„Младежи и девойки ... Нека всички те възхваляват името на Йехова!“ (ПС. 148:12, 13)

1. На какви чудесни възможности се радват много млади християни?

ЖИВЕЕМ във вълнуващи времена. Както никога досега милиони хора от всички народи се стичат към истинското поклонение. (Откр. 7:9, 10) Много младежи се радват на насърчителни случки, докато помагат на другите да разберат животоспасяващите библейски истини. (Откр. 22:17) Някои от тях водят библейски изучавания, помагайки на хората да подобрят живота си. Други пламенно проповядват добрата новина в чуждоезикови райони. (Пс. 110:3; Иса. 52:7) Как можеш да имаш по–пълно участие в удовлетворяващата дейност, извършвана от служителите на Йехова?

2. Как примерът на Тимотей разкрива, че Йехова се радва да възлага отговорности на младежите? (Виж илюстрацията в началото.)

2 Като младеж, можеш да вземеш решения, които впоследствие да открият пред тебе прекрасни възможности в службата за Бога. Например Тимотей от Листра очевидно вземал мъдри решения, в резултат на което получил мисионерско назначение, когато бил около 20–годишен. (Деян. 16:1–3) Изглежда само няколко месеца по–късно поради яростно противопоставяне Павел бил принуден да напусне новообразувания сбор в Солун. Затова апостолът поверил на младия Тимотей задачата да се върне в Солун и да  укрепи братята. (Деян. 17:5–15; 1 Сол. 3:1, 2, 6) Можеш ли да си представиш как се чувствал Тимотей, когато получил тази отговорност?

НАЙ–ВАЖНОТО РЕШЕНИЕ

3. Кое е най–важното решение, което можеш да вземеш, и кога трябва да го направиш?

3 Младостта е време за вземане на важни решения. Но най–важното решение, което можеш да вземеш, е да служиш на Йехова. Кога е най–подходящо да го направиш? Йехова казва: „Помни своя Велик създател в дните на младостта си.“ (Екл. 12:1) Единственият начин „да помниш“ Йехова е да му служиш с цялото си сърце. (Втор. 10:12) Несъмнено това е най–важното решение в живота ти, тъй като ще оформи бъдещето ти. (Пс. 71:5)

4. Какви важни решения ще се отразят на начина, по който служиш на Бога?

4 Разбира се, да служиш на Йехова, не е единственото решение, което влияе на бъдещето ти. Например може би се питаш дали да се ожениш и за кого и как да се издържаш. Това са важни въпроси, но ще бъде мъдро първо да определиш дали искаш да служиш на Йехова възможно най–пълно. (Втор. 30:19, 20) Защо? Защото тези решения са свързани помежду си. Изборът ти относно брака и работата ще се отрази на начина, по който служиш на Бога. (Сравни Лука 14:16–20.) И обратното — желанието ти да служиш на Бога ще се отрази на избора ти относно брака и работата. Затова най–напред трябва да вземеш решение за по–важните неща. (Флп. 1:10)

КАКВО ЩЕ ПРАВИШ В МЛАДОСТТА СИ?

5, 6. Дай пример как вземането на правилни решения открива чудесни възможности в службата. (Виж също статията „Решение, което взех още като дете“ в този брой.)

5 Щом вече си избрал да служиш на Бога, можеш да помислиш какво очаква той от тебе и да решиш как ще му служиш. Един брат от Япония пише: „Веднъж, когато бях на 14 години, проповядвах заедно с един старейшина, който забеляза, че службата не ми е приятна. Той любещо ми каза: ‘Иди си у дома, Ючиро. Седни на бюрото си и помисли внимателно какво е направил Йехова за тебе.’ Послушах го. Всъщност размишлявах и се молех няколко дни. Постепенно нагласата ми се промени. Не след дълго започнах да изпитвам радост в службата за Йехова. Беше ми приятно да чета за мисионерите и обмислях как да служа на Бога по–пълно.“

6 Ючиро продължава: „Реших да предприема стъпки, които да ми помогнат един ден да служа на Йехова в друга страна. Например записах се на курс по английски. Когато завърших училище, започнах да давам уроци по английски на непълен работен ден, за да мога да съм пионер. Когато бях на 20 години, започнах да уча монголски и имах възможност да посетя една монголска група. След две години, през 2007 г., пътувах до Монголия. Когато излязох на служба с някои от пионерите и видях колко много хора търсят истината, в мене се породи желание да се преместя там да помагам. Върнах се в Япония, за да се подготвя. От април 2008 г. служа в Монголия като пионер. Тук животът не е лесен. Но хората откликват на добрата новина и аз им помагам да се приближат до Йехова. Мисля, че избрах най–добрия начин на живот.“

7. Какво решение трябва да вземе всеки сам, и какъв пример ни е оставил Моисей?

