„Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас“ (ЯК. 4:8)

1. От какво се нуждае всеки човек и кой може да удовлетвори тази нужда?

ВСЕКИ човек изпитва огромна нужда да е близък с някого. Обикновено сме близки с онези, които харесваме и познаваме много добре. Радваме се да имаме семейство и приятели, които ни обичат, ценят и разбират. Но онзи, с когото трябва да изградим най–близка връзка, е нашият „Велик създател“. (Екл. 12:1)

2. Какво ни обещава Йехова, но защо мнозина се съмняват в това?

2 В своето Слово Йехова ни кани да се приближим до него и ни обещава, че ако го направим, той също ще се приближи до нас. (Як. 4:8) Каква насърчителна мисъл! Въпреки това мнозина се съмняват, че Бог иска да сме близки с него. Те смятат, че не са достойни да се обръщат към него или че той е твърде далече. Възможно ли е наистина да имаме близки взаимоотношения с Йехова?

3. Какво трябва да осъзнаем относно Йехова?

3 Истината е, че Йехова „не е далече от всекиго“, който иска да го намери, и е напълно възможно да го опознаем. (Прочети Деяния 17:26, 27; Псалм 145:18.) Нашият Бог има желание дори несъвършените хора да бъдат  близки с него и е готов да ги приеме като свои приятели. (Иса. 41:8; 55:6) Псалмистът можел от личен опит да запише за Йехова: „Ти си онзи, който слуша молитви, при тебе ще идват всякакви хора. Щастлив е онзи, когото ти избереш и на когото позволиш да се приближи до тебе.“ (Пс. 65:2, 4) Библейският разказ за юдейския цар Аса ни помага да разберем как той се приближил до Бога и как откликнал самият Йехова. *

ПРИМЕР ОТ ДРЕВНОСТТА

4. Какъв пример дал цар Аса на юдеите?

4 Цар Аса проявил забележителна пламенност за истинското поклонение, като премахнал храмовата проституция и идолопоклонството, които се били разпространили в земята. (3 Царе 15:9–13) Със свобода на изказа той насърчил юдеите „да търсят Йехова, Богът на техните прадеди, и да изпълняват закона и заповедите“. Йехова благословил първите десет години от управлението на Аса с мир. Цар Аса обяснил на какво се дължало това спокойствие. Той казал на народа: „Земята е още наша, защото потърсихме Йехова, нашият Бог. Ние го потърсихме и той ни даде мир от всички страни.“ (2 Лет. 14:1–7) Да разгледаме какво станало след това.

5. Как доверието на Аса в Бога било подложено на изпитание и какъв бил резултатът?

5 Постави се на мястото на Аса. Етиопецът Зара е дошъл срещу Юда с 1 000 000 мъже и 300 колесници. (2 Лет. 14:8–10) Как ще реагираш, като видиш толкова голяма войска да нахлува в пределите на царството ти? Твоята войска се състои от едва 580 000 души! Разполагайки с около двойно по–малко воини, дали ще се питаш защо Бог позволява това да се случва? Ще се опиташ ли в този критичен момент да се справиш със ситуацията, разчитайки на собствената си мъдрост? Реакцията на Аса показала, че той има близки взаимоотношения с Йехова и му се доверява. Той извикал към Йехова: „Помогни ни, Йехова, Боже наш, защото се осланяме на тебе и в твоето име излязохме против това множество. Йехова, ти си нашият Бог! Не позволявай на смъртния човек да бъде по–силен от тебе!“ Как откликнал Бог на усърдната молба на Аса? Библията казва: „Йехова нанесе поражение на етиопците.“ Нито един от враговете на юдеите не оцелял при последвалата битка! (2 Лет. 14:11–13)

6. В какво отношение трябва да подражаваме на Аса?

6 Какво помогнало на Аса да се довери напълно на ръководството и защитата на Йехова? От Библията разбираме, че ‘Аса вършел онова, което е правилно в очите на Йехова’, и му служел „с неразделено сърце“. (3 Царе 15:11, 14) Ние също трябва да служим на Бога с неразделено сърце. Това е изключително важно, ако искаме да се радваме на близки взаимоотношения с него сега и в бъдеще. Колко сме благодарни, че Йехова е поел инициативата да ни привлече към себе си и ни помага да изградим и поддържаме близка връзка с него. Да разгледаме два начина, по които той прави това.

ЙЕХОВА НИ ПРИВЛИЧА ПОСРЕДСТВОМ ОТКУПА

7. а) Какво е направил Йехова, за да ни привлече към себе си? б) Кой е основният начин, по който Бог ни привлича към себе си?

