова им казал: „Защо харчите пари за нещо, което не е хляб, и защо се трудите за нещо, което не насища? Слушайте ме внимателно и яжте добра храна, и нека душата ви се наслаждава на най–отбраната храна!“ (Иса. 55:2)

16, 17. а) Защо Исус казал на Петър „Махни се от мене, Сатана!“? б) Как Сатана може да ни измами да изгубим чувството си за неотложност?

16 Сатана може да заблуди дори ревностни служители на Йехова. Помисли например какво станало, когато Исус казал на учениците си, че скоро ще бъде убит. Без съмнение от добри подбуди апостол Петър го отвел настрани и му казал: „Бъди добър към себе си, Господарю, такова нещо изобщо няма да ти се случи.“ Исус решително му отвърнал: „Махни се от мене, Сатана!“ (Мат. 16:22, 23) Защо Исус нарекъл Петър „Сатана“? Защото осъзнавал какво ще се случи. Наближавало времето той да даде живота си като изкупителна жертва и да докаже, че Дяволът е лъжец. В този изключително важен момент от човешката история изобщо не било времето Исус да е „добър“ към себе си. Сатана искал точно това — Исус да изгуби бдителността си.

17 Тъй като наближава краят на тази система, ние живеем в особено тежки времена. Сатана иска да отслабим бдителността си, да сме „добри“ към себе си, като се стремим към успех в света, и така да изгубим чувството си за неотложност. Не позволявай това да се случи с тебе. Стой буден! (Мат. 24:42) Никога не се подвеждай от лъжите на Сатана, че краят е далече или че изобщо няма да дойде.

18, 19. а) Какво Сатана може да ни накара да мислим относно себе си? б) Как Йехова ни помага да сме трезвомислещи и нащрек?

18 Сатана се опитва да ни измами и по още един начин. Той иска ние да вярваме, че не сме достойни за любовта на Бога и че греховете ни няма да бъдат простени. Всичко това е част от пропагандата на Сатана. Всъщност кой наистина не заслужава любовта на Йехова? Сатана. Кой наистина няма да получи прошка за греховете си? Отново Сатана. Библията обаче ни уверява: „Бог не е неправеден, та да забрави делата ви и любовта, която проявихте към неговото име.“ (Евр. 6:10) Йехова цени усилията ни да сме му послушни и службата ни не е напразна. (Прочети 1 Коринтяни 15:58.) Затова нека не позволяваме на Сатана да ни мами.

19 Както разбрахме, Сатана е силен и жесток, а също и измамник. Как можем да спечелим битката срещу този безмилостен враг? Йехова не ни оставя без помощ. В своето Слово той ни казва какви са методите на Сатана, така че ние „познаваме неговите замисли“. (2 Кор. 2:11) Като сме наясно с различните начини, по които ни атакува Сатана, ще можем да сме трезвомислещи и нащрек. Но не е достатъчно просто да познаваме неговите замисли. В Библията се казва: „Противопоставете се на Дявола и той ще побегне от вас.“ (Як. 4:7) В следващата статия ще обсъдим три области, в които можем да воюваме срещу Сатана и да победим.