ПРОПОВЯДВАНЕТО на добрата новина е най–важната работа, извършвана днес на земята. Като Свидетел на Йехова, несъмнено за тебе е чест да участваш в дейността по правене на ученици. Но сигурно ще се съгласиш, че понякога за пионерите и вестителите е трудно да запазят пламенността си в службата.

Какво може да ти помогне да запазиш пламенността си в службата?

Някои вестители не успяват да водят много разговори в свидетелстването от къща на къща, тъй като повечето хора не са си у дома. А когато са там, домакините може да реагират с безразличие или дори враждебно на посланието за Царството. Други вестители имат огромен и резултатен район, но се страхуват, че няма да могат да го покрият. Трети проповядват много години и са се обезсърчили, защото краят не е дошъл.

Трябва ли да се изненадваме, че се сблъскваме с предизвикателства, които могат да намалят пламенността ни в службата? Не. Нима някой от нас очаква, че ще е лесно да известяваме животоспасяващото послание от Бога в свят, който „лежи във властта на Злия“? (1 Йоан 5:19)

Независимо от трудностите, с които ти се сблъскваш, бъди уверен, че Йехова ще ти помогне да ги преодолееш. Какво обаче можеш да направиш, за да засилиш пламенността си в службата? Нека разгледаме някои предложения.

ПОМАГАЙ НА НЕОПИТНИТЕ

Всяка година хиляди се присъединяват към сбора на Свидетелите на Йехова. Ако наскоро си се покръстил, несъмнено си благодарен за помощта на онези, които имат дълъг опит в службата. А ако си един от опитните вестители на Царството, можеш ли да помагаш на по–новите? Несъмнено това ще ти донесе голямо удовлетворение.

Исус знаел, че за да станат умели проповедници, учениците му се нуждаят от  напътствия, и затова им показал как да проповядват. (Лука 8:1) По подобен начин днес е необходимо да обучаваме другите, за да бъдат резултатни вестители.

Не бива да мислим, че неопитният вестител ще придобие умения да поучава просто като участва в службата. Той има нужда от съветите на един мил и любещ учител. Обучението може да включва да му покажеш: 1) как да си подготви увод и да го упражнява, 2) как да започва разговор с хората на вратата или на улицата, 3) как да предлага литература, 4) как да проследява интереса и 5) как да започва библейско изучаване. Новият вестител ще постигне добри резултати, ако наблюдава онзи, който му помага, и използва методите му в службата. (Лука 6:40) Със сигурност той ще е признателен, че има до себе си партньор, който го слуша и е готов да му помогне, ако се наложи. Също неопитният вестител ще извлече полза, ако получава похвала и полезни предложения. (Екл. 4:9, 10)

РАЗГОВАРЯЙ С ПАРТНЬОРА СИ В СЛУЖБАТА

Въпреки всичките ти усилия да разговаряш с домакините, понякога най–хубавият разговор, който ще имаш, докато си на служба, ще е с партньора ти. Помни, че Исус изпратил учениците си да проповядват „двама по двама“. (Лука 10:1) Докато били на служба, те можели да се подкрепят и насърчават. Времето, прекарано със събрат в службата, дава чудесна възможност „да се насърчим взаимно“. (Рим. 1:12)

За какви неща можеш да говориш? Може би наскоро си имал насърчителна случка. Или си открил интересна мисъл в личното или семейното си изучаване. Дали нещо, което си чул по време на събрание, те е укрепило? Понякога не познаваме добре партньора си в службата. Защо не го попиташ как е научил истината? Какво го е убедило, че това е организацията на Йехова? Или какви привилегии и преживявания е имал в службата? Ти също можеш да споделиш някои свои преживявания. Независимо от отклика на хората в района, когато сме на служба, можем ‘да се утешаваме един другиго’. (1 Сол. 5:11)

ПОДДЪРЖАЙ ДОБРИ НАВИЦИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

За да запазим пламенността си в службата, е важно да имаме добри навици за изучаване. „Верният и разумен роб“ осигурява информация по най–различни въпроси.  (Мат. 24:45) Така че разполагаш с голямо разнообразие от теми, които да изучаваш. Нека разгледаме една подходяща тема за личното изучаване: Защо проповедната дейност е много важна? В блока на 16 страница са посочени някои причини.

