МИСЛИШ ЛИ, че Библията може да ти помогне да допринасяш за мира в семейството? Сравни какво казва тя с това, което някои хора намират за полезно. Обърни внимание на следните мисли, които могат да ти помогнат да избягваш конфликтите, да запазваш мира и да укрепваш отношенията си с другите.

 БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА МИРА

РАЗВИВАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЕН ВЪЗГЛЕД ЕДИН ЗА ДРУГ.

‘Не правете нищо, подтиквани от свадливост или от суетност, но смирено смятайте, че другите ви превъзхождат, като сте загрижени не само за себе си, но и за другите.’ (Филипяни 2:3, 4)

„Установили сме, че е добре да гледаш на партньора си като на по–важен от другите и от тебе самия.“ (Ч. П., женена от 19 години.)

СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛНО И НЕПРЕДУБЕДЕНО.

„Напомняй им ... да не са свадливи, а да бъдат разумни и да проявяват истинска мекота спрямо всички хора.“ (Тит 3:1, 2)

„Голяма част от напрежението може да бъде избегната, ако не отговаряме на брачния си партньор по заядлив начин. Важно е да слушаш непредубедено и да уважаваш гледната му точка дори ако не си съгласен.“ (П. П., женена от 20 години.)

РАЗВИВАЙ ТЪРПЕНИЕ И МЕКОТА.

„С търпение можеш да убедиш дори управител и мек език троши кости.“ (Притчи 25:15)

„Ще има конфликти, но крайният резултат зависи от начина, по който реагираме на тях. Трябва да сме търпеливи и тогава проблемите ще се разрешават.“ (Г. А., женена от 27 години.)

НИКОГА НЕ ПРИБЯГВАЙ ДО СЛОВЕСЕН ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ.

„Отхвърлете от себе си всичко това: яростта, гнева, злобата, нагрубяващите думи. И неприлични приказки да не излизат от вашата уста.“ (Колосяни 3:8)

„Възхищавам се на самоконтрола на съпруга ми. Той винаги запазва спокойствие и никога не ми вика и не ме обижда.“ (Б. Д., женена от 20 години.)

БЪДИ ГОТОВ БЪРЗО ДА ПРОЩАВАШ И ДА РАЗРЕШАВАШ РАЗНОГЛАСИЯТА.

„Проявявайте търпимост един към друг и си прощавайте щедро, ако някой от вас има причина за оплакване срещу другия.“ (Колосяни 3:13)

„Когато си под стрес, не винаги е лесно да запазиш спокойствие и може да кажеш или да направиш нещо, което да нарани партньора ти. В такива случаи е красиво да прощаваш. Невъзможно е да имаш добър брак, без да прощаваш.“ (А. Б., женена от 34 години.)

СЪЗДАЙ СИ НАВИКА ДА СПОДЕЛЯШ НЕЕГОИСТИЧНО.

„Давайте и хората ще ви дават. ... С каквато мярка отмервате, с такава ще отмерват и на вас в замяна.“ (Лука 6:38)

„Съпругът ми знае какво обичам и винаги е пълен с изненади. Аз, от своя страна, често се питам ‘Как мога да го зарадвам?’. В резултат на това сме имали, и все още имаме, много забавни моменти.“ (Х. К., женена от 44 години.)

НЕ ПРЕСТАВАЙ ДА ДОПРИНАСЯШ ЗА МИРА!

Тези хора, интервюирани от „Пробудете се!“, са само част от милионите по света, които са получили помощ от Библията да развият качества, които допринасят за спокойствието вкъщи. * Те са разбрали, че дори когато някой от семейството не оказва съдействие в това отношение, все пак си заслужава да полагаш усилия да си миротворец, защото Библията обещава: „Онези, които защитават мира, се радват.“ (Притчи 12:20)

^ абз. 24 За повече информация как да имаш щастлив семеен живот виж гл. 14 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова и на разположение на www.jw.org. Виж също БИБЛЕЙСКИ УЧЕНИЯ > ЗА СЕМЕЙСТВОТО.