„Нека не се отказваме да вършим каквото е добро.“ (ГАЛ. 6:9)

1, 2. Как ни въздействат виденията на всемирната организация на Йехова?

РАЗМИСЪЛЪТ върху факта, че сме част от огромна всемирна организация, вдъхва страхопочитание. Виденията, записани в първа глава на Езекиил и седма глава на Даниил, ярко описват начина, по който Йехова направлява събитията към една грандиозна кулминация. Исус ръководи земната част на организацията на Йехова, така че тя да е съсредоточена върху проповядването на добрата новина, да се грижи в духовно отношение за онези, които са заети с тази дейност, и да допринася за напредъка на истинското поклонение на Йехова. Това ни вдъхва силна увереност в Божията организация. (Мат. 24:45)

2 Дали ние лично сме в крак с тази чудесна организация? Дали ентусиазмът ни за истината се засилва, или отслабва? Когато мислим върху подобни въпроси, може да забележим, че сме започнали да се уморяваме или може би сме загубили част от пламенността си. Възможно е това да се случи. През първи век апостол Павел трябвало да подкани християните да помислят за примера на пламенност на Исус. Павел казал, че това щяло да им помогне ‘да не се уморят и да не се изтощят душите им’. (Евр. 12:3) По подобен начин внимателното изследване на предишната статия, която разкрива какво постига организацията на Йехова, вероятно е допринесло за запазването на ентусиазма и издръжливостта ни.

3. Какво е необходимо, за да не се уморяваме, и какво ще разгледаме в тази статия?

3 Павел обаче посочил, че е необходимо нещо повече, за да не се уморим. Той казал, че трябва да продължаваме „да вършим каквото е добро“. (Гал. 6:9) Следователно от наша страна се изисква да действаме. Нека разгледаме пет дейности, които могат да ни помогнат да останем непоколебими и да сме  в крак с организацията на Йехова. Така ще можем сами да преценим дали има някои области, на които ние и нашите семейства трябва да обърнем внимание.

СЪБИРАЙ СЕ С ДРУГИТЕ ЗА НАСЪРЧЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ

4. Защо можем да кажем, че събирането заедно е важна част от истинското поклонение?

4 Събирането с другите винаги е било основна дейност за служителите на Йехова. В небесната област духовните създания биват канени в присъствието на Йехова при определени случаи. (3 Царе 22:19; Йов 1:6; 2:1; Дан. 7:10) В древния Израил хората от народа трябвало да се събират, „за да слушат и да се учат“. (Втор. 31:10–12) Юдеите през първи век имали обичая да отиват в синагогите, за да четат от Писанието. (Лука 4:16; Деян. 15:21) След образуването на християнския сбор събранията продължили да са важна част от поклонението, както е и днес. Истинските християни ‘мислят един за друг, за да се подбуждат към любов и добри дела’. Ние трябва да продължаваме „да се насърчаваме взаимно, и то още повече, като виждаме, че денят [на Йехова] наближава“. (Евр. 10:24, 25)

5. Как можем да се насърчаваме взаимно на събранията?

5 Важен начин да се насърчаваме взаимно е да участваме на нашите събрания. Можем публично да изразим вярата си, като отговорим на отпечатан въпрос, като обясним даден стих, като разкажем кратка случка, разкриваща колко е мъдро да прилагаме библейските принципи, както и по други начини. (Пс. 22:22; 40:9) Несъмнено ще се съгласиш, че от колкото и години да посещаваш събранията, да слушаш искрените отговори на нашите братя и сестри — млади и стари, — е източник на насърчение.

6. Как събранията ни помагат да останем духовно активни?

6 Поради какви други причини нашият Бог набляга на важността на редовното събиране заедно? Събранията и конгресите ни помагат да говорим със смелост и да се справяме с противопоставянето или безразличието в района. (Деян. 4:23, 31) Ние се насърчаваме и вярата ни бива укрепена от обсъждането на Библията. (Деян. 15:32; Рим. 1:11, 12) Обучението и взаимното насърчение, на които се радваме на събранията ни за поклонение, ни носят истинска радост и ни дават „спокойствие в дни на бедствие“. (Пс. 94:12, 13) Учебният комитет на Ръководното тяло надзирава подготовката на духовните програми за обучение на народа на Йехова по целия свят. Само колко благодарни сме за уредбите, които са установени, за да се наслаждаваме на благотворно обучение на събранията ни всяка седмица от годината!

