ЩОМ разгледат доказателствата, мнозина стигат до заключението, че животът е създаден от по–висш интелект. Да видим какво се случило с Антъни Флу, професор по философия, който преди бил водещ защитник на атеизма. Когато научил за изумителната сложност на живота и физичните закони във вселената, Флу променил мнението си. Цитирайки древен философски подход, той писал: „Трябва да следваме доказателствата, където и да ни водят.“ За професор Флу доказателствата сочели, че съществува Създател.

Професор Хъртъл, споменат по–рано, стигнал до подобно заключение. Въпреки висшето си образование и кариерата си в ентомологията той казал: „Не намирам доказателства, че животът е възникнал спонтанно от нежива материя. Редът и сложността сред живите неща ме убедиха, че трябва да има някой, който да ги е създал и организирал.“

Точно както може да се научи много за един художник от творбите му, Джерард Хъртъл разбрал какви качества притежава Създателят, като изучавал природата. Той отделил време да изследва и една книга, чийто автор е Създателят, а именно Библията. (2 Тимотей 3:16) В нея намерил удовлетворяващи отговори на въпроси относно миналото на човечеството, както и практични решения на проблемите, с които се сблъскваме днес. Така професорът се убедил, че Библията също е дело на по–висш интелект.

Както установил професор Хъртъл, наистина си заслужава да се разгледат отговорите, които дава Библията. Насърчаваме те и ти да им обърнеш внимание.