„Нека Царят на вечността ... да приеме почит и слава за вечни времена!“ (1 ТИМ. 1:17)

1, 2. (а) Кой е „Царят на вечността“, и защо тази титла е подходяща? (Виж илюстрацията в началото.) (б) Кой аспект от управлението на Йехова ни привлича към него?

КРАЛ СОБУЗА II управлявал Свазиленд почти 61 години. Това е забележително постижение за съвременен монарх. Но колкото и дълго да властвал крал Собуза II има един цар, чието управление не е ограничено до краткия човешки живот. Всъщност Библията го нарича „Царя на вечността“. (1 Тим. 1:17) Един от псалмистите посочил името на този Върховен владетел с думите: „Йехова е Цар до безпределни времена, завинаги!“ (Пс. 10:16)

2 Божието управление се различава от управлението на който и да било човек със своята продължителност. Но онова, което ни привлича към Йехова, е начинът, по който управлява. Един цар, който владеел над древния Израил 40 години, прославил Бога, казвайки: „Йехова е милосърден и добър, не бърза да се гневи и е изпълнен с милост. Йехова утвърди престола си на небесата и царската му власт се простира над всичко.“ (Пс. 103:8, 19) Йехова е не само наш Цар, но и наш любещ небесен Баща. Това повдига два въпроса: Как Йехова е действал като Баща? Как е упражнявал царската си власт след бунта в Едем? Отговорите на тези въпроси ще ни подбудят да се  приближим до Йехова и да му се покланяме от сърце.

ЦАРЯТ НА ВЕЧНОСТТА СЪЗДАВА ВСЕМИРНО СЕМЕЙСТВО

3. Кой бил първият член на всемирното семейство на Йехова, и кои личности били създадени като Божии „синове“?

3 Само колко се радвал Йехова, когато създал единородния си Син! Бог не се отнасял към него като към свой подчинен. Вместо това го обичал като Син и му дал възможност да изпита радостта от създаването на други съвършени личности. (Кол. 1:15–17) Това били десетките хиляди ангели. Библията ги описва като ‘служители на Бога, които вършат волята му’ с радост. Той им придава достойнство, като ги нарича свои „синове“. Те са част от всемирното семейство на Йехова. (Пс. 103:20–22; Йов 38:7)

4. Как хората станали част от Божието всемирно семейство?

4 След като направил физическите небеса и земята, Йехова разширил своето всемирно семейство. Щом подготвил земята като красив, снабден с всичко необходимо дом, Йехова създал шедьовъра на земните си творения — първия човек Адам. Бог го направил по своя образ. (Бит. 1:26–28) Като Създател, Йехова с основание очаквал Адам да му бъде послушен. Като Баща, той му дал напътствия с любов и милост. Неговите нареждания по никакъв начин не ограничавали свободата на човека. (Прочети Битие 2:15–17.)

5. Какво направил Бог, за да напълни земята с хора?

5 За разлика от много човешки монарси Йехова се радва да поверява отговорности на своите служители, отнасяйки се към тях като към доверени членове на семейството си. Например той дал на Адам власт над другите живи създания, като дори му възложил приятната и отговорна задача да даде имена на животните. (Бит. 1:26; 2:19, 20) Вместо да създаде милиони съвършени хора, които да населят земята, Бог решил да направи съвършено допълнение на Адам — жената Ева. (Бит. 2:21, 22) После дал на двамата възможността да напълнят земята със своите деца. При тези идеални условия хората можели постепенно да разширят границите на райската градина, докато не покрие земята. Обединени с небесните ангели, те можели да се покланят на Йехова завинаги като част от всемирното му семейство. Каква чудесна перспектива и израз на бащинската любов на Йехова!

СИНОВЕ НА БОГА СЕ БУНТУВАТ СРЕЩУ УПРАВЛЕНИЕТО МУ

6. (а) Как започнал бунтът в Божието семейство? (б) Защо бунтът не означавал, че Йехова е загубил контрол над нещата?

6 За съжаление Адам и Ева отхвърлили Йехова като свой Върховен владетел. Те избрали да следват един разбунтувал се духовен син на Бога, Сатана. (Бит. 3:1–6) След като вече не били под Божието управление, животът им бил изпълнен с болка, страдания и смърт. Същото очаквало и потомците им. (Бит. 3:16–19; Рим. 5:12) Бог вече нямал верни служители на земята. Дали това означавало, че загубил контрол над земята и хората и че се отказал от властта си? В никакъв случай! Той упражнил властта си, като изгонил първите мъж и жена от Едемската градина, и за да им попречи да се върнат, поставил херувими да я пазят. (Бит. 3:23, 24) Същевременно Бог проявил бащинската си любов, като потвърдил, че ще изпълни намерението си всемирното му семейство да е съставено от верни духовни и човешки синове. Той обещал, че ще се появи „потомство“, което ще премахне  Сатана и ще поправи последствията от греха на Адам. (Прочети Битие 3:15.)