7 Всеки трябва сам да реши как ще използва живота си като Свидетел на Йехова. (Ис. Н. 24:15) Не можем да ти кажем дали да се ожениш и за кого да се ожениш или какво да работиш. Ще избереш ли работа, за която е нужно кратко обучение? Някои от вас, млади християни,  живеят в бедни села, а други в процъфтяващи градове. Вие имате различни качества, способности, опит, интереси и духовни цели. Начинът ви на живот вероятно много се различава, подобно на младите евреи в древен Египет. Моисей разполагал с всички възможности на царския двор, докато останалите евреи били роби. (Из. 1:13, 14; Деян. 7:21, 22) Също като тебе и те живеели във време, когато трябвало да вземат важни решения. (Из. 19:4–6) Всеки от тях трябвало да реши дали ще служи на Йехова с цялото си сърце. Моисей взел правилно решение. (Прочети Евреи 11:24–27.)

8. С каква помощ разполагат младежите, които са изправени пред вземането на важни решения?

8 С помощта на Йехова можеш да вземеш мъдри решения в младостта си. Той осигурява принципи, които да приложиш спрямо своите обстоятелства. (Пс. 32:8) Освен това твоите християнски родители и старейшините в сбора могат да ти помогнат да помислиш как да приложиш тези принципи. (Пр. 1:8, 9) Нека разгледаме три основни библейски принципа, които да те ръководят при вземането на мъдри решения, така че да се радваш на удовлетворяващ живот.

ТРИ БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИПА, КОИТО ДА ТЕ РЪКОВОДЯТ

9. (а) Как Йехова ни придава достойнство? (б) Какви възможности ще ни се предоставят, ако търсим първо Царството?

9 Търси първо Царството и Божията праведност. (Прочети Матей 6:19–21, 24–26, 31–34.) Йехова ни придава достойнство, като ни позволява сами да решим как да използваме живота си. Той не казва каква част от младостта си да посветиш на проповедната дейност. Но Исус ни е дал полезния принцип да търсим първо Царството. Като го приложиш, ще ти се предоставят различни възможности да проявиш любовта си към Бога, загрижеността си към хората и признателността си за надеждата за вечен живот. Когато вземаш решения относно брака и работата, помисли дали изборът ще ти донесе безпокойство за материалните неща или ще отрази пламенността ти за Царството и Божията праведност.

10. Какво носело щастие на Исус, и какво трябва да правиш, за да си щастлив?

10 Службата за другите носи щастие. (Прочети Деяния 20:20, 21, 24, 35.) Исус любещо ни е предал този основен житейски принцип. Той изпитвал радост в живота, защото вършел волята на Баща си, а не своята. Исус се радвал да вижда как кротките хора откликват на добрата новина. (Лука 10:21; Йоан 4:34) Може би вече си изпитал щастието, идващо от помагането на другите. Ако основаваш важните решения в живота си на принципите, осигурени от Исус, несъмнено ще изпитваш щастие и ще радваш самия Йехова. (Пр. 27:11)

11. Защо Варух изгубил радостта си, и какъв съвет му дал Йехова?

11 Най–голямото щастие идва от службата за Йехова. (Пр. 16:20) Секретарят на Йеремия, Варух, очевидно забравил това. В определен момент той вече не изпитвал радост от службата за Йехова. Бог му казал: „Ти търсиш големи неща за себе си. Не търси! Ето, ще нанеса бедствие върху всеки човек ..., а на тебе ще дам душата ти като плячка по всички места, където отидеш.“ (Йер. 45:3, 5) Според тебе какво щеше да направи Варух щастлив — да търси големи неща или да преживее унищожението на Йерусалим като верен служител на Бога? (Як. 1:12)

12. Какво решение помогнало на Рамиро да има радост в живота?

12 Един брат, който намира радост в службата за другите, е Рамиро. Той  казва: „Израснах в бедно семейство в едно село в Андите. Затова, когато по–големият ми брат предложи да плати висшето ми образование, това беше голяма възможност. Но отскоро бях покръстен като Свидетел на Йехова и бях получил друго предложение — един пионер ме покани да проповядвам заедно с него в малък град. Отидох с него, научих се да подстригвам и отворих бръснарница, за да се издържам. Като предлагахме на хората да ги учим за Библията, мнозина откликваха с признателност. След време се преместих в новосформиран сбор на един от местните езици. Вече десет години съм целодневен служител. Никоя професия не може да ми донесе радостта, която изпитвам, когато помагам на хората да научат добрата новина на собствения си език.“

Рамиро се радва да служи на Йехова от младостта си (Виж 12 абзац)

13. Защо младостта е най–доброто време да служиш на Йехова пълноценно?

