Джийн Хуан, който е роден през 1950 г. в град Тайнан (Тайван), е пенсиониран професор по математика в Националния университет „Чун Чен“ в Тайван. Той също така е получил званието „професор емеритус“ от университета „Корнел“ (САЩ), където е преподавал вероятности и статистика и се е занимавал с изследвания в тази сфера. Години наред неговите трудове били сред най–издаваните материали по статистика — област, в която той все още работи. В младежките си години Джийн Хуан вярвал, че животът е плод на еволюция. Но по–късно променил възгледа си. Ето какво каза той за списание „Пробудете се!“ относно работата и вярванията си.

— На какво беше учен в младежките си години?

— В училище изучавахме теорията за еволюцията, но никой не ни обясняваше как се е зародил животът. Когато родителите ми станаха даоисти, често слушах религиозните им учители и им задавах въпроси, но не получих много удовлетворяващи отговори.

— Защо стана математик?

— В основното училище бях привлечен от математиката. Това увлечение продължи и в университета, където особено ми харесваха лекциите по математика и вероятности. За мене краткото и ясно математическо доказателство може да бъде красиво и елегантно.

— Кога започна да се интересуваш от Библията?

— През 1978 г. съпругата ми Джинхуей започна да изучава Библията със Свидетелите на Йехова и понякога аз също се включвах в обсъжданията. По това време вече живеехме в САЩ. Джинхуей току–що беше завършила докторантура по физика, а аз изучавах статистика в университета „Пардю“ в Индиана.

— Какво беше мнението ти за Библията?

— Направи ми впечатление библейският разказ за това как земята е била подготвена така, че хората да живеят на нея. Шестте периода на сътворение, макар и описани в книгата Битие с прости думи, отговарят на фактите,  за разлика от древните митологии. * Въпреки това в продължение на много години не признавах, че съществува Създател.

— Каква беше причината?

Да приема, че съществува Създател, означаваше да се откажа от религията си

— Бяха намесени чувствата ми. Да приема, че съществува Създател, означаваше да се откажа от религията си, тъй като даоистите не вярват, че Бог е личност, тоест че има Създател.

— Защо обаче по–късно промени възгледа си?

— Колкото повече мислех за произхода на живота, толкова повече се убеждавах, че първият жив организъм трябва да е бил много сложно устроен. Например той е трябвало да може да се възпроизвежда, за което е нужна генетична информация и механизъм, който точно да копира тази информация. Освен това дори и най–простите клетки се нуждаят от молекулярни „машини“, за да изградят частите на новите клетки, както и средството, чрез което да използват и насочват енергията. Как е възможно такива сложни механизми да се сглобят случайно от частици нежива материя? Като математик, не можех да приема това твърдение. За него се изискват прекалено много случайни процеси.

— Какво те подтикна да изследваш по–задълбочено ученията на Свидетелите на Йехова?

— Няколко пъти започвах и спирах да изучавам Библията със Свидетелите. По–късно през 1995 г., докато бях в Тайван, се разболях и имах нужда от помощ. От САЩ съпругата ми се свърза със Свидетелите на Йехова в Тайван. Те ме намериха изтощен пред една болница, в която нямаше свободни легла. Един от Свидетелите ме заведе в хотел, за да си почина. Той редовно проверяваше как съм и по–късно ме отведе в клиника, за да се лекувам.

Тази искрена загриженост дълбоко ме развълнува и размишлявах колко често Свидетелите на Йехова бяха помагали на семейството ми. Тяхната вяра ги правеше различни. Затова възобнових изучаването си с тях. Следващата година бях покръстен.

— Вярата ти противоречи ли на научните ти изследвания?

— Съвсем не! В последните години съм използвал познанията си по математика, за да помагам на учени, които изучават функциите на гените. Генетичните изследвания ни осигуряват разбиране относно механизмите на живота — познание, което ме изпълва със страхопочитание към мъдростта на Създателя.

— Би ли дал пример за тази мъдрост?

— Да помислим за възпроизвеждането. При някои организми, като амебите например, няма мъжки и женски индивид. Тези едноклетъчни микроби просто правят копие на генетичната си информация и се делят — процес, наречен безполово размножаване. Повечето животни и растения обаче се размножават полово, при което се комбинира генетична информация от мъжкия и женския индивид. Защо този вид размножаване е забележителен?

Какъв би бил смисълът една система за възпроизвеждане, при която организмите просто се делят на две, и то доста успешно в продължение на незнайно колко години, да еволюира в система, при която два индивида се обединяват, за да произведат трети? Механизмите, които са необходими, за да се вземе половината генетична информация от мъжкия и половината от женския индивид, са изключително сложни. Това доста затруднява биолозите еволюционисти. Според мене половото размножаване ясно показва, че съществува разумен Създател.

^ абз. 11 За повече информация относно периодите на сътворение виж брошурата „Как се е появил животът?“, издадена от Свидетелите на Йехова. Тя е на разположение на www.jw.org/bg.