„За всяко нещо си има време“ (ЕКЛ. 3:1)

1, 2. Каква нужда забелязват окръжните надзорници в много сборове?

ОКРЪЖНИЯТ надзорник приключва срещата си със старейшинското тяло. Докато гледа лицата им, той изпитва топли чувства към тези трудещи се усърдно пастири, някои от които могат да са негови бащи. Но има нещо, което го притеснява, затова се обръща към тях с въпроса: „Братя, какво направихте, за да помогнете на другите да поемат повече отговорности в сбора?“ Те помнят добре, че при последното си посещение той ги е насърчил да обърнат специално внимание на това. Накрая един от старейшините признава: „Честно казано, не сме направили много.“ Другите старейшини кимат в знак на съгласие.

2 Ако си старейшина, позната ли ти е тази ситуация? Вероятно е така. Окръжни надзорници от цял свят забелязват, че в много сборове е нужно старейшините да полагат повече усилия да обучават братята, било то млади,  или стари, да се грижат за сбора. Това обаче може да не е лесно. Каква е причината?

3. а) Как Писанието показва колко е важно братята да бъдат обучавани и защо всички трябва да се интересуваме от това? (Виж бел. под линия.) б) Защо за някои старейшини може да е трудно да обучават другите?

3 Като пастир, несъмнено разбираш колко е важно индивидуалното обучение. * Знаеш, че са необходими повече братя, за да бъдат съществуващите сборове духовно силни и да бъдат образувани нови сборове. (Прочети Исаия 60:22.) Също от Божието Слово си разбрал, че трябва да ‘учиш другите’. (Прочети 2 Тимотей 2:2.) Въпреки всичко подобно на старейшините, споменати в началото, може да ти е трудно да правиш това. Тъй като трябва да се грижиш за нуждите на семейството си, да ходиш на работа, да изпълняваш отговорностите си в сбора и да вършиш други важни задачи, може да изглежда, че нямаш време да обучаваш другите. Ако е така, нека разгледаме защо е важно братята да бъдат обучавани.

ОБУЧЕНИЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

4. Защо старейшините понякога отлагат обучението на другите?

4 Защо на някои старейшини им е трудно да отделят време да обучават другите? Те може да си мислят: „Обучението е важно, но имам други задачи в сбора, които не търпят отлагане. Ако го оставя за по–късно, сборът ще продължи да функционира.“ Макар че някои неща наистина са неотложни, ако пренебрегваш обучението на другите, това може да навреди духовно на сбора.

5, 6. Каква е поуката от примера за шофьора и начина, по който се грижи за поддръжката на колата си, и каква връзка има този пример с обучението на братята в сбора?

5 Да помислим върху следния пример: Един шофьор знае, че за да работи двигателят на колата, трябва редовно да сменя маслото. Но той може да смята, че това не е толкова важно, колкото пълненето на резервоара с гориво. В крайна сметка, ако няма гориво, колата не след дълго ще спре да се движи. Шофьорът може да си каже: „Дори и да не успея да сменя маслото, двигателят ще продължи да работи поне за известно време.“ Но защо това е опасно? Ако шофьорът продължи да пренебрегва поддръжката на двигателя, един ден колата ще се повреди напълно. Тогава ще са му нужни повече време и пари за ремонт на колата. Каква е поуката?

6 Старейшините изпълняват много важни задачи, които ако бъдат отложени, сборът може да бъде засегнат сериозно. Точно както шофьорът от примера се грижи да пълни резервоара с гориво, старейшините трябва „да се уверяват в това кои са по–важните неща“. (Флп. 1:10) Някои старейшини обаче може да са толкова заети с належащи въпроси, че да пренебрегват обучението на другите, или, образно казано, поддръжката на двигателя. Но ако старейшините постоянно отлагат нужното обучение, рано или късно няма да има достатъчно братя, способни да се грижат за нуждите на сбора.

7. Как трябва да гледаме на старейшините, които отделят време да обучават другите?

 7 Ясно е тогава, че не бива да гледаме на обучението като на нещо маловажно. Старейшините, които мислят за бъдещето на сбора и отделят време за обучение на по–неопитните братя, са мъдри „управители“ и истинска благословия за братята и сестрите си. (Прочети 1 Петър 4:10.) Каква полза извлича сборът?