7, 8. (а) Колко лош бил станал светът по времето на Ной? (б) Какви мерки взел Йехова, за да изчисти земята и да запази човешкия род?

7 През следващите векове някои хора избрали да са верни на Йехова. Сред тях били Авел и Енох. Повечето хора обаче отхвърлили Йехова като свой Баща и Цар. По времето на Ной земята била „изпълнена с насилие“. (Бит. 6:11) Означавало ли това, че Йехова нямал контрол над земните дела? Какво разкрива историята?

8 Да разгледаме случилото се с Ной. Йехова му дал подробни архитектурни планове и напътствия как да построи огромен ковчег, в който да се спасят той и семейството му. Бог проявил голяма любов и към всички хора, като възложил на Ной задачата да бъде „проповедник на праведността“. (2 Пет. 2:5) Вероятно с посланието си Ной призовавал хората да се разкаят и ги предупреждавал за наближаващото унищожение, но никой не обърнал внимание. Десетилетия наред Ной и семейството му живели в изпълнен с насилие и неморалност свят. Като любещ Баща, Йехова защитавал и благославял тези осем верни служители. Когато нанесъл Потоп върху целия свят, той упражнил властта си над разбунтувалите се хора и злите ангели. Йехова определено имал контрол над нещата. (Бит. 7:17–24)

Йехова винаги е упражнявал царската си власт (Виж 6, 8, 10, 12, 17 абзац)

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЙЕХОВА СЛЕД ПОТОПА

9. Каква възможност дал Йехова на човечеството след Потопа?

9 Когато Ной и семейството му стъпили на изчистената земя и вдишали чистия въздух, сърцата им несъмнено били изпълнени с благодарност към Йехова за грижите и защитата му. Ной веднага построил олтар и принесъл жертви на Йехова, отдавайки му поклонение. Бог благословил Ной и близките му и им казал: „Бъдете плодовити, станете много и напълнете земята!“ (Бит. 8:20 — 9:1) Човечеството отново имало възможността да се обедини в поклонението на Йехова и да насели земята.

10. (а) Къде и как след Потопа избухнал бунт срещу Йехова? (б) Какво направил Йехова, за да изпълни волята си?

10 Потопът обаче не отмил човешкото несъвършенство и хората трябвало да продължават да се борят с невидимото влияние на Сатана и бунтовните ангели. Не след дълго отново избухнал бунт срещу любещото управление на Йехова. Например правнукът на Ной Нимрод отявлено отхвърлил Божията власт. Нимрод е описан като „могъщ ловец, противопоставящ се на Йехова“. Той построил големи градове като Вавел и се провъзгласил за цар „в земята Сенаар“. (Бит. 10:8–12) Какви действия щял да предприеме Царят на вечността спрямо този бунтовен цар и спрямо усилията му да осуети намерението на Бога ‘да напълни земята’? Йехова объркал езика на хората и така разпръснал смутените поданици на Нимрод „по цялата земя“. Те взели със себе си фалшивото поклонение и модела на човешко управление. (Бит. 11:1–9)

11. Как Йехова проявил лоялност спрямо своя приятел Авраам?

11 Макар че след Потопа мнозина се покланяли на фалшиви богове, някои верни мъже продължавали да почитат Йехова. Един от тях бил Авраам, който послушно оставил удобния си живот в град Ур и живял в шатри много години. (Бит. 11:31; Евр. 11:8, 9) По време на номадския си живот Авраам често бил заобиколен от човешки царе, много от които живеели в укрепени градове. Но Йехова закрилял  Авраам и семейството му. Псалмистът казал относно бащинската защита на Йехова: „Той не позволи на никой човек да ги измами, но заради тях порицаваше царе.“ (Пс. 105:13, 14) Проявявайки лоялност към своя приятел, Йехова обещал на Авраам: „Ще направя така, че ... царе да произлязат от тебе.“ (Бит. 17:6; Як. 2:23)

12. Как Йехова упражнил властта си над Египет, и как това помогнало на неговия избран народ?

12 Бог обещал на сина на Авраам Исаак, както и на внука на Авраам Яков, че ще ги благослови и че от потомците им ще произлязат царе. (Бит. 26:3–5; 35:11) Но преди от тях да произлязат царе, потомците на Яков станали роби в Египет. Дали това означавало, че Йехова няма да изпълни обещанието си и че се е отказал от властта си над земята? Съвсем не! В определеното от него време Йехова проявил силата си и упражнил властта си над упорития фараон. Поробените израилтяни се доверили на Йехова, който ги избавил по забележителен начин през Червено море. Без съмнение Йехова продължавал да е Върховният владетел на вселената и като грижовен Баща използвал огромната си сила, за да защити народа си. (Прочети Изход 14:13, 14.)

