В религиите съществуват противоречиви мнения относно душата и това какво става с нея, когато умрем. Библията обаче дава ясно обяснение по тази тема.

Безсмъртна ли е душата?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина вярват, че душата е безсмъртна. Някои смятат, че тя постоянно се преражда, приемайки ново физическо тяло, след като старото умре. Според други душата отива в някаква друга област, като например в небето или в ада.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Според Библията душата не е безсмъртна. Всъщност тя често казва, че душата умира. Пророк Езекиил, когото Бог използвал да запише част от Библията, посочил, че душата може да бъде наказана със смърт. При друг случай Библията използва израза „души на мъртъвци“, когато говори за мъртви тела. (Левит 21:11, бел. под линия) Ясно е, че според Библията душата не е безсмъртна.

„Душата, която греши, тя ще умре.“ (Езекиил 18:20)

Дали душата е нещо отделно от тялото?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Душата поддържа живота на човека, докато е жив, но при смъртта тя напуска тялото.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Библията се говори за майка, която ражда „души“ — живи, дишащи хора. (Битие 46:18) Всъщност еврейската дума, предадена в Библията като „душа“, може да бъде преведена като „дишащо създание“. Понякога думата се използва дори за животни. Освен това Библията казва, че душата се нуждае от храна. (Второзаконие 12:20) Ако тя беше нещо отделно от тялото, щеше ли да има нужда да диша или да яде? В Библията думата „душа“ най–често се отнася за целия човек, включително тялото, чувствата и личността му.

„Тя роди ... шестнайсет души.“ (Битие 46:18)

 Какво става с душата при смъртта?

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Точно както телата ни загиват при смъртта, така и „няма нито работа, нито замисъл, нито познание, нито мъдрост в гроба“. (Еклисиаст 9:10) Писанието категорично ни казва, че когато някой умре, „той се връща в пръстта си, в същия ден изчезват мислите му“. (Псалм 146:4) Тъй като мъртвата душа е в състояние на бездействие, Библията често символично казва, че мъртвите „спят“. (Матей 9:24)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Когато някой твой близък почине, искаш да научиш отговорите на въпроси като: Къде е той? В какво състояние се намира в момента? Страда ли? Тъй като Библията ни уверява, че мъртвите не съзнават нищо, може да сме спокойни, че нашите починали близки вече не страдат. Можем да получим допълнителна утеха от обещанието на Йехова Бог в бъдеще да върне умрелите души към живот. (Исаия 26:19)

„Мъртвите не съзнават нищо.“ (Еклисиаст 9:5)