„Очите на Йехова са насочени към праведните“ (1 ПЕТ. 3:12)

1. Коя организация станала народ за името на Йехова вместо отстъпниците израилтяни? (Виж илюстрацията в началото.)

БЕЗ СЪМНЕНИЕ Йехова установил християнския сбор през първи век и възстановил истинското поклонение в наши дни. Както беше посочено в предишната статия, организацията, състояща се от първите последователи на Христос, станала народ за името на Йехова вместо отстъпниците израилтяни. Новата организация, радваща се на Божието благоволение, преживяла унищожението на Йерусалим през 70 г. (Лука 21:20, 21) Съвременните служители на Йехова са организирани подобно на първите християни. Скоро системата на Сатана ще бъде премахната, но Божият народ ще преживее последните дни. (2 Тим. 3:1) Защо можем да бъдем уверени в това?

2. Какво казал Исус относно „голямото бедствие“, и как ще започне то?

2 Исус казал следното относно невидимото си присъствие и завършека на тази система: „Тогава ще настъпи голямо бедствие, каквото не е ставало от началото на света  досега и каквото няма да стане повече.“ (Мат. 24:3, 21) Това небивало бедствие ще започне, когато Йехова унищожи „Вавилон Велики“, световната империя на фалшивата религия, използвайки политическите сили. (Откр. 17:3–5, 16) Какво ще стане след това?

АТАКАТА НА САТАНА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО АРМАГЕДОН

3. Какво ще стане с народа на Йехова, след като фалшивата религия бъде унищожена?

3 След като фалшивата религия бъде унищожена, Сатана и неговият свят ще атакуват служителите на Йехова. В Библията се предсказва относно „Гог от земята Магог“: „Ще се надигнеш и ще връхлетиш като буря. Ще бъдеш като облаци, покриващи земята — ти, всичките ти отряди и многото народи с тебе.“ Тъй като не носят оръжие и са най–мирните хора на земята, Свидетелите на Йехова ще изглеждат лесна мишена. Но само каква грешка ще се окаже атаката срещу тях! (Езек. 38:1, 2, 9–12)

4, 5. Как ще реагира Йехова на опитите на Сатана да унищожи служителите му?

4 Как ще реагира Йехова на опитите на Сатана да унищожи служителите му? Той ще се намеси в тяхна полза и ще упражни властта си като Върховен владетел на вселената. За Бога атаката срещу неговия народ е атака срещу самия него. (Прочети Захария 2:8.) Поради тази причина небесният ни Баща ще предприеме незабавни действия да ни избави. Това ще доведе до унищожението на света на Сатана при Армагедон, „войната във великия ден на Всемогъщия Бог“. (Откр. 16:14, 16)

5 В Библията е предсказано следното относно Армагедон: „‘Йехова води съдебен спор с народите. Ще се съди лично с всеки човек. А злите ще предаде на меча’ — казва Йехова. Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: ‘Ето, бедствие минава от народ на народ, силна буря ще се вдигне от най–отдалечените краища на земята. В този ден убитите от Йехова ще бъдат от единия край на земята до другия. Няма да бъдат оплакани, нито събрани или погребани. Ще станат като тор по земята.’“ (Йер. 25:31–33) При Армагедон ще бъде сложен край на тази порочна система. Светът на Сатана вече няма да съществува, но земната част на организацията на Йехова ще остане.

ЗАЩО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЙЕХОВА ПРОЦЪФТЯВА

6, 7. (а) От кого е съставено „голямото множество“? (б) Какво увеличение се наблюдава през последните години?

6 Организацията на Йехова продължава да расте на земята, защото се състои от хора, имащи неговото одобрение. Библията ни уверява: „Очите на Йехова са насочени към праведните и ушите му — към тяхната усърдна молитва.“ (1 Пет. 3:12) Праведните включват „голямо множество“, което идва „от голямото бедствие“. (Откр. 7:9, 14) Това не е просто множество, а „голямо множество“ — огромен брой хора. Представи си как ще се чувстваш сред преживелите „голямото бедствие“!

