Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

„Служете на Йехова като роби“

„Служете на Йехова като роби“

„Не бъдете мързеливи в делата си. ... Служете на Йехова като роби“ (РИМ. 12:11)

1. Посочи разликата между общата представа за робството и робството, за което се говори в Римляни 12:11.

РОБСТВОТО на християните се различава значително от общата представа за робството. Повечето хора го свързват с жестоко господство, потисничество и несправедливо отношение. Но Божието вдъхновено Слово говори за робство, което включва доброволна служба за любещ Господар. Всъщност, когато подканил християните през първи век ‘да служат на Йехова като роби’, апостол Павел ги насърчил да принасят свята служба на Бога, подбуждани от любов. (Рим. 12:11) Какво представлява този вид робство? Как да не допуснем да станем роби на Сатана и на неговия свят? Какви благословии ни носи вярната служба като роби на Йехова?

„ОБИЧАМ ГОСПОДАРЯ СИ“

2. (а) Какво можело да накара един роб от еврейски произход да се откаже от правото си да бъде освободен? (б) Защо ухото на роба, който обичал господаря си, било пробождано?

2 От Закона, даден на израилтяните, разбираме какво се изисква, за да сме роби на Йехова. Робите от еврейски произход били освобождавани през седмата година от службата си. (Из. 21:2) Но за робите, които обичали господаря си и искали да продължат да му служат, Йехова осигурил забележителна уредба. Господарят трябвало да изправи роба си до вратата или до стълба на вратата и да прободе ухото му с шило. (Из. 21:5, 6) Интересно е, че процедурата включвала ухото. На еврейски идеята за послушание е изразена с дума, свързана със слушането. Робът, който обичал господаря си, искал да продължи послушно да му служи. Това ни помага да разберем, че отдаването ни на Йехова означава доброволно послушание, подбуждано от любов.

3. На какво се основава отдаването ни на Бога?

3 Когато се представяме за покръстване, ние вече сме решили да служим на Йехова, да бъдем негови  роби. Отдаването ни е подбуждано от желание да сме послушни на Йехова и да вършим волята му. Никой не ни принуждава да правим това. Дори младежите се покръстват чак след като лично са се отдали на Йехова, а не защото искат да угодят на родителите си. Отдаването ни като християни се основава на любов към небесния ни Господар, Йехова. Апостол Йоан писал: „Именно това означава любовта към Бога — да спазваме неговите заповеди.“ (1 Йоан 5:3)

СВОБОДНИ, НО ВСЕ ПАК РОБИ

4. Какво е необходимо, за да станем „роби на праведността“?

4 Само колко благодарни сме на Йехова, че е направил възможно да сме негови роби! Благодарение на вярата си в изкупителната жертва на Христос можем да бъдем освободени от робството на греха. Макар че сме несъвършени, ние доброволно се подчиняваме на властта на Йехова и Исус. Павел добре обяснил това в едно от боговдъхновените си писма: „Смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога благодарение на Христос Исус.“ След това отправил следното предупреждение: „Нима не знаете, че щом се предоставяте на някого като роби, за да му бъдете послушни, тогава сте негови роби именно защото сте му послушни: било то на греха, водещ до смърт, или на послушанието, водещо до праведност? Но благодаря на Бога, че вие, които бяхте роби на греха, от сърце станахте послушни на онова учение, на което бяхте предадени. И понеже бяхте освободени от греха, станахте роби на праведността.“ (Рим. 6:11, 16–18) Обърни внимание, че апостолът говори за ‘послушание от сърце’. Като се отдаваме на Йехова, ставаме „роби на праведността“.

5. Каква вътрешна борба води всеки от нас, и защо?

5 И все пак не винаги е лесно да живеем според отдаването си. Ние се борим на два фронта. От една страна, водим същата борба като Павел, който казал: „Наистина намирам радост в Божия закон според човека, който съм отвътре, но в тялото си виждам друг закон, който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха в тялото ми.“ (Рим. 7:22, 23) Поради вроденото несъвършенство и ние постоянно водим борба срещу желанията на плътта. Апостол Петър ни подканя: „Живейте като свободни хора, но не като такива, за които свободата е прикритие за злото, а като роби на Бога.“ (1 Пет. 2:16)

6, 7. Как Сатана прави света да изглежда привлекателен?