7 Йехова проявил любовта си към човечеството, като създал красивата ни земя. Той все още показва любовта  си към нас, като поддържа живота ни. (Деян. 17:28; Откр. 4:11) Нещо повече, Йехова се грижи за духовните ни нужди. (Лука 12:42) Той също ни уверява, че лично слуша нашите молитви. (1 Йоан 5:14) Но основният начин, по който Бог ни привлича към себе си и проявява любовта си към нас, е посредством откупа. (Прочети 1 Йоан 4:9, 10, 19.) Йехова изпратил „своя единороден Син“ на земята, за да бъдем освободени от греха и смъртта. (Йоан 3:16)

8, 9. Каква роля има Исус в намерението на Йехова?

8 Йехова е направил възможно дори хората, които живели преди времето на Христос, да се възползват от откупа. Когато Йехова изрекъл пророчеството за бъдещия Спасител на човечеството, от негова гледна точка откупът вече бил платен, понеже знаел, че намерението му няма да се провали. (Бит. 3:15) Векове по–късно апостол Павел изразил признателността си към Бога за „освобождението чрез откупа, платен от Христос Исус“. Той добавил: „Поради своята въздържаност [Бог] прощаваше греховете, извършени в миналото.“ (Рим. 3:21–26) Каква важна роля има Исус в това да се приближим до Бога!

9 Единствено чрез Исус смирените хора могат да опознаят Бога и да се радват на близки взаимоотношения с него. Как Писанието подчертава тази истина? Павел писал: „Бог ни препоръчва своята любов с това, че Христос умря за нас още докато бяхме грешници.“ (Рим. 5:6–8) Изкупителната жертва на Исус била осигурена не защото сме я заслужили, а защото Бог ни обича. Исус казал: „Никой не може да дойде при мене, ако Бащата, който ме изпрати, не го привлече.“ При друг случай той заявил: „Никой не идва при Бащата освен чрез мене.“ (Йоан 6:44; 14:6) Йехова използва светия дух, за да ни привлече към себе си чрез Исус, и ни помага да останем в Неговата любов с надеждата за вечен живот. (Прочети Юда 20, 21.) Да разгледаме и друг начин, по който Бог ни привлича към себе си.

ЙЕХОВА НИ ПРИВЛИЧА ПОСРЕДСТВОМ СВОЕТО СЛОВО

10. Как Библията ни помага да се приближим до Бога?

10 Досега в статията сме посочили или цитирали стихове от 14 различни библейски книги. Как без Библията щяхме да знаем, че можем да се приближим до своя Създател? Как щяхме да научим за откупа и че Йехова ни привлича посредством Исус? Чрез светия си дух Йехова вдъхновил написването на Библията, която разкрива привлекателната му личност, както и неговото велико намерение. Например в Изход 34:6, 7 Йехова описал себе си като „милосърден и добър Бог, който не бърза да се гневи и е изпълнен с милост и истина, който запазва своята милост към хиляди поколения, прощава прегрешение, простъпка и грях“. Кой не би бил привлечен към такава личност? Йехова знае, че колкото повече научаваме за него от страниците на Библията, толкова по–реален става той за нас и толкова по–близък го чувстваме.

11. Защо трябва да се стремим да учим за Божиите качества и пътища? (Виж илюстрацията в началото.)

11 В предговора на книгата „Приближавай се до Йехова“ се обяснява как можем да развиваме близки взаимоотношения с Бога. Там се казва: „При всяко приятелство, което формираме, връзката се основава на това, че познаваме дадената личност, че се възхищаваме на нейните индивидуални качества и ги ценим. Така че качествата  на Бога и неговите пътища, или начини на постъпване, разкрити в Библията, са изключително важна област за изследване.“ Колко благодарни сме на Йехова, че се е погрижил Словото му да бъде записано така, че ние хората да можем да го разбираме!

12. Защо Йехова използвал хора да напишат Библията?

12 Йехова можеше да използва ангели за написването на Библията. В крайна сметка те се интересуват от нас и от онова, което правим. (1 Пет. 1:12) Несъмнено ангелите щяха да могат да предадат посланието на Бога за човечеството. Но дали щяха да виждат нещата от човешка гледна точка? Щяха ли да разбират нашите нужди, слабости и стремежи? Не, Йехова знаел, че те са ограничени в това отношение. Като използвал хора да напишат Библията, той я направил по–разбираема за нас. Ние можем да разберем мисленето и чувствата на библейските писатели и на другите хора, споменати в Писанието. Можем да почувстваме болката им, когато четем за техните разочарования, съмнения, страхове и грешки, както и да усетим щастието, което изпитвали в своите радостни моменти. Подобно на пророк Илия библейските писатели били хора като всички нас. (Як. 5:17)

Как отношенията на Бога с Йона и Петър ни помагат да се приближим до него? (Виж 13, 15 абзац)

13. Как ти въздейства молитвата на Йона?

