„Нека се радваме и ликуваме ..., защото сватбата на Агнето настъпи“ (ОТКР. 19:7)

1, 2. (а) Чия сватба ще бъде причина за голяма радост в небето? (б) Какви въпроси възникват?

ВИНАГИ е нужно време за подготовката на една сватба. Сега обаче ще разгледаме една царска сватба, която се подготвя вече около 2000 години. Бързо наближава времето, когато младоженецът ще се обвърже със своята невяста. Скоро радостна музика ще изпълни двореца на царя и небесни множества ще запеят: „Възхвалявайте Ях, защото Йехова, нашият Бог, Всемогъщият, започна да царува! Нека се радваме и ликуваме и нека му отдадем слава, защото сватбата на Агнето настъпи и неговата жена се е приготвила.“ (Откр. 19:6, 7)

2 „Агнето“, чиято сватба ще донесе радост в небето, е Исус Христос. (Йоан 1:29) Как е облечен за сватбата си? Коя е невястата? Как е била подготвена? Кога ще се състои сватбата? Този брак ще бъде причина за радост, но дали онези, които имат надеждата да живеят вечно на земята, ще се присъединят към ликуването? Тъй като имаме силно желание да разберем отговорите на тези въпроси, нека продължим с разглеждането на 45 псалм.

 ‘ДРЕХИТЕ МУ УХАЯТ’

3, 4. (а) Какво се казва за сватбените одежди на Младоженеца, и какво допринася за радостта му? (б) Кои са „царските дъщери“ и „царицата“, които споделят радостта на Младоженеца?

3 Прочети Псалм 45:8, 9. Младоженецът Исус Христос облича великолепните си царски сватбени одежди. От облеклото му се носи прекрасен аромат на „най–добрите благоухания“, като смирна и касия, които били сред съставките на святото масло за помазване, използвано в Израил. (Из. 30:23–25)

4 Прекрасната музика в небето, която изпълва двореца, допринася за радостта на Младоженеца с наближаването на сватбата. Радостта му е споделена от „царицата“, небесната част на Божията организация, която включва „царските дъщери“, или светите ангели. Само колко вълнуващо е да чуеш небесните гласове да казват „Нека се радваме и ликуваме ..., защото сватбата на Агнето настъпи“!

НЕВЯСТАТА Е ПОДГОТВЕНА ЗА СВАТБАТА

5. Коя е „жената на Агнето“?

5 Прочети Псалм 45:10, 11. Разбрахме кой е Младоженецът, но коя е невястата му? Тя не е буквална личност, а представя целия сбор от 144 000 помазани християни, чийто Глава е Исус Христос. (Прочети Ефесяни 5:23, 24.) Те ще станат част от Христовото месианско Царство. (Лука 12:32) Тези помазани с духа християни „следват Агнето, където и да отиде“. (Откр. 14:1–4) Те стават „жената на Агнето“ и го следват в небесното му ‘място за живеене’. (Откр. 21:9; Йоан 14:2, 3)

6. Защо помазаните са наречени „царска дъщеря“, и защо трябва ‘да забравят народа си’?

6 Невястата е наречена не просто „дъщеря“, а „царска дъщеря“. (Пс. 45:13) Дъщеря на кой цар е тя? Помазаните християни са осиновени като „деца“ на Йехова. (Рим. 8:15–17) Тъй като ще станат небесна невяста, те получават напътствието ‘да забравят народа си и [земния] си бащин дом’. Помазаните трябва ‘да насочват мислите си към нещата във висините, а не към нещата на земята’. (Кол. 3:1–4)

7. (а) Как Христос подготвя невястата си? (б) Как невястата гледа на Младоженеца?

7 През вековете Христос е подготвял бъдещата си невяста за небесната сватба. Апостол Павел обяснил следното: „Христос обичаше сбора и предаде себе си за него, за да го освети, като го очисти чрез умиване с водата на Божието слово, за да доведе пред себе си сбора в неговото великолепие, без петно или бръчка, или нещо подобно — свят и без недостатък.“ (Еф. 5:25–27) Апостолът казал на помазаните християни в древен Коринт: „Ревнувам ви с ревност като Божията — та нали аз лично ви обещах на един мъж за женитба и искам да ви представя като чиста девица пред Христос.“ (2 Кор. 11:2) Младоженецът, Царят Исус Христос, цени духовната красота на невястата си, а тя го признава за свой „господар“ и ‘му се покланя’.

