„Чрез вярата си, когато порасна, Моисей отказа да бъде наричан син на фараоновата дъщеря“ (ЕВР. 11:24)

1, 2. (а) Какво решение взел Моисей, когато бил на 40 години? (Виж илюстрацията в началото.) (б) Защо Моисей избрал да понася жестоко отношение с Божия народ?

МОИСЕЙ знаел какво може да му предложи Египет. Той виждал просторните къщи на богатите. Освен това принадлежал към царското семейство и бил „научен на цялата мъдрост на египтяните“, което вероятно включвало астрономия, математика, архитектура, както и други науки и изкуства. (Деян. 7:22) Моисей лесно можел да има богатство, власт и привилегии, за които един обикновен египтянин само мечтаел.

2 Когато бил на 40 години обаче, Моисей взел решение, което вероятно озадачило египетското царско семейство. Той дори не избрал да живее „нормално“ като повечето египтяни, а предпочел да живее сред роби! Каква била причината? Моисей имал вяра. (Прочети Евреи 11:24–26.) Благодарение на вярата си той виждал отвъд физическия свят, който го заобикалял. Тъй като бил духовен човек, Моисей вярвал в „Невидимия“, Йехова, и в изпълнението на Божиите обещания. (Евр. 11:27)

3. На какви три въпроса ще отговорим в тази статия?

3 И ние трябва да гледаме отвъд онова, което виждаме с очите си. Нужно е да сме от „онези, притежаващи вярата“. (Евр. 10:38, 39) За да укрепим вярата си, нека  разгледаме какво се казва за Моисей в Евреи 11:24–26. По време на обсъждането потърси отговорите на следните въпроси: Как вярата подбудила Моисей да отхвърли плътските желания? Как му помагала да цени службата си, когато бил укоряван? И защо ‘погледът му бил устремен към наградата’?

МОИСЕЙ ОТХВЪРЛИЛ ПЛЪТСКИТЕ ЖЕЛАНИЯ

4. Какво разбрал Моисей относно ‘наслаждаването на греха’?

4 С очите на вярата Моисей разбрал, че ‘наслаждаването на греха’ е само временно. Други може да са разсъждавали, че макар да бил изпълнен с идолопоклонство и спиритизъм, Египет бил световна сила, докато народът на Йехова страдал в робство. Но Моисей знаел, че Бог може да промени ситуацията. Въпреки че хората, които единствено задоволявали плътските си желания, сякаш процъфтявали, Моисей вярвал, че злите ще бъдат унищожени. Затова той не бил впримчен от желанието „временно да се наслаждава на греха“.

5. Какво ще ни помогне да устоим на желанието ‘временно да се наслаждаваме на греха’?

5 Как можеш да устоиш на изкушението ‘временно да се наслаждаваш на греха’? Никога не забравяй, че удоволствието от греха е мимолетно. Виж с очите на вярата, че „светът преминава, а също и неговите желания“. (1 Йоан 2:15–17) Размишлявай какво бъдеще очаква неразкайващите се грешници. Те са „на хлъзгаво място ... и биват довършени от внезапно бедствие“! (Пс. 73:18, 19) Ако си изкушаван да извършиш грях, помисли какво бъдеще искаш за себе си.

6. (а) Защо Моисей отказал „да бъде наричан син на фараоновата дъщеря“? (б) Защо според тебе Моисей взел правилното решение?

6 Вярата на Моисей повлияла на решението му как да използва живота си. ‘Чрез вярата си, когато пораснал, Моисей отказал да бъде наричан син на фараоновата дъщеря.’ (Евр. 11:24) Той не смятал, че може да служи на Йехова като част от царското семейство и да използва богатството и привилегиите си да помага на събратята си израилтяни. Вместо това Моисей силно обичал Йехова и бил решен да му служи с цялото си сърце, душа и сила. (Втор. 6:5) Това решение му спестило много болка. Голяма част от египетските съкровища, от които се отказал, скоро били разграбени, и то от израилтяните! (Из. 12:35, 36) Фараонът бил унизен и загубил живота си. (Пс. 136:15) За разлика от него Моисей останал жив и бил използван от Бога да отведе целия израилски народ в безопасност. Животът му имал истински смисъл.

7. (а) Според Матей 6:19–21 защо не е достатъчно да правим планове само за близкото бъдеще? (б) Разкажи случка, която подчертава разликата между материалните и духовните съкровища.

7 Ако си млад служител на Йехова, как вярата може да ти помогне да вземеш решение по какъв начин да използваш живота си? Мъдро е да правиш планове за бъдещето. Но дали вярата в Божиите обещания ще те подтикне да си събираш съкровища за временно, или за вечно бъдеще? (Прочети Матей 6:19–21.) На този въпрос трябвало да си отговори една талантлива балерина на име Софи. Различни балетни трупи в САЩ ѝ предлагали да платят за образованието ѝ, след което да ѝ осигурят почетно място. Тя признава: „Беше вълнуващо да съм известна. Мислех, че съм нещо повече от връстниците си. Но бях нещастна.“ Тогава Софи гледала филма „Въпроси на младите хора — как ще използвам своя живот?“. Тя казва: „Осъзнах, че успехът и любовта на феновете, които имах в света, бяха за сметка на всеотдайното ми поклонение към Йехова. Молех му се усърдно и се отказах от кариерата си в  балета.“ Какво мисли Софи за решението си? „Предишният ми живот изобщо не ми липсва. Днес съм напълно щастлива. Заедно със съпруга ми сме пионери. Не сме известни и нямаме много в материално отношение. Но имаме Йехова, библейски изучавания и духовни цели. Не съжалявам за нищо.“

8. Кой библейски съвет може да помогне на един младеж да реши как да използва живота си?

