Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Творението разкрива живия Бог

Творението разкрива живия Бог

„Достоен си, Йехова, Боже наш, да приемеш славата, ... защото ти създаде всичко“ (ОТКР. 4:11)

1. Какво трябва да направим, за да запазим вярата си силна?

МНОЗИНА казват, че вярват само на онова, което могат да видят с очите си. Как да помогнем на такива хора да развият вяра в Йехова? Все пак в Библията пише, че „нито един човек никога не е виждал Бога“. (Йоан 1:18) Освен това как да запазим собствената си вяра в „невидимия Бог“ силна? (Кол. 1:15) Първо трябва да определим кои учения замъгляват истината за Йехова. После трябва умело да използваме Библията, за да побеждаваме всякакви разсъждения, които са насочени „срещу познанието за Бога“. (2 Кор. 10:4, 5)

2, 3. Кои две учения заслепяват хората за истината за Бога?

2 Едно широко разпространено погрешно схващане, което заслепява хората за истината за Бога, е учението за еволюцията. Тази човешка идея противоречи на Библията и лишава хората от надежда. По същество учението за еволюцията твърди, че животът е възникнал случайно, което би означавало, че човешкият живот няма смисъл.

3 От друга страна, някои вярващи учат, че Вселената, в това число Земята и животът на нея, се е появила едва преди няколко хиляди години. Привържениците на това учение, познато като креационизъм, може би уважават Библията, но твърдят, че Бог е създал всичко за 6 дни от по 24 часа. Те отхвърлят научните доказателства, които противоречат на възгледите им. В резултат на това креационизмът всъщност подкопава доверието в Библията, като я прави да изглежда неточна и нелогична. Хората, които подкрепят тази идея, може да ни напомнят за някои вярващи от първи век, които били пламенни в усилията си да служат на Бога, „но не според точното познание за него“. (Рим. 10:2) Как можем да използваме Божието Слово, за да победим такива „здрави укрепления“ като ученията за еволюцията  и креационизма? * Нужно е ние самите да полагаме усилия да придобием точно познание за онова, което учи Библията.

ВЯРАТА СЕ ОСНОВАВА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И ЛОГИЧНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ

4. На какво трябва да се основава вярата ни?

4 Библията ни учи да ценим познанието. (Пр. 10:14) Йехова иска вярата ни в него да се основава на доказателства и логични разсъждения, а не на човешка философия или религиозни традиции. (Прочети Евреи 11:1.) За да развием силна вяра в Йехова, първо трябва да се убедим, че той съществува. (Прочети Евреи 11:6.) Вярваме в съществуването му не защото така ни се иска, а защото сме изследвали фактите и сме използвали „своите мисловни способности“. (Рим. 12:1)

5. Коя е една от причините да сме убедени, че Бог съществува?

5 Апостол Павел посочва една причина да сме убедени, че Бог съществува, въпреки че не можем да го видим. Той пише за Йехова: „Неговите невидими качества — вечната му сила и божествената му същност — се виждат ясно още от сътворението на света, понеже се разбират от онова, което е създадено.“ (Рим. 1:20) Как би могъл да помогнеш на някого, който се съмнява в съществуването на Бога, да се убеди колко са верни думите на Павел? Можеш да използваш някои от посочените по–долу доказателства от Божието творение, които разкриват силата и мъдростта на Създателя.

БОЖИЯТА СИЛА СЕ ВИЖДА В ТВОРЕНИЕТО

6, 7. Как атмосферата и геомагнитното поле разкриват силата на Йехова?

6 Доказателство за силата на Йехова виждаме в атмосферата и геомагнитното поле, които образуват двойна защитна обвивка около Земята. Атмосферата например не само ни осигурява кислород, който да дишаме, но и ни предпазва от повечето космически тела, които се носят в пространството. Скалните късове, които могат да нанесат значителни щети, обикновено изгарят при навлизане в земната атмосфера и стават красиви „падащи звезди“ по нощното небе.

7 Геомагнитното поле също ни защитава. То се генерира от външното земно ядро от разтопено желязо, обгръща цялата планета и се простира надалече в Космоса. Това поле ни предпазва от радиацията, отделяна при слънчевите изригвания и изхвърлянето на маса от слънчевата корона. Благодарение на земното магнитно поле тази огромна енергия не унищожава живота на нашата планета, а се поглъща и отклонява. Виждаме доказателства за действието на геомагнитното поле във великолепните сияния, които се наблюдават по небето близо до Северния и Южния полюс. Няма съмнение, че Йехова притежава „огромна сила“. (Прочети Исаия 40:26.)