МЪДРА ИНВЕСТИЦИЯ

8. а) Какво подтиква старейшините да обучават другите? б) Каква важна отговорност имат старейшините, които служат там, където нуждата е по–голяма? (Виж блока „ Неотложна задача“.)

8 Дори най–опитните старейшини трябва да бъдат скромни и да признаят, че с напредването на възрастта няма да могат да вършат много неща за сбора. (Мих. 6:8) Също те трябва да имат предвид, че поради „времето и непредвидения случай“ обстоятелствата им може внезапно да се променят и да им е трудно да се грижат за отговорностите си в сбора. (Екл. 9:11, 12; Як. 4:13, 14) Затова от любов и загриженост за овцете на Йехова мъдрите старейшини отделят време да споделят с младите братя опита, който са натрупали през годините на вярна служба. (Прочети Псалм 71:17, 18.)

9. Поради кое бъдещо събитие обучението на братята е изключително важно?

9 Защо още може да се каже, че старейшините, които обучават другите, са благословия за нас? Те укрепват сбора. В резултат на усилията им повече братя ще бъдат готови да помагат на другите в сбора да остават верни и обединени не само сега, но особено през трудния период на „голямото бедствие“. (Езек. 38:10–12; Мих. 5:5, 6) Затова, скъпи старейшини, ви молим редовно да отделяте време да обучавате другите още днес.

10. Какво може да е необходимо да направи един старейшина, за да намери време да обучава другите?

10 Разбираме, че тъй като трябва да се грижите за важни дейности в сбора, графикът ви вече е пълен. Затова може да се наложи да използвате част от времето за тези дейности да обучавате другите. (Екл. 3:1) Това ще е мъдра инвестиция.

СЪЗДАЙ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ

11. а) Какво се вижда в предложенията, дадени от старейшини от различни страни относно обучението на братята? б) Защо според Притчи 15:22 ще бъде от полза да разгледаме предложенията на други старейшини?

11 Наскоро група старейшини, които са помогнали на много братя да напреднат духовно, бяха попитани какъв подход използват. * Макар че тези старейшини имат различни обстоятелства, техните съвети са много подобни. Какво показва това? Обучението, основано на Библията, е полезно „навсякъде във всеки сбор“, както било в дните на апостол Павел. (1 Кор. 4:17) Затова в тази и следващата статия ще разгледаме някои от предложенията на тези старейшини. (Пр. 15:22) Онези, които осигуряват обучение, ще наречем „учители“, а онези, които го получават — „ученици“.

12. Какво е необходимо да създаде учителят и защо?

12 Необходимо е най–напред учителят да създаде подходящи условия за  обучение. Точно както един градинар трябва да разрохка почвата, преди да засее семето, така и един учител трябва да подготви сърцето на ученика, преди да започне да го учи на нови умения. Тогава как учителите могат да създадат подходящи условия за обучение? Те могат да подражават на един пророк от древността. Какъв подход използвал той?

13–15. а) Каква задача получил пророк Самуил? б) Как Самуил изпълнил задачата си? (Виж илюстрацията в началото.) в) Защо библейският разказ за Самуил е ценен особено за старейшините днес?

13 Преди 3000 години Йехова казал на възрастния пророк Самуил: „Утре по това време ще изпратя при тебе един мъж от земята на Вениамин и ти го помажи за водач на моя народ Израил.“ (1 Царе 9:15, 16) Самуил разбрал, че вече няма да води народа и че Йехова искал той да помаже друг човек за водач. Пророкът вероятно се питал: „Как да подготвя този мъж за работата, която трябва да изпълнява?“ Самуил решил какво да направи и си изготвил план.

14 Когато на следващия ден Самуил срещнал Саул, Йехова казал на пророка: „Ето мъжа.“ Тогава Самуил направил това, което бил запланувал. Той поканил Саул да ядат в трапезарията. Когато настанил Саул и слугата му на най–видните места и им дал избрано месо, Самуил казал: „Яж, защото това беше пазено за тебе точно за този случай.“ След това Самуил и Саул слезли до къщата на пророка, като разговаряли по пътя. Самуил искал да се възползва от приятната атмосфера след вкусната храна и спокойната разходка. Той поканил Саул в дома си и при прохладния вечерен ветрец ‘продължил да говори с него на покрива на къщата’, докато накрая не отишли да спят. На другия ден Самуил помазал Саул, целунал го и му дал допълнителни напътствия. След това изпратил Саул да си върви — готов за онова, което предстояло. (1 Царе 9:17–27; 10:1)

15 Разбира се, помазването на някого за водач на цял народ е различно от обучението на един брат за старейшина или помощник–служител в сбора. Въпреки това старейшините днес могат да си извлекат ценни поуки от примера на Самуил. Нека разгледаме две от тях.

