„[Моисей] беше непоколебим, сякаш виждаше Невидимия“ (ЕВР. 11:27)

1, 2. (а) Обясни защо изглеждало, че Моисей бил в опасност. (Виж илюстрацията в началото.) (б) Защо Моисей не се боял от гнева на фараона?

ФАРАОНЪТ всявал страх като владетел и египтяните го смятали за бог. За тях той „превъзхождал всички земни създания по мъдрост и сила“, както се обяснява в книгата „Когато Египет владеел Изтока“. За да вдъхва страх в поданиците си, фараонът носел корона с формата на кобра, готова да нападне. Това служело като напомняне, че враговете му бързо ще бъдат премахнати. Представи си как се почувствал Моисей, когато Йехова му казал: „Ще те изпратя при фараона, за да изведеш моя народ, синовете на Израил, от Египет.“ (Из. 3:10)

2 Моисей отишъл в Египет, известил Божието послание и си навлякъл гнева на фараона. След като върху земята били нанесени девет бедствия, фараонът предупредил Моисей с думите: „Не се опитвай вече да идваш при мене, защото в деня, когато се появиш пред очите ми, ще умреш!“ (Из. 10:28) Преди да си тръгне, Моисей предсказал, че първородният син на фараона ще умре. (Из. 11:4–8) Тогава Моисей наредил всяко израилско семейство да заколи агне или яре — животни, които поклонниците на египетския бог Ра смятали за свещени — и да напръска с кръвта му  горния праг на вратите си. (Из. 12:5–7) Как щял да реагира фараонът? Моисей не се боял от реакцията му. С вяра той се подчинил на Йехова, без да се ‘страхува от гнева на царя, тъй като бил непоколебим, сякаш виждал Невидимия’. (Прочети Евреи 11:27, 28.)

3. Какво ще разгледаме относно вярата на Моисей в „Невидимия“?

3 Имаш ли толкова силна вяра, сякаш ‘виждаш Бога’? (Мат. 5:8) За да подобрим духовното си зрение, така че да виждаме „Невидимия“, нека разгледаме примера на Моисей. Как вярата му в Йехова го предпазила от страха от човека? Как проявил вяра в Божиите обещания? И как това, че виждал „Невидимия“, му вдъхнало сили, когато той и народът били в опасност?

ТОЙ НЕ СЕ СТРАХУВАЛ „ОТ ГНЕВА НА ЦАРЯ“

4. Как изглеждал Моисей пред фараона от човешка гледна точка?

4 От човешка гледна точка Моисей бил безсилен пред могъщия фараон. Изглеждало, че животът, благополучието и бъдещето му били в ръцете на египетския владетел. Самият Моисей попитал Йехова: „Кой съм аз, че да отида при фараона и да изведа синовете на Израил от Египет?“ (Из. 3:11) Около 40 години по–рано Моисей трябвало да избяга от Египет. Затова вероятно се питал дали наистина е мъдро да се връща и да рискува да разгневи фараона.

5, 6. Какво помогнало на Моисей да се страхува от Йехова, а не от фараона?

5 Преди да се върне в Египет, Моисей научил от Йехова един важен принцип, който след време записал в книгата Йов: „Страхът от Йехова е мъдрост.“ (Йов 28:28) За да помогне на Моисей да развие такъв страх и да постъпва мъдро, Йехова сравнил себе си, Всемогъщия Бог, с хората. Той попитал: „Кой е дал на човека уста, кой го прави ням или глух, кой му дава добро зрение или го прави сляп? Не съм ли аз, Йехова?“ (Из. 4:11)

6 Каква била поуката? Моисей не трябвало да се страхува. Той бил изпратен от Йехова, който щял да му осигури всичко необходимо да предаде Божието послание на фараона. А и фараонът изобщо не можел да се мери с Йехова. Това не бил първият път, когато служителите на Бога били в опасност в Египет. Може би Моисей размишлявал как Йехова бил защитил Авраам, Йосиф и дори самия него по време на управлението на предишни фараони. (Бит. 12:17–19; 41:14, 39–41; Из. 1:22 — 2:10) С вяра в „Невидимия“ Моисей смело застанал пред фараона и предал всичко, което Йехова му заповядал.

7. Как вярата в Йехова помогнала на една сестра?

