„Ставай пред белокосия, почитай старческото лице“ (ЛЕВ. 19:32)

1. В какво печално положение се намира човечеството?

ЙЕХОВА никога не е искал хората да изпитват лошите последствия от старостта. Точно обратното — намерението му било всички да се радват на съвършено здраве в рая. Но днес „цялото създание заедно стене и страда“. (Рим. 8:22) Как според тебе се чувства Бог, когато вижда опустошителното влияние на греха върху хората? За съжаление много възрастни са оставени без грижи точно когато се нуждаят от помощ. (Пс. 39:5; 2 Тим. 3:3)

2. Защо християните високо ценят възрастните?

2 Служителите на Йехова високо ценят възрастните християни в сбора. Ние извличаме полза от мъдростта им и се насърчаваме от примера им на вяра. Някои от тези скъпи братя и сестри са наши роднини. Но независимо дали са част от семейството ни, или не, ние сме загрижени за тяхното благополучие. (Гал. 6:10; 1 Пет. 1:22) Затова е добре да видим как Бог гледа на възрастните. Ще обсъдим и какви отговорности имат членовете на семейството им, както и всички в сбора.

„НЕ МЕ ОТХВЪРЛЯЙ“

3, 4. (а) Каква искрена молба към Йехова отправил писателят на 71 псалм? (б) Какво могат да молят Бога възрастните членове на сбора?

3 Писателят на Псалм 71:9 умолявал Йехова с думите: „Не  ме отхвърляй, когато остарея, не ме оставяй, когато силата ми отслабне!“ Изглежда този псалм е продължение на 70–ти, в чийто надпис е записано „Псалм на Давид“. Следователно молбата от Псалм 71:9 вероятно била отправена от Давид. Той служел на Бога още от младостта си и Йехова го използвал да извърши велики дела. (1 Царе 17:33–37, 50; 3 Царе 2:1–3, 10) Въпреки това, когато остарял, Давид изпитвал необходимост да моли Йехова да продължава да се грижи за него. (Прочети Псалм 71:17, 18.)

4 Мнозина днес са като Давид. Въпреки напредналата възраст и „бедствените дни“ те продължават да възхваляват Бога, давайки най–доброто от себе си. (Екл. 12:1–7) Много от тях не са в състояние да правят толкова, колкото преди, включително в службата. Но и те могат да умоляват Бога да продължава да ги благославя и да се грижи за тях. Верните възрастни християни могат да са сигурни, че Бог ще отговори на молитвите им, тъй като Йехова вдъхновил Давид да се моли за същото.

5. Как гледа Йехова на верните възрастни християни?

5 Библията ясно посочва, че Йехова високо цени верните възрастни християни и очаква от своите служители да ги почитат. (Пс. 22:24–26; Пр. 16:31; 20:29) В Левит 19:32 се казва: „Ставай пред белокосия, почитай старческото лице. Бой се от своя Бог! Аз съм Йехова.“ Оказването на почит на възрастните било сериозна отговорност, когато тези думи били записани, и продължава да е така и до днес. Но кой носи отговорността да се грижи за възрастните?

ОТГОВОРНОСТ НА СЕМЕЙСТВОТО

6. Какъв пример дал Исус относно грижите за родителите?

6 Божието Слово ни казва: „Почитай баща си и майка си.“ (Из. 20:12; Еф. 6:2) Исус подчертал важността на тази заповед, като осъдил фарисеите и книжниците, които отказвали да се грижат за родителите си. (Мар. 7:5, 10–13) Самият Исус дал добър пример. Когато бил на мъченическия стълб, той поверил грижите за майка си, която очевидно вече била вдовица, на своя ученик и скъп приятел Йоан. (Йоан 19:26, 27)

7. (а) Какъв принцип посочил Павел относно грижите за родителите? (б) Какъв е контекстът на думите на Павел?

7 Апостол Павел бил вдъхновен да напише, че християните трябва да се грижат за семейството си. (Прочети 1 Тимотей 5:4, 8, 16.) Помисли какъв бил контекстът на думите на Павел към Тимотей. Апостолът обсъдил кой има право да получи финансова подкрепа от сбора. Той посочил, че вярващите деца, внуци и други роднини на възрастните вдовици носят главната отговорност да се грижат за тях. Така сборът нямало да бъде обременяван излишно. И днес един начин християните да проявяват „преданост към Бога“ е да се грижат за материалните нужди на роднините си.

8. Защо Библията не дава конкретни напътствия относно грижите за възрастните родители?