НЕВЯСТАТА Е ‘ДОВЕДЕНА ПРИ ЦАРЯ’

8. Защо за невястата подходящо се казва, че е „в цялата си слава“?

8 Прочети Псалм 45:13, 14а. Невястата е представена „в цялата си слава“ за царската сватба. В Откровение 21:2 тя е сравнена с град, Новия Йерусалим, и се казва, че е „украсена за своя мъж“. Този град в небето има „Божията слава“ и блести „като скъпоценен камък, като яспис, сияещ ясно  като кристал“. (Откр. 21:10, 11) Блясъкът на Новия Йерусалим е красиво описан в книгата Откровение. (Откр. 21:18–21) Нищо чудно, че псалмистът казва за невястата, че е „в цялата си слава“! Точно това може да се очаква от една царска сватба в небето.

9. Кой е царят, при когото е доведена невястата, и как е облечена тя?

9 Невястата е доведена при Младоженеца, месианския Цар. Той я е подготвил, като ‘я е очистил чрез умиване с водата на Божието слово’. Тя е ‘свята и без недостатък’. (Еф. 5:26, 27) Невястата също трябва да бъде облечена подходящо за събитието. И наистина е така — „облеклото ѝ е извезано със злато“ и „ще я доведат при царя с изкусно изтъкани дрехи“. За сватбата на Агнето на нея ѝ е позволено „да се облече във фин лен, сияен и чист, защото финият лен представя праведните дела на светите личности“. (Откр. 19:8)

‘СВАТБАТА НАСТЪПИ’

10. Кога трябва да се състои сватбата на Агнето?

10 Прочети Откровение 19:7. Кога трябва да се състои сватбата на Агнето? Макар че в Откровение 19:7 се казва, че „неговата жена се е приготвила“, в следващите стихове не се говори за сватбата. Вместо това в тях се съдържа ярко описание на завършека на „голямото бедствие“. (Откр. 19:11–21) Означава ли това, че сватбата се състои, преди Царят младоженец да доведе до край победата си? Не. Виденията в книгата Откровение не са представени в хронологичен ред. Според 45 псалм царската сватба настъпва, след като Царят Исус Христос препасва меча си и тръгва „напред към победата“ над враговете си. (Пс. 45:3, 4)

11. В какъв ред ще протекат събитията преди сватбата на Христос?

11 Затова можем да направим заключението, че събитията ще протекат в следния ред: Първо ще бъде изпълнена присъда над „голямата блудница“ Вавилон Велики, световната империя на фалшивата религия. (Откр. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) След това Христос ще изпълни Божиите присъди върху останалата част от земната порочна система на Сатана, като я унищожи при Армагедон, „войната във великия ден на Всемогъщия Бог“. (Откр. 16:14–16; 19:19–21) Накрая Царят воин ще доведе до край победата си, като хвърли Сатана и демоните му в бездната, довеждайки ги до състояние на бездействие, подобно на смърт. (Откр. 20:1–3)

12, 13. (а) Кога ще настъпи сватбата на Агнето? (б) Кой ще се радва в небето за сватбата на Агнето?

12 Когато завършат земния си път по време на Христовото присъствие, помазаните християни биват възкресени за небесен живот. Известно време след унищожението на Вавилон Велики Исус ще събере при себе си останалите членове на класа на невястата. (1 Сол. 4:16, 17) Следователно, преди да започне войната Армагедон, всички, които съставят „невястата“, ще бъдат в небето. След тази война сватбата на Агнето ще може да се състои. Само какво радостно събитие ще бъде това! В Откровение 19:9 се казва: „Щастливи са поканените на сватбената вечеря на Агнето.“ Да, 144 000 членове на класа на невястата наистина ще бъдат щастливи. И Царят младоженец много ще се радва всички негови съцаре символично ‘да ядат и пият на трапезата му в неговото царство’. (Лука 22:18, 28–30) Но Младоженецът и  неговата невяста няма да са единствените, които ще се радват за сватбата на Агнето.

13 Както вече отбелязахме, небесните множества пеят обединено: „Нека се радваме и ликуваме и нека отдадем слава [на Йехова], защото сватбата на Агнето настъпи и неговата жена се е приготвила.“ (Откр. 19:6, 7) Какво да кажем обаче за служителите на Йехова на земята? Ще участват ли и те в ликуването?

„ЩЕ БЪДАТ ДОВЕДЕНИ С РАДОСТ И ВЕСЕЛИЕ“

14. Кои са ‘девиците приятелки’ на невястата, споменати в 45 псалм?

