Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво ще направи божието Царство

Какво ще направи божието Царство

„Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ — МАТЕЙ 6:10.

1. Какво ще означава идването на божието Царство?

КОГАТО Исус учел последователите си да се молят за божието Царство, той знаел, че със своето идване то ще сложи края на продължаващото хиляди години човешко управление, независимо от Бога. През цялото това време мнозинството от хората не вършели божията воля. (Псалм 147:19, 20) Но след установяването на Царството в небето Божията воля трябва да бъде вършена навсякъде. Времето за този вдъхващ страхопочитание преход от човешко управление към управлението на божието небесно Царство е съвсем близо.

2. Какво ще стане по време на прехода от човешко управление към управлението на Царството?

2 Този преход ще бъде белязан от един период от време, който Исус  нарекъл „голяма скръб, небивала от началото на света досега, и каквато не ще има“. (Матей 24:21) Библията не казва колко дълго ще продължи той, но бедствията, които ще се случат тогава, ще бъдат по–големи от всичко, станало до това време. В началото на голямата скръб ще настъпи нещо, което ще бъде голям шок за повечето хора на земята — унищожението на цялата фалшива религия. То няма да шокира Свидетелите на Йехова, защото те отдавна го очакват. (Откровение 17:1, 15–17; 18:1–24) Голямата скръб ще свърши с Армагедон, когато божието Царство ще унищожи цялата сатанска система. — Даниил 2:44; Откровение 16:14, 16.

3. Как Йеремия описва онова, което ще се случи на непокорните хора?

3 Какво ще се случи през Армагедон на хората, „които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието [добрата новина — NW]“ за неговото небесно Царство, управлявано от Христос? (2 Солунци 1:6–9) В едно библейско пророчество се казва: „Ето, зло ще излезе от народ към народ, и голям ураган ще се подигне от краищата на земята. В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята; няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани; ще бъдат за тор по повърхността на земята.“ — Йеремия 25:32, 33.

Краят на злото

4. Защо Йехова има пълното право да унищожи тази зла система?

4 Йехова Бог допуска злото в продължение на хиляди години — достатъчно дълго, за да могат хората с правилна нагласа на сърцето да видят, че човешкото управление има катастрофални последствия. Например, според един източник само през 20–и век бяха убити повече от 150 милиона души във войни, революции и други граждански безредици. Човешката жестокост се видя особено ясно по време на Втората световна война, когато бяха убити около 50 милиона души, много от които умряха по ужасен начин в нацистките концентрационни лагери. Точно както предсказала Библията, в наши дни ‘злите и измамниците напредват към по–лошо’. (2 Тимотей 3:1–5, 13, „Верен“) Днес неморалността, престъпленията, насилието, корупцията и пренебрегването на божиите стандарти са широко разпространени. Затова Йехова има пълното право да унищожи тази зла система.

5, 6. Опиши злото, което съществувало в древен Ханаан.

5 Положението днес е подобно на положението в Ханаан преди около 3500 години. Библията казва: „Те са извършили за боговете си всяка мерзост, която Господ мрази; понеже за боговете си са изгаряли с огън и синовете си, и дъщерите си.“ (Второзаконие 12:31) Йехова казал на народа на Израил: „Поради нечестието на тия народи Господ, твоят Бог, ги изгонва отпред тебе.“ (Второзаконие 9:5) Библейският историк Хенри Х. Хали казва: „Поклонението на Ваал, Ашторет и другите ханаански богове се състояло от най–екстравагантни оргии; храмовете им били средища на порока.“

6 Хали показва колко голямо било злото на ханаанците, защото в една от многобройните подобни области археолозите „намерили много урни, съдържащи останките на деца, принесени в жертва на Ваал“. Историкът казва: „Цялата област се оказа гробище за новородени бебета. ... Ханаанците извършвали поклонение чрез неморална разпуснатост, като религиозен ритуал, в присъствието на техните богове; и след това — чрез убийството на първородните си деца, като жертва на същите тези богове. Изглежда, че до голяма степен ханаанската земя е станала нещо като Содом и Гомор в национален мащаб. ... Дали една цивилизация, отличаваща се с такъв отвратителен разврат и бруталност, имала правото да съществува по–нататък? ... Археолозите, които правят разкопки на руините на ханаанските градове, се чудят как Бог не ги е унищожил много по–рано.“

 Наследяване на земята

7, 8. Как Бог ще изчисти земята?

