Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Йехова се грижи за нас и ни защитава

Йехова се грижи за нас и ни защитава

„Тъй като той се привърза към мене, ще го избавя. Ще го защитя, защото познава моето име“ (ПС. 91:14)

1, 2. Как може да се различават обстоятелствата, при които сме израснали или сме научили истината?

ЙЕХОВА е създателят на семейната уредба. (Еф. 3:14, 15) Дори членовете на едно семейство имат различни черти на характера и са израснали при различни обстоятелства. Някои са живели с родителите си. Други може да са загубили родителите си в смъртта поради болест, злополука или друга трагедия. А трети изобщо не ги познават.

2 Служителите на Йехова научават истината по различни начини. Може, както казват някои, да си „израснал в истината“ и родителите ти да са внедрили Божиите принципи в тебе. (Втор. 6:6, 7) Или си един от хилядите, които са научили истината благодарение на проповедната дейност на други служители на Йехова. (Рим. 10:13–15; 1 Тим. 2:3, 4)

3. Какво общо имаме помежду си?

3 Въпреки тези различия всички имаме общи неща помежду си. Страдаме от последствията от непослушанието на Адам и сме наследили несъвършенството, греха и смъртта. (Рим. 5:12) Но като служители на Йехова, можем с право да го наречем „наш Баща“. В Исаия 64:8 се казва следното от името на Божия избран народ в древността: „О,  Йехова, ти си наш Баща.“ Освен това Исус започнал молитвата образец с думите: „Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.“ (Мат. 6:9)

4, 5. Какво ще разгледаме, за да засилим признателността си към небесния си Баща, Йехова?

4 Небесният ни Баща ни осигурява грижите и защитата, от които се нуждаем като народ, призоваващ името му с вяра. Псалмистът предава следните думи на Йехова: „Тъй като [верният ми служител] се привърза към мене, ще го избавя. Ще го защитя, защото познава моето име.“ (Пс. 91:14) Йехова Бог любещо ни спасява от враговете ни и ни защитава като свой народ, за да не бъдем унищожени.

5 За да засилим признателността си към небесния си Баща, нека разгледаме три важни фактора: (1) Нашият Баща се грижи за нас. (2) Защитава ни. (3) Той е най–добрият ни Приятел. Докато правим това, ще бъде от полза да помислим какви са взаимоотношенията ни с Бога и как можем да го почитаме като свой Баща. Също така нека размишляваме върху благословиите, които Йехова излива върху онези, които се приближават до него. (Як. 4:8)

ЙЕХОВА СЕ ГРИЖИ ЩЕДРО ЗА НАС

6. Защо можем да кажем, че „всеки добър дар“ идва от Йехова?

6 Ученикът Яков писал: „Всеки добър дар, всеки съвършен подарък идва от горе, защото слиза от Бащата на небесните светлини.“ (Як. 1:17) Животът е чудесен дар от Йехова. (Пс. 36:9) Като го използваме, за да вършим Божията воля, се радваме на изобилни благословии още днес и имаме надежда да живеем вечно в новия свят. (Пр. 10:22; 2 Пет. 3:13) Но как е възможно това с оглед на трагичните последствия от непослушанието на Адам?

7. Как Бог открил пред нас възможността да имаме близки взаимоотношения с него?

7 Йехова щедро се грижи за нас по безброй начини. Например той ни спасява поради незаслужената си милост. Всички сме грешни и сме наследили несъвършенството от първия човек Адам. (Рим. 3:23) Въпреки това, подтикнат от любов, Йехова поел инициативата да открие пред нас възможността да имаме близки взаимоотношения с него. Апостол Йоан писал: „Любовта на Бога беше изявена спрямо нас, като Бог изпрати своя единороден Син в света, за да получим живот чрез него. Същността на любовта не е в това, че ние обичаме Бога, а в това, че той прояви любовта си към нас и изпрати своя Син като помирителна жертва за греховете ни.“ (1 Йоан 4:9, 10)

8, 9. Как Йехова показал, че се грижи щедро за служителите си в дните на Авраам и Исаак? (Виж илюстрацията в началото.)

8 Около 1900 години преди Исус да се роди, едно събитие с пророческо значение разкрило как Йехова любещо ще осигури вечен живот на всички послушни хора. В Евреи 11:17–19 се обяснява: „Чрез вярата си, когато беше подложен на изпитание, Авраам едва не принесе в жертва Исаак. Човекът, който беше приел с радост обещанията, беше готов да принесе в жертва единородния си син, макар че му беше казано: ‘Онова, което ще се нарече твое потомство, ще дойде чрез Исаак.’ Но той смяташе, че Бог ще може дори да го възкреси от мъртвите, и именно оттам го получи обратно по начин, който послужи като нагледен пример.“ Както Авраам бил готов да пожертва сина си Исаак, така и Йехова с готовност дал в жертва своя Син, Исус Христос, за да спаси човечеството. (Прочети Йоан 3:16, 36.)

