Уместно ли е християнските родители да седят заедно с изключеното си дете по време на събранията на сбора?

Не е нужно да се притесняваме прекалено къде седи някой изключен в Залата на Царството. В това списание родителите многократно са насърчавани да осигуряват духовна помощ на изключените си деца, които живеят в дома им, ако е подходящо. Както е посочено в „Стражева кула“ от 1 октомври 2001 г., 16–18 страница, родителите могат дори да изучават Библията с изключеното си дете, ако е непълнолетно и живее заедно с тях. По този начин детето може да получи насърчението, от което се нуждае, за да поправи пътя си.

Що се отнася до местата за сядане в Залата на Царството, изглежда уместно изключеното непълнолетно дете да седи до родителите си, без да пречи на другите. Тъй като не съществува изискване изключените да сядат най–отзад в залата, няма нищо нередно, ако детето седи до родителите си независимо в коя част на залата. Родителите имат отговорността да се грижат за детето си в духовно отношение, затова те несъмнено ще искат да са сигурни, че то извлича пълна полза от събранията. За тази цел ще бъде по–добре да седят заедно с него, вместо да го оставят без надзор.

Но как стои въпросът, ако изключеното дете не живее с родителите си? Означава ли това, че то не може да седи с тях в залата? В нашите издания често е било посочвано каква е правилната нагласа, която трябва да имат християните по отношение на общуването с изключени роднини, които не живеят в дома им. * Но това някой изключен да седи до роднините си по време на събрание, без да пречи на другите, е нещо съвсем различно от това роднините да правят опити да общуват ненужно с него. Ако верните членове на семейството имат правилна нагласа спрямо изключения роднина и правят всичко възможно да следват съветите на Писанието относно общуването с изключени, тогава не би трябвало да има причина за притеснение. (1 Кор. 5:11, 13; 2 Йоан 11)

Следователно не е нужно да се безпокоим, ако един изключен седи до свой роднина в Залата на Царството или до някого другиго, стига да се държи добре. Ограничаването на някого къде да седи може да доведе до различни проблеми, в зависимост от обстоятелствата. Ако всички присъстващи, включително верните роднини, полагат усилия да следват библейските принципи, свързани с изключването, и ако това не е спънка за някого, не е необходимо да се притесняваме кой къде седи по време на християнските събрания.

^ абз. 5 Виж „Стражева кула“ от 1 януари 1983 г., стр. 19, 20 и книгата „Останете в Божията любов“, стр. 207–209.