„Върши работата на проповедник на добрата новина, изпълни докрай службата си.“ (2 ТИМ. 4:5)

1. Защо можем да кажем, че Йехова е първият и най–велик проповедник на добрата новина?

ПЪРВИЯТ и най–велик проповедник на добрата новина е Йехова Бог. Веднага след бунта на нашите прародители той известил, че змията, Сатана Дяволът, ще бъде унищожена. (Бит. 3:15) През вековете Йехова вдъхновявал верни мъже да запишат подробности за това как името му ще бъде изчистено от укора, нанесената от Сатана вреда ще бъде поправена и хората ще си възвърнат онова, което Адам и Ева загубили.

2. (а) Каква роля имат ангелите в проповедната дейност? (б) Какъв стандарт установил Исус за проповедниците?

2 Ангелите също известяват добри новини и помагат на другите да го правят. (Лука 1:19; 2:10; Деян. 8:26, 27, 35; Откр. 14:6) Какво да кажем за архангел Михаил? Докато бил на земята като Исус, той установил стандарта за човешките проповедници. Разпространението на добрата новина било най–важното нещо в живота му. (Лука 4:16–21)

3. (а) Каква добра новина разпространяваме? (б) На какви въпроси трябва да си отговорим, като проповедници?

3 Исус заповядал на учениците си да проповядват добрата новина. (Мат. 28:19, 20; Деян. 1:8) Апостол Павел подканил сътрудника си Тимотей: „Върши работата на проповедник на добрата новина, изпълни докрай службата си.“ (2 Тим. 4:5) Каква добра новина разпространяваме, като последователи на Исус? Тя включва уверението, че нашият небесен Баща Йехова ни обича. (Йоан 3:16; 1 Пет. 5:7) Основен начин, по който той изразява любовта си, е чрез Божието Царство. Затова с радост казваме на другите, че всички, които приемат управлението на Царството, слушат Бога и постъпват праведно, могат да бъдат Божии приятели. (Пс. 15:1, 2) Всъщност Йехова възнамерява да  сложи край на несправедливостта и страданията. Той ще премахне и болезнените спомени от тях. Само каква добра новина! (Иса. 65:17) Като проповедници, трябва да си отговорим на два въпроса: Защо е важно хората днес да чуят добрата новина? И какво ще ни помогне да бъдем резултатни проповедници?

ЗАЩО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ДОБРАТА НОВИНА?

Резултатните въпроси помагат на хората да установят какво е убедително лично за тях

4. Какви лъжи чуват хората за Бога?

4 Представи си, че ти казват, че баща ти е изоставил тебе и семейството ти. Онези, които претендират, че го познават, го описват като студен, потаен и жесток. Някои дори те убеждават, че няма смисъл да се опитваш да се свържеш с него, защото е мъртъв. Всъщност мнозина чуват подобни лъжи за Бога. Те биват учени, че той е тайнствен, непознаваем или жесток. Например някои религиозни водачи твърдят, че Бог наказва злите с вечни мъки. Други му приписват отговорността за страданията, причинени от природните бедствия. Макар че при такива случаи загиват и добри, и лоши, хората казват, че те са наказание от Бога.

Резултатните въпроси отварят ума и сърцето им за истината

5, 6. Какъв е резултатът от теорията за еволюцията и лъжливите доктрини?

5 Други твърдят, че Бог не съществува. Да разгледаме например теорията за еволюцията. Много от привържениците ѝ казват, че животът се е появил без намесата на висш разум. Според тях няма Създател. Някои дори твърдят, че по същество човекът е животно и затова не бива да се учудваме, когато проявява животински черти. Те настояват, че когато силните потискат слабите, просто следват т.нар. закони на природата. Затова не е изненадващо, че според мнозина винаги ще има несправедливост. Ето защо тези, които вярват в еволюцията, нямат истинска надежда.

6 Несъмнено теорията за еволюцията и лъжливите доктрини допринасят за окаяното състояние на човечеството в последните дни. (Рим. 1:28–31; 2 Тим. 3:1–5) Тези човешки учения не носят истинска и непреходна добра новина. Вместо това, както отбелязва апостол Павел, заради тях хората „са в умствен мрак и са отчуждени от живота, който произлиза от Бога“. (Еф. 4:17–19) Освен това теорията за еволюцията и лъжливите доктрини пречат на хората да приемат добрата новина от Бога. (Прочети Ефесяни 2:11–13.)

Резултатните въпроси помагат им сами да стигнат до правилните заключения

7, 8. Кой е единственият начин хората да разберат напълно добрата новина?

