Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Свидетели на Йехова

Избери език български

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

Прочете ли внимателно последните броеве на „Стражева кула“? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

Какво е библиомантия, и какъв трябва да бъде възгледът на християните за нея?

Библиомантията представлява отваряне на Библията на случайна страница и прочитане на първия попаднал пред погледа текст с идеята, че той ще осигури помощ. Истинските християни не гледат на Библията като на талисман. Те я изучават, за да получат точно познание и ръководство от Бога. (15/12, стр. 3)

Какво представлява „светът“, който ще премине?

„Светът“, който ще премине, са хората, чийто живот не е в съгласие с Божията воля. (1 Йоан 2:17) Земята и верните на Бога хора няма да бъдат унищожени. (1/1, стр. 5–7)

Макар че е мъртъв, как Авел все още ни говори? (Евр. 11:4)

Авел ни говори чрез вярата си. Ние можем да се учим от вярата му и да се стремим да му подражаваме. Затова той е жив пример за нас. (1/1, стр. 12)

В кои области от живота не бива да позволяваме на нищо да ни отдалечи от Йехова?

Някои от тях са: работата, почивката и развлеченията, които избираме, отношенията с изключен роднина, използването на съвременната техника, грижата за здравето, погрешният възглед за парите и придаването на твърде голямо значение на собствените ни възгледи или позиция. (15/1, стр. 12–21)

Какво можем да научим от смирението на Моисей?

Моисей не се възгордял поради властта си. Той разчитал на Йехова, а не на себе си. Никога не искаме да се възгордеем поради своята власт, сила или способности, а искаме да разчитаме на Йехова. (Пр. 3:5, 6) (1/2, стр. 5)

Къде ще бъдат възкресените?

Ограничен брой — 144 000 души ще живеят в небето. Но повечето ще бъдат възкресени в рай на земята с възможността да живеят вечно. (1/3, стр. 6)

Какво означава, че израилтяните били с „необрязано сърце“? (Йер. 9:26)

Сърцето им било упорито и бунтовно и те трябвало да отхвърлят всичко, което го правело невъзприемчиво — мислите, желанията или подбудите, които Бог не одобрявал. (Йер. 5:23, 24) (15/3, стр. 9, 10)

Какъв пример ни е дал Исус за живот, който има смисъл?

Исус имал цел в живота — да върши Божията воля. Той много обичал Баща си и хората. Освен това бил уверен в любовта и одобрението на своя Баща. Именно това придавало смисъл на живота му. (1/4, стр. 4, 5)

Какво включва земната част на Божията организация?

Тя включва Ръководното тяло, комитетите на клонове, пътуващите надзорници, старейшинските тела, сборовете и отделните вестители. (15/4, стр. 29)

Защо можем да кажем, че Бог не е жесток, когато изпълнява присъдите си?

Унищожението на злите не носи радост на Йехова. (Езек. 33:11) Делата му в миналото показват, че той любещо предупреждава хората, преди да изпълни присъдите си. Това ни дава надежда, че ще ни запази, когато изпълни присъдите си в бъдеще. (1/5, стр. 5, 6)

Дали израилтяните наказвали престъпниците, като ги провесвали на стълб?

Не. За разлика от много народи в древността израилтяните не правели това. По времето, когато били писани Еврейските писания, престъпниците първо били убивани, например с камъни. (Лев. 20:2, 27) После мъртвото тяло било провесвано на стълб за назидание на другите. (15/5, стр. 13)

Защо световният мир е толкова непостижим?

Макар че хората са постигнали много в това отношение, те нямат способността да насочват стъпките си. (Йер. 10:23) Освен това, тъй като светът е под властта на Сатана, хората не могат да постигнат мир. (1 Йоан 5:19) (1/6, стр. 16)