„Уповавай се на Йехова с цялото си сърце и не се осланяй на своя разум“ (ПР. 3:5)

1, 2. Обичаш ли да вземаш решения, и какво мислиш за някои от решенията си?

ВСЕКИ ден се налага да вземаме много решения. Как се чувстваш, когато трябва да правиш това? Някои хора искат да решават всичко сами. Те държат на правото си да вземат собствени решения, като отхвърлят дори мисълта някой друг да решава вместо тях. Но има и такива, които се страхуват, когато трябва да вземат по–сериозни решения. Други хора се обръщат към наръчници или съветници и навярно изразходват много средства, за да получат съвет, от който смятат, че имат нужда.

2 Като цяло ние осъзнаваме, че някои неща са извън властта ни и не можем да ги променим, но знаем, че в много области от живота можем да вземаме решения според личните си предпочитания. (Гал. 6:5) Вероятно обаче признаваме, че не всички решения, които вземаме, са мъдри или полезни.

3. С какви напътствия разполагаме за вземането на решения, но с какъв проблем се сблъскваме?

3 Като служители на Йехова, се радваме, че той ни е осигурил ясни напътствия във връзка с много от важните области от живота ни. Ние знаем, че ако следваме тези напътствия, можем да вземаме решения, които са угодни на Йехова и ни носят полза. И все пак е възможно да се сблъскаме с проблеми и ситуации, които не са споменати конкретно в Божието Слово. Как решаваме тогава какво да правим? Знаем например, че не бива да крадем. (Еф. 4:28) Но какво точно представлява кражбата? Дали тя се определя от стойността на взетия предмет, от подбудите или от нещо друго? Как да решим какво да правим по въпроси, за които някои твърдят, че няма точни напътствия? Какво може да ни ръководи?

 ДА РАЗВИВАМЕ ЗДРАВОМИСЛИЕ

4. Какъв съвет може да получим, когато трябва да вземем важно решение?

4 Когато споделим със свой събрат християнин, че ни предстои да вземем важно решение, той може да ни посъветва да обмислим въпроса внимателно. Това, разбира се, е добър съвет. Библията също ни предупреждава да не действаме необмислено с думите: „Прибързаният се е устремил към оскъдица.“ (Пр. 21:5) Но дали е достатъчно да отделим време, да помислим добре, да бъдем разумни и да проявим добра преценка? Всички тези фактори може да са от полза за вземането на мъдро решение, но е нужно нещо повече. Библията ни насърчава да бъдем здравомислещи. (Рим. 12:3; 1 Пет. 4:7) Какво означава това?

5. Защо не притежаваме способността винаги да разсъждаваме правилно?

5 Трябва да признаем, че никой от нас не се ражда със способността винаги да разсъждава правилно. Защо е така? Защото всички се раждаме грешни и несъвършени и затова тялото и умът ни далеч не са съвършени. (Пс. 51:5; Рим. 3:23) Също така умовете на много от нас преди са били „заслепени“ от Сатана и не сме знаели за Йехова и за неговите праведни стандарти. (2 Кор. 4:4; Тит 3:3) Поради тази причина, ако основаваме решенията си единствено на собствената си преценка за това какво е добро и разумно, може сами да мамим себе си независимо колко дълго обмисляме въпроса. (Пр. 14:12)

6. Какво може да ни помогне да развиваме здравомислие?

6 Макар че ние не притежаваме съвършено тяло и ум, Йехова, нашият небесен Баща, е съвършен във всяко отношение. (Втор. 32:4) За щастие той ни помага да променяме начина си на мислене и да развиваме здравомислие. (Прочети 2 Тимотей 1:7.) Като християни, ние искаме да мислим, да разсъждаваме и да действаме по разумен начин. За целта трябва да контролираме мислите и чувствата си и да подражаваме на начина, по който Йехова мисли, чувства и действа.

7, 8. Разкажи случка, показваща как човек може да вземе разумно решение въпреки натиска или трудностите.

7 Да разгледаме един пример. Сред някои имигранти е обичайно да изпращат новородените си бебета у дома, при роднините си, които да се грижат за тях, за да могат родителите да продължат да работят и да печелят пари. * Една жена, която живее в чужда страна, родила чудесно момченце. Приблизително по същото време тя започнала да изучава Библията и напреднала добре в духовно отношение. Приятелите и роднините започнали да подлагат на натиск нея и съпруга ѝ да изпратят бебето у дома при баба му и дядо му. Но от изучаването си жената разбрала, че като родител, тя има отговорност пред Бога да отгледа детето си. (Пс. 127:3; Еф. 6:4) Дали тя щяла да последва широко разпространения обичай, което за мнозина изглеждало разумно? Или щяла да приложи онова, което научавала от Библията, и да рискува да понесе финансови трудности и упрека на някои хора? Как щеше да постъпиш ти на нейно място?

