„Ако Йехова не пази града, напразно бди стражата“ (ПС. 127:1б)

1, 2. а) Защо 24 000 израилтяни загубили чудесни благословии? б) Защо това събитие от древността е от значение за нас?

МАЛКО преди народът на Израил да влезе в Обетованата земя, десетки хиляди мъже ‘блудствали с дъщерите на Моав’. В резултат на това 24 000 души умрели от ръката на Йехова. Представи си — израилтяните много скоро щели да получат дългоочакваното си наследство, но загубили чудесни благословии, тъй като се поддали на изкушение. (Чис. 25:1–5, 9)

2 Този пример с катастрофални последствия е записан „като предупреждение за нас, които сме застигнати от края на тези системи“. (1 Кор. 10:6–11) Днес, във финала на „последните дни“, ние се намираме на прага на праведния нов свят. (2 Тим. 3:1; 2 Пет. 3:13) Но за съжаление някои служители на Йехова са намалили бдителността си и са били впримчени от неморалността, като в резултат понасят горчивите последствия от погрешното си поведение. Те рискуват да загубят вечни благословии.

3. Защо семейните двойки се нуждаят от ръководството и защитата на Йехова? (Виж илюстрацията в началото.)

3 В днешно време неморалността е навсякъде, затова съпрузите и съпругите се нуждаят от ръководството и  защитата на Йехова, така че усилията им да запазят брака си да не бъдат напразни. (Прочети Псалм 127:1.) Ще обсъдим как те могат да укрепват брака си, като пазят сърцата си, все повече се приближават до Бога, обличат новата личност, поддържат смислено общуване и отдават дължимото на брачния си партньор.

ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ

4. Какво е довело някои християни до извършването на грях?

4 Как е възможно християнин да бъде въвлечен в неморалност? Често този пагубен път започва с очите. Исус обяснил: „Всеки, който гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Мат. 5:27, 28; 2 Пет. 2:14) Много християни, които са извършили грях, са снижили моралните си стандарти, като са гледали порнография, чели са еротична литература или са гледали шокиращи материали в интернет. Други за развлечение са гледали филми, пиеси или телевизионни предавания със сексуално съдържание. Някои са посещавали нощни клубове, места със стриптийз шоу или салони за чувствени масажи.

5. Защо трябва да пазим сърцето си?

5 Някои се поддават на изкушение, тъй като търсят внимание от погрешния човек. В днешния свят, в който липсва самоконтрол и неморалността се шири навсякъде, е много лесно нашето измамливо и отчаяно сърце да ни накара да развием романтични чувства към някого, който не е брачният ни партньор. (Прочети Йеремия 17:9, 10.) Исус казал: „От сърцето идват злите мисли, убийствата, прелюбодействата, блудствата.“ (Мат. 15:19)

6, 7. а) Как измамливото сърце може да накара някого да върви по пътя към греха? б) Как може да бъде избегнат моралният крах?

6 Когато погрешните желания пуснат корени в измамливите им сърца, двама души, които са привлечени един към друг, може неусетно да започнат да си споделят неща, които би трябвало да споделят единствено с брачния си партньор. Не след дълго те търсят повече възможности да са заедно и невинните и случайни на пръв поглед срещи стават по–чести. Със задълбочаването на чувствата им става все по–трудно да вършат онова, което е правилно. Колкото повече вървят по пътя към греха, толкова по–трудно е да спрат, макар да знаят, че постъпват погрешно. (Пр. 7:21, 22)

7 Духовната бдителност постепенно изчезва, когато погрешните желания и разговори преминат в държане за ръце, целувки, галене, страстни прегръдки и други изрази на привързаност, които трябва да бъдат показвани само към брачния партньор. Накрая те са ‘теглени и примамвани от собственото си желание’. „И след като желанието зачене, ражда грях“, в този случай сексуална неморалност. (Як. 1:14, 15) Колко тъжно! Този морален крах може да бъде избегнат, ако и двамата позволят на Йехова да засили уважението им към светостта на брака. Но как може да стане това?

ПРИБЛИЖАВАЙТЕ СЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДО БОГА

8. Как приятелството с Йехова осигурява морална защита?

