„Нима мъдростта не вика и проницателността не надава глас? Застанала е върху възвишенията, край пътя, на кръстопътя. Тя вика силно ... при входните врати.“ (ПРИТЧИ 8:1–3)

МЪДРОСТТА е безценна. Без нея ще допускаме грешка след грешка. Къде обаче можем да намерим истинска мъдрост? Писателят на книгата Притчи имал предвид несравнимата мъдрост на нашия Създател. Нещо повече, тази мъдрост е на разположение на цялото човечество чрез една много специална книга, Библията. Обърни внимание на следното:

  • В „Световна енциклопедия“ се казва, че Библията е „най–широко разпространената книга в историята. Тя е превеждана повече пъти и на повече езици, отколкото всяка друга книга“. Изцяло или отчасти, днес Библията е на разположение на почти 2600 езика, поради което е достъпна за повече от 90 процента от човечеството.

  • Мъдростта „вика силно“ и в буквален смисъл. В Матей 24:14 се казва: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“

Тази „добра новина“ съдържа истинска мъдрост, защото посочва мъдрото решение на Бога за човешките проблеми — неговото Царство. Това Царство е управление от Бога, което ще владее над цялата земя. (Даниил 2:44; 7:13, 14) Затова Исус Христос се молел: „Нека дойде твоето царство. Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“ (Матей 6:9, 10)

Свидетелите на Йехова считат за привилегия възможността да известяват Божието Царство в 239 страни! Да, мъдростта, Божията мъдрост, наистина „вика“ дори „при входните врати“. Можеш ли да я чуеш?