Дали Исус е Бог?

„Нито един човек никога не е виждал Бога.“ (Йоан 1:18)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Много хора вярват, че Исус не е Бог. Други обаче посочват библейски стихове, за които се предполага, че доказват, че Исус е равен на Бога.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията не представя Исус като Всемогъщия Бог или като равен на Бога. По–скоро тя ясно посочва, че той е по–низш от Бога. Например в Библията са записани следните думи на Исус: „Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28) В нея също се казва: „Нито един човек никога не е виждал Бога.“ (Йоан 1:18) Исус не може да е Бог, понеже много хора всъщност са го видели.

Първите последователи на Исус не твърдели, че Исус е Бог. Например писателят на едно от евангелията, Йоан, казал относно онова, което записал: „Тези са записани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син *.“ (Йоан 20:31)

 Кога бил роден Исус?

„Имаше пастири, които живееха на открито и стояха на нощна стража, за да пазят стадата си.“ (Лука 2:8)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои хора празнуват Рождество Христово на 25 декември. А други празнуват раждането на Исус в началото на януари.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

В Библията не се споменава датата, на която Исус бил роден. Въпреки това в нея се казва, че по времето на неговото раждане ‘имало пастири, които живеели на открито и стоели на нощна стража, за да пазят стадата си’. (Лука 2:8) Малко вероятно е през декември и януари тези пастири да са държали стадата си навън през нощта. Защо?

В областта, където бил роден Исус, едни от най–студените месеци са декември и януари. Относно този период от годината Библията казва, че хората ‘треперели ... заради дъжда’ и че тогава ‘човек не можело да стои навън’. (Ездра 10:9, 13; Йеремия 36:22) Няма как по това време на годината пастирите да са живеели на открито със стадата си.

Наистина ли Исус бил възкресен?

„Бог възкреси [Исус] от мъртвите.“ (Деяния 3:15)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

Някои хора смятат, че не е възможно за човек, включително за Исус, да живее отново, след като е умрял.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Исус учел последователите си, че щял „да понесе много страдания ... да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен“. (Матей 16:21) Библията казва, че след като бил убит и по–късно възкресен, Исус се появил пред повече от 500 души. (1 Коринтяни 15:6) Тези очевидци били напълно убедени, че той е бил възкресен от мъртвите. Те дори били готови да умрат за това свое убеждение! (Деяния 7:51–60; 12:1, 2)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Библията учи, че смъртта и възкресението на Исус открили пред всички хора възможността да живеят в обещания от Библията рай на земята. (Псалм 37:11, 29; Откровение 21:3, 4) Имаме надеждата да се радваме на щастлив, безкраен живот в земния рай благодарение на любовта, проявена от Исус и неговия Баща, Всемогъщия Бог, Йехова. (Йоан 3:16; Римляни 6:23)

^ абз. 7 Библията не учи, че Бог има буквална съпруга, от която има деца. По–скоро тя нарича Исус „Божия син“, тъй като Исус бил създаден директно от Бога и притежава качества, подобни на качествата на Баща си.