7 Както направил с Ханаан, Бог скоро ще изчисти цялата земя и ще я даде на хората, които вършат неговата воля. „Правдивите ще населят земята, и непорочните ще останат в нея, а нечестивите ще се отсекат от земята.“ (Притчи 2:21, 22) Псалмистът също казва: „Още малко, и нечестивият не ще го има вече ..., но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир.“ (Псалм 37:10, 11) И Сатан ще бъде отстранен, за да „не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години“. (Откровение 20:1–3) Да, „светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва довека“. — 1 Йоан 2:17.

8 Обобщавайки великолепната надежда за хората, които искат да живеят вечно на земята, Исус казал: „Блажени кротките, защото те ще наследят земята.“ (Матей 5:5) Навярно той се позовал на Псалм 37:29, където било предсказано: „Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея довека.“ Исус знаел, че целта на Йехова била хората с правилна нагласа на сърцето да живеят завинаги в рай на земята. Йехова казва: „Аз чрез голямата Си сила ... съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и  давам я на когото благоволя [на онзи, който е праведен в очите ми — NW].“ — Йеремия 27:5.

Един прекрасен нов свят

9. В какъв свят ще ни въведе божието Царство?

9 След Армагедон божието Царство ще въведе хората в прекрасната „нова земя“, в която ще „обитава правда“. (2 Петър 3:13, „Верен“) Какво огромно облекчение ще бъде за преживелите Армагедон да бъдат освободени от тази потисническа зла система на нещата! Колко ще се радват те да влязат в праведния нов свят под управлението на небесното Царство, и на прекрасните благословии и перспективата за вечен живот! — Откровение 7:9–17.

10. Какви лоши неща вече няма да съществуват под управлението на Царството?

10 Хората няма да бъдат заплашвани вече от войни, престъпления, глад или дори от хищни животни. „[Ще сключа с хората си] завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята ... Полските дървета ще дават плода си, и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си.“ „Ще изковат ножовете си на палешници, и копията си на сърпове; народ против народ няма да вдигне нож, нито ще се учат вече на война. Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, без да има кой да ги плаши.“ — Езекиил 34:25–28; Михей 4:3, 4.

11. Защо можем да бъдем уверени, че няма да има физически болести?

11 Болестите, тъгата и дори смъртта ще бъдат премахнати. „Жителят няма да рече: ‘Болен съм’; на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им.“ (Исаия 33:24) „[Бог] ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. ... ‘Ето, подновявам всичко.’“ (Откровение 21:4, 5) Когато бил на земята, Исус показал, че може да прави такива неща със силата, която Бог му дал. С помощта на светия дух Исус обикалял страната и изцелявал  недъгавите и лекувал болните. — Матей 15:30, 31.

12. Каква надежда има за умрелите?

12 Исус правел дори нещо повече. Той възкресявал мъртви. Как реагирали смирените хора? Когато възкресил едно 12–годишно момиче, нейните родители ‘били извън себе си от голяма радост’. (Марко 5:42, NW) Възкресението било още един пример за онова, което Исус ще направи по цялата земя под управлението на Царството, защото тогава „ще има възкресение на праведни и неправедни“. (Деяния 24:15) Представи си огромната радост, когато едни след други мъртвите ще бъдат върнати към живот и отново ще се срещнат със своите близки! Несъмнено под надзора на Царството ще се извърши голяма образователна дейност, така че „земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето“. — Исаия 11:9.

„Ще има възкресение на праведни и неправедни“

Реабилитиране на върховенството на Йехова

13. Как ще бъде показано, че е правилно Бог да управлява?

13 Към края на хилядата години управление на Царството човешкото семейство ще бъде върнато към съвършено състояние на ума и тялото. Цялата земя ще бъде една Едемска градина, рай. Ще бъдат постигнати мир, щастие, сигурност и любещо човешко общество. В историята на човечеството преди управлението на Царството никога не е било така. В какъв ярък контраст ще бъдат предишните хиляди години на нещастно човешко управление с хилядата години великолепно управление на божието небесно Царство! Управлението на Бога посредством неговото Царство ще покаже, че напълно превъзхожда останалите форми на управление във всяко отношение. Правото на Бога да управлява, неговото върховенство, ще бъде напълно реабилитирано.

14. Какво ще стане с бунтовниците след края на хилядата години?

14 В края на хилядата години Йехова ще позволи съвършените хора да проявят своя свободен избор по отношение на онзи, на когото искат да служат. Библията показва, че „Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си“. Той отново ще се опита да заблуди хората, някои от които ще изберат да бъдат независими от Бога. За да предотврати ‘втори път да нападне бедствие’, Йехова ще унищожи Сатан, неговите демони и всички, които се бунтуват срещу божието върховенство. Никой няма да може с право да възрази, че на хората, които тогава ще бъдат унищожени завинаги, не била дадена възможност, или че погрешното им поведение се дължи на несъвършенство. Не, те ще бъдат като съвършените Адам и Ева, които умишлено избрали да се разбунтуват срещу правото на Йехова да управлява. — Откровение 20:7–10; Наум 1:9.