ЛЮБЕЩИ УЧИТЕЛИ И ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ

16. а) Как се чувствал Самуил, когато израилтяните поискали да имат цар? б) С каква нагласа Самуил изпълнил задачата си да помаже Саул?

16 Обучавай охотно, не по принуда. Когато за пръв път чул, че израилтяните искат да имат човешки цар, Самуил бил разочарован и се чувствал отхвърлен от народа си. (1 Царе 8:4–8) Всъщност той нямал желание да направи онова, което хората искали. Затова било нужно Йехова три пъти да му каже да ги послуша. (1 Царе 8:7, 9, 22) Въпреки това Самуил не позволил в сърцето му да се развие огорчение или ревност към онзи, който щял да го замести. Когато Йехова му казал да помаже Саул, пророкът се подчинил, не просто от задължение, а охотно, подтикнат от любов към Йехова.

17. Как старейшините днес подражават на Самуил и какво удовлетворение им носи това?

17 Подобно на Самуил опитните старейшини днес осигуряват обучение по любещ начин. (1 Пет. 5:2) Те охотно обучават другите и не се страхуват да  им отстъпят някои от привилегиите си в сбора. Любещите учители гледат на учениците не като на съперници, а като на сътрудници, като на ценен дар за сбора. (2 Кор. 1:24; Евр. 13:16) Какво удовлетворение изпитват тези учители, виждайки как учениците използват способностите си за ползата на сбора! (Деян. 20:35)

18, 19. Как един старейшина може да подготви сърцето на своя ученик и защо това е изключително важно?

18 Бъди приятел, не просто учител. Когато срещнал Саул, Самуил можел да извади съда с маслото, бързо да го излее върху главата му и да го изпрати да си върви — помазан за цар, но напълно неподготвен. Самуил обаче любещо отделил време да подготви постепенно сърцето на Саул. Едва след вкусното ядене, приятната разходка, дългия разговор и хубавата почивка пророкът сметнал, че е настъпил моментът да помаже Саул.

Обучението на другите започва с развиването на приятелство (Виж 18, 19 абзац)

19 По подобен начин, преди да започне обучението, един учител днес трябва да създаде спокойна обстановка и да се сприятели с ученика. Стъпките, които ще предприеме за тази цел, може да се различават в зависимост от страната и местните обичаи и обстоятелства. Но където и да живееш, ако отделяш време за ученика, макар и да си много зает, сякаш му казваш: „Ти си важен за мене.“ (Прочети Римляни 12:10.) Той ще усети това и ще бъде дълбоко признателен.

20, 21. а) Как ще опишеш добрия учител? б) Какво ще обсъдим в следващата статия?

20 Старейшини, помнете: Добрият учител не само обича да обучава някого, той обича и самия човек. (Сравни Йоан 5:20.) Това може бързо да бъде усетено от ученика и до голяма степен да повлияе на начина, по който откликва на обучението. Затова, скъпи старейшини, когато обучавате другите, бъдете повече от учители — бъдете приятели. (Пр. 17:17; Йоан 15:15)

21 След като подготви сърцето на ученика, старейшината иска да му предаде нужните умения. Какви методи може да използва? Ще обсъдим това в следващата статия.

^ абз. 3 Въпреки че тази и следващата статия са предназначени главно за старейшините, информацията в тях трябва да е от интерес за всички в сбора. Защо? Тя ще помогне на всички покръстени мъже да осъзнаят, че се нуждаят от обучение, за да поемат повече отговорности в сбора. Тогава целият сбор ще има полза.

^ абз. 11 Тези старейшини живеят в Австралия, Бангладеш, Белгия, Бразилия, Франция, Гиана, Япония, Корея, Мексико, Намибия, Нигерия, Реюнион, Русия, Южна Африка и САЩ.