„В своето великолепие върви напред към победата“ (ПС. 45:4)

1, 2. Защо 45 псалм е от интерес за нас?

ВЕЛИКОЛЕПЕН цар препуска с коня си заради истината и праведността и е устремен срещу враговете си. След като печели последната битка срещу тях, той се жени за прекрасна невяста. Царят бива помнен и прославян през цялата вечност. Това е основната тема на 45 псалм.

2 Но този псалм е нещо повече от интересна приказка с щастлив край. Събитията, описани в него, са от значение за нас. Те засягат както живота ни днес, така и бъдещето ни. Затова нека внимателно разгледаме 45 псалм.

„ОТ СЪРЦЕТО МИ НАПИРАТ ДОБРИ ДУМИ“

3, 4. (а) Кои са „добрите думи“, които са от значение за нас, и как влияят на сърцето ни? (б) По какъв начин ‘говорим за царя’, и как езикът ни става като перо?

3 Прочети Псалм 45:1. От сърцето на псалмиста „напират добри думи“ и той е подбуден да „говори за царя“. Еврейският глагол, преведен като „напират“, може да означава „извирам“ или „кипя“. Псалмистът бил толкова развълнуван, че сърцето му кипяло от ентусиазъм и  езикът му станал като „перо на умел преписвач“.

4 Какво означава това за нас? Новината за месианското Царство е нещо добро, което докосва сърцето ни. Посланието за Царството станало особено добро през 1914 г. Оттогава насам посланието не се отнася за бъдещо Царство, а за реално действащо управление в небесата. Това е „добрата новина за царството“, която проповядваме „по целия свят за свидетелство на всички народи“. (Мат. 24:14) Дали посланието за Царството „напира“ от сърцето ни? Проповядваме ли пламенно добрата новина? Подобно на псалмиста и ние ‘говорим за царя’ Исус Христос. Известяваме, че той седи на престола на месианското Царство в небето. Освен това каним всички — управляващи и управлявани — да се подчинят на властта му. (Пс. 2:1, 2, 4–12) А езикът ни става като „перо на умел преписвач“, когато използваме записаното Божие Слово в проповедната дейност.

Радостно известяваме добрата новина за нашия Цар, Исус Христос

‘ПРИЯТНИ ДУМИ СЕ ЛЕЯТ ОТ УСТАТА НА ЦАРЯ’

5. (а) В какъв смисъл Исус бил красив? (б) Как ‘от устата на Царя се леели приятни думи’, и как можем да следваме примера му?

5 Прочети Псалм 45:2. В Библията не се казва много за външния вид на Исус. Тъй като бил съвършен, той несъмнено бил красив. Но неговата забележителна красота идвала от верността му към Йехова и от решимостта му да запази неопетнеността си. Освен това Исус проповядвал посланието за Царството с „привлекателни думи“. (Лука 4:22; Йоан 7:46) Стараем ли се да следваме примера му в проповедната дейност, като използваме думи, докосващи сърцата на хората? (Кол. 4:6)

6. Как Бог благословил Исус „до безпределни времена“?

6 Поради пълната преданост на Исус Йехова го благославял по време на земната му служба и след като Исус дал живота си в жертва, го възнаградил. Апостол Павел писал: „Като се оказа в човешки образ, [Исус] се смири и беше послушен чак до смърт, и то смърт на мъченически стълб. Затова и Бог го възвеличи и милостиво му даде името, което е над всяко друго име, така че пред името на Исус да преклонят коляно всички, които са на небесата, всички, които са на земята, и всички, които са под земята, и всеки с езика си открито да признае, че Исус Христос е Господар, за слава на Бога, Бащата.“ (Флп. 2:8–11) Йехова благословил Исус „до безпределни времена“, като го възкресил за безсмъртен живот. (Рим. 6:9)

ЦАРЯТ Е ВЪЗВЕЛИЧЕН ПОВЕЧЕ ОТ СВОИТЕ „СЪБРАТЯ“

7. В какъв смисъл Бог помазал Исус повече от неговите „събратя“?

7 Прочети Псалм 45:6, 7. Исус силно обича праведността и мрази всичко, което може да нанесе укор на Баща му, и затова Йехова го помазал за Цар на месианското Царство. Исус бил помазан с „маслото на ликуването“ повече от своите „събратя“, царете на Юда от родословната линия на Давид. Какво означава това? От една страна, Исус бил помазан от самия Йехова.  Също така Йехова го помазал както за Цар, така и за Първосвещеник. (Пс. 2:2; Евр. 5:5, 6) Освен това Исус не бил помазан с масло, а със светия дух, и царува не на земята, а в небето.

