Къде се намират мъртвите?

„Пръст си и в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3:19)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои вярват, че съществува отвъден свят, тоест че след смъртта си хората отиват на небето, в ада, в чистилището или в Лимбо. Други пък смятат, че човек се преражда в различна форма на живот. А трети, които отхвърлят религиозните идеи, са на мнение, че смъртта е просто краят на човешкото съществуване.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Еклисиаст 9:10 се казва, че „няма нито работа, нито замисъл, нито познание, нито мъдрост в гроба, където отиваш“. Библията също обяснява какво става както с хората, така и с животните при смъртта. Тя казва: „Всички отиват на едно място. Всички са произлезли от пръстта и всички се връщат в пръстта.“ (Еклисиаст 3:20)

 Какво е състоянието на мъртвите?

„Духът му излиза и той се връща в пръстта си, в същия ден изчезват мислите му.“ (Псалм 146:4)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Мнозина биват учени, че това, което се случва на човек в отвъдното, зависи от делата му на земята. Ако е правил добри неща, го очаква вечно блаженство, а ако е вършил зло, е обречен на вечни мъки. Смята се, че хората трябва да бъдат пречистени от греха, преди да бъдат допуснати в присъствието на Бога след смъртта си. Онези, които не са пречистени, ще бъдат лишени завинаги от тази радост.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Мъртвите нито изпитват радост, нито понасят мъчения. Тъй като не съзнават нищо, те не усещат каквото и да било и не могат нито да помогнат, нито да навредят на живите. В Еклисиаст 9:5, 6 се казва: „Живите съзнават, че ще умрат, а мъртвите не съзнават нищо ... И любовта им, и омразата им, и ревността им ги няма и те никога вече няма да имат дял в онова, което се прави под слънцето.“

Има ли надежда за мъртвите?

„Ако човек умре, ще живее ли отново? Ще чакам през всичките дни на робството си, докато не дойде освобождението ми.“ (Йов 14:14)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Разпространено е вярването, че след като на човек му бъде отредено да отиде в ада, вече няма надежда за него. Смята се, че там хората биват измъчвани вечно. А онези, които отиват в чистилището, придобиват небесно блаженство едва след като греховете им бъдат пречистени чрез огън.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Божият син ще възкреси, тоест ще върне към живот, на земята онези, които спят в смъртта. Библията казва: „Не се чудете на това, защото идва часът, когато всички, които са в паметните гробници, ще чуят гласа му и ще излязат.“ (Йоан 5:26, 28, 29) Делата на човека след това ще определят дали ще получи вечен живот. *

^ абз. 14 За повече информация относно възкресението виж 7 глава на книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.