9 Можем да си представим какво облекчение изпитал Исаак, когато бил  избавен от жертвена смърт! Той несъмнено бил признателен на Бога, че осигурил друга жертва — един овен, който се бил заплел в гъсталака. (Бит. 22:10–13) Нищо чудно, че мястото било наречено „Йехова–ире“, което означава „Йехова ще осигури“. (Бит. 22:14, бел. под линия)

МЕРКИ ЗА ПОМИРЕНИЕ

10, 11. Кой е начело на „службата на помирението“, и как се извършва тя?

10 Когато размишляваме как Йехова се грижи щедро за служителите си, с благодарност признаваме жизненоважната роля на Исус Христос, подобно на Павел, който писал: „Разбрахме, че един човек умря за всички, следователно всички умряха, и той умря за всички, така че живите да не живеят повече за себе си, а за онзи, който умря за тях и беше възкресен.“ (2 Кор. 5:14, 15)

11 Поради любовта си към Бога и признателността си за несравнимата привилегия да му служат, първите християни с радост приели „службата на помирението“. Дейността им по проповядване и правене на ученици открила пред хората с честни сърца възможността да се помирят с Бога, да бъдат негови приятели и в крайна сметка да станат негови духовни деца. Днес помазаните служители на Йехова извършват същата служба. Посредством дейността им като посланици на Бога и Христос хората с правилна нагласа биват привлечени към Йехова и развиват вяра. (Прочети 2 Коринтяни 5:18–20; Йоан 6:44; Деян. 13:48)

12, 13. Как можем да покажем признателността си за многото неща, които ни осигурява Йехова?

12 Поради признателността си за щедрите грижи на Йехова всички християни със земна надежда участват в дейността по проповядване за Царството заедно с помазаните. В службата ние използваме Библията, която е чудесен дар от Бога. (2 Тим. 3:16, 17) Когато умело си служим с Божието вдъхновено Слово, даваме на другите възможността да придобият вечен живот. В тази дейност разчитаме и на още един дар от Йехова — неговия свети дух. (Зах. 4:6; Лука 11:13) Резултатите са впечатляващи, както се вижда от всеки брой на „Годишника на Свидетелите на Йехова“. Само каква чест е да участваме в проповедната служба за възхвала на нашия Баща, който се грижи за нас!

13 Като имаме предвид многото неща, които Бог ни осигурява, ще бъде добре да се запитаме: „Върша ли всичко по силите си в службата, за да покажа колко съм признателен на Йехова? Как мога да стана по–резултатен проповедник на добрата новина?“ Можем да проявим благодарността си за чудесните неща, които Бог ни осигурява, като поставяме интересите на Царството на първо място в живота си. Ако правим това, Йехова ще се погрижи за нуждите ни. (Мат. 6:25–33) Тъй като Бог ни обича, несъмнено искаме да правим всичко възможно да сме му угодни и да радваме сърцето му. (Пр. 27:11)

14. Как Йехова спасява народа си?

14 Псалмистът Давид пял: „Аз съм угнетен и беден, но Йехова мисли за мене. Ти си моята помощ и моят Избавител.“ (Пс. 40:17) Йехова многократно е спасявал своя народ като група особено когато служителите му са били преследвани жестоко или са били подложени на безмилостен натиск. Само колко благодарни сме на Бога за помощта му в подобни моменти и за изобилието от духовни дарове!

ЙЕХОВА НИ ЗАЩИТАВА

15. Дай пример как един любещ баща е готов да защити детето си.

15 Един любещ баща не само се грижи  за своите деца, но и ги защитава. Ако попаднат в опасност, той веднага им се притичва на помощ. Един брат си спомня нещо, което се случило, когато бил малък. Двамата с баща му се прибирали у дома след служба, когато трябвало да прекосят един поток. Поради силния дъжд същата сутрин потокът бил много пълноводен. Единственият начин да преминат бил да скачат от камък на камък. Момчето вървяло напред, но се подхлъзнало на един от камъните, паднало в придошлата вода и два пъти потънало напълно. Само колко благодарно било то, когато баща му бързо го хванал здраво през рамото и го спасил от удавяне! Нашият небесен Баща ни избавя от бушуващите води на днешния порочен свят и от неговия владетел, Сатана. Йехова несъмнено е най–добрият Защитник, който можем да имаме. (Мат. 6:13; 1 Йоан 5:19)

16, 17. Как Йехова помогнал на израилтяните и ги защитил в битката с амаликитците?

