Въпреки добронамерените опити да се разреши този проблем по света има милиони хора, които живеят в бедност.

Как бедните могат да са щастливи?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина вярват, че щастието и удовлетворението се постигат посредством материално благополучие и че истинският успех до голяма степен зависи от парите, които човек притежава. Смята се, че бедните хора не могат да са щастливи, тъй като нямат почти никакъв достъп до основно образование, качествени медицински грижи и други предимства.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията ни учи, че истинското щастие не зависи от финансовото положение на човек, а от взаимоотношенията му със Създателя. В нея се казва: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3) Независимо от материалното си състояние хората, които осъзнават духовните си нужди, искат да разберат Божия възглед по определени въпроси и така научават библейски истини, които им осигуряват утеха и душевен мир. Именно това носи истинско щастие.

Онези, които разбират и прилагат библейските съвети, са по–подготвени да се справят с бедността. Например Библията помага на хората да избягват вредни навици като пушенето и злоупотребата с алкохол. Заради подобни навици мнозина пропиляват парите си и впоследствие може да се нуждаят от скъпо лечение. (Притчи 20:1; 2 Коринтяни 7:1)

Библията също ни предупреждава относно навреждащите последствия от алчността и материализма. (Марко 4:19; Ефесяни 5:3) Такъв съвет може да ни помогне да не пилеем парите си за хазартни игри и да не развием „любов към парите“, за която Библията казва, че е „коренът на всякакво зло“. (1 Тимотей 6:10) Свещеното писание ни напомня: „Дори и когато човек има голямо богатство, животът му не произтича от нещата, които притежава.“ (Лука 12:15) Просто казано, колкото и пари да имаме, не можем да купим живота си. От друга страна, когато постъпваме в съгласие с мъдрите съвети на Библията, животът ни ще придобие смисъл и ще бъдем истински щастливи.

Макар че може да е необходимо да полагат много усилия, за да си набавят храна, облекло и подслон, бедните хора могат да бъдат щастливи, като се научат да се задоволяват с това, което имат, и като се стараят да са угодни на Бога и да живеят в хармония с волята му. Те разбират колко верни са думите на Библията, че „благословията на Йехова обогатява и той не добавя болка към нея“. (Притчи 10:22)

ОСНОВЕН СТИХ: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3)

 Ще има ли някога край на бедността?

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Опитите на хората да овладеят бедността са били неуспешни, но в определеното време Бог ще се погрижи за основата на проблема — склонността на егоистичните хора и правителства да мислят само за собствените си интереси. (Еклисиаст 8:9) Нашият Създател ще премахне човешките правителства, които са водени от егоизъм. Неговото Царство, или небесно управление, щедро ще осигури необходимото на всички жители на земята. Библията обещава, че Царят на Божието Царство със състрадание ще се погрижи за нуждите на бедните. Тя казва: „Той ще избави бедния, който вика за помощ ... Ще съжали нищия и бедния и ще спаси душите на бедните.“ (Псалм 72:12–14)

Земята ще бъде истински рай, ще има подслон и храна за всички, а от бедността няма да има и следа. В библейската книга Исаия Бог обещава следното за своя народ: „Те ще строят къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плода им. ... Избраниците ми ще се наслаждават напълно на делото на ръцете си.“ (Исаия 65:21, 22) Вместо да се опитват по някакъв начин да преживяват, всички хора ще се наслаждават на „угощение от избрани ястия“ и на други добри дарове от Йехова. (Исаия 25:6)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Размисълът върху Божието обещание за свят без бедност може да увери хората, живеещи в тежки условия, че Бог е загрижен за тях и че краят на страданията им е близо. Като се съсредоточава върху тази надежда, човек може да има сили да издържа на трудните условия днес.

ОСНОВЕН СТИХ: „Той ще избави бедния, който вика за помощ ... Ще съжали нищия и бедния и ще спаси душите на бедните.“ (Псалм 72:12, 13)