8 Тъй като била подложена на натиск и стрес, младата майка изляла сърцето си пред Йехова, молейки го за ръководство. След като говорила със сестрата, която изучавала с нея, и с други в сбора за ситуацията, жената започнала да разбира възгледа на Йехова по въпроса. Тя също помислила за емоционалната вреда, която синът ѝ може да понесе, ако е далече от родителите си, докато расте.  След това разгледала нещата в светлината на Библията и стигнала до заключението, че не бива да се разделя с бебето си. Съпругът ѝ видял как членовете на сбора се притекли на помощ и колко радостно и здраво расте детето. Той приел да изучава Библията и започнал да посещава събранията със съпругата си.

9, 10. Какво означава да проявяваме здравомислие, и как можем да правим това?

9 Това е само един случай, но той ясно показва, че когато сме изправени пред някакво решение, не е достатъчно просто да вземем предвид какво ние или другите смятаме за разумно и уместно. Несъвършените ни ум и сърце могат да бъдат сравнени с часовник, който избързва или изостава. Ако се ръководим по него, може да имаме сериозни проблеми. (Йер. 17:9) Нужно е да настроим ума и сърцето си спрямо Божиите надеждни стандарти. (Прочети Исаия 55:8, 9.)

10 В Библията се съдържа следният мъдър съвет: „Уповавай се на Йехова с цялото си сърце и не се осланяй на своя разум. Помни го във всичките си пътища и той ще изправя пътеките ти.“ (Пр. 3:5, 6) Обърни внимание на думите „не се осланяй на своя разум“. След тях се казва да помним Йехова. Единствено той притежава съвършено здравомислие. Затова винаги когато се налага да вземем решение, трябва да се обръщаме към Библията, за да разберем какъв е възгледът на Бога, след което да действаме според него. Това представлява здравомислието — да подражаваме на мисленето на Йехова.

ДА ОБУЧАВАМЕ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ

11. Какво ще ни помага да вземаме мъдри решения?

11 Не е лесно да се научим да вземаме мъдри решения и да постъпваме според тях. Това може да е особено трудно за новите в истината или за онези, които тепърва напредват към духовна зрялост. Но за тези духовни бебета, както ги нарича Библията, е възможно да постигнат напредък. Помисли как едно бебе се учи да ходи, без да пада. Ключът към успеха обикновено е да прави  малки крачки, без да спира. Същото се отнася за едно духовно бебе, когато става въпрос за вземането на мъдри решения. Апостол Павел казал за зрелите хора, че „чрез използване са обучили своите способности за разбиране, така че да различават кое е правилно и кое е погрешно“. Думите „чрез използване“ и „обучили“ съдържат идеята за продължителни, многократни усилия. Необходимо е новите да полагат именно такива усилия. (Прочети Евреи 5:13, 14.)

Когато вземаме мъдри решения във връзка с ежедневните въпроси, обучаваме способностите си за разбиране (Виж 11 абзац)

12. Как можем да развиваме способността да вземаме мъдри решения?

12 Както вече споменахме, всеки ден се налага да вземаме много решения — големи и малки. Според едно изследване над 40 процента от действията ни не са плод на предварително обмисляне, а на придобити навици. Например вероятно всяка сутрин трябва да решаваш какво да облечеш. Може да гледаш на това като на нещо незначително и вземаш решение, без много да го обмисляш, особено ако бързаш. Важно е обаче да помислиш дали дрехите ти са подходящи за един служител на Йехова. (2 Кор. 6:3, 4) Когато си купуваш дрехи, може би вземаш предвид стила или модата, но замисляш ли се дали те са скромни и каква е цената им? Като вземаме мъдри решения в това отношение, ще обучаваме способностите си за разбиране, което ще ни помага да вземаме мъдри решения и при по–сериозни въпроси. (Лука 16:10; 1 Кор. 10:31)

ДА СМЕ ТВЪРДО РЕШЕНИ ДА ВЪРШИМ КАКВОТО Е ПРАВИЛНО

13. Какво е нужно, за да се придържаме към решенията, които вземаме?

