„Когато изписваха баща ми от болницата, помолихме лекаря да погледне с нас кръвните му изследвания. Лекарят ни увери, че резултатите са нормални, но все пак любезно ги прегледа. За негова изненада два от показателите бяха над нормата! Той се извини и повика специалист. Сега татко е добре. Но много се радваме, че тогава задавахме въпроси.“ (Марибел)

Преди прегледа направете списък със симптомите и лекарствата

Медицинските прегледи и престоите в болница може да са изнервящи. Както личи от примера на Марибел, помощта на някой приятел или роднина може да е много полезна, дори животоспасяваща. Как можеш да помогнеш на свой близък?

Преди прегледа. Помогни на пациента да запише симптомите си, както и лекарствата и добавките, които взема. Запишете също някои въпроси, които трябва да зададете на лекаря. Помогни на своя приятел да си припомни подробности относно състоянието си и дали някой друг от семейството му страда от същото заболяване. Недей да мислиш, че лекарят вече знае тези подробности или че ще пита за тях.

Слушай внимателно, задавай въпроси с уважение и си води бележки

По време на прегледа. Увери се, че двамата с пациента разбирате какво казва лекарят. Задавай въпроси, но избягвай да правиш категорични изказвания. Позволи и на пациента да говори и да задава въпроси. Слушай внимателно и си води бележки. Питай какви са възможностите за лечение. В някои случаи може да е мъдро да предложиш на пациента да потърси мнението и на друг специалист.

Преговори напътствията на лекаря и провери рецептите

След прегледа. Обсъди прегледа с пациента. Увери се, че си е купил правилните лекарства. Важно е да ги взема според предписанията и да уведоми незабавно лекаря, ако получи нежелани реакции. Насърчи го да има положителна нагласа и да следва другите напътствия на лекаря например относно допълнително лечение. Помогни му да научи повече за състоянието си.

 В болницата

Увери се, че всички документи са попълнени правилно

Бъди спокоен и нащрек. Когато постъпва в болница, пациентът може да се чувства притеснен и безпомощен. Като си уравновесен и внимателен, можеш да помогнеш на всички да са спокойни и да не се допускат грешки. Увери се, че документите за постъпване в болница са попълнени правилно. Зачитай правото на пациента да взема осведомени решения. Ако не е в състояние да го направи, уважи неговите предварително записани желания и правомощията на пълномощника му или на най–близкия му роднина. *

Споделяй с уважение наблюденията си с персонала

Поемай инициативата. Не се страхувай да говориш. Твоят почтен външен вид и добрите ти обноски могат да подтикнат медицинския екип да обърне повече внимание на пациента и дори да подобри качеството на грижите си. В много болници пациентите биват преглеждани от различни лекари. Можеш да им помогнеш, като им предадеш какво са казали другите от персонала. Ти познаваш пациента, затова съобщи, ако забележиш промени във физическото или психическото му състояние.

Прави каквото можеш, без да пречиш

Проявявай уважение и благодарност. Медицинските служители често работят под напрежение. Отнасяй се към тях, както би искал да се отнасят към тебе. (Матей 7:12) Показвай уважение към тяхното обучение и опит, имай доверие в способностите им и бъди благодарен за усилията им. Признателността ти може да ги насърчи да дадат най–доброто от себе си.

Няма как да избегнем болестите. Но като си проницателен и оказваш съдействие, можеш да помогнеш на приятел или роднина да се справи с трудната ситуация по най–добрия начин. (Притчи 17:17)

^ абз. 8 Законите относно правата и задълженията на пациента не са еднакви в различните страни. Увери се, че документите, съдържащи желанията му относно медицинските грижи, са попълнени и актуални.