7, 8. (а) Каква е основната цел на събранията на сбора? (б) Как ти помагат събранията в духовно отношение?

7 Но има нещо по–важно от личната полза, която извличаме от събранията. Основната цел на това да се събираме заедно е да се покланяме на Йехова. (Прочети Псалм 95:6.) Само каква привилегия имаме да хвалим нашия чудесен Бог! (Кол. 3:16) Йехова заслужава редовно да му се покланяме, като посещаваме теократичните събирания и участваме в тях. (Откр. 4:11) Затова не е чудно, че сме подканени да не „пренебрегваме общите ни събирания, какъвто навик са придобили някои“. (Евр. 10:25)

8 Гледаме ли на събранията като на уредба, която ни помага да издържим, докато Йехова не предприеме действия срещу тази порочна система? Ако е така, събранията ще са сред „по–важните неща“, за които отделяме време в забързаното си ежедневие. (Флп. 1:10) Само нещо  изключително важно би ни накарало да пропуснем възможността да сме обединени със своите братя в поклонението на Йехова.

ТЪРСИ ХОРАТА С ЧЕСТНИ СЪРЦА

9. Откъде знаем, че проповедната дейност е важна?

9 Пълноценното участие в проповедната служба също ни помага да сме в крак с организацията на Йехова. Исус поставил началото на тази дейност, докато бил на земята. (Мат. 28:19, 20) Оттогава цялата организация на Йехова се съсредоточава основно върху проповядването за Царството и правенето на ученици. Много съвременни случаи доказват, че ангелите подкрепят усилията ни и ни насочват към хората с „правилна нагласа за вечен живот“. (Деян. 13:48; Откр. 14:6, 7) Целта на земната част на организацията на Йехова е да организира и да подкрепя проповедната дейност. Дали и ние съсредоточаваме живота си върху службата?

10. (а) Обясни как можем да запазим ентусиазма си за истината. (б) Как службата ти помага да не се уморяваш?

10 Пламенността в службата ни помага да запазваме ентусиазма си за истината. Обърни внимание какво казва Мичъл, който от много години е старейшина и редовен пионер: „Обичам да говоря на хората за истината. Когато размишлявам върху някоя нова статия от „Стражева кула“ или „Пробудете се!“, се удивлявам на мъдростта, прозрението и съвършения баланс във всеки брой. Искам да изляза на служба, за да видя как ще реагират  хората, как мога да събудя интереса им. Службата ми помага да съм уравновесен. Всичко останало поставям преди или след времето, отделено за служба.“ По същия начин, ако сме заети в святата служба, ще продължаваме да сме непоколебими в тези последни дни. (Прочети 1 Коринтяни 15:58.)

ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ ОТ ДУХОВНАТА ХРАНА

11. Защо трябва да се възползваме изцяло от духовната храна, която получаваме от Йехова?

11 Йехова осигурява изобилие от духовна храна под формата на различни издания, която да ни дава сили. Несъмнено можеш да се сетиш за случай, когато след като си прочел някое издание, си си помислил: „Точно от това се нуждаех! Сякаш Йехова го е записал за мене!“ Това не е случайност. По този начин Йехова ни напътства и ръководи. Той е казал: „Ще ти дам прозрение и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш.“ (Пс. 32:8) Стараем ли се да поемем цялата духовна храна, която получаваме, и да размишляваме върху нея? Това ще ни помага да продължаваме да даваме плод и да не увехнем в духовно отношение в днешните трудни последни дни. (Прочети Псалм 1:1–3; 35:28; 119:97.)

12. Какво може да ни помогне да не приемаме за даденост духовната храна?

12 Ще е от полза да помислим колко работа изисква това редовно да получаваме пълноценна духовна храна. Писателският комитет на Ръководното тяло надзирава процеса по проучване, написване, коригиране, илюстриране и превеждане на печатните ни издания, както и на материала, публикуван на нашия уебсайт. Клоновете, в които се печата литературата, я изпращат до близки и далечни сборове. Защо се извършва цялата тази работа? За да може народът на Йехова да се храни в духовно отношение. (Иса. 65:13) Нека бъдем прилежни в приемането на духовната храна, която получаваме чрез организацията на Йехова. (Пс. 119:27)

ПОДКРЕПЯЙ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УРЕДБИ

13, 14. Кой подкрепя уредбите на Йехова в небесата, и как можем да оказваме подобна подкрепа на земята?