7 За да се помирят с Бога, хората първо трябва да се убедят, че той съществува и че има основателни причини да се приближат до него. Можем да им помогнем да разберат това, като ги насърчим да изследват творенията. Ако го направят непредубедено, ще научат за мъдростта и силата на Бога. (Рим. 1:19, 20) За да им помогнем да видят колко възхитителни са всички Божии дела, можем да използваме брошурите „Как се е появил животът?“ и „Произходът на живота — пет въпроса, които трябва да си зададем“. И все пак, ако изследват само творенията, няма да намерят отговор на някои от най–сложните житейски въпроси, като: Защо Бог допуска страданията? Какво е намерението му за земята? Загрижен ли е лично за мене?

8 Единственият начин хората да разберат напълно добрата новина за Бога и неговото намерение е да изучават Библията. Каква привилегия е да им помагаме да намерят отговорите на въпросите си! Но за да достигнем сърцата им, не е достатъчно само да им посочваме  фактите; трябва да ги убеждаваме, така че да се уверят в това, което казваме. (2 Тим. 3:14) Ще бъдем по–убедителни, като следваме примера на Исус. Защо той бил толкова резултатен? Една от причините е, че използвал умело въпроси. Как можем да му подражаваме?

РЕЗУЛТАТНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ ИЗПОЛЗВАТ УМЕЛО ВЪПРОСИ

9. Какво трябва да правим, за да помагаме духовно на хората?

9 Защо подобно на Исус трябва да използваме въпроси в проповедната служба? Представи си следната ситуация: Твоят лекар ти казва, че има добра новина — може да излекува болестта ти, ако се подложиш на сериозна операция. Може би ще му повярваш. Но какво да кажем, ако ти даде това обещание, без да ти е задал нито един въпрос за състоянието ти? Тогава едва ли ще му се довериш. Колкото и да е способен, той трябва да задава въпроси и да разбере какви са симптомите ти, преди да ти окаже нужната помощ. Подобно на това, за да помагаме на хората да приемат добрата новина за Царството, трябва да усвоим изкуството да задаваме резултатни въпроси. Едва след като придобием ясна представа за духовното им състояние, ще можем да им помогнем.

За да достигнем сърцата на хората, трябва да ги убеждаваме

10, 11. Какво постигаме, като подражаваме на Исусовия начин на поучаване?

10 Исус знаел, че добре подбраните въпроси не просто помагат на учителя да разбере повече за ученика си, но и включват ученика в обсъждането. Например, когато Исус искал да даде на учениците си урок по смирение, първо им задал въпрос, който да ги накара да се замислят. (Мар. 9:33) За да научи Петър да разсъждава върху принципите, той му задал въпрос с два възможни отговора. (Мат. 17:24–26) При друг случай, за да разбере какво има в сърцата на учениците му, Исус им задал няколко въпроса, които да разкрият гледната им точка. (Прочети Матей 16:13–17.) Със своите въпроси и изказвания Исус не просто предавал факти. Той достигал сърцата на хората и ги подбуждал да постъпват в съгласие с добрата новина.

11 Ако подражаваме на Исус и използваме резултатно въпроси, постигаме най–малко три неща. Разбираме как най–добре да помогнем на хората, справяме се с възражения, които могат да прекратят разговора, и показваме на смирените как да извличат полза от наученото. Да разгледаме три примера за умело използване на въпроси.

12–14. Как ще помогнеш на детето си да е по–уверено, когато говори за добрата новина? Дай пример.

12 1 пример: Какво ще направиш, ако подрастващото ти дете сподели, че се притеснява дали ще може да защити вярата си в сътворението пред някой съученик? Несъмнено ще искаш да му помогнеш да говори с увереност за добрата новина. Затова, вместо да го критикуваш или веднага да даваш съвет, защо по примера на Исус не му зададеш няколко въпроса, които да разкрият гледната му точка? Как да го направиш?

13 След като прочетете заедно някои откъси от брошурата „Произходът на живота“, може да го попиташ кои аргументи според него са най–силни. Насърчи го да установи какво убеждава лично него, че има Създател, и защо  иска да изпълнява волята му. (Рим. 12:2) Увери го, че не е задължително неговите основания за вярата му да са същите като твоите.