14 Прочети Псалм 45:12, 14б, 15. Пророк Захария предсказал, че във времето на края хора от народите ще се радват да служат на Йехова заедно с остатъка от духовния Израил. Той писал: „В тези дни десет души от всички езици, които говорят народите, ще се хванат за полите на дрехата на един юдей, ще се хванат и ще кажат: ‘Ще дойдем с вас, защото чухме, че Бог е с вас.’“ (Зах. 8:23) В Псалм 45:12 тези символични „десет души“ са наречени „дъщерята на Тир“ и „богатите от народа“. Те идват при помазаните с дарове, като „търсят благоволението“ им и духовната им подкрепа. От 1935 г. насам милиони хора са позволили на помазания остатък ‘да ги доведе до праведно състояние’. (Дан. 12:3) Тези верни сътрудници на помазаните християни пречистват живота си и стават духовни девици. ‘Девиците приятелки’ на невястата се отдават на Йехова и показват, че са верни поданици на Царя младоженец.

15. Как ‘девиците приятелки’ работят заедно с останалите от класа на невястата?

 15 Останалите от класа на невястата са много благодарни на ‘девиците приятелки’ за пламенната им подкрепа в проповядването на „тази добра новина за царството“ по целия свят. (Мат. 24:14) Не само „духът и невястата казват: ‘Ела!’“, но и всеки, който чува, казва: „Ела!“ (Откр. 22:17) „Другите овце“ чуват помазаните членове на класа на невястата да казват „Ела!“ и се присъединяват към тях, като казват „Ела!“ на хората по земята. (Йоан 10:16)

16. Каква привилегия дава Йехова на другите овце?

16 Онези от помазания остатък обичат своите сътрудници и се радват, че Бащата на Младоженеца, Йехова, дава на „другите овце“ на земята привилегията да участват в ликуването за небесната сватба на Агнето. Предсказано е, че тези ‘девици приятелки’ „ще бъдат доведени с радост и веселие“. „Другите овце“, които имат надеждата да живеят вечно на земята, ще се радват заедно с всемирното семейство на Йехова, когато сватбата на Агнето се състои в небето. Съвсем подходящо в книгата Откровение за членовете на „голямото множество“ се казва, че ‘стоят пред престола и пред Агнето’. Те принасят свята служба на Йехова в земния двор на духовния му храм. (Откр. 7:9, 15)

Сватбата на Агнето носи радост на ‘девиците приятелки’ на невястата (Виж 16 абзац)

„НА МЯСТОТО НА ТВОИТЕ ПРАДЕДИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ СИНОВЕ“

17, 18. Какви благословии ще донесе сватбата на Агнето в новия свят, и на кого ще стане баща Христос по време на Хилядолетното си управление?

17 Прочети Псалм 45:16. ‘Девиците приятелки’ на небесната невяста на Христос ще имат допълнителна причина за радост, когато в новия свят видят какви ще са благословиите от сватбата. Царят младоженец ще насочи вниманието си към земята и ще възкреси земните си „прадеди“, които ще станат негови „синове“. (Йоан 5:25–29; Евр. 11:35) От тях ще постави „князе по цялата земя“. Несъмнено Христос ще назначи и някои от верните старейшини днес да управляват като „князе“ в новия свят. (Иса. 32:1)

18 По време на Хилядолетното си управление Христос ще стане баща и на други. Всички хора, които проявяват вяра в Исусовата изкупителна жертва, ще живеят вечно на земята. (Йоан 3:16) Така Исус ще бъде техен „Вечен баща“. (Иса. 9:6, 7)

ДА ГОВОРИМ ЗА ИМЕТО НА ЦАРЯ

19, 20. Как вълнуващите събития, описани в 45 псалм, са от значение за всички истински християни днес?

19 Прочети Псалм 45:1, 17. Събитията, описани в 45 псалм, са от значение за всички християни. Останалите помазани на земята се вълнуват за перспективата скоро да бъдат заедно със своите братя и Младоженеца в небето. „Другите овце“ са подбудени да са още по–послушни на славния си Цар и са благодарни за привилегията да служат заедно с останалите членове на класа на невястата на земята. След сватбата Христос и неговите съцаре ще излеят върху земните жители богати благословии, които дори не можем да си представим. (Откр. 7:17; 21:1–4)

20 Докато очакваме изпълнението на „добрите думи“ относно месианския Цар, нима не сме подбудени ‘да говорим за името му’? Нека бъдем сред онези, които ‘ще възхваляват Царя до безпределни времена, завинаги’.