През 1978 г. Ханс Кристиан Котлар започнал работа в сферата на науката в норвежката болница Радиум, където изучавал раковите заболявания и имунната система. По това време проявил интерес към произхода на живота. Ето какво каза той за списание „Пробудете се!“ относно работата и вярванията си.

— Какво събуди интереса ти към произхода и смисъла на живота?

— Баща ми беше католик, а майка ми протестантка. Но те не смятаха религията за нещо важно. Що се отнася до мене, в младежките си години размишлявах върху смисъла на живота и прочетох някои книги относно будизма, индуизма и исляма. Дори се молих на Бога да ми разкрие истината.

През 70–те години на миналия век беше постигнат забележителен напредък в областта на молекулярната биология и аз се питах дали чрез нея няма да бъде обяснен произходът на живота. Механизмите в живите клетки бяха от голям интерес за мене, затова избрах да уча биотехнологии. Трябва да добавя, че повечето от професорите ми твърдяха, че животът е еволюирал в резултат на естествени процеси, и аз им вярвах.

— Защо прояви интерес към Библията?

— Веднъж в дома ми дойдоха двама Свидетели на Йехова. Въпреки че бяха много любезни, грубо им заявих, че не искам да разговарям с тях. Съпругата ми беше чула думите ми. Тя каза: „Ханс Кристиан, това не беше никак любезно. Винаги си се интересувал от смисъла на живота.“ Тя беше права и аз се почувствах неудобно. Затова настигнах Свидетелите. Поговорихме и им казах, че искам да знам дали Библията е в хармония с науката.

— Какво направиха Свидетелите?

— Те ми показаха какво казва Библията за Източника на енергията във вселената. Прочетоха ми следния библейски стих: „Вдигнете очи и вижте! Кой създаде тези неща? ... Поради голямата му мощ и огромната му сила нито едно от тях не липсва.“ * Тези думи ме заинтригуваха.  Също така ми се струваше логично една интелигентна личност с огромна сила да стои зад реда във вселената.

— Промени ли се възгледът ти за еволюцията?

— Постепенно осъзнах, че много от теориите за еволюцията не са подкрепени от точни научни доказателства. Всъщност те са просто разкази, измислени да обяснят как забележителни характеристики на живите организми, като например имунната система, са се появили съвсем случайно. Колкото повече изучавах имунната система, толкова повече разбирах колко е сложна и ефективна. Чрез проучванията си стигнах до заключението, че животът се е появил благодарение на интелигентен Създател.

Чрез проучванията си стигнах до заключението, че животът се е появил благодарение на интелигентен Създател

— Можеш ли да ни дадеш някои примери в това отношение?

— Имунната система представлява забележителна съвкупност от молекули, клетки и механизми, замислени да ни предпазват от най–различни вещества, включително бактерии и вируси. Механизмите от своя страна могат да бъдат групирани в две допълващи се системи. Първата само за часове организира „нападение“ срещу вредителите. На втората ѝ отнема няколко дни да реагира, но ги атакува като точно насочена стрела. Втората система има добра памет, така че ако определен вредител се върне години по–късно, ще бъде елиминиран незабавно. Целият този процес протича толкова добре, че често не осъзнаваме, че сме били „нападнати“ и резултатно защитени. Изумителен е и начинът, по който имунната система различава чуждите вещества от стотиците видове клетки, изграждащи тялото ни.

— Обясни ни какво се случва, когато микроби атакуват тялото?

— Микробите проникват в тялото чрез въздуха и храната или през пикочно–половата система и рани по кожата. Когато засече вредителите, имунната система задейства последователни реакции, в които участват десетки протеини със специфична функция. Всяка от реакциите задейства следващата, за да засили атаката срещу вредителя. Целият този процес е направо изумителен!

— Може ли да се каже тогава, че научните ти познания са укрепили вярата ти в Бога?

— Точно така! Сложността и силата на имунната система показват, че имаме мъдър и любещ Създател. Също така научните ми познания засилиха доверието ми в Библията. Например в Притчи 17:22 се казва, че „веселото сърце е благотворно лекарство“. Учените са установили, че умственото ни състояние оказва влияние върху имунната ни система. Стресът например отслабва нейната реакция.

— Много от познатите ти не вярват в Бога. Каква е причината?

— Причините са много. Някои, подобно на мене преди, просто се доверяват на онова, на което са учени. Те може би смятат, че еволюцията е подкрепена от научни доказателства. Други не се замислят толкова как е възникнал животът. Това е много жалко. Те би трябвало да си задават повече въпроси.

— Защо стана един от Свидетелите на Йехова?

— Бях привлечен от тяхното гостоприемство и вярата им в обещанието на Създателя за по–добро бъдеще. * Вярата им се основава на проучвания и доказателства, а не на митове и предположения. *