8. В какъв смисъл ‘Бог е престолът на Исус’, и какво ни уверява, че Исус ще управлява с праведност?

8 Йехова назначил своя Син като месиански Цар в небесата през 1914 г. ‘Жезълът на царската му власт е жезъл на праведността’, следователно е сигурно, че той ще управлява с праведност и справедливост. Исус има право да бъде Цар, тъй като ‘Бог е неговият престол’, тоест Йехова му е дал царска власт. Освен това престолът му ще трае „до безпределни времена, завинаги“. Нима не се гордееш да служиш на Йехова под управлението на такъв могъщ, поставен от него Цар?

ЦАРЯТ ‘ПРЕПАСВА СВОЯ МЕЧ’

9, 10. (а) Кога Христос препасал меча си, и как го използвал? (б) Как Христос ще използва меча си в бъдеще?

9 Прочети Псалм 45:3. Йехова казва на Царя ‘да препаше своя меч на хълбока си’ и така го упълномощава да воюва срещу всички, които се противопоставят на Божието върховенство, и да изпълни присъди върху тях. (Пс. 110:2) Тъй като е непобедим Цар и Воин, Христос е наречен „могъщ“. Той препасал меча си през 1914 г., като надвил Сатана и демоните му и ги изхвърлил от небето в областта на земята. (Откр. 12:7–9)

10 Това било само началото на победоносното яздене на Царя. Предстои му да „доведе до край победата си“. (Откр. 6:2) Присъдите на Йехова ще бъдат изпълнени върху всички елементи от земната система на Сатана и влиянието на Дявола и демоните му ще бъде премахнато. Първо ще бъде унищожен Вавилон Велики, световната империя на фалшивата религия. Намерението на Йехова е да използва политическите водачи да унищожат тази зла „блудница“. (Откр. 17:16, 17) След това Царят воин ще сложи край на политическата система на Сатана. Тогава Христос, който е наречен също „ангел на бездната“, ще доведе до край победата си, като хвърли Сатана и демоните му в бездната. (Откр. 9:1, 11; 20:1–3) Нека видим как в 45 псалм са предсказани тези вълнуващи събития.

ЦАРЯТ ПРЕПУСКА С КОНЯ СИ „ЗАРАДИ ИСТИНАТА“

11. Как Христос препуска с коня си „заради истината“?

11 Прочети Псалм 45:4. Царят воин не воюва, за да превзема територии и да покорява народи. Той води праведна война с благородна цел. Исус препуска с коня си „заради истината, смирението и праведността“. Най–великата истина, която трябва да бъде защитена, е свързана с всемирното върховенство на Йехова. Сатана оспорил правото на Бога да управлява, като се разбунтувал срещу него. Оттогава истината за Божието върховенство е била поставяна под съмнение от демони и хора. Дошло е времето помазаният от Бога Цар да тръгне с коня си, за да докаже веднъж завинаги, че единствено Йехова има право да управлява.

12. В какъв смисъл Царят препуска с коня си ‘заради смирението’?

12 Царят препуска с коня си и ‘заради смирението’. Като единороден Син на Бога, той оставил забележителен пример за смирение и вярно подчинение на върховенството на Баща си. (Иса. 50:4, 5; Йоан 5:19) Всички верни поданици на Царя трябва да следват  примера му и смирено да се подчиняват на върховенството на Йехова във всичко. Единствено онези, които правят това, ще бъдат допуснати в обещания от Бога нов свят. (Зах. 14:16, 17)

13. Как Христос препуска ‘заради праведността’?

13 Христос препуска също ‘заради праведността’. Той защитава Божията праведност — стандартите на Йехова за правилно и погрешно. (Рим. 3:21; Втор. 32:4) Исаия пророкувал за Исус Христос: „Цар ще царува, за да има праведност.“ (Иса. 32:1) Управлението на Исус ще установи обещаните „нови небеса и нова земя, в които ще живее праведност“. (2 Пет. 3:13) От всеки жител в новия свят ще се изисква да постъпва според стандартите на Йехова. (Иса. 11:1–5)

ЦАРЯТ ИЗВЪРШВА „ВДЪХВАЩИ СТРАХ НЕЩА“

14. Как Христос ще извърши „вдъхващи страх неща“ с десницата си? (Виж илюстрацията в началото.)