8 Прочети Псалм 97:10. Приятелството с Йехова е основен източник на морална защита. Като учим за привлекателните  му качества и се стремим ‘да му подражаваме като негови любими деца и да живеем в любов’, ще имаме сили да отхвърлим „блудство и всякаква нечистота“. (Еф. 5:1–4) Тъй като знаят, че „Бог ще съди блудниците и прелюбодейците“, семейните двойки полагат усилия да запазят брака си почтен и неомърсен. (Евр. 13:4)

9. а) Как Йосиф устоял на неморално предложение? б) Какво научаваме от примера на Йосиф?

9 Някои верни християни са намалили духовната си бдителност, като са прекарвали време след работа с колеги, които не са Свидетели. Някой може да бъде изкушен дори на работното си място. Нещо подобно се случило с един красив млад мъж на име Йосиф. Когато бил на работа, той разбрал, че жената на работодателя му много го харесва. Всеки ден тя се опитвала да го съблазни. Накрая ‘го хванала за дрехата и му казала: „Легни с мене!“’ Но Йосиф успял да избяга от нея. Какво му помогнало да запази духовната си бдителност при тези изкушаващи обстоятелства? Той бил твърдо решен да не разруши приятелството си с Бога и да остане чист и неопетнен. В резултат на това Йосиф загубил работата си и бил несправедливо хвърлен в затвора, но Йехова го благословил. (Бит. 39:1–12; 41:38–43) Независимо дали са на работа, или на друго място, християните трябва да избягват ситуации, в които могат да бъдат изкушени от някого от другия пол.

ОБЛЕЧЕТЕ НОВАТА ЛИЧНОСТ

10. Каква морална защита осигурява новата личност?

10 Тъй като е „създадена според волята на Бога в истинска праведност и лоялност“, новата личност може да предпази семейната двойка от извършването на блудство. (Еф. 4:24) Онези, които обличат новата личност, „умъртвяват“ в частите на телата си „блудство, нечистота, сексуални страсти, вредни желания и алчност“. (Прочети Колосяни 3:5, 6.) Думата „умъртвяват“ показва, че трябва да вземем строги мерки, за да се борим с неморалните желания. Ще избягваме всичко, което може да събуди в нас сексуално желание към някого, който не е брачният ни партньор. (Йов 31:1) Като живеем в съгласие с Божията воля, се научаваме ‘да се отвращаваме от злото и да се държим здраво за доброто’. (Рим. 12:2, 9)

11. Как новата личност може да укрепи брака?

11 Новата личност отразява „образа на Онзи, който я е създал“, Йехова. (Кол. 3:10) На какви чудесни благословии се радват съпрузите и съпругите, когато засилват бдителността си, като се обличат „с нежно състрадание, милост, смирение, мекота и дълготърпение“! (Кол. 3:12) Бракът им е по–щастлив, когато ‘в сърцата им владее мирът на Христос’. (Кол. 3:15) Колко хубаво е двойките да проявяват „нежна привързаност един към друг“! Те с удоволствие поемат инициативата „в оказването на почит помежду си“. (Рим. 12:10)

12. Кои качества смяташ, че са важни за щастливия брак?

12 На въпроса кои качества допринасят за един щастлив брак, Сид отговорил: „Любовта е главното качество, което винаги сме се стремели да проявяваме. Също разбрахме, че кротостта е много важна.“ Съпругата му Соня е съгласна и добавя: „Милостта определено е важно качество. Опитваме  се да проявяваме и смирение, макар че това не винаги е лесно.“

ПОДДЪРЖАЙТЕ СМИСЛЕНО ОБЩУВАНЕ

13. Кой е един от ключовете за щастлив брак и защо?

13 Приятните думи несъмнено са ключ за щастлив брак. За съжаление някои брачни партньори разговарят помежду си с по–малко уважение, отколкото ако говорят с напълно непознати хора или дори на домашния си любимец! „Злобната горчивина, гневът, яростта, крясъците и нагрубяващите думи“ бавно развалят взаимоотношенията между партньорите. (Еф. 4:31) Вместо да подкопават брака си с постоянни критики или сарказъм, те трябва да укрепват връзката си с мили, нежни и състрадателни думи. (Еф. 4:32)

14. Какво трябва да избягваме?

