„Какъв ще бъде знакът за твоето присъствие и за завършека на тази система?“ (МАТ. 24:3)

1. Какво много искаме да разберем подобно на апостолите?

НАБЛИЖАВАЛ краят на земната служба на Исус и учениците му много искали да разберат какво ги очаква в бъдеще. Затова само няколко дни преди смъртта му четирима от неговите апостоли го попитали: „Кога ще стане това и какъв ще бъде знакът за твоето присъствие и за завършека на тази система?“ (Мат. 24:3; Мар. 13:3) В отговор Исус дал обстойно пророчество, записано в 24 и 25 глава на Матей. В него той предсказал много забележителни събития. Думите му са от голямо значение за нас, защото ние също се интересуваме какво ни очаква в бъдеще.

2. (а) Какво сме искали да разберем по–ясно през годините? (б) Кои три въпроса ще разгледаме?

2 През годините служителите на Йехова са изучавали задълбочено Исусовото пророчество за последните дни и са се молили да разберат по–ясно кога се изпълнява то. За да видим как се е подобрило разбирането ни, нека разгледаме три въпроса: Кога започва „голямото бедствие“? Кога Исус съди „овцете“ и „козите“? Кога „идва“ Исус? (Мат. 24:21; 25:31–33)

КОГА ЗАПОЧВА „ГОЛЯМОТО БЕДСТВИЕ“?

3. Какво смятахме преди за „голямото бедствие“?

3 Години наред бяхме на мнение, че „голямото бедствие“ е започнало през 1914 г. с Първата световна война и че „онези дни били съкратени“ от Йехова през 1918 г., когато войната свършила, за да може помазаният остатък да проповядва добрата новина на всички народи. (Мат. 24:21, 22) Мислихме, че след приключването на проповедната дейност империята на Сатана ще бъде унищожена. Така се смяташе, че „голямото бедствие“ има следните три етапа: начало (1914–1918 г.), прекъсване (от 1918 г. нататък) и завършек при Армагедон.

4. Какво прозрение доведе до по–ясно разбиране на Исусовото пророчество за последните дни?

 4 При допълнително изследване на Исусовите думи обаче разбрахме, че част от пророчеството за последните дни има две изпълнения. (Мат. 24:4–22) То има първоначално изпълнение в Юдея през първи век и изпълнение в световен мащаб в наши дни. Това прозрение изясни някои подробности от пророчеството. *

5. (а) Какъв труден период започнал през 1914 г.? (б) На кой период от първи век съответстват „бедите“?

5 Разбрахме също, че „голямото бедствие“ не започва през 1914 г. Защо? Защото Библията разкрива, че „голямото бедствие“ ще започне не с война между народите, а с нападение срещу фалшивата религия. Следователно събитията, започнали през 1914 г., не са началото на „голямото бедствие“, а „началото на бедите“. (Мат. 24:8) Тези „беди“ съответстват на случилото се в Йерусалим и Юдея от 33 до 66 г.

6. Какво ще бележи началото на „голямото бедствие“?

6 Какво ще бележи началото на „голямото бедствие“? Исус предсказал: „Щом видите отвратителното нещо, което причинява опустошение — за което говори пророк Даниил, — застанало на свято място (нека четящият прояви проницателност), тогава онези в Юдея нека бягат към планините.“ (Мат. 24:15, 16) При първото изпълнение „заставането на свято място“ било през 66 г., когато римските войски („отвратителното нещо“) нападнали Йерусалим и храма му (свято място в очите на юдеите). При по–голямото изпълнение „заставането“ ще бъде, когато ООН (съвременното „отвратително нещо“) нападне християнските църкви (които са свети в очите на т.нар. християни) и останалата част от Вавилон  Велики. Същото нападение е описано в Откровение 17:16–18. Това събитие ще бъде началото на „голямото бедствие“.

7. (а) Как християните „се спасили“ през първи век? (б) Какво можем да очакваме да стане в бъдеще?

7 Исус предсказал също: „Онези дни ще бъдат съкратени.“ При първоначалното изпълнение това станало през 66 г., когато римските войски „съкратили“ атаката си и се оттеглили. Тогава помазаните християни в Йерусалим и Юдея избягали и така „се спасили“. (Прочети Матей 24:22; Мал. 3:17) Какво можем да очакваме да се случи по време на предстоящото „голямо бедствие“? Йехова „ще съкрати“ нападението на ООН срещу фалшивата религия и няма да допусне истинската религия да бъде унищожена заедно с нея. Така Божият народ ще бъде спасен.

8. (а) Какво ще се случи след началния етап на „голямото бедствие“? (б) Очевидно кога последният от 144 000 ще получи небесната си награда? (Виж бележката.)