7 Вярата в Йехова помогнала и на една сестра на име Ела да не се поддаде на страха от човека. През 1949 г. тя била арестувана в Естония от КГБ. Когато младите милиционери я принудили да съблече всичките си дрехи и я гледали, тя се почувствала унизена. Ела казва: „След като се помолих на Йехова обаче, изпитах вътрешен мир и спокойствие.“ Тогава я затворили в единична килия за три дни. Тя разказва: „Милиционерите викаха: ‘Ще направим така, че името на Йехова да бъде забравено в Естония! Ти отиваш в лагер, а другите в Сибир!’ После подигравателно добавиха: ‘Къде е твоят Йехова?’“ Щяла ли Ела да се бои от хората, или щяла да се уповава на Йехова? Когато била разпитвана, тя безстрашно казала на подигравателите си: „Много мислих по този въпрос и предпочитам да остана в затвора и да запазя приятелството си с  Бога, отколкото да бъда на свобода и да загубя неговото одобрение.“ За Ела Йехова бил толкова реален, колкото мъжете, които стоели пред нея. Благодарение на вярата си тя запазила неопетнеността си.

8, 9. (а) Как можеш да преодолееш страха от човека? (б) Какво трябва да помниш, за да не се поддадеш на страха от човека?

8 Вярата в Йехова ще ти помогне да се пребориш със страховете си. Ако хора с власт се опитат да ограничат свободата ти да служиш на Бога, може да изглежда, че животът, благополучието и бъдещето ти са в техните ръце. Може дори да се питаш дали е мъдро да продължаваш да вършиш Божията воля и да разгневяваш властите. Не забравяй — с вяра в Бога можеш да преодолееш страха от човека. (Прочети Притчи 29:25.) Йехова пита: „Трябва ли да се страхуваш от човека, който умира, и от човешкия син, който е като тревата?“ (Иса. 51:12, 13)

9 Винаги помни могъщия си Баща. Той вижда всички, които страдат поради несправедливи владетели, съчувства им и действа в тяхна полза. (Из. 3:7–10) Ако се наложи да защитаваш вярата си пред властите, ‘не се безпокой как или какво ще говориш, понеже в този миг ще ти бъде дадено какво да говориш’. (Мат. 10:18–20) Човешките владетели са безсилни пред Йехова. Като укрепваш вярата си сега, Йехова ще бъде за тебе реална личност, готова да ти помогне.

ВЯРА В БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

10. (а) Какви напътствия дал Йехова на израилтяните през месец нисан 1513 г. пр.н.е.? (б) Защо Моисей се подчинил на Божиите напътствия?

10 През месец нисан 1513 г. пр.н.е. Йехова казал на Моисей и Аарон да дадат специални напътствия на израилтяните — да вземат мъжко агне или яре без недостатък, да го заколят и с кръвта му да напръскат горния праг и стълбовете на вратата на къщата. (Из. 12:3–7) Как постъпил Моисей? След време апостол Павел писал за него: „Чрез вярата си той отпразнува Пасхата и напръска с кръв стълбовете на вратите, така че унищожителят да не посегне на първородните им рожби.“ (Евр. 11:28) Моисей знаел, че Йехова е достоен за доверие, и вярвал в обещанието му да унищожи първородните в Египет.

11. Защо Моисей предупредил другите?

11 Явно синовете на Моисей били в Мадиам, далеч от „унищожителя“. * (Из. 18:1–6) Но той послушно осигурил напътствия на израилските семейства, чиито първородни синове били в опасност. Ставало въпрос за човешки живот, а Моисей обичал събратята си. В Библията се посочва, че ‘той веднага събрал всички старейшини на Израил и им казал да заколят пасхалната жертва’. (Из. 12:21)

12. Какво важно послание ни е наредил Йехова да известяваме?

12 С помощта на ангелите служителите на Йехова днес известяват важно послание: „Бойте се от Бога и му отдайте слава, защото настана часът, когато той ще съди! Затова поклонете се на онзи, който направи небето и земята, морето и водните извори!“ (Откр. 14:7) Сега е времето хората да чуят това послание. Трябва да предупредим ближните си да излязат от Вавилон Велики, за да не ‘получат дял от бедствията ѝ’. (Откр. 18:4) „Другите овце“ се присъединяват към помазаните християни, които умоляват отчуждените от Бога хора ‘да се помирят’ с него. (Йоан 10:16; 2 Кор. 5:20)

Вярата в обещанията на Йехова ще засили желанието ти да споделяш добрата новина (Виж 13 абзац)

13. Какво ще засили желанието ни да споделяме добрата новина?

 13 Ние сме убедени, че е ‘настанал часът, когато Бог ще съди’. Също така вярваме, че дейността по проповядване и правене на ученици е неотложна, както казва Йехова. Във видение апостол Йоан видял „четирима ангели да стоят на четирите краища на земята и да държат здраво четирите земни вятъра“. (Откр. 7:1) Виждаш ли с очите на вярата как тези ангели са готови да пуснат върху света унищожителните ветрове на „голямото бедствие“? Ако е така, тази вяра ще ти помага да споделяш добрата новина с увереност.

14. Какво ни подбужда да предупредим ‘неправедния да се отвърне от лошия си път’?