14 Обясни на детето си, че в разговор със съученик може да използва същия метод. Тоест първо може да посочи някои факти, след което да зададе въпроси, които да разкрият гледната точка на другия или да му помогнат да стигне до правилното заключение. Например детето ти може да помоли съученика си да прочете блока на 21 страница в брошурата „Произходът на живота“ и после да попита: „Вярно ли е, че капацитетът на ДНК да съхранява информация няма равен на себе си дори в днешната ера на компютрите?“ Съученикът навярно ще каже „да“. Тогава детето ти може да попита: „Ако компютърните специалисти не могат да постигнат такива резултати, как лишената от разум материя би могла да ги постигне сама?“ За да помогнеш на детето си да е по–уверено, когато говори с другите за вярата си, може редовно да разигравате примерни ситуации. Ако го научиш да използва умело въпроси, ще му помогнеш да бъде резултатен проповедник на добрата новина.

15. Как да използваме въпроси, за да помогнем на атеист?

15 2 пример: В проповедната дейност срещаме хора, които се съмняват, че Бог съществува. Например някой може да ни каже, че е атеист. Вместо да позволим на това да прекрати разговора, можем любезно да попитаме човека откога е атеист и какво го е накарало да стане такъв. След като го изслушаме и го похвалим, че гледа сериозно на въпроса, можем да го попитаме дали има нещо против да прочете материал, който посочва доказателства, че има Създател. Ако домакинът е непредубеден, навярно ще се съгласи, че няма нищо  лошо да прегледа такава информация. Тогава можем да му предложим някоя от брошурите „Как се е появил животът?“ или „Произходът на живота“. Тактичните любезно зададени въпроси могат да са ключът, който ще отвори сърцето на домакина за добрата новина.

16. Защо не бива да се задоволяваме изучаващият просто да чете отговорите от учебното помагало?

16 3 пример: Когато водим библейско изучаване, може да оставяме изучаващия просто да повтаря отговорите, отпечатани в учебното помагало. Така обаче може да попречим на духовния му растеж. Защо? Защото човек, който повтаря отговорите, без да мисли върху тях, едва ли ще пусне дълбоки духовни корени. Подобно на растение, което изсъхва в жегата, той лесно може да отпадне от вярата при противопоставяне. (Мат. 13:20, 21) За да не се стига дотам, трябва да питаме изучаващия какво мисли за онова, което научава. Опитвай се да разбереш дали е съгласен с обсъжданите мисли. И най–вече го питай защо е съгласен или не е съгласен. След това му помагай да разсъждава върху Библията, така че да стигне сам до правилните заключения. (Евр. 5:14) Ако използваме умело въпроси, е по–вероятно изучаващите ни да бъдат здраво вкоренени във вярата и да остават верни, когато другите им се противопоставят или искат да ги заблудят. (Кол. 2:6–8) Какво още ще ни помогне да сме резултатни проповедници на добрата новина?

РЕЗУЛТАТНИТЕ ПРОПОВЕДНИЦИ СИ ПОМАГАТ

17, 18. Когато сме на служба с друг християнин, как можем да работим като екип?

17 Исус изпратил учениците си да проповядват по двама. (Мар. 6:7; Лука 10:1) По–късно апостол Павел говорил за своите „сътрудници“, които се борели „рамо до рамо“ с него за добрата новина. (Флп. 4:3) В съгласие с този библейски образец през 1953 г. била установена програма вестителите на Царството да обучават другите в службата.

18 Когато си на служба с друг християнин, как можете да работите като екип? (Прочети 1 Коринтяни 3:6–9.) Отваряй в своята Библия стиховете, които чете партньорът ти. Слушай внимателно, когато той или домакинът говори. Следи разговора, за да може, ако се наложи, да помогнеш на партньора си да преодолее някакво възражение. (Екл. 4:12) Едно предупреждение: Не го прекъсвай, когато използва резултатни доводи. Невъздържаният ти ентусиазъм може да обезсърчи другия вестител и да обърка домакина. Понякога може да е подходящо да се включиш в разговора. Но ако решиш да кажеш нещо, се ограничи до едно–две кратки изказвания, след което отново остави партньора си да води обсъждането.

19. Какво трябва да помним, и защо?

19 Как ти и партньорът ти можете да си помагате между посещенията? Защо не използвате времето, за да обсъждате как да подобрите увода си? Внимавай да не се изказваш отрицателно за хората в района. Недей също да се оплакваш от недостатъците на братята и сестрите в сбора. (Пр. 18:24) Трябва да помним, че сме „глинени съдове“. Йехова ни е оказал необикновена милост, като ни е поверил съкровище — службата да известяваме добрата новина. (Прочети 2 Коринтяни 4:1, 7.) Нека бъдем признателни за това съкровище, като даваме всичко от себе си да бъдем резултатни проповедници на добрата новина!