„Ще те съветвам и окото ми ще бди над тебе“ (ПС. 32:8)

1, 2. Как Йехова гледа на служителите си на земята?

КОГАТО родителите наблюдават как децата им си играят, често биват удивени от вродените им способности. Дали и ти си забелязал същото? Едно дете може да е много пъргаво или да е добро в някакъв спорт, докато братчето или сестричето му се справя по–добре в настолни игри или в някакво изкуство. Независимо какви способности имат децата, родителите се радват да им помагат да ги развият.

2 По подобен начин Йехова много се интересува от земните си деца. Той гледа на съвременните си служители като на „скъпоценните неща от всички народи“. (Аг. 2:7) Те са ценни особено заради вярата и предаността си. Вероятно обаче си забелязал, че сред Свидетелите на Йехова има хора с различни способности. Някои братя са добри докладчици, докато други имат организационни умения. Много сестри с лекота научават чужди езици и ги използват в службата, а други по чудесен начин осигуряват насърчение или се грижат за болните. (Рим. 16:1, 12) Сигурно сме много признателни да сме заедно с такива християни в сбора!

3. Какви въпроси ще разгледаме в тази статия?

3 Някои обаче, например младите или новопокръстените  братя, може още да не са намерили мястото си в сбора. Как да им помогнем да развият потенциала си? Защо трябва да се стремим да подражаваме на Йехова и да търсим доброто в братята си?

ЙЕХОВА ВИЖДА ДОБРОТО В СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ

4, 5. Как разказът в Съдии 6:11–16 разкрива, че Йехова забелязва потенциала на своите служители?

4 Няколко библейски повествования ясно разкриват, че Йехова забелязва не само доброто в служителите си, но и техния потенциал. Например, когато бил избран да освободи Божия народ от потисничеството на мадиамците, Гедеон вероятно бил изненадан от поздрава на ангела: „Йехова е с тебе, храбри и силни човече!“ Изглежда в момента Гедеон едва ли се смятал за силен и храбър. Той споделил, че има съмнения и че се чувства нищожен. Но както разбираме от последвалия разговор, Йехова имал по–положителен възглед за Гедеон. (Прочети Съдии 6:11–16.)

5 Йехова възложил на Гедеон задачата да избави Израил, защото забелязал уменията му. Например ангелът на Йехова видял как Гедеон груха жито с всички сили. Но нещо друго привлякло вниманието на Божия пратеник. В библейски времена земеделците обикновено правели това на открито, за да се възползват от вятъра, който да отвее плявата. Гедеон обаче тайно грухал житото в лин за грозде, за да скрие скромната си реколта от мадиамците. Какво умно решение! Нищо чудно, че в очите на Йехова Гедеон не бил просто предпазлив земеделец, а мъдър човек. Йехова забелязал потенциала му и му помогнал да го развие.

6, 7. а) Как възгледът на Йехова за пророк Амос се различавал от възгледа на някои израилтяни? б) Откъде знаем, че Амос не бил необразован?

6 Йехова забелязал потенциала и на пророк Амос, макар за мнозина Божият служител да изглеждал незначителен. Амос казал за себе си, че бил пастир и цепвал смокините на сикоморовите дървета, които били считани за храна за бедните. Когато Йехова му възложил задачата да извести присъда срещу покланящото се на идоли десетплеменно царство на Израил, някои израилтяни може да са смятали, че Амос не е най–подходящ. (Прочети Амос 7:14, 15.)

7 Амос идвал от отдалечено село, но познанието му за обичаите и владетелите по негово време разкрива, че не бил невежа. Той вероятно бил добре запознат с положението в Израил и от пътуващите търговци знаел какво се случва в съседните народи. (Ам. 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4–6) Според някои библейски учени Амос притежавал добри писателски умения. Пророкът не само използвал прости и въздействащи изрази, но и добре си служел със сравнения и игра на думи. Смелият начин, по който Амос отговорил на покварения свещеник Амасия, доказал, че Йехова е избрал правилния човек. Бог използвал способностите му, които не се виждали на пръв поглед. (Ам. 7:12, 13, 16, 17)

8. а) Какво уверение дал Йехова на Давид? б) Защо думите от Псалм 32:8 са укрепващи за онези, които може да не са уверени в способностите си?