 8 Какво ще стане след началния етап на „голямото бедствие“? Исусовите думи показват, че ще има интервал от време до започването на Армагедон. Какво ще се случи през този период? Отговорът е записан в Езекиил 38:14–16 и Матей 24:29–31. (Прочети.) * След това ще станем свидетели на Армагедон, кулминацията на „голямото бедствие“, чието съответствие е унищожението на Йерусалим през 70 г. (Мал. 4:1) Със своята кулминация Армагедон, предстоящото „голямо бедствие“ ще е събитие, „каквото не е ставало от началото на света“. (Мат. 24:21) След него ще започне Хилядолетното управление на Христос.

9. Как влияе Исусовото пророчество за „голямото бедствие“ на служителите на Йехова?

9 Това пророчество за „голямото бедствие“ ни укрепва. Защо? Защото ни  уверява, че каквито и трудности да срещнем, народът на Йехова като група ще преживее „голямото бедствие“. (Откр. 7:9, 14) И най–вече се радваме, че при Армагедон Йехова ще реабилитира върховенството си и ще освети възвишеното си име. (Пс. 83:18; Езек. 38:23)

КОГА ИСУС СЪДИ „ОВЦЕТЕ“ И „КОЗИТЕ“?

10. Какво беше разбирането ни за съденето на „овцете“ и „козите“?

10 Сега да разгледаме кога се изпълнява друга част от пророчеството на Исус — притчата за съденето на овцете и козите. (Мат. 25:31–46) Преди смятахме, че съденето на хората като „овце“ и „кози“ ще трае през целия период на последните дни от 1914 г. насам. Мислихме, че онези, които отхвърлят посланието за Царството и умрат преди началото на „голямото бедствие“, умират като „кози“, без надежда за възкресение.

11. Защо не е възможно съденето на хората като „овце“ и „кози“ да е започнало през 1914 г.?

11 В средата на 90–те години на XX век в „Стражева кула“ беше преразгледан стихът от Матей 25:31, който гласи: „Когато Човешкият син дойде в славата си, заедно с всички ангели, тогава ще седне на славния си престол.“ Беше отбелязано, че през 1914 г. Исус става Цар на Божието Царство, но не „сяда на славния си престол“ като Съдия на „всичките народи“. (Мат. 25:32; сравни Даниил 7:13) В притчата за овцете и козите обаче Исус е представен главно като Съдия. (Прочети Матей 25:31–34, 41, 46.) Тъй като през 1914 г. Исус все още не действа като Съдия на всичките народи, не е възможно да е започнал да съди хората като „овце“ и „кози“ през тази година. * Кога тогава ще започне съденето?

12. (а) Кога Исус ще действа за първи път като Съдия на всички народи? (б) Какви събития са описани в Матей 24:30, 31 и Матей 25:31–33, 46?

 12 Пророчеството на Исус за последните дни разкрива, че той ще действа за първи път като Съдия на всички народи след унищожението на фалшивата религия. Както споменахме в  8 абзац, някои от събитията по това време са записани в Матей 24:30, 31. Когато изследваме тези стихове, забелязваме, че в тях Исус предсказва събития, подобни на описаните в притчата за овцете и козите. Например Човешкият син идва със слава и с ангелите си; всички племена и народи са събрани; определените като „овце“ „повдигат главите си“, защото ги очаква „вечен живот“. * Осъдените като „кози“ „се удрят в гърдите от мъка“, защото виждат, че ще понесат „вечно унищожение“. (Мат. 25:31–33, 46)

13. (а) Кога Исус ще съди хората като „овце“ и „кози“? (б) Как влияе това разбиране на възгледа ни за службата?

13 Следователно какво заключение можем да направим? Исус ще съди хората от всички народи като „овце“ и „кози“, когато дойде по време на „голямото бедствие“. И при Армагедон, кулминацията на „голямото бедствие“, „козите“ ще бъдат унищожени завинаги. Как влияе това разбиране на възгледа ни за службата? Помага ни да осъзнаем колко важна е проповедната ни дейност. До началото на „голямото бедствие“ хората все още имат време да променят мисленето си и да поемат по тесния път, „водещ към живот“. (Мат. 7:13, 14) Вярно е, че днес те може да се държат като „овце“ или „кози“. Но трябва да помним, че окончателното им разделяне на „овце“ и „кози“ е по  време на „голямото бедствие“. Затова имаме основателни причини да продължаваме да предоставяме на колкото се може повече хора възможността да чуят посланието за Царството и да откликнат.

Докато не започне „голямото бедствие“, хората все още имат време да променят мисленето си (Виж 13 абзац)

КОГА „ИДВА“ ИСУС?

14, 15. В кои четири стиха се говори за бъдещото идване на Христос като Съдия?

 14 Дали допълнителното изследване на Исусовото пророчество разкрива, че трябва да променим разбирането си за времето и на други значими събития? Намираме отговора в самото пророчество.