8 Просто казано, християните имат задължението да помагат в материално отношение на родителите си. Макар че Павел говорел за вярващите роднини, родителите, които не са част от християнския сбор, също не бива да бъдат пренебрегвани. Положението на всяко семейство е различно, затова роднините сами трябва да решат как да бъдат осигурявани грижи. Нуждите, характерът и здравословното състояние на всекиго се различават. Някои възрастни имат много деца, а други само едно. Някои могат да разчитат на подкрепа от държавата, а други не. Личните предпочитания  на нуждаещите се от грижи също са различни. Затова няма да бъде нито мъдро, нито любещо да критикуваме как някой се грижи за възрастните си родители. В крайна сметка Йехова може да благослови всяко решение, взето с помощта на Библията, както било в дните на Моисей. (Чис. 11:23)

9–11. (а) Пред какви трудни решения може да са изправени някои? (Виж илюстрацията в началото.) (б) Защо християните с възрастни родители не бива прибързано да се отказват от целодневната служба? Дай пример.

9 Когато живеят далече от възрастните си родители, за християните може да е трудно да им осигуряват нужната помощ. Ако здравето на един от родителите внезапно се влоши поради падане, счупена кост или друг проблем, може да се наложи децата незабавно да ги посетят. Възможно е след това да е нужна допълнителна помощ за кратко или продължително време. *

10 Особено целодневните служители, чиито назначения са ги отвели далече от дома, може да са изправени пред вземането на много трудни решения. Бетеловите служители, мисионерите и пътуващите надзорници гледат на назначението си като на нещо скъпоценно и благословия от Йехова. Но ако родителите им се разболеят, първоначалната реакция на някои може да бъде да напуснат назначението си, за да се грижат за тях. Ще бъде мъдро обаче внимателно да обмислят дали родителите им наистина се нуждаят от това и дали го желаят. Никой не бива прибързано да се отказва от привилегии в службата, а и не винаги е необходимо. Възможно е здравословният проблем да е временен и някои от сбора на родителите да са готови да помогнат. (Пр. 21:5)

11 Обърни внимание на примера на двама родни братя, които служели далече от дома. Единият бил мисионер в Южна Америка, а другият работел в световната централа в Бруклин (Ню Йорк). Възрастните им родители се нуждаели от помощ. Заедно със съпругите си синовете посетили родителите си в Япония, за да обсъдят как да се погрижат за тях. Семейството от Южна Америка започнало да обмисля дали да не напусне назначението си, за да се върне у дома. Тогава те получили обаждане от координатора на старейшинското тяло от сбора на родителите. Старейшините били обсъдили ситуацията и искали мисионерите да останат на назначението си колкото е възможно по–дълго. Братята ценели службата на това семейство и били решени да направят всичко по силите си да им помогнат в грижите за родителите им. Цялото семейство било благодарно за тази проява на любов и загриженост.

12. Какво трябва да има предвид едно християнско семейство относно грижите за възрастните родители?

12 Всички от семейството трябва да са сигурни, че решението, което вземат относно грижите за възрастните родители, носи слава на Божието име. В никакъв случай не бихме искали да сме като религиозните водачи в дните на Исус. (Мат. 15:3–6) Искаме решенията ни да носят чест на Бога и на сбора. (2 Кор. 6:3)

ОТГОВОРНОСТ НА СБОРА

13, 14. Как от Библията правим заключението, че сборовете трябва да се грижат за възрастните братя и сестри?

13 Не всички са в състояние да помогнат на целодневни служители както в гореспоменатия пример. Но от една ситуация, която възникнала през първи век, разбираме, че сборовете трябва да  се грижат за нуждите на възрастните братя и сестри, които дават добър пример. В Библията се казва за членовете на сбора в Йерусалим, че ‘никой от тях не бил в нужда’. Това не означава, че всички били заможни. Очевидно някои имали малко в материално отношение, но ‘на всекиго се давало, според колкото му било необходимо’. (Деян. 4:34, 35) След време обаче в същия сбор възникнал проблем. Било установено, че някои вдовици били „пренебрегвани при ежедневното разпределяне на храната“. Затова под ръководството на апостолите били назначени одобрени мъже, които да се погрижат всички вдовици да получат нужната помощ. (Деян. 6:1–5) Вярно е, че ежедневното разпределяне на храната било временна уредба за оказване на помощ на онези, които станали християни на Петдесетница през 33 г. и останали известно време в Йерусалим, за да укрепнат духовно. Въпреки това решението на апостолите показва, че сборовете могат да се грижат за верните възрастни братя и сестри, нуждаещи се от помощ.