8 Йехова знае какво е най–доброто за тебе. Моисей казал: „Какво иска от тебе Йехова, твоят Бог, освен да се боиш от Йехова, твоят Бог, за да ходиш изцяло в неговия път, да го обичаш, да служиш на Йехова, твоят Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, а също и да спазваш заповедите и постановленията на Йехова, които ти давам днес за твое добро?“ (Втор. 10:12, 13) Докато си млад, вземи решения, които ще ти помогнат да обичаш Йехова и да му служиш „с цялото си сърце и с цялата си душа“. Можеш да си уверен, че такъв начин на живот ще бъде „за твое добро“.

ТОЙ ЦЕНЯЛ НАЗНАЧЕНИЕТО СИ

9. Обясни защо на Моисей му било трудно да изпълни назначението си.

9 Моисей ‘сметнал укора, който понесъл като помазаник, за богатство, превъзхождащо съкровищата на Египет’. (Евр. 11:26) Той бил „помазаник“, в смисъл че бил избран от Йехова да изведе Израил от Египет. Моисей знаел, че това щяло да бъде трудна задача, че дори ще понесе „укор“. Един израилтянин му се бил подиграл с думите: „Кой те назначи за княз и съдия над нас?“ (Из. 2:13, 14) След време самият Моисей попитал Йехова: „Как тогава фараонът ще ме послуша?“ (Из. 6:12) За да се подготви за противопоставянето, Моисей споделил с Йехова страховете и тревогите си. Как Бог му помогнал да изпълни трудното си назначение?

10. Как Йехова помогнал на Моисей да изпълни задачата си?

10 Първо, Йехова обещал на Моисей: „Аз ще бъда с тебе.“ (Из. 3:12) Второ, вдъхнал му увереност, като му обяснил един аспект от значението на името си: „Аз ще стана това, което пожелая да стана.“ * (Из. 3:14) Трето, Бог дал на Моисей силата да извърши чудеса, с които да докаже, че наистина е изпратен от него. (Из. 4:2–5) И четвърто, Йехова избрал Аарон да бъде говорител и помощник на Моисей. (Из. 4:14–16) Към края на живота си Моисей бил толкова убеден, че Бог помага на служителите си да изпълнят всяка възложена от него задача, че с увереност казал на приемника си Исус Навиев следното: „Йехова върви с тебе и ще продължи да бъде с тебе. Няма да те напусне, нито да те изостави. Не се плаши и не се страхувай!“ (Втор. 31:8)

11. Защо Моисей високо ценял задачата си?

11 Тъй като имал подкрепата на Йехова, Моисей високо ценял трудната си задача, дори повече от „съкровищата на Египет“. Да служи на Всемогъщия Бог, превъзхождало всичко останало! Как би могло да се сравни службата за фараона с това да е „помазаник“ на Йехова? Моисей бил възнаграден за правилната си нагласа. Той се радвал на близки взаимоотношения с Йехова, с чиято помощ извършил „вдъхващи страх дела“, докато водел израилтяните към Обетованата земя. (Втор. 34:10–12)

12. Какви задачи от Йехова трябва да ценим?

12 И ние имаме задача. Посредством Сина си Йехова ни е ‘възложил служба’, както направил с апостол Павел и други. (Прочети 1 Тимотей 1:12–14.) Всеки  от нас има честта да известява добрата новина. (Мат. 24:14; 28:19, 20) Някои участват в целодневната служба. Зрели покръстени братя служат на другите в сбора като помощник–служители и старейшини. Но невярващите ти роднини и други хора може да поставят под съмнение стойността на службата ти или дори да те укоряват за самопожертвувателността ти. (Мат. 10:34–37) Ако успеят да те обезсърчат, може да започнеш да се питаш дали жертвите, които правиш, си заслужават и дали ще си в състояние да изпълниш задачата си. Как вярата ще ти помогне да издържиш?

13. Как Йехова ни помага да изпълняваме теократичните си назначения?

13 Моли се с вяра за подкрепата на Йехова. Споделяй страховете и тревогите си с него. Самият Йехова ти е възложил тази задача, така че той ще ти помогне да я извършиш. Как? Както помогнал на Моисей. Първо, Йехова ти обещава: „Ще те укрепя и ще ти помогна! Ще те подкрепям с праведната си десница!“ (Иса. 41:10) Второ, той ти напомня, че обещанията му са достойни за доверие: „Казах го и ще го извърша. Замислих го и ще го изпълня.“ (Иса. 46:11) Трето, Йехова ти дава „силата, надхвърляща нормалното“, за да извършиш службата си. (2 Кор. 4:7) И четвърто, за да издържиш, нашият любещ Баща ти осигурява световно братство от истински поклонници, които ‘се утешават един другиго и се укрепват един другиго’. (1 Сол. 5:11) Когато получаваш от Йехова всичко необходимо да изпълняваш теократичните си назначения, вярата ти в него ще расте и ще цениш службата си повече от което и да било земно съкровище.