16 Любещата защита, която Йехова осигурява, се вижда ясно в случилото се след избавлението на израилтяните от египетски плен и чудодейното прекосяване на Червено море през 1513 г. пр.н.е. След като минал през пустинята на път към планината Синай, народът стигнал до Рафидим.

17 Имайки предвид Божието пророчество от Битие 3:15, Сатана вероятно отчаяно търсел възможност да нападне израилтяните, които изглеждали беззащитни. Например той използвал амаликитците, които били врагове на Божия народ. (Чис. 24:20) Обърни внимание как Йехова защитил народа си посредством четирима верни мъже — Исус Навиев, Моисей, Аарон и Ор. Докато Исус Навиев воювал с амаликитците, на близкия хълм стоели Моисей,  Аарон и Ор. Израилтяните вземали надмощие, когато Моисей държал ръцете си вдигнати. Когато ръцете му отмалявали, Аарон и Ор ги държали. Така с помощта и защитата на Йехова ‘Исус Навиев победил амаликитците и воините, които били с тях’. (Из. 17:8–13) Там Моисей построил олтар и го нарекъл „Йехова–ниси“, което означава „Йехова е моят стълб“. (Прочети Изход 17:14, 15.)

ЗАЩИТЕНИ ОТ ЛАПИТЕ НА САТАНА

18, 19. Каква защита осигурява Бог на служителите си в наши дни?

18 Йехова защитава онези, които го обичат и са му послушни. Подобно на израилтяните при Рафидим и ние разчитаме на Бога за закрила от враговете ни. Йехова много пъти ни е спасявал като група и продължава да ни пази да не попаднем в лапите на Сатана. Помисли за многото случаи, когато Бог е защитавал братята ни, които са запазвали християнския си неутралитет. Това станало например по време на нацизма в Германия и други страни през 30–те и началото на 40–те години на XX век. Като четем случки от „Годишника“ и биографични разкази за закрилата на Бога във време на преследване и размишляваме върху тях, ще укрепим доверието си в Йехова като наше Убежище. (Пс. 91:2)

Йехова може да използва събратята ни, за да ни помогне да останем верни в трудни времена (Виж 18–20 абзац)

19 Посредством организацията на Йехова и нейните издания получаваме любещи напомняния за наша защита. Помисли каква полза сме извлекли от това през последните години. Докато светът продължава да затъва в блатото на разврата и порнографията, Йехова ни осигурява навременни напомняния и практична помощ, за да ни предпази от опасностите в морално отношение. Например получаваме бащинския съвет да се пазим от лошите приятели в социалните мрежи. * (1 Кор. 15:33)

20. Каква защита и ръководство получаваме в християнския сбор?

20 Как можем да покажем, че наистина сме „учени от Йехова“? Като съвестно се вслушваме в заповедите му. (Иса. 54:13) В сборовете, където можем да намерим убежище, получаваме нужното ръководство и защита от верните мъже, които служат като старейшини и осигуряват помощ и съвети от Библията. (Гал. 6:1) До голяма степен Йехова се грижи нежно за нас чрез тези „дарове във вид на хора“. (Еф. 4:7, 8) Как трябва да реагираме, когато ни бъде даден съвет? Ако сме послушни и с готовност се подчиним, ще получим Божията благословия. (Евр. 13:17)

21. (а) Какво трябва да сме решени да правим? (б) Какво ще разгледаме в следващата статия?

21 Нека сме решени да бъдем водени от светия дух и така да приемаме ръководството на небесния ни Баща. Нужно е също да размишляваме върху живота на Сина му, Исус Христос, и да се стремим да следваме забележителния му пример. Тъй като бил послушен чак до смърт, Исус бил възнаграден богато. (Флп. 2:5–11) Подобно на него и ние ще бъдем благословени, ако се уповаваме на Йехова с цялото си сърце. (Пр. 3:5, 6) Затова нека винаги разчитаме на Йехова, който се грижи за нас и ни защитава по–добре от когото и да било. Само каква радост и привилегия е да му служим! Любовта ни към него ще се засили, когато разгледаме третия аспект на загрижеността на Баща ни — неговото приятелство. В следващата статия ще обсъдим защо Йехова е най–добрият ни Приятел.

^ абз. 19 Примери за такива напомняния можем да намерим в статиите „Използвай разумно Интернет“ в „Стражева кула“ от 15 август 2011 г., стр. 3–5, и „Пази се от примките на Дявола!“ и „Да устояваме непоколебимо срещу капаните на Сатана!“ в „Стражева кула“ от 15 август 2012 г., стр. 20–29.