6 От друга страна, водим борба със света, който е под влиянието на демоните. Сатана, владетелят на света, насочва атаките си срещу нас, опитвайки се да пречупи лоялността ни спрямо Йехова и Исус. Той иска да ни направи свои роби, като ни изкушава да се поддадем на покваряващото му влияние. (Прочети Ефесяни 6:11, 12.) Един метод, който Сатана използва, е да прави света да изглежда привлекателен, примамлив. Апостол Йоан предупредил: „Ако някой обича света, в него няма любов към Бащата, защото всичко, което е в света — желанията на плътта, желанията на очите и самонадеяното хвалене с притежаваните неща, — не произхожда от Бащата, а от света.“ (1 Йоан 2:15, 16)

7 По целия свят хората са обзети от желанието за материално благополучие. Сатана прокарва идеята, че трябва да имаш пари, за да си щастлив. Навсякъде има големи магазини, а рекламите насърчават към воденето на живот, съсредоточен върху материалните притежания и развлеченията. Туристически агенции предлагат пътешествия до екзотични места често в компанията на хора със светски възгледи. Наистина непрекъснато биваме подканяни да подобрим начина си на живот, но според стандартите на света.

8, 9. Каква реална опасност съществува, и защо?

 8 Имайки предвид онези в християнския сбор през първи век, които били възприели светска нагласа, Петър предупредил: „За тях е удоволствие да тънат в разкош през деня. Те са петно и позор, намират безкрайна наслада в своите измамни учения, когато пируват заедно с вас. Защото изричат надути и празни думи и чрез желанията на плътта и разпуснатите нрави подмамват онези, които едва са избягали от хората с погрешно поведение. Макар че им обещават свобода, те самите живеят като роби на покварата. Защото ако някой е победен от друг, му става роб.“ (2 Пет. 2:13, 18, 19)

9 Удовлетворяването на „желанията на очите“ не прави човек свободен. Вместо това той става роб на невидимия господар на този свят, Сатана Дявола. (1 Йоан 5:19) Съществува съвсем реална опасност да станем роби на материализма — робство, от което е трудно да се освободиш.

ИСТИНСКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

10, 11. Кои хора са основна мишена на Сатана днес, и как светското образование може да им създаде трудности?

10 Днес основна мишена на Сатана са неопитните, както било и в Едем. Атаките му са насочени особено към младежите. Сатана не се радва, когато някой младеж, или който и да било, избира да стане роб на Йехова. Божият враг иска всички, които отдават живота си на Йехова, да отстъпят от предаността и лоялността си.

11 Нека се върнем на примера на роба, чието ухо било пробождано. Той вероятно изпитвал болка, която обаче скоро преминавала, оставяйки след себе си траен белег, че робът е решил да продължи да служи на господаря си. По подобен начин за един младеж може да е трудно, дори болезнено, да избере начин на живот, различен от този на връстниците си. Сатана прокарва идеята, че постигането на кариера в този свят носи истинско щастие, но християните трябва да помнят, че е важно да удовлетворяват духовните си нужди. Исус учел: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Мат. 5:3) Отдадените християни живеят, за да вършат Божията воля, а не волята на Сатана. Те намират радост в закона на Йехова и размишляват върху него денем и нощем. (Прочети Псалм 1:1–3.) Но много от днешните образователни програми оставят малко време на  един служител на Йехова да размишлява върху Божието Слово и да удовлетворява духовните си нужди.

12. Пред какво решение са изправени много младежи днес?

12 Един светски господар можел да направи живота на своя роб християнин много труден. В първото си писмо до коринтяните Павел попитал: „Роб ли беше, когато беше призован?“ Тогава дал следния съвет: „Нека това не те тревожи, но ако ти се удаде възможност да бъдеш освободен, ще е по–добре да се възползваш от нея.“ (1 Кор. 7:21) За християните било по–добре да са свободни. Днес в много страни светското образование е задължително до определена възраст. След това на учениците се дава възможност за избор. Ако някой реши да продължи образованието си, за да постигне кариера в този свят, това може да ограничи свободата му да започне целодневна служба. (Прочети 1 Коринтяни 7:23.)

На кой господар искаш да си роб?

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ НАЙ–ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ

13. Кое образование е от най–голяма полза за служителите на Йехова?