Лоялните хора отново ще имат правилни взаимоотношения с Йехова

15. Какви взаимоотношения с Йехова ще имат лоялните хора?

15 От друга страна, огромното мнозинство от хората вероятно ще изберат да подкрепят върховенството на Йехова. След като бъде унищожен и последният бунтовник, праведните ще стоят пред Йехова, преминали последното изпитание на своята лоялност. Тогава Йехова ще приеме тези лоялни хора за свои синове и дъщери. Така те ще имат такива взаимоотношения с Бога, на каквито се радвали Адам и Ева, преди да се разбунтуват. Да, думите в Римляни 8:21 ще бъдат изпълнени: „Самото създание [човечеството] ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада.“ Пророк Исаия предсказва: „[Бог] ще погълне смъртта завинаги; и Господ Бог ще обърше сълзите от всичките лица.“ — Исаия 25:8.

Надеждата за вечен живот

16. Защо е правилно да очакваме с нетърпение наградата на вечния живот?

16 Каква чудесна перспектива очаква верните хора — да знаят, че Бог винаги ще излива върху тях изобилие от духовна и материална помощ! Псалмистът с право казал: „Отваряш ръката Си и удовлетворяваш желанието [което е правилно] на  всичко живо.“ (Псалм 145:16) Йехова насърчава хората от земния клас да имат надежда да живеят в рая, като част от своята вяра в него. Йехова не очаква от хората да му служат без перспектива за награда, щом въпросът за неговото върховенство е по–важен. В цялата Библия лоялността към Бога и надеждата за вечен живот са неразделно свързани, като необходими части от вярата на християнина в Бога. „Който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.“ — Евреи 11:6.

17. Как Исус показал, че е правилно да бъдем подпомагани от своята надежда?

17 Исус казал: „Това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.“ (Йоан 17:3) Така Исус свързва познаването на Бога и неговите цели с наградата, която произтича от това. Например, когато един мъж, който бил вършил грехове, поискал Исус да си спомни за него, след като дойде в царска власт, Исус му казал: „Ще бъдеш с мене в рая.“ (Лука 23:43, NW) Той не казал на човека да има вяра, дори и да не получи награда. Исус знаел, че Йехова иска неговите служители да имат надежда за вечен живот на райска земя, която да им помогне да издържат различните изпитания, с които се сблъскват в този свят. Следователно това да очакваме с нетърпение наградата е изключително важна помощ в издържането като християни.

Бъдещето на Царството

18, 19. Какво ще стане с Царя и с Царството в края на Хилядолетното управление?

18 Какво място ще заемат Царят Исус Христос и 144 000 царе и свещеници след Хилядолетието, щом Царството е спомагателно управление, което Йехова ще използува, за да доведе земята и нейните обитатели, хората, до съвършенство и да ги помири със себе си? „Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си [докато Бог положи всички врагове под нозете му — NW].“ — 1 Коринтяни 15:24, 25.

19 Как трябва да разбираме стиховете, в които се говори, че Царството ще остане завинаги, след като Христос ще предаде властта в ръцете на Бога? В смисъл, че нещата, които е постигнало то, ще останат завинаги. Христос винаги ще бъде уважаван, заради приноса му в работата по реабилитирането на върховенството на Бога. Но тъй като тогава грехът и смъртта ще бъдат напълно унищожени и човечеството ще бъде откупено, Исус вече няма да бъде нужен като изкупител. Хилядолетното управление на Царството също ще бъде напълно приключило, затова вече няма да бъде необходимо между Йехова и послушното човечество да има спомагателно управление. Така ‘Бог може да бъде всички неща за всекиго’. — 1 Коринтяни 15:28, NW.

20. Как можем да разберем какво ще бъде бъдещето на Христос и на 144 000?

20 Какво място ще заемат Христос и неговите съвладетели след края на Хилядолетното управление? Библията не казва нищо по този въпрос. Но можем да бъдем сигурни, че Йехова ще ги дари с още много благословии в службата във връзка със своите творения. Нека всички ние днес да подкрепяме върховенството на Йехова и да получим вечен живот, като по този начин можем в бъдеще да сме живи, за да разберем какво възнамерява Йехова за Царя и за неговите съвладетели и съсвещеници, както и за цялата негова вдъхваща страхопочитание вселена!