15 В Матей 24:29 — 25:46 Исус се съсредоточава върху случващото се през тези последни дни и предстоящото „голямо бедствие“. В тази част на пророчеството той говори осем пъти за своето „идване“. * Относно „голямото бедствие“ Исус казва: „Ще видят Човешкия син, идващ върху небесните облаци.“ „Не знаете в кой ден ще дойде вашият Господар.“ „Човешкият син идва в час, в който не го очаквате.“ И в притчата за овцете и козите четем: „Когато Човешкият син дойде в славата си, ... ще седне на славния си престол.“ (Мат. 24:30, 42, 44; 25:31) В тези четири случая става въпрос за бъдещото идване на Христос като Съдия. Къде в Исусовото пророчество намираме останалите четири случая?

16. В кои други стихове се говори за идването на Исус?

16 За „верния и разумен роб“ Исус казва: „Щастлив е този роб, чийто господар при завръщането си го завари да прави това!“ В притчата за девиците четем: „Докато те бяха излезли, за да купят [масло], младоженецът пристигна.“ В притчата за талантите Исус посочва: „Много след това господарят на тези роби дойде.“ В същата притча господарят казва: „Та като си дойда, да получа каквото е мое.“ (Мат. 24:46; 25:10, 19, 27) За какво идване говори Исус в тези четири стиха?

17. Какво казвахме за идването, споменато в Матей 24:46?

17 Преди в нашите издания се казваше, че тези четири стиха се отнасят за  идването на Исус през 1918 г. Да вземем за пример думите на Исус за „верния и разумен роб“. (Прочети Матей 24:45–47.) Смятахме, че „завръщането“, или идването, от 46 стих е свързано с времето, когато Исус идва да провери духовното състояние на помазаните през 1918 г. и че „робът“ е назначен да се грижи за всичките притежания на Господаря през 1919 г. (Мал. 3:1) Но допълнително изследване на Исусовото пророчество показа, че е нужна промяна в разбирането ни относно времето, в което се изпълняват някои части от него. Защо?

18. До какъв извод за идването на Исус стигаме, като вземем предвид цялото Исусово пророчество?

18 В стиховете преди Матей 24:46 „идването“ се отнася за времето, когато Исус идва да произнесе и изпълни присъдата над злите по време на „голямото бедствие“. (Матей 24:30, 42, 44) Освен това, както разгледахме в  12 абзац, Исусовото идване, споменато в Матей 25:31, се отнася за същото време на съдене. Следователно е логично да направим извода, че „завръщането“ на Исус да назначи „верния роб“ да се грижи за всичките му притежания, за което четем в Матей 24:46, 47, също се отнася за бъдещото му идване по време на „голямото бедствие“. * Наистина, като се вземе предвид цялото Исусово пророчество, става ясно, че всеки от осемте случая, в които се говори за неговото „идване“, се отнася за бъдещото съдене по време на „голямото бедствие“.

19. Какви промени в разбирането си разгледахме, и на какви въпроси ще отговорят следващите статии?

19 Какво научихме дотук? В началото на статията повдигнахме три въпроса относно времето на някои събития. Първо видяхме, че „голямото бедствие“ не е започнало през 1914 г., а ще започне, когато ООН нападне Вавилон Велики. След това разгледахме защо Исус не е започнал да съди „овцете“ и „козите“ през 1914 г., а ще го направи по време на „голямото бедствие“. Накрая изследвахме защо Исус не е дошъл да назначи „верния роб“ да се грижи за всичките му притежания през 1919 г., а ще дойде да го назначи по време на „голямото бедствие“. Следователно и трите събития са свързани с един и същи период в бъдеще — „голямото бедствие“. Как този нов възглед засяга допълнително разбирането ни на притчата за верния роб? И как влияе на разбирането ни на други притчи на Исус, които се изпълняват във времето на края? Тези важни въпроси ще бъдат разгледани в следващите статии.

 

^ абз. 4 4 абзац: За повече информация виж „Стражева кула“ от 15 април 1994 г., стр. 8–21, и от 1 май 1999 г., стр. 8–20.

^ абз. 8 8 абзац: Едно от събитията, споменати в тези стихове, е събирането на „избраниците“. (Мат. 24:31) Затова изглежда, че всички помазани, които са все още на земята след началния етап на „голямото бедствие“, в някакъв момент ще бъдат възкресени в небето преди началото на Армагедон. Това обновява записаното по този въпрос във „Въпроси на читатели“ в „Стражева кула“ от 15 август 1990 г. (англ.), стр. 30.

^ абз. 11 11 абзац: Виж „Стражева кула“ от 1 ноември 1995 г., стр. 18–28.

^ абз. 12 12 абзац: Виж паралелното повествование в Лука 21:28.

^ абз. 15 15 абзац: Различните форми на гръцкия глагол „ѐрхомай“, използван в тези стихове, са предадени на български като „идващ“, „идва“, „дойде“, „дойда“, „завръщането“ и „пристигна“.

^ абз. 18 18 абзац: Както вече отбелязахме, думата, преведена като „при завръщането си“ в Матей 24:46, е форма на същия гръцки глагол, който е преведен като „идващ“, „дойде“ и „идва“ в Матей 24:30, 42, 44.