БОЖИЯТА МЪДРОСТ, РАЗКРИТА В ПРИРОДАТА

8, 9. Как кръговратите, които поддържат живота, разкриват мъдростта на Йехова?

8 Божията мъдрост се вижда в кръговратите, които поддържат живота на Земята. Представи си гъстонаселен, ограден със стени град, в който няма достъп до питейна вода, нито начин за изхвърляне на отпадъците. Скоро градът ще стане мръсен и негоден за живот. В известен смисъл нашата планета е като този град. Тя разполага с ограничено количество питейна вода и е трудно да изхвърляме отпадъците в Космоса. Но Земята е в състояние да поддържа живота на милиарди създания поколение след поколение. Как? Благодарение  на невероятната си способност да рециклира жизненоважните вещества.

9 Да разгледаме например кръговрата на кислорода. Милиарди същества вдишват кислород и издишват въглероден диоксид. Въпреки това кислородът не се изчерпва и атмосферата не се задръства с „отпадъчния“ газ — въглеродния диоксид. Защо? Отговорът се крие в удивителния процес фотосинтеза. При фотосинтезата растенията поемат въглероден диоксид, вода, слънчева светлина и хранителни вещества и произвеждат въглехидрати и кислород. Когато вдишваме кислород, кръгът се затваря. Йехова използва растенията, които е създал, за да „дава на всички хора живот и дихание“. (Деян. 17:25) Каква забележителна мъдрост!

10, 11. Как пеперудата монарх и водното конче разкриват мъдростта на Йехова?

10 Мъдростта на Йехова се вижда и в многобройните създания, които населяват уникалната ни планета. Според изчисленията на Земята живеят между 2 и 100 милиона биологични вида. (Прочети Псалм 104:24.) Начинът, по който някои от тях са устроени, говори за невероятна мъдрост.

Божията мъдрост се вижда в устройството на окото на водното конче (в кръга е показан увеличен размер) (Виж 11 абзац)

11 Например пеперудата монарх има мозък колкото върха на карфица, но въпреки това може да изминава близо 3000 км от Канада до определена гора в Мексико, ориентирайки се по Слънцето. Как успява, след като то мени положението си на небосвода? Йехова е създал миниатюрния ѝ мозък със способността да не се обърква от движението на Слънцето. Да разгледаме също водното конче. То има две фасетни очи, всяко от които е съставено от около 30 000 лещи. Въпреки това мъничкият мозък на водното конче може да разчита сигналите, подавани от всички тези лещи, и да засича и най–малкото движение.

12, 13. Какво те впечатлява в начина, по който Йехова е устроил клетките, изграждащи тялото ти?

12 Още по–впечатляващ е начинът, по който Йехова е устроил клетките, изграждащи всички живи същества. В твоето тяло например има около 100 билиона клетки. Всяка клетка съдържа миниатюрно спираловидно съединение, наречено ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина). То съхранява по–голямата част от информацията, нужна за изграждането на цялото ти тяло.

13 Колко информация съдържа ДНК? Нека сравним капацитета за съхранение на информация на ДНК с капацитета на един компактдиск. Дискът може да съхрани информацията от цял речник, което е забележително предвид факта, че той е просто тънка пластмаса. Само един грам ДНК обаче може да побере информация колкото един билион компактдиска! С други думи, една чаена лъжичка ДНК ще  съдържа информацията за изграждането на 350 пъти повече хора, отколкото живеят днес на Земята!

14. Какви чувства към Йехова събуждат в тебе научните открития?

14 Цар Давид посочил, че Йехова сякаш е записал в книга всичката информация, нужна за формирането на човешкото тяло. Той казал: „Очите ти видяха моя зародиш и в твоята книга бяха записани всичките му части и дните на тяхното образуване, когато нито една от тях още не съществуваше.“ (Пс. 139:16) Не е чудно, че когато мислел за начина, по който е създадено тялото му, Давид бил подбуден да възхвалява Йехова. Научните открития през последните години засилват още повече възхищението ни от устройството на човешкото тяло. Несъмнено ще се съгласим с псалмиста, който писал за Йехова: „Ще те възхвалявам, защото съм направен чудесно, по начин, който вдъхва страхопочитание. Чудесни са твоите дела и душата ми добре знае това.“ (Пс. 139:14) Как изобщо е възможно хората да не виждат, че творенията говорят за съществуването на Бога?