ЙЕХОВА СЕ ВЪЗЦАРИЛ НАД ИЗРАИЛ

13, 14. (а) Какво пели израилтяните относно царската власт на Йехова? (б) Какво обещание относно царството дал Бог на Давид?

13 Веднага след чудодейното си избавление от Египет израилтяните изпели победна песен за възхвала на Йехова. Тази песен е записана в 15 глава на Изход и част от нея в 18 стих гласи: „Йехова ще царува до безпределни времена, завинаги!“ Йехова станал Цар на нов народ. (Втор. 33:5) За израилтяните обаче не било достатъчно Йехова да е техен невидим Владетел. Около 400 години след като напуснали Египет, те помолили Бога да им постави човешки цар, какъвто имали съседните езически народи. (1 Царе 8:5) Въпреки това Йехова продължавал да е Цар, което ясно личало по време на управлението на Давид, втория човешки цар над Израил.

14 Давид пренесъл свещения ковчег на договора в Йерусалим. При това радостно  събитие левитите възхвалявали Йехова с песен, в която се съдържали следните забележителни думи, записани в 1 Летописи 16:31: „Нека казват сред народите: ‘Йехова се възцари!’“ Щом като Йехова е Цар на вечността, защо се казва, че се възцарил тогава? Йехова се възцарява, когато упражнява своята власт или когато упълномощава някого да го представя в определен момент или да се справи с определена ситуация. Този аспект от управлението на Йехова носи дълготрайна полза. Преди Давид да умре, Йехова му обещал, че царството му ще трае вечно: „Ще издигна след тебе твоя потомък, който ще произлезе от тебе, и ще утвърдя неговото царство.“ (2 Царе 7:12, 13) В крайна сметка този „потомък“ на Давид се появил повече от 1000 години по–късно. Кой бил той, и кога щял да стане Цар?

ЙЕХОВА НАЗНАЧАВА НОВ ЦАР

15, 16. Кога Исус бил помазан за бъдещ Цар, и какво направил, докато бил на земята, за да подготви Царството си?

15 През 29 г. Йоан Кръстител започнал да известява: „Небесното царство наближи!“ (Мат. 3:2) Когато Исус бил покръстен от Йоан, Йехова го помазал като обещания Месия и бъдещия Цар на Божието Царство. Бог изразил бащинската си обич към Исус с думите: „Това е моят любим Син, когото одобрявам!“ (Мат. 3:17)

16 По време на земната си служба Исус прославял своя Баща. (Йоан 17:4) Той правел това, като проповядвал за Божието Царство. (Лука 4:43) Исус дори учел последователите си да се молят това Царство да дойде. (Мат. 6:10) Като бъдещ Цар, Исус могъл да каже на противниците си: „Божието царство е сред вас.“ (Лука 17:21) След това, вечерта преди да умре, той сключил с апостолите си „договор за царство“. Така дал на някои от верните си ученици надеждата да управляват заедно с него в Божието Царство. (Прочети Лука 22:28–30.)

17. Как Исус започнал да управлява през 33 г., но какво трябвало да чака?

17 Кога Исус щял да започне да управлява като Цар в Божието Царство? Това не можело да стане веднага. Още следващия следобед Исус бил екзекутиран и последователите му се разпръснали. (Йоан 16:32) Но както винаги Йехова държал контрола в свои ръце. На третия ден той възкресил своя Син и в деня на Петдесетница през 33 г. Исус започнал да управлява над сбора от помазани християни. (Кол. 1:13) И все пак Исус трябвало да чака, преди да получи пълна царска власт над земята като обещаното „потомство“. Йехова му казал: „Седни от дясната ми страна, докато не положа твоите врагове под краката ти!“ (Пс. 110:1)

ДА СЕ ПОКЛАНЯМЕ НА ЦАРЯ НА ВЕЧНОСТТА

18, 19. Какво сме подбудени да правим, и какво ще научим от следващата статия?

18 В продължение на хилядолетия царската власт на Йехова е била оспорвана на небето и на земята. Йехова никога не се отказал от върховенството си и държал всичко под контрол. Като любещ Баща, той защитавал лоялните си служители като Ной, Авраам и Давид и се грижел за тях. Нима това не ни подбужда да сме послушни на своя Цар и да се приближим до него?

19 Но може да се запитаме: Как Йехова управлява като Цар в наши дни? Как можем да покажем, че сме верни поданици на Царството на Йехова, и да станем съвършени синове във всемирното му семейство? Какво искаме, когато се молим Божието Царство да дойде? Тези въпроси ще бъдат разгледани в следващата статия.