‘ПОГЛЕДЪТ МУ БИЛ УСТРЕМЕН КЪМ НАГРАДАТА’

14. Защо Моисей бил уверен, че ще бъде възнаграден?

14 ‘Погледът на Моисей бил устремен към наградата.’ (Евр. 11:26) Макар да знаел малко за бъдещето, той позволявал на познанието, което имал, да ръководи решенията му. Подобно на прародителя си Авраам, Моисей бил уверен, че Йехова може да възкреси мъртвите. (Лука 20:37, 38; Евр. 11:17–19) Надеждата за бъдещи благословии помогнала на Моисей да не гледа на 40–те години като беглец и на 40–те години в пустинята като на изгубено време. Въпреки  че не знаел как точно Бог ще изпълни обещанията си, с очите на вярата той виждал бъдещата си награда.

15, 16. (а) Защо трябва да се съсредоточаваме върху наградата си? (б) На какви благословии под управлението на Царството очакваш да се радваш?

15 Твоят поглед устремен ли е към наградата? Като Моисей и ние не знаем как точно ще се изпълнят Божиите обещания. Например не знаем „определеното време“ за „голямото бедствие“. (Мар. 13:32, 33) Но за разлика от Моисей имаме повече познание за бъдещия рай. Макар да не сме наясно с всички подробности, разполагаме с достатъчно пророчества от Бога относно живота под управлението на Божието Царство, към които да устремим погледа си. Ако в ума си имаме ясна картина на новия свят, ще бъдем подбудени да търсим първо Царството. В какъв смисъл? Помисли за следното. Би ли си купил къща, ако знаеш малко за нея? Разбира се, че не! По същия начин не бихме използвали живота си, за да се стремим към една неясна надежда. С вяра трябва ясно да виждаме какъв ще бъде животът под управлението на Царството.

Колко вълнуващо ще е да говорим с верни служители на Йехова като Моисей! (Виж 16 абзац)

16 За да виждаш по–ясно новия свят, устреми погледа си към твоя живот в рая. Използвай въображението си. Например, когато четеш за различни библейски персонажи, живели преди Христос, помисли какво искаш да ги попиташ, когато бъдат възкресени. Представи си какво биха те попитали те за живота ти през последните дни. Колко ли развълнуван ще бъдеш да срещнеш прародителите си и да ги учиш за всичко, което Бог е направил за тях? Несъмнено ще се радваш да научиш много за дивите животни, като ги наблюдаваш в една мирна среда. Помисли колко ще се приближиш до Йехова, докато напредваш към съвършенство.

17. Как ни помага ясната представа за бъдещата награда?

17 Като си представяме ясно своята бъдеща награда, ще издържаме, ще имаме радост и ще вземаме решения, помнейки, че ни очаква вечно бъдеще. Павел писал на помазаните християни: „Когато се надяваме за онова, което не виждаме, продължаваме да го чакаме с издръжливост.“ (Рим. 8:25) Това се отнася за всички християни, които имат надеждата да живеят вечно. Вярата ни е толкова силна, че продължаваме търпеливо да очакваме наградата си. Подобно на Моисей и ние не гледаме на годините в служба за Йехова като на изгубено време. Вместо това сме убедени, че „видимите неща са временни, а невидимите са вечни“. (Прочети 2 Коринтяни 4:16–18.)

18, 19. (а) Защо трябва да се борим да запазим вярата си? (б) Какво ще разгледаме в следващата статия?

18 Вярата ни помага да виждаме „ясното доказателство за действителни неща, които не се виждат“. (Евр. 11:1) Плътският човек не разбира колко ценна е службата за Йехова. За такъв човек духовните съкровища „са глупост“. (1 Кор. 2:14) Ние обаче очакваме да живеем вечно и да видим възкресението — неща, които този свят не може да си представи. Подобно на философите от времето на Павел, които го наричали невеж „дърдорко“, повечето хора днес смятат, че надеждата, за която проповядваме, е пълна безсмислица. (Деян. 17:18)

19 Тъй като живеем сред хора без вяра, трябва да се борим да запазим вярата си. Моли се усърдно на Йехова „вярата ти да не се изгуби“. (Лука 22:32) Мисли за последиците от греха, за скъпоценната привилегия да служиш на Йехова и за надеждата си за вечен живот. Но вярата на Моисей му помагала да вижда и още нещо. В следващата статия ще разгледаме как благодарение на вярата си той виждал „Невидимия“. (Евр. 11:27)

^ абз. 10 Относно думите на Бога в Изход 3:14 един библейски учен писал: „Нищо не може да му попречи да изпълни волята си ... Това име [Йехова] трябвало да бъде крепост за Израил, неизчерпаем източник на надежда и утеха.“