13 Всички знаем, че едно е да вземеш мъдро решение, но съвсем друго е да се придържаш към него. Например някои, които искат да спрат пушенето, се провалят, защото им липсва достатъчно мотивация. Те трябва да са решени да не се отказват. Според някои хора волята ни е като мускул. Колкото повече я използваме или упражняваме, толкова по–силна става тя. Ако я използваме рядко, тя ще отслабне. Какво може да ни помогне да укрепим волята си да се придържаме към решението, което сме взели? Нужно е да се обърнем към Йехова за помощ. (Прочети Филипяни 2:13.)

14. Откъде Павел имал сили да върши каквото знаел, че е правилно?

14 Павел знаел от личен опит, че не е лесно да вършим онова, което е правилно. Той казал: „Имам желание да върша добро, но не и способност да го върша.“ Той знаел какво иска или трябва да върши, но понякога нещо му пречело да прави това. Павел признава: „Наистина намирам радост в Божия закон според човека, който съм отвътре, но в тялото си виждам друг закон, който воюва срещу закона на ума ми и ме отвежда в плен на закона на греха в тялото ми.“ Дали положението му било безнадеждно? В никакъв случай! Той казал: „Благодаря на Бога, той ще ме избави чрез нашия Господар Исус Христос!“ (Рим. 7:18, 22–25) На друго място в Библията апостолът писал: „За всичко имам сили благодарение на онзи, който ми дава сила.“ (Флп. 4:13)

15. Какво влияние може да окаже проявата на решителност или липсата ѝ?

15 Ясно е, че за да сме угодни на Бога, са нужни решителни действия. Припомни си думите на Илия към поклонниците на Ваал и отстъпниците израилтяни на планината Кармил: „Докога ще куцате и с двата крака, следвайки две различни мнения? Ако Йехова е истинският Бог, вървете след него, но ако е Ваал, вървете след него.“ (3 Царе 18:21) Израилтяните знаели какво трябва да направят, но били нерешителни. За разлика от тях години по–рано Исус Навиев  оставил хубав пример, когато казал на народа на Израил: „Ако не ви харесва да служите на Йехова, изберете днес на кого ще служите. ... Но аз и моят дом ще служим на Йехова!“ (Ис. Н. 24:15) Какъв бил резултатът от решителността му? Исус Навиев и онези, които го следвали, били благословени да се заселят в Обетованата земя — „земя, в която текат мляко и мед“. (Ис. Н. 5:6)

ВЗЕМАЙ МЪДРИ РЕШЕНИЯ И ЩЕ БЪДЕШ БЛАГОСЛОВЕН

16, 17. Дай пример за ползата от това да вземаме решения в съгласие с Божията воля.

16 Обърни внимание на една съвременна случка. Един новопокръстен брат е женен и със съпругата си имат три малки деца. Негов колега му предложил двамата да се преместят в друга фирма, където щели да получават по–висока заплата и повече облаги. Нашият брат обмислил въпроса с молитва. Той бил избрал настоящата си работа, за която не получавал много пари, за да може събота и неделя да е свободен и да посещава събранията, както и да участва в службата със семейството си. Той осъзнавал, че ако приеме новата работа, поне за известно време щяло да се наложи да работи и през почивните дни. Как щеше да постъпиш ти?

17 Като сравнил духовната полза с по–високите доходи, братът отказал предложението. Мислиш ли, че съжалявал за решението си? В никакъв случай — той смятал, че духовните благословии били далеч по–ценни за него и семейството му, отколкото по–високата заплата. Двамата със съпругата му били много радостни, когато най–голямата им дъщеря, която е на 10 години, им казала, че обича тях, братята и сестрите и най–вече Йехова. Тя споделила, че иска да отдаде живота си на Йехова и да се покръсти. Несъмнено добрият пример на баща ѝ, който поставя поклонението на Йехова на първо място в живота си, е много ценен за нея!

Вземай мъдри решения и ще намериш радост сред Божия народ (Виж 18 абзац)

18. Защо е важно да вземаме мъдри решения всеки ден?

18 По–великият Моисей, Исус Христос, вече десетилетия наред води истинските поклонници на Йехова през пустинята на света на Сатана. Като по–великия Исус Навиев, Христос скоро ще унищожи тази порочна система и ще въведе последователите си в обещания праведен нов свят. (2 Пет. 3:13) Затова сега не е времето да се връщаме към предишния си начин на мислене или към старите си навици, ценности и желания. Сега е времето по–ясно да разберем каква е волята на Бога за нас. (Рим. 12:2; 2 Кор. 13:5) Нека решенията, които вземаш всеки ден, разкриват, че си достоен за вечната благословия на Йехова. (Прочети Евреи 10:38, 39.)

^ абз. 7 Друга причина хората да постъпват така е бабата и дядото да могат да се хвалят с внучетата си пред приятели и роднини.