14 Докато препуска, Царят е препасан с меч на хълбока си. (Пс. 45:3) Ще дойде време обаче да вземе меча в десницата си и да го използва. Псалмистът предсказал, че с десницата си Исус ще извърши „вдъхващи страх неща“. (Пс. 45:4) Това ще стане, когато Христос тръгне, за да изпълни присъдите на Йехова срещу враговете си при Армагедон. Не знаем как точно Царят ще унищожи системата на Сатана. Но действията му ще всеят ужас в сърцата на земните жители, които не са се вслушали в предупреждението от Бога да се подчинят на управлението на Царя. (Прочети Псалм 2:11, 12.) В пророчеството си за времето на края Исус казал, че хората „ще припадат от страх, очаквайки онова, което ще сполети света, защото небесните сили ще се разклатят“. После добавил: „Тогава ще видят Човешкия син, идващ в облак със сила и голяма слава.“ (Лука 21:26, 27)

15, 16. Кой образува „войнствата“, които следват Христос в битката?

15 След като се обявява идването на Царя „със сила и голяма слава“, за да изпълни присъда, в книгата Откровение се казва: „Видях небето отворено, и ето, бял кон. И неговият ездач се нарича Верен и Истинен, и той съди и воюва праведно. И небесните войнства, облечени във фин лен, бял и чист, го следваха на бели коне. И от устата му излиза остър, дълъг меч, за да може да порази народите с него. Той ще ги управлява с желязна тояга. И ще тъпче в лина на яростния гняв на Всемогъщия Бог.“ (Откр. 19:11, 14, 15)

16 Кои ще са воините заедно с Христос, образуващи „небесните войнства“, които го следват в битката? Когато Исус за първи път препасал меча си, за да изхвърли Сатана и демоните му от небето, с него били „неговите ангели“. (Откр. 12:7–9) Логично е да направим заключението, че при войната Армагедон светите ангели ще са част от войската на Христос. Ще има ли и други сред тях? Исус дал следното обещание на помазаните си братя: „На онзи, който победи и чак до края се придържа към моите дела, ще дам власт над народите — точно както аз я получих от Баща си — и той ще ги управлява с желязна тояга, за да бъдат унищожени като счупени на парчета глинени съдове.“ (Откр. 2:26, 27) Следователно в небесната войска на Христос ще бъдат и помазаните му братя, които вече ще са получили небесната си награда. Помазаните му съвладетели ще бъдат  до него, когато извършва „вдъхващи страх неща“ и управлява народите с желязна тояга.

ЦАРЯТ ДОВЕЖДА ДО КРАЙ ПОБЕДАТА СИ

17. (а) Какво представя белият кон, язден от Христос? (б) Какво представят мечът и лъкът?

17 Прочети Псалм 45:5. Царят е възседнал бял кон, представящ война, която е чиста и праведна в очите на Йехова. (Откр. 6:2; 19:11) Освен меч той носи и лък. В Библията четем: „Погледнах, и ето, бял кон и яздещият на него носеше лък, и му беше дадена корона, и той тръгна победоносно, за да доведе до край победата си.“ И мечът, и лъкът представят средствата, които Христос ще използва, за да изпълни присъдата върху враговете си.

Птиците ще бъдат извикани да изчистят земята (Виж 18 абзац)

18. В какъв смисъл „стрелите“ на Христос ще бъдат „остри“?

18 Използвайки поетичен език, псалмистът предсказва, че ‘стрелите на Царя са остри и се забиват в сърцето на враговете му’ и че ‘пред него падат цели народи’. Унищожението ще бъде повсеместно. Йеремия записал следното пророчество: „В този ден убитите от Йехова ще бъдат от единия край на земята до другия.“ (Йер. 25:33) Друго паралелно пророчество гласи: „Видях и един ангел, застанал в лъчите на слънцето, и той извика със силен глас към всички птици, летящи сред небето: ‘Елате, съберете се за голямата Божия вечеря, за да изядете телата на царете, телата на военачалниците, телата на силните мъже, телата на конете и на ездачите им и телата на всички хора — свободни и роби, малки и големи.’“ (Откр. 19:17, 18)

19. Как Христос ще „върви напред към победата“ и ще я доведе до край?

19 След като унищожи порочната земна система на Сатана, Христос „в своето великолепие“ ще „върви напред към победата“. (Пс. 45:4) Той ще доведе до край победата си, като затвори Сатана и демоните му в бездната, където ще останат по време на Хилядолетното управление. (Откр. 20:2, 3) Щом Дяволът и ангелите му изпаднат в състояние на бездействие, подобно на смърт, жителите на земята ще бъдат освободени от тяхното влияние и ще могат да живеят като послушни поданици на своя победоносен и славен Цар. Но преди да видят как земята се превръща в рай, те ще имат друга причина да се радват заедно със своя Цар и неговите 144 000 съвладетели. Това радостно събитие ще бъде разгледано в следващата статия.