„Само ако имах повече време!“ Случва ли ти се често да казваш тези думи? В известен смисъл по отношение на времето всички хора са равни — богатите не разполагат с повече време от бедните. Освен това нито богатите, нито бедните могат да спестят време. Веднъж пропиляно, то не може да бъде върнато. Затова е важно да използваме мъдро времето, с което разполагаме. Но как можем да правим това? Разгледай четири предложения, които са помогнали на мнозина да използват мъдро времето си.

1. Бъди организиран

Постави си приоритети. В Библията намираме следния съвет: ‘Уверявайте се в това кои са по–важните неща.’ (Филипяни 1:10) Направи си списък с важните или неотложните задачи или и с двете. Помни, че онова, което е важно, като например купуването на храна за вечеря, може да не е непременно неотложно. А онова, което изглежда неотложно, като например да хванеш началото на любимото си телевизионно предаване, може да не е толкова важно. *

Направи си план. В Еклисиаст 10:10 се казва: „Ако желязното сечиво се затъпи и острието му не се наточи, човек ще напряга повече силите си. Така че успехът зависи от прилагането на мъдростта.“ Какъв е изводът? Като наточиш своето „желязно сечиво“, тоест си направиш план, ще използваш най–резултатно времето си. Отложи или отмени несъществените дейности, които само отнемат от времето и силите ти. Ако установиш, че след като си приключил с дадена задача, ти е останало време, защо не преминеш към някоя, планирана за по–късно? Като си направиш план, ще свършиш повече неща, подобно на мъдрия работник, който използва наточено желязно сечиво.

Опрости живота си. Научи се да казваш „не“ на нещата, които не са толкова важни или които само поглъщат времето ти. Прекалено много дейности и планове могат само да прибавят ненужен стрес и да ограбят радостта ти.

 2. Избягвай „крадците на време“

Отлагане и нерешителност. В Еклисиаст 11:4 се казва: „Който наблюдава вятъра, никога не сее и който гледа облаците, никога не жъне.“ Какво научаваме оттук? Отлагането краде както от времето ти, така и от продуктивността ти. Един земеделец, който чака, докато обстоятелствата са най–подходящи, може никога да не посее и събере реколта. По подобен начин поради несигурността в живота може да станем нерешителни. Или може да смятаме, че трябва да изчакаме, докато не разполагаме с най–подробната информация, преди да вземем дадено решение. Разбира се, за важните решения се изисква внимателно проучване и добра преценка. В Притчи 14:15 се казва: „Благоразумният обмисля стъпките си.“ В действителност обаче не можем да сме напълно сигурни в последствията от някои решения. (Еклисиаст 11:6)

Перфекционизъм. В Яков 3:17 четем: „Мъдростта, идваща от горе [от Бога], е ... разумна.“ Разбира се, желанието ни да вършим нещата по най–добрия начин е похвално. Понякога обаче може да си поставяме толкова високи цели, че да се разочароваме и дори да се провалим. Например човек, който учи чужд език, трябва да е наясно, че ще допуска грешки и ще се учи от тях. Перфекционистът, от друга страна, ще изпитва страх да не каже нещо погрешно — нагласа, която ще пречи на напредъка му. Колко по–добре би било да имаме разумни очаквания! Библията потвърждава това, като казва, че „мъдростта е със скромните“. (Притчи 11:2) Нещо повече, скромните и смирените хора не се вземат твърде на сериозно и гледат с чувство за хумор на грешките си.

„Всъщност не плащаш за нещата с пари. ти плащаш за тях с времето си.“ (От книгата „Какво да правим между раждането и смъртта“)

 3. Бъди уравновесен

Равновесие между работата и почивката. „По–добре е шепа почивка, отколкото две шепи труд и гонене на вятъра.“ (Еклисиаст 4:6) Работохолиците често не успяват да се насладят на плода от своите „две шепи труд“. На тях просто не им остават време или сили за това. Мързеливите обаче избират „две шепи“ почивка и пропиляват ценно време. Библията насърчава да имаме уравновесен възглед: Да работим усърдно и да се радваме на плода на труда си. Такава радост е „дар от Бога“. (Еклисиаст 5:19)

Не се лишавай от сън. Библейският писател казал: „Спокойно ще легна и ще спя.“ (Псалм 4:8) Повечето възрастни се нуждаят от около осем часа сън, за да се чувстват добре физически, умствено и емоционално. Заслужава си да отделяме време за сън, защото той допринася за концентрацията и подобрява паметта, като така подпомага процеса на учене. Липсата на сън обаче затруднява придобиването на знания и води до злополуки, грешки и раздразнителност.

Поставяй си разумни цели. „По–добре да гледаш с очите си, отколкото да се увличаш по желанията на душата си.“ (Еклисиаст 6:9) Какво научаваме от тези думи? Мъдрият човек не позволява желанията да контролират живота му, особено желания, които са нереалистични или неизпълними. Той не се подмамва от ловки рекламни трикове или обещания за бърз кредит. Доволен е с онова, което в действителност може да придобие, тоест онова, което ‘гледа с очите си’.

 4. Ръководи се от правилни ценности

Прецени ценностите си. Твоите ценности ти помагат да определиш какво е добро, важно и стойностно. Ако животът ти беше като стрела, твоите ценности щяха да я насочват. Следователно правилните ценности ти помагат да степенуваш нещата в живота по важност и да използваш пълноценно времето си. Къде можем да намерим тези ценности? Мнозина се обръщат към Библията, признавайки превъзходната ѝ мъдрост. (Притчи 2:6, 7)

Нека любовта е най–важната ти ценност. Любовта „свързва всичко по съвършен начин“. (Колосяни 3:14) Не можем да сме истински щастливи и да имаме вътрешен мир без любов, особено в семейството. Хората, които пренебрегват този факт, вероятно дават предимство на богатството и кариерата и така не могат да постигнат щастие. Наистина, не без причина Библията изтъква любовта като превъзходно качество, споменавайки го стотици пъти. (1 Коринтяни 13:1–3; 1 Йоан 4:8)

Удовлетворявай духовните си нужди. Мъж на име Джеф имал любяща съпруга, две деца, добри приятели и удовлетворяваща работа като парамедик. В работата си обаче често се сблъсквал със страдания и смърт. Той се питал: „Такъв ли трябва да е животът?“ След време прочел някои библейски издания на Свидетелите на Йехова и намерил отговори на въпросите си.

Джеф обяснил на жена си и децата си какво е научил и те също проявили интерес. Цялото семейство започнало да изучава Библията, което обогатило живота им и им помогнало да използват по–мъдро времето си. От изучаването си те също научили за прекрасната надежда за вечен живот в свят без страдания. (Откровение 21:3, 4)

Случилото се с Джеф ни напомня за казаното от Исус Христос: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3) Защо не отделиш малко време за духовните си нужди? Със сигурност мъдростта в Библията ще обогати живота ти!

^ абз. 5 Виж статията „20 начина да си осигуриш повече време“ в броя на „Пробудете се!“ за април 2010 г.