14 Истинските християни се радват на приятелство с Йехова и имат надежда за вечен живот. Но осъзнаваме, че носим отговорността да предупредим ‘неправедния да се отвърне от лошия си път и да запази живота си’. (Прочети Езекиил 3:17–19.) Разбира се, не проповядваме единствено за да не си навлечем кръвна вина. Ние обичаме Йехова и ближния си. В притчата за добрия самарянин Исус обяснил какво наистина означават любовта и милостта. Може да се запитаме дали и ние като самарянина сме подтикнати от жал към другите да им свидетелстваме. Несъмнено не искаме да сме като свещеника и левита от притчата и да си търсим извинения ‘да преминем на отсрещната страна’. (Лука 10:25–37) Вярата в Божиите обещания и любовта към ближния ще ни подбуждат да участваме пълноценно в проповедната дейност, преди да дойде краят.

 „ТЕ ПРЕКОСИХА ЧЕРВЕНО МОРЕ“

15. Защо израилтяните се чувствали като в капан?

15 Вярата на Моисей в „Невидимия“ му помогнала, когато израилтяните били в опасност след излизането им от Египет. В Библията се казва: „Синовете на Израил погледнаха, и ето, египтяните идваха след тях. Тогава синовете на Израил се уплашиха много и започнаха да викат към Йехова за помощ.“ (Из. 14:10–12) Дали това било неочаквано? В никакъв случай! Йехова бил предсказал: „Аз ще позволя фараонът да прояви упорство в сърцето си и той ще тръгне да ги гони. И ще прославя себе си, като победя фараона и цялата му войска. Така египтяните ще знаят, че аз съм Йехова.“ (Из. 14:4) Въпреки това израилтяните виждали единствено онова, което било пред очите им — Червено море, през което не можели да преминат, бързите бойни колесници на фараона зад тях и 80–годишния пастир, който ги водел. Те се чувствали като в капан!

16. Как вярата вдъхнала смелост на Моисей при Червено море?

16 Моисей обаче бил непоколебим. С очите на вярата той виждал нещо по–могъщо от едно море или войска. Моисей ‘виждал как Йехова ще спаси израилтяните’ и знаел, че Бог ще воюва за тях. (Прочети Изход 14:13, 14.) Вярата на Моисей насърчила Божия народ. В Библията се казва: „Чрез вярата си те прекосиха Червено море като по суша, но когато египтяните дръзнаха да направят същото, бяха погълнати от водите.“ (Евр. 11:29) След това ‘народът започнал да се бои от Йехова и да проявява вяра в Йехова и в неговия служител Моисей’. (Из. 14:31)

17. Какви бъдещи събития ще поставят вярата ни на изпитание?

17 Скоро ще изглежда така, сякаш животът ни е в опасност. Преди кулминацията на „голямото бедствие“ правителствата ще са премахнали напълно религиозни организации далеч по–големи от нашата. (Откр. 17:16) Йехова описва в пророчество, че тогава ще бъдем беззащитни като ‘земя с неукрепени села без стени, резета и врати’. (Езек. 38:10–12, 14–16) От човешка гледна точка ще изглежда, че нямаме никакъв шанс. Как ще постъпиш?

18. Обясни защо можем да бъдем непоколебими по време на „голямото бедствие“.

18 Не е нужно да се страхуваме. Защо? Защото Йехова е предсказал атаката срещу своя народ, както и какъв ще бъде резултатът: „В онзи ден, в деня, когато Гог ще дойде против израилската земя — казва Върховният господар Йехова, — яростта ми ще пламне от ноздрите ми. Ще проговоря в големия си гняв, в огъня на яростта си.“ (Езек. 38:18–23) Тогава Бог ще унищожи всички, които искат да навредят на народа му. Ако вярваш, че Бог ще те защити по време на своя „велик и вдъхващ страх ден“, ‘ще видиш как Йехова ще те спаси’ и ще запазиш неопетнеността си. (Йоил 2:31, 32)

19. (а) Колко близки били Йехова и Моисей? (б) На какви благословии ще се радваш, ако помниш Йехова „във всичките си пътища“?

19 Подготви се още днес за тези вълнуващи събития, като оставаш ‘непоколебим, сякаш виждаш Невидимия’. Укрепвай приятелството си с Йехова Бог чрез редовно изучаване и молитва. Моисей бил толкова близък с Бога и бил използван по толкова могъщи начини от него, че в Библията се казва, че Йехова го познавал „лице в лице“. (Втор. 34:10, бел. под линия) Моисей бил забележителен пророк. Като проявяваш вяра, и ти можеш да бъдеш близък с Йехова, сякаш го виждаш. Ако постоянно го помниш „във всичките си пътища“, както те насърчава Божието Слово, „той ще изправя пътеките ти“. (Пр. 3:6)

^ абз. 11 Очевидно Йехова изпратил ангели да изпълнят присъдата над египтяните. (Пс. 78:49–51)