8 Йехова забелязва потенциала на всеки от своите служители. Той уверил цар Давид, че винаги ще го ръководи и ‘окото му ще бди над него’. (Прочети Псалм 32:8.) Разбираш ли защо това е насърчително за нас? Ако ни липсва увереност, Йехова може да ни помогне да преодолеем ограниченията,  които изглежда, че имаме, и да постигнем цели, които дори не сме предполагали. Точно както един инструктор по катерене внимателно наблюдава някой начинаещ, за да го насочи да намери най–добрите места, за които да се хване, така и Йехова ни ръководи, докато напредваме в духовно отношение. Той може да използва събратята ни да ни помогнат да развием потенциала си. По какви начини?

ТЪРСИ ДОБРОТО В ДРУГИТЕ

9. Как можем да прилагаме съвета на Павел ‘да сме загрижени’ за другите?

9 Павел подканил всички християни ‘да са загрижени’ за събратята си. (Прочети Филипяни 2:3, 4.) Идеята на този съвет е да забелязваме способностите на другите и да ги хвалим. Как се чувстваме, когато някой обърне внимание на напредъка, който сме постигнали? Обикновено това ни подбужда да продължаваме да даваме най–доброто от себе си. По подобен начин, като казваме на събратята си колко ги ценим, им помагаме да напредват в духовно отношение.

10. Кой особено се нуждае от вниманието ни?

10 Кой се нуждае от внимание? Разбира се, всеки от нас понякога има нужда от специално внимание. Но особено младите и новопокръстените братя трябва да чувстват, че са включени в дейностите на сбора. Така ще разберат, че имат място сред нас. От друга страна, ако такива братя не усещат, че ги ценим, това може да отслаби желанието им да се стремят към повече отговорности, за което са насърчени в Божието Слово. (1 Тим. 3:1)

11. а) Как един старейшина помогнал на млад мъж да преодолее стеснителността си? б) Какво научаваш от случилото се с Жулиен?

11 Един старейшина на име Людовик, който като млад бил насърчен от вниманието на другите, казва: „Когато проявявам искрен интерес към някой брат, той напредва по–бързо.“ Относно Жулиен, един млад мъж, който бил особено стеснителен, Людовик казва: „Тъй като понякога Жулиен се опитваше да се изтъкне по малко недодялан начин, поведението му не беше естествено. Аз обаче виждах, че той е много мил и иска да помага на другите в сбора. Затова, вместо да се съмнявам в подбудите му, се съсредоточих върху положителните му качества и се опитах да го насърча.“ След време Жулиен отговорил на изискванията за помощник–служител и сега служи като редовен пионер.

ПОМАГАЙ ИМ ДА РАЗВИЯТ ПОТЕНЦИАЛА СИ

12. От какво ценно качество се нуждаем, за да помогнем на някого да развие потенциала си? Дай пример.

12 За да помагаме на другите да развият потенциала си, се нуждаем от проницателност. Както личи от примера на Жулиен, необходимо е да гледаме отвъд слабостите на някого, за да забележим хубавите му качества и умения, които могат да бъдат развити. Исус направил нещо подобно с апостол Петър. Макар понякога да изглеждало, че не може да се разчита на Петър, Исус казал, че той ще стане стабилен като скала. (Йоан 1:42, бел. под линия)

13, 14. а) Как Варнава проявил проницателност във връзка с младия Марко? б) Как един млад брат получил помощ подобно на Марко? (Виж илюстрацията в началото.)

13 Варнава проявил подобна проницателност във връзка с Йоан, наричан още Марко. (Деян. 12:25) По време на първото мисионерско пътуване на Павел с Варнава Марко бил техен „помощник“, като вероятно се грижел за физическите им нужди. Но когато стигнали в Памфилия, Марко внезапно изоставил  спътниците си в много труден момент. Павел и Варнава трябвало да пътуват на север без него през област, известна с разбойниците си. (Деян. 13:5, 13) Но явно Варнава гледал отвъд непостоянството на Марко и след време се възползвал от една възможност да завърши обучението му. (Деян. 15:37–39) Това помогнало на младия мъж да стане зрял служител на Йехова. Интересно е, че когато Павел бил затворник в Рим, Марко бил заедно с него. В писмото си до колосяните апостолът изпратил поздрави и от Марко, като се изказал положително за него. (Кол. 4:10) Представи си удовлетворението, което изпитал Варнава, когато Павел дори помолил Марко да отиде при него. (2 Тим. 4:11)

14 Александър, който е новоназначен старейшина, си припомня каква полза извлякъл от проницателния подход на един брат: „Когато бях по–млад, ми беше изключително трудно да казвам молитви в сбора. Един старейшина ми показа как да се подготвям и да съм по–спокоен. Вместо да престане да ми възлага молитви, той ми даваше възможност редовно да се моля на сбирките преди проповедна служба. След време придобих повече увереност.“

15. Как Павел показал, че цени братята си?

