Някои хора гледат на хазарта като на невинно развлечение, докато други го смятат за опасен порок.

Има ли нещо лошо в хазарта?

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

За мнозина хазартът е безобидно забавление, стига да се играе законно. От някои видове узаконен хазарт, като държавни лотарии например, се събират средства за обществени програми.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Хазартът не се споменава конкретно в Библията. Но в нея се съдържат някои ръководни принципи, които разкриват какво мисли Бог за него.

Самата същност на хазарта — да печелиш пари за сметка на другите — е в противоречие с библейското предупреждение ‘да се пазим от всякаква алчност’. (Лука 12:15) Той всъщност е подхранван от алчността. Игралните зали рекламират големи джакпоти, но същевременно прикриват незначителните шансове за печалба, защото знаят, че мечтите за забогатяване карат хората да залагат големи суми. Вместо да помага на човек да се пази от алчността, хазартът насърчава желанието за печелене на лесни пари.

Хазартът се основава на една егоистична цел — да печелиш пари, които другите играчи са загубили. Библията обаче ни насърчава ‘да не търсим своята полза, но ползата на другия’. (1 Коринтяни 10:24) А една от Десетте Божи заповеди гласи: „Не пожелавай ... каквото и да е нещо, което принадлежи на твоя ближен.“ (Изход 20:17) Когато се надява да спечели, играчът всъщност се надява другите да изгубят парите си, за да ги придобие той.

Библията също предупреждава относно възгледа, че късметът е мистична сила, носеща благословии. В древния Израил някои, на които им липсвала вяра в Бога, ‘приготвяли трапеза за бога на късмета’. Дали подобна преданост към „бога на късмета“ била приемлива за истинския Бог? Не, защото той им казал: „Вършехте онова, което е лошо в очите ми, и избирахте онова, което не ми е угодно.“ (Исаия 65:11, 12)

Вярно е, че в някои части на света средства от законния хазарт се използват за образователната система, икономическото развитие и други обществени програми. Но начинът, по който се използват средствата, не променя начина, по който са придобити — чрез дейности, които открито насърчават към алчност и егоизъм, както и към получаването на нещо от нищо.

„Не пожелавай ... каквото и да е нещо, което принадлежи на твоя ближен.“ (Изход 20:17)

 Какво отрицателно влияние може да има хазартът върху играча?

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията предупреждава, че „онези, които са решили да станат богати, попадат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни желания, които водят хората към унищожение и гибел“. (1 Тимотей 6:9) В основата на хазарта стои алчността, а тя е толкова пагубна, че в Библията се споменава сред други неща, които трябва да избягваме напълно. (Ефесяни 5:3)

Тъй като целта на хазартните игри е лесно спечелване на богатство, те подхранват любовта към парите, която в Библията се определя като „корена на всякакво зло“. Желанието за пари може лесно да стане водеща сила в живота на човек, което да доведе до силна тревожност и загуба на вяра в Бога. За онези, които са впримчени от любовта към парите, в Библията се казва, че ‘си причиняват много страдания’. (1 Тимотей 6:10)

Алчността води до неудовлетворение, понеже кара хората да се чувстват недоволни от финансовото си положение и ограбва щастието им. „Който обича среброто, никога няма да се насити на сребро и който обича богатството — на печалба.“ (Еклисиаст 5:10)

Милиони, примамени от хазарта, се пристрастяват към този жесток порок. Проблемът е широко разпространен, като само в САЩ се говори за милиони пристрастени.

В Библията се казва: „Наследството, което в началото е придобито с алчност, накрая няма да бъде благословено.“ (Притчи 20:21) Заради пристрастеността си към хазарта мнозина потъват в дългове, стигат до банкрут и губят работата, семейството и приятелите си. Когато прилага библейските принципи, човек ще избегне отрицателните последствия, които хазартът може да има върху живота и щастието му.

„Онези, които са решили да станат богати, попадат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни желания, които водят хората към унищожение и гибел.“ (1 Тимотей 6:9)