„Правете това като възпоменание за мене“ (1 КОР. 11:24)

1, 2. Какво направил Исус вечерта на 14 нисан 33 г.? (Виж илюстрацията в началото.)

НОЩТА била настъпила и пълната луна огрявала Йерусалим с мека светлина. Вечерта на 14 нисан 33 г. Исус и апостолите му празнували Пасхата, която отбелязвала освобождението на израилтяните от египетско робство преди 15 века. Заедно с единайсетте си верни апостоли Исус установил специална вечеря. Тази вечеря щяла да служи като напомняне за смъртта му, която щяла да настъпи в същия ден. * (Мат. 26:1, 2)

2 Исус казал молитва и подал безквасен хляб на апостолите с думите: „Вземете и яжте.“ Той взел чаша с вино и отново се помолил, след което казал: „Пийте от нея всички вие.“ (Мат. 26:26, 27) Той не подал на верните си последователи друга храна, но щял да им каже много неща в тази важна вечер.

3. Какви въпроси ще бъдат разгледани в тази статия?

3 По този начин Исус установил Възпоменанието на своята смърт, известно още като Вечерята на Господаря.  (1 Кор. 11:20) Във връзка с това възникват някои въпроси: Защо да отбелязваме смъртта на Исус? Какво представят хлябът и виното? Как можем да се подготвим за Възпоменанието? Кой трябва да взема от символите? И как християните гледат на своята основана на Библията надежда?

ЗАЩО ДА ОТБЕЛЯЗВАМЕ СМЪРТТА НА ИСУС?

4. Каква възможност открила пред нас смъртта на Исус?

4 Като потомци на Адам, ние сме наследили греха и смъртта. (Рим. 5:12) Никой несъвършен човек не може да даде на Бога откуп за своя живот или за живота на други. (Пс. 49:6–9) Но посредством смъртта си Исус платил единствената приемлива цена — съвършеното си тяло и пролятата си кръв. Като представил пред Бога стойността на откупа, Исус открил пред нас възможността да бъдем освободени от греха и смъртта и да получим като дар вечен живот. (Рим. 6:23; 1 Кор. 15:21, 22)

5. а) Какво показва, че Бог и Христос обичат хората? б) Защо трябва да присъстваме на Възпоменанието на Исусовата смърт?

5 Откупът доказва, че Йехова обича хората. (Йоан 3:16) Жертвата на Исус е доказателство, че той също ни обича. В своето предчовешко съществуване като „умел работник“ на Бога Исус се радвал с „човешките синове“. (Пр. 8:30, 31) Благодарността ни към Бога и към неговия Син трябва да ни подтиква да присъстваме на Възпоменанието на Исусовата смърт и така да се подчиним на заповедта: „Правете това като възпоменание за мене.“ (1 Кор. 11:23–25)

КАКВО ПРЕДСТАВЯТ СИМВОЛИТЕ

6. Как трябва да гледаме на хляба и виното на Възпоменанието?

6 Когато установил Възпоменанието, Исус не превърнал чудодейно хляба и виното в буквалното си тяло и кръв. Вместо това той казал за хляба: „Това представя моето тяло.“ Относно виното той заявил: „Това представя моята ‘кръв на договора’, която трябва да се пролее в полза на мнозина.“ (Мар. 14:22–24) Ясно е, че хлябът и виното трябва да бъдат смятани за символи.

7. Какво представя хлябът, използван по време на Възпоменанието?

7 В тази изключително важна вечер през 33 г. Исус използвал безквасен хляб, останал от пасхалната вечеря. (Из. 12:8) В Библията квасът понякога символизира грях или поквара. (Мат. 16:6, 11, 12; Лука 12:1) Затова неслучайно Исус използвал безквасен хляб, тъй като той подходящо представя неговото безгрешно тяло. (Евр. 7:26) Ето защо на Възпоменанието се използва такъв хляб.

8. Какво представя чашата с вино на Възпоменанието?

8 Виното, което Исус използвал на 14 нисан 33 г., представя неговата кръв. Същото се отнася и за чашата с вино, която използваме на Възпоменанието днес. На едно място извън Йерусалим, наречено Голгота, Исусовата кръв била пролята „за прощаване на греховете“. (Мат. 26:28; 27:33) Тъй като хлябът и виното на Възпоменанието символизират скъпоценната жертва на Исус, която той принесъл в полза на послушното човечество, и тъй като сме признателни за този любещ дар, е добре всяка година лично да се подготвяме за честването на Вечерята на Господаря.

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИМ

9. а) Защо е важно да следваме програмата за четене на Библията във връзка с Възпоменанието? б) Какви чувства изпитваш по отношение на откупа?