14 В Библията се казва, че има „време за мълчание“. (Екл. 3:7) Това не означава, че трябва да се крием зад стената на мълчанието, която пречи на доброто общуване. Една жена от Германия споделя: „При такива обстоятелства мълчанието може да нарани партньора ти.“ Тя добавя: „Въпреки че не винаги е лесно да запазиш спокойствие, когато си под стрес, не е добре просто да изпуснеш парата. Тогава прибързано казваш или правиш нещо, което може да нарани брачния ти партньор, и само влошаваш положението.“ Всъщност съпругът и съпругата няма да намерят решение на проблемите си, като си крещят или спрат да си говорят. Бракът им става по–здрав, когато бързо разрешават несъгласията и не позволяват те да прераснат в дълги спорове.

15. Как доброто общуване укрепва брака?

15 Бракът укрепва, когато двамата партньори отделят време да споделят чувствата и мислите си. Как казваме нещо е също толкова важно, колкото какво казваме. Следователно дори в  трудна ситуация се старай онова, което казваш, да бъде приятно — както с тона на гласа, така и с подбора на думите. Така ще бъде по–лесно за партньора ти да те изслуша. (Прочети Колосяни 4:6.) Съпругът и съпругата могат да укрепват брака си чрез добро общуване, като използват ‘само добри думи, с които да укрепват другия според нуждата и които да му носят полза’. (Еф. 4:29)

Доброто общуване помага на брачните партньори да укрепват брака си (Виж 15 абзац)

ОТДАВАЙТЕ ДЪЛЖИМОТО НА ПАРТНЬОРА СИ

16, 17. Защо е важно партньорите да си отдават дължимото в брака?

16 Семейните двойки могат да се радват на здрав брак също ако са загрижени за ползата на другия, поставяйки неговите интереси пред своите. (Флп. 2:3, 4) Необходимо е както мъжете, така и жените да удовлетворяват емоционалните и сексуалните нужди на партньора си. (Прочети 1 Коринтяни 7:3, 4.)

17 За съжаление някои се въздържат от изрази на обич или сексуална близост, а много мъже смятат проявата на нежност за липса на мъжественост. Библията казва: „Мъже, живейте с жените си според познанието.“ (1 Пет. 3:7) Необходимо е един съпруг да проявява разбиране към жена си, като осъзнава, че дължимото в брака включва повече от физически контакт. Жената ще изпитва по–голямо удоволствие от интимните отношения, ако мъжът ѝ винаги показва своята обич и привързаност, а не само в моментите на сексуална близост. Когато и двамата проявяват любов и загриженост, ще им бъде по–лесно да задоволяват емоционалните и физическите си нужди.

18. Как брачните партньори могат да укрепват брака си?

18 Макар че нищо не оправдава изневярата, лишаването от нежност в брака може да накара единия партньор да търси обич и интимност извън брака. (Пр. 5:18; Екл. 9:9) Затова Библията насърчава женените хора: „Не се лишавайте един другиго от дължимото, освен по взаимно съгласие за определено време.“ Защо? Стихът продължава: „Та Сатана да не ви изкушава, поради това че не можете да се въздържате.“ (1 Кор. 7:5) Колко тъжно би било, ако брачните партньори позволят на Сатана да се възползва от тяхната липса на самоконтрол и да ги накара да се поддадат на изкушение и да извършат прелюбодейство! От друга страна, ако двамата ‘не търсят своята полза, но ползата на другия’, и си отдават дължимото в брака, подтикнати от любов, а не от задължение, интимните отношения ще укрепват брака им. (1 Кор. 10:24)

ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПАЗИТЕ БРАКА СИ

19. На какво трябва да сме решени и защо?

19 Намираме се на прага на праведния нов свят. Затова, ако се поддадем на плътските желания, последствията могат да са пагубни, както станало с 24 000 израилтяни в моавските равнини. След като описва това позорно и трагично събитие, Божието Слово ни предупреждава: „Който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“ (1 Кор. 10:12) Колко важно е тогава да укрепваме брака си, като оставаме верни на нашия небесен Баща и на партньора си. (Мат. 19:5, 6) Днес повече от всякога е нужно ‘да правим всичко по силите си накрая той да ни намери неопетнени, безупречни и в мир’. (2 Пет. 3:13, 14)