7 Откъде произлиза „голямото множество“? То е съставено от хора от всички народи, които биват събирани чрез проповедната дейност, за която Исус предсказал: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Мат. 24:14) В тези последни дни това е основната дейност на Божията организация. Благодарение на  проповядването и поучаването на Свидетелите на Йехова по целия свят милиони хора научават как да се покланят на Бога „с дух и истина“. (Йоан 4:23, 24) Например през последните десет години — от 2003 до 2012 служебна година — повече от 2 707 000 души са се покръстили в знак на своето отдаване на Бога. Понастоящем по целия свят има над 7 900 000 Свидетели и милиони други хора се събират заедно с тях, особено по време на годишното честване на Възпоменанието. Ние не се хвалим с цифри, защото ‘Бог причинява растежа’. (1 Кор. 3:5–7) Въпреки това е очевидно, че „голямото множество“ нараства и става все по–голямо с всяка изминала година.

8. На какво се дължи забележителният растеж в съвременната организация на Йехова?

8 Сред Божиите служители се наблюдава забележителен растеж, защото самият Йехова подкрепя своите Свидетели. (Прочети Исаия 43:10–12.) Това било предсказано с думите: „Малобройният ще стане хиляда и незначителният — силен народ. Аз, Йехова, ще ускоря това в съответното време.“ (Иса. 60:22) В определен момент помазаният остатък бил малоброен, но нараснал, когато и други духовни израилтяни се присъединили към Божията организация. (Гал. 6:16) Благодарение на благословията на Йехова през годините милиони стават част от „голямото множество“.

КАКВО ИЗИСКВА ЙЕХОВА ОТ НАС

9. Какво трябва да правим, за да се радваме на чудесното бъдеще, обещано в Божието Слово?

9 Независимо дали сме помазани християни, или сме част от „голямото множество“, можем да се радваме на чудесното бъдеще, обещано в Божието Слово. За тази цел обаче трябва да отговаряме на изискванията на Йехова. (Иса. 48:17, 18) Помисли за израилтяните, които били под Моисеевия закон. Законът защитавал народа, тъй като съдържал постановления относно сексуалните отношения, търговията, възпитанието на децата, взаимоотношенията с другите и т.н. (Из. 20:14; Лев. 19:18, 35–37; Втор. 6:6–9) Придържането към Божиите изисквания ни носи подобна полза и несъмнено не е тежко. (Прочети 1 Йоан 5:3.) И както израилтяните били защитени от Закона, спазването на законите и принципите на Йехова Бог не само ни защитава, но и ни поддържа „здрави във вярата“. (Тит 1:13)

10. Защо трябва да отделяме време за изучаване на Библията и ежеседмично семейно поклонение?

10 Земната част на организацията на Йехова напредва по различни начини. Например нашето разбиране на библейската истина постоянно се изяснява. Това е предсказано в Библията: „Пътеката на праведните е като сияйна светлина, която става все по–ярка и по–ярка, докато не настъпи пладне.“ (Пр. 4:18) Ще е добре обаче всеки от нас да се запита: „В крак ли съм с подобренията в разбирането на библейската истина? Имам ли навика да чета Библията всеки ден? Чета ли с желание новите издания? Провеждам ли всяка седмица семейно поклонение?“ Това не са трудни неща, обикновено трябва просто да отделим време за тях. И само колко важно е да приемаме точно познание от Библията, да го прилагаме и да напредваме в духовно отношение, особено с наближаването на „голямото бедствие“!

11. Каква полза извличаме от събранията и конгресите?

 11 Организацията на Йехова ни насърчава да следваме съвета на апостол Павел: „Нека мислим един за друг, за да се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания, какъвто навик са придобили някои, но да се насърчаваме взаимно, и то още повече, като виждаме, че денят наближава.“ (Евр. 10:24, 25) В древността ежегодните празници и други събирания за поклонение укрепвали духовността на израилтяните. Освен това събития като Празника на колибите в дните на Неемия им носели много радост. (Из. 23:15, 16; Неем. 8:9–18) Ние извличаме подобна полза от нашите събрания и конгреси. Затова нека винаги присъстваме на тези събирания, за да бъдем духовно силни и да имаме радост. (Тит 2:2)

12. Как трябва да гледаме на дейността по проповядване за Царството?

12 Тъй като сме част от Божията организация, имаме радостта да участваме в „святото дело по известяването на Божията добра новина“. (Рим. 15:16) Когато проповядваме, ние ставаме „сътрудници на Бога“, който е свят. (1 Кор. 3:9; 1 Пет. 1:15) Известяването на добрата новина допринася за освещаването на великото име на Йехова. Несъмнено за нас е голяма чест да ни е поверена „славната добра новина на щастливия Бог“. (1 Тим. 1:11)

13. От какво зависят духовността и животът ни?

