Какви основания имали юдеите през първи век да са „в очакване“ на Месията?

В дните на Йоан Кръстител ‘хората били в очакване и всички размишлявали в сърцата си относно Йоан „Да не би той да е Христос?“’. (Лука 3:15) Защо юдеите очаквали Месията да се появи по това време? Има няколко причини.

След раждането на Исус ангел на Йехова се появил пред пастирите, които пасели стадата си близо до Витлеем. Ангелът известил: „Днес в Давидовия град ви се роди Спасител, който е Христос, Господарят.“ (Лука 2:8–11) След това към него се присъединило „многобройно небесно войнство“, което възхвалявало * Бога с думите: „Слава на Бога в небесните висини, а на земята — мир сред хората, които се радват на Божието благоволение!“ (Лука 2:13, 14)

Това известие несъмнено оказало силно влияние върху скромните пастири. Те веднага тръгнали към Витлеем и когато намерили Йосиф, Мария и новородения Исус, ‘съобщили онова, което им било казано относно детенцето’. В резултат ‘всички, които слушали, се удивлявали на нещата, казани от пастирите’. (Лука 2:17, 18) Тези думи разкриват, че пастирите говорели и на други освен на Йосиф и Мария. След това, докато се прибирали у дома, пастирите продължили ‘да прославят и възхваляват Бога за всичко, което чули и видели, точно както им било казано’. (Лука 2:20) Тези мъже несъмнено не пазели за себе си добрите неща, които чули за Христос!

Когато Мария завела първородния си син в Йерусалим, за да го представи пред Йехова, както изисквал Моисеевият закон, пророчицата Анна ‘започнала да благодари на Бога и да говори за детето на всички, които очаквали избавлението на Йерусалим’. (Лука 2:36–38; Из. 13:12) Така новината за появата на Месията продължила да се разпространява.

След време ‘в Йерусалим дошли астролози от източните земи’ и питали: „Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме неговата звезда, когато бяхме на изток, и дойдохме да му се поклоним.“ (Мат. 2:1, 2) Щом чул това ‘цар Ирод се разтревожил, както и целият Йерусалим заедно с него, и като свикал всички главни свещеници и книжници, той започнал да ги разпитва къде трябвало да се роди Христос’.  (Мат. 2:3, 4) Следователно наистина голям брой хора разбрали, че е дошъл бъдещият Месия! *

От думите в Лука 3:15, цитирани по–горе, разбираме, че някои юдеи смятали, че Йоан Кръстител може да е Христос. Йоан обаче опровергал това, като казал: „Онзи, който идва след мене, е по–силен от мене и аз не съм достоен да му събуя сандалите. Той ще ви покръсти със свети дух и с огън.“ (Мат. 3:11) Смирените думи на Йоан още повече засилили вълнението на юдеите за идването на Месията.

Възможно ли е юдеите да са изчислили времето на идването на Месията въз основа на пророчеството за 70–те седмици, записано в Даниил 9:24–27? Макар че тази вероятност не е изключена, тя не може бъде потвърдена със сигурност. В дните на Исус съществували множество противоречащи си тълкувания на това пророчество, като никое дори не се доближава до сегашното ни разбиране. *

Есеите, за които се смята, че били юдейска монашеска секта, учели, че двама Месии щели да се появят в края на един период от 490 години, но не можем да сме сигурни дали основавали изчисленията си на пророчеството на Даниил. Дори да било така, трудно е да си представим юдеите като цяло да бъдат повлияни от идеите на подобна затворена общност.

През II век някои юдеи вярвали, че 70–те седмици обхващали периода от унищожението на първия храм през 607 г. пр.н.е. до унищожението на втория храм през 70 г. от н.е., докато други свързвали изпълнението на пророчеството с времето на макавеите от II век пр.н.е. Следователно юдеите не били единодушни как трябва бъдат отброени 70–те седмици.

Ако пророчеството за 70–те седмици било разбирано правилно през първи век, апостолите и първите християни несъмнено щели да го използват като доказателство, че обещаният Месия се е появил навреме като Исус Христос. Няма обаче доказателства, че първите християни правели това.

Заслужава си да обърнем внимание и на още един фактор. Писателите на евангелията често посочвали, че определени пророчества от Еврейските писания били изпълнени в лицето на Исус Христос. (Мат. 1:22, 23; 2:13–15; 4:13–16) Но нито един от тях не свързва появяването на Исус на земята с пророчеството за 70–те седмици.

Да обобщим: Не можем да сме сигурни, че хората в дните на Исус разбирали правилно пророчеството за 70–те седмици. Но евангелията посочват други основателни причини, поради които юдеите може да са били „в очакване“ на Месията.

^ абз. 4 В Библията не се казва, че ангелите пеели при раждането на Исус.

^ абз. 7 Може да се запитаме как астролозите направили връзка между появяването на „звездата“ на изток и раждането на „юдейския цар“. Възможно е да са чули новината за раждането на Исус, докато са минавали през Израил.

^ абз. 9 За сегашното ни разбиране на пророчеството за 70–те седмици виж книгата „Обърни внимание на пророчествата на Даниил!“, гл. 11.