13 Радвай се да служиш на Йехова в младостта си. (Прочети Еклисиаст 12:1.) За да можеш да служиш на Йехова, не е нужно първо да си намериш хубава работа. Младостта е най–доброто време да започнеш да служиш на Йехова пълноценно. Повечето младежи нямат много семейни отговорности и тъй като се радват на добро здраве и сили, могат да се справят с различни предизвикателства. Какво искаш да правиш за Йехова през младостта си? Може би целта ти е да си пионер или да помагаш в чуждоезиков район. Или търсиш възможности да служиш по–пълно в сегашния си сбор. Каквато и да е целта ти в службата за Бога, ще трябва да намериш начин да се издържаш. От какво обучение ще се нуждаеш? Каква работа ще избереш?

ИЗПОЛЗВАЙ БИБЛЕЙСКИТЕ ПРИНЦИПИ ДА ВЗЕМАШ МЪДРИ РЕШЕНИЯ

14. За какво трябва да внимава човек, когато си търси работа?

14 Трите библейски принципа, които разгледахме, могат да ти помогнат да  вземеш решение относно работата. Несъмнено от учителите си или от някоя държавна агенция можеш да разбереш какви професии са търсени там, където живееш или където възнамеряваш да служиш. Информацията от светски източници може да е полезна, но трябва да си внимателен. Хората, които не обичат Йехова, може да се опитат да посеят в сърцето ти любов към света. (1 Йоан 2:15–17) Когато гледаш какво предлага светът, сърцето ти може лесно да те измами. (Прочети Притчи 14:15; Йер. 17:9)

15, 16. Кой може да ти даде мъдър съвет за работата?

15 Щом разбереш каква работа се предлага, ще се нуждаеш от мъдър съвет. (Пр. 1:5) Кой може да ти помогне да разгледаш различните възможности в светлината на библейските принципи? Обърни се към хора, които обичат Йехова, обичат тебе, познават те и знаят какви са обстоятелствата ти. Те ще ти помогнат да анализираш способностите и подбудите си. Може би думите им ще те накарат да преосмислиш целите си. Ако родителите ти служат на Йехова, те може да са ти от голяма полза. Също така старейшините в твоя сбор са духовно зрели мъже и могат да ти осигурят нужното ръководство. Би могъл да говориш с пионери и пътуващи надзорници. Попитай ги защо са избрали целодневната служба. Как са започнали пионерска служба и как се издържат? Какво удовлетворение изпитват в службата си? (Пр. 15:22)

16 Онези, които те познават добре, могат да ти дадат разумен съвет. Например представи си, че искаш да прекъснеш средното си образование и да започнеш пионерска служба главно защото не ти харесва да учиш. Човек, който те обича, може да прозре подбудите ти и да ти помогне да разбереш, че училището ще те научи да не се отказваш лесно, което е важно, ако искаш да правиш повече за Йехова. (Пс. 141:5; Пр. 6:6–10)

17. Какви решения не бива да вземаме?

17 Всички служители на Йехова се сблъскат с духовни опасности, които може да ги отдалечат от Йехова. (1 Кор. 15:33; Кол. 2:8) Възможно е някои видове работа да крият повече опасности за духовността ни. Сигурно си чувал за Свидетели, чиято ‘вяра е претърпяла корабокрушение’, след като са започнали определена работа. (1 Тим. 1:19) Несъмнено ще бъде мъдро да не вземаш решения, които застрашават взаимоотношенията ти с Бога. (Пр. 22:3)

СЛУЖИ НА ЙЕХОВА С РАДОСТ В МЛАДОСТТА СИ

18, 19. Какво трябва да направи човек, ако не изпитва желание да разшири службата си?

18 Ако си развил искрено желание да служиш на Йехова, възползвай се от различните възможности, които ти се предоставят като млад християнин. Вземай решения, които ще ти позволят да се радваш на службата за Йехова в днешните вълнуващи времена. (Пс. 148:12, 13)

19 Какво да правиш обаче, ако все още не изпитваш желание да разшириш службата си? Не спирай да полагаш усилия да укрепиш вярата си. След като посочил какво е трябвало да направи, за да получи благословията на Йехова, Павел писал: „Ако вие в което и да е отношение мислите нещо друго, Бог ще ви разкрие правилния начин на мислене. И така нека според напредъка, който сме постигнали, да продължаваме да вървим напред съгласно вече установения начин на постъпване.“ (Флп. 3:15, 16) Не забравяй, че Бог те обича и дава най–мъдрите съвети. Йехова ще ти помогне по–добре от всекиго да вземаш разумни решения в младостта си.