13 Бог иска да укрепваме духовността си, като се държим близо до него и като подкрепяме различните дейности на организацията. Моисей казал на израилтяните: „Призовавам небесата и земята за свидетели срещу вас днес, че поставих пред тебе живота и смъртта, благословията и проклятието. Затова избери живота, за да останеш жив — ти и потомството ти, — като обичаш своя Бог, Йехова, като слушаш гласа му и като си му верен, защото той ти дава живот и дългоденствие, за да живееш в земята, за която Йехова се закле на твоите прадеди Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.“ (Втор. 30:19, 20) Животът ни зависи от това да вършим волята на Йехова, да го обичаме, да слушаме гласа му и да сме му верни.

14. Как гледал един брат на видимата част на Божията организация?

14 Брат Прайс Хюс, който бил верен на Бога и в крак с неговата организация, веднъж писал: „Толкова съм благодарен, че живея според познанието за намерението на Йехова още от онези ранни дни преди 1914 г. ... Най–важното за мене беше да се държа близо до видимата организация на Йехова. Опитът ме научи колко неразумно е да разчитам на човешкото мислене. Щом това ми стана ясно, бях решен да остана във вярната организация. Как иначе бих се радвал на благоволението и благословията на Йехова?“

ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА СИ В КРАК С БОЖИЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ

15. Дай пример от Библията за това как трябва да гледаме на подобренията в разбирането на Божието Слово.

15 Ако искаме да се радваме на благоволението и благословията на Йехова като отделни личности, трябва да подкрепяме неговата организация и да приемаме промените в разбирането ни на Библията. Помисли върху следното: След смъртта на Исус хиляди християни от юдейски произход пламенно се придържали към Моисеевия закон и им било трудно да се освободят от него. (Деян. 21:17–20) Но с  помощта на писмото на Павел до евреите те приели факта, че са били осветени не чрез жертви, „принасяни според Закона“, а „посредством принасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги“. (Евр. 10:5–10) Без съмнение повечето от тези християни променили мисленето си и укрепили духовността си. И ние трябва старателно да изучаваме и да сме готови да приемем промените в разбирането на Божието Слово или в проповедната ни дейност.

16. (а) Поради какви благословии животът в новия свят ще бъде чудесен? (б) Какво очакваш с нетърпение в новия свят?

16 Всички, които остават верни на Йехова и на неговата организация, ще се радват на благословията му. Верните помазани ще получат големи привилегии като сънаследници с Христос в небето. (Рим. 8:16, 17) Ако имаш земна надежда, си представи колко прекрасно ще е да живееш в рая. Тъй като сме част от организацията на Йехова, само каква радост изпитваме да казваме на другите за обещания от Бога нов свят! (2 Пет. 3:13) В Псалм 37:11 се казва, че „кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилие от мир“. Хората „ще строят къщи и ще живеят в тях“, и ще се наслаждават на „делото на ръцете си“. (Иса. 65:21, 22) Вече няма да има потисничество, бедност и глад. (Пс. 72:13–16) Вавилон Велики няма да мами никого, защото няма да съществува. (Откр. 18:8, 21) Мъртвите ще бъдат възкресени и ще имат възможността да живеят вечно. (Иса. 25:8; Деян. 24:15) Само какво вълнуващо бъдеще очаква онези, които са се отдали на Йехова. За да видим с очите си изпълнението на тези библейски обещания, трябва да продължаваме да напредваме в духовно отношение и да сме в крак с Божията организация.

Представяш ли си живота в рая? (Виж 16 абзац)

17. Каква трябва да е нагласата ни спрямо Йехова и неговата организация?

17 Тъй като краят на тази система е много близо, е важно да оставаме твърди във вярата и да проявяваме дълбока признателност за организацията на Йехова. Псалмистът Давид проявил подобна нагласа, когато пял: „Едно нещо моля Йехова, само това искам — да живея в дома на Йехова през всичките дни на живота си, за да виждам колко приятен е Йехова и да се възхищавам на неговия храм.“ (Пс. 27:4) Нека всеки един от нас продължава да е верен на Бога, да подкрепя народа му и да е в крак с организацията му.