Размисълът върху мислите от блока може да ти помогне да продължаваш да проповядваш пламенно. Защо не направиш изследване в личното си изучаване и не видиш колко други причини можеш да посочиш? След това размишлявай върху тези причини и стиховете, които ги подкрепят. Така несъмнено ще засилиш пламенността си в службата.

С ГОТОВНОСТ ПРИЛАГАЙ НОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организацията на Йехова редовно ни осигурява предложения, които ни помагат да подобряваме службата си. Освен от къща на къща може да свидетелстваме чрез писма, по телефона, на улицата или други обществени места, неофициално и в бизнес райони. Също бихме могли да уредим нещата си така, че да проповядваме в рядко обработван район.

Готов ли си да приложиш на практика някои от тези предложения? Мнозина, които са опитали, са се радвали на добри резултати след това. Нека видим три примера.

Първият пример е на една сестра на име Ейприл, която решила да приложи едно от предложенията в „Нашата служба на Царството“ относно започването на библейски изучавания. Тя предложила изучаване на три свои колежки. Ейприл била изненадана и развълнувана, когато и трите приели и  започнали да посещават християнските събрания.

Вторият пример е свързан с това как да предлагаме нашите списания. Насърчавани сме да търсим хора, които биха откликнали на конкретни статии от списанията. Един окръжен надзорник в САЩ писа, че предложил статия за гумите от „Пробудете се!“ на всички управители на магазини за гуми в района. Той и съпругата му също използвали поредица от статии за лекарите в над сто лекарски кабинета в окръга. Братът казва: „Тези посещения помогнаха на хората да се запознаят с нас и литературата ни. След като се сприятелихме с тях, можехме да ги посещаваме по–често.“

Третият пример е за свидетелстването по телефона. Една сестра на име Джуди писа до световната централа, за да изрази признателността си за насърчението да свидетелстваме по телефона. Тя каза, че 86–годишната ѝ майка, която има много проблеми със здравето, редовно участва в този вид служба и е много щастлива, че води изучаване на Библията по телефона с една жена на 92 години!

Предложенията от нашите издания наистина са резултатни. Изпробвай ги! Те могат да ти помогнат да запазиш радостта и пламенността си в службата!

ПОСТАВЯЙ СИ РАЗУМНИ ЦЕЛИ

Успехът в службата не се определя от броя на раздадените издания, колко библейски изучавания имаме или на колко хора сме помогнали да станат служители на Йехова. Помисли за Ной. На колко души помогнал той да станат служители на Йехова, освен на семейството си? Въпреки това Ной със сигурност бил резултатен проповедник. Следователно най–важно е да служим вярно на Бога. (1 Кор. 4:2)

Много вестители на Царството разбират, че за да увеличат ентусиазма си в службата, е нужно да си поставят разумни цели. Какви могат да са някои такива цели? Можеш да намериш идеи в блока на тази страница.

Моли Йехова да ти помага да направиш службата си резултатна. Когато постигаш целите си, ще изпитваш радостта и удовлетворението от това, че си дал всичко от себе си да проповядваш добрата новина.

Наистина може да е предизвикателство да проповядваш. Но има неща, които можеш да правиш, за да бъдеш пламенен вестител на Царството. Радвай се на насърчителни разговори с партньора си в службата, развивай добри навици за изучаване, прилагай предложенията от „верния и разумен роб“ и си поставяй разумни цели. Най–вече помни, че Бог те е удостоил с несравнимата привилегия да известяваш добрата новина като един от неговите Свидетели. (Иса. 43:10) Ще изпиташ огромна радост, ако запазиш пламенността си в службата!