15 Хвалим ли другите християни, когато забележим, че проявяват хубаво качество? В 16 глава на писмото до римляните Павел споменал повече от 20 от своите събратя заради качествата, които ги правели скъпи за него. (Рим. 16:3–7, 13) Например Павел признал, че Андроник и Юний служели на Христос по–дълго от самия него, и така изтъкнал издръжливостта им. Апостолът се изказал сърдечно и за майката на Руф вероятно заради любещите грижи, които му оказала.

Фредерик (отляво) укрепил решимостта на Рико да служи на Йехова (Виж 16 абзац)

16. Какъв резултат може да има, ако хвалим младежите?

16 Можем да постигнем добри резултати, когато искрено хвалим другите. Обърни внимание на случилото се с Рико, едно момче от Франция. То било обезсърчено, тъй като баща му, който не споделял вярванията му, бил против синът му да се покръсти. Рико мислел, че ще трябва да изчака, докато стане пълнолетен, за да служи на Йехова пълноценно. Той бил натъжен и защото му се присмивали в училище. Фредерик, старейшината, който изучавал с момчето, разказва: „Похвалих Рико, тъй като противопоставянето означаваше, че е бил достатъчно смел да говори за вярата си.“ Похвалата укрепила решимостта на Рико да продължи да напредва и да подобри взаимоотношенията с баща си. Рико се покръстил на 12–годишна възраст.

Жером (отдясно) помогнал на Райън да отговори на изискванията за мисионер (Виж 17 абзац)

17. а) Как можем да помагаме на братята да напредват? б) Какъв личен интерес проявявал един мисионер към младите братя и какъв бил резултатът?

17 Винаги когато благодарим на събратята си за нещо, което са направили  добре, им даваме стимул да вършат повече за Йехова. Силви *, която служи в Бетел във Франция от години, казва, че сестрите също могат да хвалят братята. Тя отбелязва, че жените може да обърнат внимание на подробности, които убягват на братята. Така „насърчителните им думи допълват казаното от опитните братя“. Силви добавя: „Смятам го за свое задължение да изказвам похвала.“ (Пр. 3:27) Жером, който е мисионер в Гиана, е помогнал на много младежи да отговорят на изискванията за мисионерска служба. Той казва: „Забелязах, че когато хваля младите братя за конкретни аспекти на службата им или за добре обмислените им отговори, те придобиват повече увереност. Така развиват потенциала си.“

18. Защо е от полза да работим заедно с по–младите братя?

18 Можем да подбуждаме събратята си да напредват духовно и като работим заедно с тях. Един старейшина може да помоли млад брат, който се справя добре с компютрите, да отпечата насърчителна информация от сайта jw.org за възрастните без достъп до компютър. Или ако вършиш нещо във връзка със Залата на Царството, защо не поканиш някой млад брат да ти помогне? Така ще имаш възможност да наблюдаваш младежите, да ги хвалиш и да видиш какви ще са резултатите. (Пр. 15:23)

МИСЛИ ЗА БЪДЕЩЕТО

19, 20. Защо трябва да помагаме на другите да напредват?

19 Когато назначил Исус Навиев да води израилтяните, Йехова заповядал на Моисей да го „насърчи“ и „укрепи“. (Прочети Второзаконие 3:28.) Все повече хора се присъединяват към нас в сборовете по целия свят. Не само старейшините, а всички опитни християни могат да помагат на младите братя и на новите да развият потенциала си. Така много Свидетели ще започнат целодневна служба и „на свой ред ще са способни да учат други“. (2 Тим. 2:2)

20 Независимо дали сме част от голям сбор, или малка група, която се разраства, нека мислим за бъдещето. Особено важно е да подражаваме на Йехова, който винаги търси доброто в своите служители.

^ абз. 17 Името е променено.