9 Като следваме програмата за четене на Библията във връзка с Възпоменанието,  намираща се в нашия календар и в брошурата „Ежедневно да изследваме Писанието“, можем да размишляваме за онова, което е правил Исус точно преди смъртта си. Това от своя страна ще ни помогне да подготвим сърцето си за Вечерята на Господаря. * Една сестра писала: „Очакваме с нетърпение Възпоменанието. Всяка година то става все по–специално събитие. Спомням си как ... стоях в Дома на покойника, гледах тялото на моя скъп баща и се изпълних с искрена признателност за откупа. ... Знаех всички стихове и можех да ги обяснявам! Но едва когато усетих реалните последствия от смъртта, изпитах истинска радост поради онова, което ще бъде направено за нас посредством този скъпоценен дар.“ Наистина, когато се подготвяме за Възпоменанието, е добре да размишляваме как жертвата на Исус ни освобождава от робството на греха и смъртта.

Използвай осигурените помагала, за да подготвиш сърцето си за Възпоменанието (Виж 9 абзац)

10. Как още можем да се подготвим за Възпоменанието?

10 Друг начин, по който можем да се подготвим за Вечерята на Господаря, е като увеличим службата си, например като бъдем помощни пионери в периода на Възпоменанието. Като каним своите изучаващи и други хора на това специално събитие, ще се радваме да говорим за Бога, за неговия Син и за благословиите, обещани на онези, които са угодни на Бога и го възхваляват. (Пс. 148:12, 13)

11. Как някои коринтяни вземали от символите на Възпоменанието по недостоен начин?

11 Докато се подготвяш за Вечерята на Господаря, обърни внимание на онова, което писал апостол Павел на християнския сбор в Коринт. (Прочети 1 Коринтяни 11:27–34.) Павел посочил, че онзи, който „яде от хляба или пие от чашата на Господаря по недостоен начин, ще носи вина относно тялото и кръвта на Господаря“, Исус Христос. Следователно всеки помазан християнин трябва „да се изследва внимателно дали е достоен“ и тогава да вземе от символите. В противен случай той ще „яде и пие за своето осъждане“. Поради грешното си поведение много от коринтяните били „слаби и болнави“, а доста били духовно мъртви. Вероятно някои яли и пили толкова  много преди или по време на Възпоменанието, че не били нито физически, нито духовно будни. Недостойният начин, по който вземали от символите, им навлякъл Божието неодобрение.

12. а) С какво Павел сравнил Възпоменанието и какво предупреждение отправил към вземащите от символите? б) Какво трябва да направи човек, който взема от символите, ако е извършил сериозен грях?

12 Павел сравнил Възпоменанието с хранене на трапеза и предупредил онези, които вземали от символите: „Не можете да пиете от чашата на Йехова и от чашата на демоните, не можете да ядете от ‘трапезата на Йехова’ и от трапезата на демоните.“ (1 Кор. 10:16–21) Ако човек, който взема от символите, е извършил сериозен грях, трябва да потърси духовна помощ. (Прочети Яков 5:14–16.) Ако ‘даде плодове, подходящи за своето разкаяние’, той няма да покаже неуважение към жертвата на Исус, когато вземе от символите на Възпоменанието. (Лука 3:8)

13. Защо е от полза да се молим относно дадената ни от Бога надежда?

13 При подготовката за Възпоменанието ще е от полза да се молим и да размишляваме за дадената ни от Бога надежда. Никой отдаден служител на Йехова и верен последовател на неговия Син няма да иска да прояви неуважение към жертвата на Исус, като вземе от символите на Възпоменанието, ако всъщност няма ясни доказателства, че е помазан. Тогава как някой може да реши дали да вземе от символите, или не?

КОЙ ТРЯБВА ДА ВЗЕМА ОТ СИМВОЛИТЕ?

14. Каква е връзката между новия договор и вземането от символите на Възпоменанието?

14 Онези, които имат право да вземат от символите, са абсолютно сигурни, че участват в новия договор. Относно виното Исус казал: „Тази чаша представя новия договор въз основа на моята кръв.“ (1 Кор. 11:25) Чрез пророк Йеремия Бог предсказал, че ще сключи нов договор, който ще се различава от договора на Закона, сключен с израилтяните. (Прочети Йеремия 31:31–34.) Бог влязъл в договорни отношения с духовния Израил. (Гал. 6:15, 16) Този нов договор бил потвърден с жертвата на Христос и влязъл в сила посредством пролятата му кръв. (Лука 22:20) Исус е Посредникът на новия договор, а верните помазани християни, които участват в него, получават небесно наследство. (Евр. 8:6; 9:15)

15. Кои хора участват в договора за Царството и каква чест ще им бъде оказана, ако останат верни?