13 Павел предупредил християните в Колоса: „Внимавайте да не би някой да ви отвлече като плячка чрез философията и празната измама, основани на човешките обичаи, според принципите на този свят, а не според Христос.“ (Кол. 2:8) „Философията и празната измама, основани на човешките обичаи“, се проявяват в светския начин на мислене, прокарван от много интелектуалци. Висшето образование, което набляга на придобиването на теоретично познание, често не осигурява практични умения и не подготвя младите хора за живота. За разлика от това служителите на Йехова получават образование, което им помага да развиват необходимите умения да поддържат прост живот в служба на Бога. Те вземат присърце съвета на Павел към Тимотей: „Безспорно предаността към Бога е средство за голяма печалба, когато човек се задоволява с онова, което има. Така че като имаме храна, облекло и покрив над главата си, ще се задоволяваме с тези неща.“ (1 Тим. 6:6, 8) Вместо да се стремят към светски степени и титли, истинските християни се съсредоточават върху придобиването на „препоръчителни писма“, като участват колкото се може повече в проповедната дейност. (Прочети 2 Коринтяни 3:1–3.)

14. Как гледал Павел на привилегията си да служи като роб на Бога и Христос според Филипяни 3:8?

 14 Да обърнем внимание на примера на апостол Павел. Той бил обучен от юдейския учител на Закона Гамалиил. Може да се каже, че образованието на Павел е подобно на университетско образование днес. Но как Павел гледал на това в сравнение с привилегията си да служи като роб на Бога и Христос? Той писал: „Смятам всичко това за загуба заради скъпоценното познание за моя Господар Христос Исус.“ След това добавил: „Заради него се отказах от всичко и смятам всичко това за купчина смет, та да мога да придобия Христос.“ (Флп. 3:8) Този възглед може да помогне на младите християни и на техните боящи се от Бога родители да вземат мъдро решение относно образованието. (Виж илюстрациите.)

ИЗВЛИЧАЙ ПОЛЗА ОТ НАЙ–ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ

15, 16. Какво образование осигурява организацията на Йехова, и върху какво се съсредоточава то?

15 Каква е атмосферата в много от университетите по света? Неморалността и злоупотребата с алкохол са широко разпространени сред студентите и основна идея, която бива преподавана, е теорията за еволюцията. (Еф. 2:2) За разлика от това организацията на Йехова осигурява най–доброто образование в мирната обстановка на християнския сбор. Всеки от нас има възможността да се възползва от ежеседмичното Теократично училище за проповедна служба. Съществуват и специализирани курсове за неженени братя пионери (Библейско училище за неженени братя) и за семейни двойки пионери (Библейско училище за семейни двойки). Теократичното обучение ни помага да сме послушни на Йехова, небесния ни Господар.

16 Можем да търсим духовни съкровища с помощта на различните показалци, с които разполагаме, и на електронната библиотека (Watchtower Library). В центъра на библейското образование е поклонението към Йехова. Учим се как да помагаме на хората да се помирят с Бога. (2 Кор. 5:20) Те от своя страна също се учат да помагат на другите. (2 Тим. 2:2)

НАГРАДАТА НА РОБА

17. Каква награда носи най–доброто образование?

17 В притчата на Исус за талантите двамата верни роби получили похвала и се радвали заедно с господаря си, който им поверил още работа. (Прочети Матей 25:21, 23.) Ако изберем най–доброто образование днес, ще имаме много радост и благословии. Да разгледаме примера на Майкъл. Той се справял толкова добре в училище, че учителите му го поканили на среща, за да обсъдят перспективите му да учи в университет. За тяхна изненада Майкъл решил да посети кратък професионален курс, който му помага да се издържа и да служи като редовен пионер. Дали той смята, че е изпуснал нещо? Майкъл споделя: „Теократичното обучение, което получих като пионер — и сега като старейшина в сбора, — е безценно. Благословиите и привилегиите, на които се радвам, далеч надхвърлят парите, които можех да спечеля. Не съжалявам, че се отказах от висшето образование.“

18. Защо избираш най–доброто образование?

18 Най–доброто образование ни учи на волята на Йехова и ни помага да сме негови роби. То ни дава надеждата ‘да бъдем освободени от робството на тлението’ и впоследствие да придобием „славната свобода на Божиите деца“. (Рим. 8:21) И преди всичко научаваме как най–добре да показваме, че обичаме небесния си Господар, Йехова. (Из. 21:5)