ПОМОГНИ НА ДРУГИТЕ ДА ВЪЗХВАЛЯВАТ ЖИВИЯ БОГ

15, 16. (а) Как нашите издания насочват вниманието към сътворителната сила на Йехова? (б) Коя статия от рубриката „Замисъл или случайност?“ ти е направила особено впечатление?

15 Вече десетилетия списание „Пробудете се!“ помага на милиони хора да разберат какво разкрива творението за живия Бог. През 2006 г. например септемврийският брой беше озаглавен „Дали съществува Създател?“ и имаше за цел да отвори очите на онези, които са заслепени от ученията за еволюцията и креационизма. Една сестра писа до клона ни в САЩ: „Кампанията за предлагането на това специално издание мина изключително добре. Една жена поиска 20 екземпляра. Тя е учителка по биология и искаше да даде по едно списание на всеки от учениците си.“ Един брат писа: „Участвам в проповедната дейност от края на 40–те години и съм почти 75–годишен, но никога не съм се наслаждавал толкова на проповедната дейност, колкото през месеца, когато предлагахме специалното издание на „Пробудете се!“.“

16 През последните години в „Пробудете се!“ има рубрика „Замисъл или случайност?“ (преди със заглавието „Дали това е било замислено?“). Тези кратки статии насочват вниманието към удивителните инженерни решения в творенията и посочват как хората се опитват да заимстват от Великия инженер. През 2010 г. беше издадена и брошурата „Как се е появил животът?“, която също носи възхвала на нашия Създател. Красивите илюстрации и интересните диаграми в нея са замислени да засилят признателността ни за сътворителната сила на Йехова. Въпросите в края на всяка част помагат на читателя да разсъждава върху информацията, която току–що е прочел. Използвал ли си вече тази брошура в проповедната служба от врата на врата, на обществени места или неофициално?

17, 18. (а) Родители, как можете да помогнете на децата си да защитават вярата си? (б) Как си използвал брошурите за творението в семейното си поклонение?

17 Родители, разглеждали ли сте тази цветна брошура с децата си по време на семейното си поклонение? По този начин ще засилите вярата им в живия Бог. Може би децата ви са в средно училище и са подложени на особен натиск да приемат фалшивото учение за еволюцията. Учени, преподаватели, научнопопулярни филми и дори развлекателните филми и предавания представят еволюцията като факт. Можете да помогнете на децата си да опровергават тези лъжливи твърдения с помощта на брошурата  „Произходът на живота — пет въпроса, които трябва да си зададем“, издадена също през 2010 г. Подобно на брошурата „Как се е появил животът?“ тя насърчава младите да развиват своите „мисловни способности“ и ги учи да проверяват дали онова, което им казват в училище, е логично. (Пр. 2:10, 11)

Родители, подгответе децата си да защитават вярата си (Виж 17 абзац)

18 Брошурата „Произходът на живота“ помага на учениците да преценяват достоверността на сензационни твърдения, че археолозите са намерили „липсващи звена“ в еволюционната верига. Насърчава ги сами да установят дали такива новини наистина доказват, че човекът е еволюирал от по–низши форми на живот. Освен това ги подготвя как да отговарят на твърденията, че учените са доказали в лабораторни условия, че животът може да се зароди спонтанно. Родители, ако използвате тези брошури, ще помогнете на децата си да са по–уверени в способността си да отговарят на хората, които ги питат какви са основанията за вярата им, че съществува Създател. (Прочети 1 Петър 3:15.)

19. Каква привилегия имаме?

19 Добре проучените материали, които получаваме чрез организацията на Йехова, ни помагат да видим неговите прекрасни качества в заобикалящия ни свят. Тези неоспорими доказателства ни подбуждат да възхваляваме нашия Бог. (Пс. 19:1, 2) Само каква привилегия имаме да отдаваме на Йехова, Създателя на всичко, почитта и славата, които толкова заслужава! (1 Тим. 1:17)

^ абз. 3 За информация как да разговаряш с привържениците на креационизма виж брошурата „Как се е появил животът?“, стр. 24–28.