15 Християните, които вземат от символите на Възпоменанието, знаят, че са една от страните и в договора за Царството. (Прочети Лука 12:32.) Онези, които станали помазани последователи на Исус и му били верни, като ‘участвали в неговите страдания’, ще управляват с него в небето. (Флп. 3:10) Тъй като са участници в договора за Царството, лоялните помазани ще царуват с Христос завинаги. (Откр. 22:5) Те с основание вземат от символите по време на Вечерята на Господаря.

16. Обясни накратко значението на Римляни 8:15–17.

16 Единствено онези, на които духът свидетелства, че са Божии деца, трябва да вземат от символите на Възпоменанието. (Прочети Римляни 8:15–17.) Да обърнем внимание, че Павел използвал арамейската дума „авва“. Тя означава „баща“ и „татко“ и с нея децата се обръщали към бащите си, като изразявали както близост, така и уважение. Онези, които са получили „дух на осиновяване“,  са заченати с духа Божии деца. Духът на Бога свидетелства заедно с техния дух, давайки им уверението, че са помазани синове на Йехова. Това не означава, че те просто не искат да живеят на земята. Те са сигурни, че ще управляват заедно с Исус в небесното Царство, ако останат верни до смъртта си. Днес на земята има само остатък от 144 000 последователи на Христос, които са „помазани от Онзи, който е свят“, Йехова. (1 Йоан 2:20; Откр. 14:1) Посредством неговия дух те викат: „Авва! Татко!“ Каква благословия е да имат такива взаимоотношения с Бога!

ЦЕНИ СВОЯТА НАДЕЖДА

17. Каква надежда имат помазаните християни и как гледат на нея?

17 Ако си помазан християнин, небесната надежда е важна част от личните ти молитви. Когато четеш в Библията, че „невястата“ на Христос му е ‘обещана за женитба’, знаеш, че тези думи се отнасят за тебе и очакваш с нетърпение тази сватба в небето. (2 Кор. 11:2; Йоан 3:27–29; Откр. 21:2, 9–14) Когато в Библията попадаш на изразите на любов на Бога към духовните му деца, ти ги приемаш лично. А относно напътствията, които Йехова дава на помазаните си синове, светият дух те подтиква да ги следваш. Така Божият дух свидетелства заедно с твоя дух, че имаш небесна надежда.

18. Каква надежда имат „другите овце“ и какви чувства изпитваш относно нея?

18 От друга страна, ако си част от „голямото множество“ от „други овце“, Бог ти е дал земна надежда. (Откр. 7:9; Йоан 10:16) Твоето желание е да живееш вечно в рая и с радост размишляваш за библейските обещания за бъдещия живот на земята. С нетърпение очакваш да се радваш на истински мир, заобиколен от своите близки и други праведни хора. Искаш да видиш времето, когато гладът, бедността, страданията, болестите и смъртта няма да измъчват повече човечеството. (Пс. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Иса. 33:24) Копнееш да посрещнеш онези, които ще бъдат възкресени от мъртвите и ще имат възможността да живеят вечно на земята. (Йоан 5:28, 29) Колко си благодарен на Йехова, че те е благословил със земна надежда! Макар че не вземаш от символите, твоето присъствие на Възпоменанието е израз на признателността ти за изкупителната жертва на Исус Христос.

ЩЕ ПРИСЪСТВАШ ЛИ?

19, 20. а) Как дадената ти от Бога надежда може да стане реалност? б) Защо ще присъстваш на Вечерята на Господаря?

19 Независимо дали имаш земна, или небесна надежда, тя ще стане реалност само ако проявяваш вяра в Йехова Бог, Исус Христос и откупа. На Възпоменанието ще имаш възможност да размишляваш относно своята надежда и високата стойност на Исусовата смърт. Затова си постави за цел да си един от милионите по целия свят, които ще посетят честването на Вечерята на Господаря на 3 април 2015 г., петък, след залез слънце, в Залите на Царството или на други места.

20 Като присъстваш на Възпоменанието, признателността ти за изкупителната жертва на Исус ще се засили. Ако слушаш внимателно доклада, ще бъдеш подбуден да проявиш любовта си към ближния, като говориш с другите за любовта на Йехова и за великото му намерение за човечеството. (Мат. 22:34–40) Направи всичко възможно да присъстваш на Вечерята на Господаря.

^ абз. 1 За евреите денят започвал при залез слънце и завършвал при следващия залез.