13 Помисли например дали един ангел би могъл да опише напълно чувствата на Йона, когато избягал от назначението, дадено му от Бога. Колко по–добре е, че Йехова използвал Йона да запише собствения си разказ, включително усърдната си молитва към Бога от дълбините на морето! Йона казал: „Когато душата ми се изтощи вътре в мене, тогава си спомних за Йехова.“ (Йона 1:3, 10; 2:1–9)

14. Защо можем да разберем онова, което Исаия записал за себе си?

 14 Обърни внимание и на думите, които Исаия записал за себе си. След като получил видение на Божията слава, той осъзнал колко е грешен и бил подбуден да каже: „Горко ми! Ще умра, защото съм човек с нечисти устни и живея сред народ с нечисти устни, а и очите ми видяха Царя, Йехова, Богът на небесните войнства!“ (Иса. 6:5) Едва ли един ангел би изрекъл такива думи. Но Исаия можел и ние разбираме как се чувствал.

15, 16. а) Защо можем да разберем как се чувстват другите хора? Дай примери. б) Какво ще ни помогне да се приближим до Йехова?

15 Дали един ангел щеше да каже, че не е достоен, както Яков казал за себе си, или че е грешен, както се чувствал Петър? (Бит. 32:10; Лука 5:8) Щеше ли „да се изплаши“ като учениците на Исус, или щеше ли да му е нужно да „събере смелост“ да разпространява добрата новина по време на противопоставяне, както трябвало да правят Павел и други? (Йоан 6:19; 1 Сол. 2:2) Не, ангелите са съвършени във всяко отношение и превъзхождат хората. Но когато един човек изразява подобни чувства, ние веднага го разбираме, защото сме несъвършени като него. Когато четем Божието Слово, наистина можем ‘да се радваме с онези, които се радват, и да плачем с онези, които плачат’. (Рим. 12:15)

16 Ако размишляваме върху начина, по който Йехова се отнасял към верните си служители в миналото, ще научим безброй чудесни неща за нашия Бог, който се приближил до тези несъвършени хора, проявявайки любов и търпение към тях. Така ще опознаем Йехова по–добре и любовта ни към него ще стане по–силна. В резултат на това ще можем да се приближим до него. (Прочети Псалм 25:14.)

ИЗГРАДИ НЕРАЗРУШИМА ВРЪЗКА С БОГА

17. а) Какъв мъдър съвет дал Азария на Аса? б) Как Аса пренебрегнал съвета на Азария и какъв бил резултатът?

17 След като цар Аса постигнал впечатляваща победа над етиопската войска, Божият пророк Азария дал на него и на народа мъдър съвет. Той им казал: „Йехова е с вас, докато вие сте с него. Ако го търсите, той ще ви позволи да го намерите, но ако го изоставите, и той ще ви изостави.“ (2 Лет. 15:1, 2) По–късно обаче Аса не се вслушал в този съвет. Когато бил заплашен от северното царство Израил, той потърсил подкрепа от сирийците. Вместо отново да призове Йехова на помощ, Аса предпочел да се съюзи с езичници. С основание Бог му казал: „Този път ти постъпи глупаво, затова отсега нататък ще се водят войни против тебе.“ Точно това и станало. (2 Лет. 16:1–9) Каква е поуката за нас?

18, 19. а) Какво е необходимо да направим, ако сме допуснали да се отдалечим от Бога? б) Как можем да се приближим до Бога?

18 Никога не бива да се отдалечаваме от Йехова. Но ако сме допуснали това, е необходимо да действаме в хармония с думите от Осия 12:6, където се казва: „Върни се при своя Бог, като постъпваш според милостта и справедливостта, и винаги се надявай на своя Бог.“ Тогава нека развиваме все по–близки взаимоотношения с Йехова, като размишляваме с признателност за откупа и усърдно изучаваме неговото Слово, Библията. (Прочети Второзаконие 13:4.)

19 Псалмистът писал: „За мене е добре да се приближа до Бога.“ (Пс. 73:28) Нека всички ние продължаваме да учим нови неща за Йехова и по този начин ще намерим още повече причини да го обичаме. Тогава и той ще се приближава все повече до нас както днес, така и през цялата вечност!

^ абз. 3 Относно примера на Аса виж статията „Делата ви ще бъдат възнаградени“ в „Стражева кула“ от 15 август 2012 г.