14 Павел дал напътствия на Тимотей при какви обстоятелства е уместно християнските вдовици да получат материална помощ от сбора. (1 Тим. 5:3–16) Библейският писател Яков бил вдъхновен да напише, че християните имат задължението да се грижат за сираците, вдовиците и други братя и сестри, намиращи се в тежко положение. (Як. 1:27; 2:15–17) Апостол Йоан също казал: „Ако някой притежава необходимите средства за живот и вижда, че брат му е в нужда, а отказва да прояви нежно състрадание спрямо него, как любовта към Бога остава в него?“ (1 Йоан 3:17) Щом отделните християни имат подобни задължения спрямо нуждаещите се, нима същото не се отнася и за сбора?

Как може да помогне сборът, ако се случи злополука? (Виж 15, 16 абзац)

15. Какво може да се има предвид при осигуряването на грижи за възрастните братя и сестри?

15 В някои страни държавата осигурява пенсии и социални помощи и има служители, които се грижат за възрастните граждани. (Рим. 13:6) На други места подобни услуги не съществуват. Затова каква помощ ще оказват семейството и сборът на възрастните братя и сестри зависи от съответната ситуация. Ако християните живеят далече от родителите си, това може да влияе на помощта, която са в състояние да оказват. Ще бъде добре да има открито общуване между децата и старейшините от сбора на техните родители, за да  са наясно всички с обстоятелствата на семейството. Например старейшините биха могли да помогнат на родителите да разберат какви социални услуги са на разположение и как могат да се възползват от тях. Те може да информират децата за неща, които трябва да знаят, като например, че определени сметки не са платени или че родителите им не си вземат лекарствата. Когато старейшините и децата поддържат добра връзка, може да се предотврати влошаването на ситуацията и да се намерят практични решения. Несъмнено, ако наблизо има някой, който да помага и да държи децата в течение как са родителите им, семейството може да е много по–спокойно.

16. Как някои християни помагат на възрастните членове на сбора?

16 Подтикнати от любов към възрастните, някои християни отделят от времето и силите си да им помагат, доколкото могат. Например те си поставят за цел да обръщат специално внимание на възрастните в сбора. Други се уговарят да се редуват в осигуряването на грижи за възрастните. Тъй като собствените им обстоятелства не им позволяват да участват в целодневната служба, те се радват да помагат на децата на такива християни да останат на назначението си, докогато е възможно. Каква чудесна нагласа проявяват тези братя и сестри! Разбира се, щедростта им не освобождава децата от отговорността да правят всичко възможно за родителите си.

ПОЧИТАЙ ВЪЗРАСТНИТЕ С УКРЕПВАЩИ ДУМИ

17, 18. От какво значение е нагласата при оказването на грижи за възрастните?

17 Както възрастните, така и онези, които им помагат, могат да направят трудната ситуация по–приятна, като поддържат положителна нагласа. Понякога напредналата възраст причинява тъга, дори депресия. Затова може да е нужно да положиш специални усилия да почиташ и насърчаваш възрастните братя и сестри, като водиш укрепващи разговори с тях. Онези, които са служили вярно дълги години, заслужават похвала. Йехова не забравя онова, което са направили в службата, и ние също не бива да го забравяме. (Прочети Малахия 3:16; Евреи 6:10.)

18 Освен това ежедневните трудности могат да бъдат посрещнати по–лесно, ако възрастните и онези, които се грижат за тях, проявяват чувство за хумор. (Екл. 3:1, 4) Много възрастни християни се стараят да не са прекалено взискателни. Те разбират, че другите ще ги посещават по–често и ще им обръщат повече внимание, ако са мили. Не са малко случаите, когато някой казва: „Отидох да насърча възрастен приятел, но аз самият си тръгнах насърчен.“ (Пр. 15:13; 17:22)

19. Какво може да помогне на млади и стари да останат силни във време на трудности?

19 Копнеем за деня, когато страданията и последствията от несъвършенството ще изчезнат. Междувременно Божиите служители се съсредоточават върху надеждата си за вечен живот. Знаем, че вярата в обещанията на Йехова е „котва за душата“ във време на трудности и страдания. Благодарение на тази вяра „ние не се отказваме, но дори и човекът, който сме отвън, да се изхабява, човекът, който сме отвътре, се подновява всеки ден“. (2 Кор. 4:16–18; Евр. 6:18, 19) Какво още може да ни помогне да изпълняваме отговорността да се грижим за възрастните? В следващата статия ще разгледаме някои практични предложения.

^ абз. 9 В следващата статия ще разгледаме по какви начини християните могат да се грижат за възрастните си родители.