13 Във видение, дадено на апостол Йоан, Исус язди бял кон, за да надвие онези, които се бунтуват срещу Йехова. (Откр. 19:11–15) Само колко укрепващо вярата е да знаем, че точно зад Исус са верните ангели, както и помазаните от земята, които вече са получили небесната си награда! (Откр. 2:26, 27) Техният чудесен пример ни учи, че трябва да подкрепяме онези, които са начело в организацията на Йехова.

14 По подобен начин „голямото множество“ напълно подкрепя дейността на помазаните братя на Христос, които все още са на земята и са начело на организацията днес. (Прочети Захария 8:23.) Как всеки един от нас поотделно може да покаже, че подкрепя уредбите на Йехова? Един начин е да се подчиняваме на онези, които ни ръководят. (Евр. 13:7, 17) Това започва още в собствения ни сбор. Дали онова, което казваме за старейшините, изгражда уважение към тях и към позицията им на надзорници? Насърчаваме ли децата си да уважават тези верни мъже и да търсят от тях библейски съвет? Освен това дали обсъждаме като семейство как можем да използваме средствата си да подкрепяме световната дейност чрез даренията си? (Пр. 3:9; 1 Кор. 16:2; 2 Кор. 8:12) Гледаме ли на привилегията да участваме в поддръжката на Залата на Царството като на нещо важно? Когато вижда, че подкрепяме организацията му днес, Йехова щедро дава от светия си дух. Този дух ни дава сили,  за да не се уморяваме в тези последни дни. (Иса. 40:29–31)

ЖИВЕЙ ПО УГОДЕН НА БОГА НАЧИН

15. Защо постоянно трябва да водим борба да вършим каквото е правилно?

15 За да издържим и да сме в крак с организацията на Йехова, трябва да поддържаме личния си живот в съгласие с посланието, което носим, като ‘се уверяваме в това какво е угодно на Господаря’. (Еф. 5:10, 11) Поради несъвършената плът и усилията на Сатана и на неговия порочен свят постоянно се борим с отрицателни влияния в живота си. Някои от вас, скъпи братя и сестри, всеки ден водят борба, за да запазят взаимоотношенията си с Йехова. Това ви прави много скъпоценни за него. Не се отказвайте! Когато живеем в хармония с намерението на Йехова, изпитваме голямо удовлетворение и сме уверени, че поклонението ни не е напразно. (1 Кор. 9:24–27)

Пламенно помагай на другите да разберат, че също могат да бъдат част от организацията на Йехова

16, 17. (а) Какво трябва да направим, ако извършим сериозен грях? (б) Каква полза можем да извлечем от примера на Ан?

16 Какво трябва да направим обаче, ако извършим сериозен грях? Трябва да потърсим помощ колкото е възможно по–скоро. Ако скрием случилото се, това само ще влоши нещата. Помни, че Давид казал, че когато мълчал за греховете си, ‘костите му се изтощили от непрестанната мъка’. (Пс. 32:3) Криенето на греховете само ще ни изтощи емоционално и духовно, докато онзи, който ги „признава и оставя, ще намери милост“. (Пр. 28:13)

17 Обърни внимание на примера на Ан *. Малко преди да навърши 20 години, тя служила като редовен пионер. Но започнала да води двойствен живот. Това много ѝ повлияло. Ан казва: „Малкото ми останала съвест ме караше да се чувствам виновна. Постоянно бях нещастна и потисната.“ Какво направила тя? Ан споделя, че един ден на събранието били обсъдени думите от Яков 5:14, 15. Тя осъзнала, че се нуждае от помощ, и веднага се обърнала към старейшините. Спомняйки си за онова време, Ан казва: „Тези стихове са рецепта от Йехова за духовно изцеление. Лекарството не е лесно за преглъщане, но определено действа. Вслушах се в съвета от стиховете и той проработи.“ Оттогава са изминали няколко години и Ан с подновени сили отново служи на Йехова пламенно и с чиста съвест.

18. На какво трябва да сме решени?

18 Само каква привилегия имаме да живеем в последните дни и да сме част от величествената организация на Йехова! Нека бъдем решени да не приемаме онова, което имаме, за даденост. Вместо това нека работим заедно като семейство, за да сме редовни на събранията за поклонение на своя сбор, да търсим прилежно хората с честни сърца в своя район и да ценим духовната храна, която получаваме редовно. Нека също подкрепяме братята, които са начело, и да живеем в хармония с посланието, което носим. Така не само ще сме в крак с организацията на Йехова, но и никога няма да се уморим да вършим добро!

^ абз. 17 Името е променено.