Дейви Лос е биохимик в Белгия. В един период от живота си той се съмнявал в съществуването на Създател и вярвал в еволюцията, но впоследствие променил убежденията си. Какво подтикнало този учен да преосмисли възгледа си за произхода на живота? Ето какво каза той за списание „Пробудете се!“ относно работата и вярванията си.

— Как започна да се занимаваш с научни изследвания?

— Когато се записах в университета, избрах да следвам химия. Интересувах се главно от протеините и аминокиселините, които са едни от най–сложно устроените молекули на земята. След време ми направи впечатление начинът, по който определени молекули реагират на слънчевата светлина.

— Вярваш ли в Бога?

— Вярвах, когато бях малък. По–късно обаче в Католическия университет в Лувен учех, че живите организми са се появили в резултат на природни процеси. Професорите правеха някои от тези процеси да изглеждат много сложни. Но тъй като имаха голям научен опит, вярвах на онова, което казваха. В резултат на това ми беше трудно да приема, че Бог съществува.

— Какво те накара да преосмислиш възгледа си за живота?

— През 1999 г. срещнах приятел от училище, който беше станал един от Свидетелите на Йехова, и посетих тяхно събрание. Също така по това време друг Свидетел на Йехова дойде у дома и остави книгата „Дали съществува Създател, който е загрижен за теб?“ *.

— Какво впечатление ти направи тази книга?

— Бях удивен от качествените проучвания в нея. Започнах да се чудя дали наистина еволюцията дава обяснение за устройството на заобикалящата ни природа.

— Кое по–точно в природата привлече вниманието ти?

— Работата ми като биохимик включваше изучаването на устройството на определени  молекули, намиращи се в обитаващите океана цианобактерии — микроорганизми със самостойно хранене. Някои учени смятат, че това са първите живи организми на планетата. Посредством изключително сложен химичен процес, който все още не може да бъде напълно обяснен, тези микроорганизми използват енергията от слънчевата светлина, за да преобразуват вода и въглероден диоксид в хранителни вещества. Бях изумен от изключителната ефективност, с която цианобактериите улавят светлината.

— Растенията също използват слънчевата светлина, за да образуват хранителни вещества. Какво обаче е забележителното при тези бактерии?

— На по–голяма дълбочина в морето светлината намалява. Затова цианобактериите, които живеят там, трябва да уловят и най–малкото количество светлинна енергия. Те го правят с помощта на изключително сложно устроени сензори. Получената енергия се предава към центрове за производство на хранителни вещества с почти 100% ефективност. Устройството на тази система за събиране на светлина дори е привлякло интереса на производителите на слънчеви панели. Разбира се, слънчевите клетки изобщо не могат да достигнат ефективността на системите в бактериите.

— До какво заключение стигна?

Мислех за инженерите, които се опитват да наподобят уникалните механизми в организмите, и стигнах до заключението, че животът трябва да е създаден от Бога

— Мислех за инженерите, които се опитват да наподобят уникалните механизми в организмите, и стигнах до заключението, че животът трябва да е създаден от Бога. Но вярата ми се основава не само на научните ми изследвания, а и на старателното ми изучаване на Библията.

—Какво те убеди, че Библията е от Бога?

— Едно от многото неща, които ме убедиха, е точното изпълнение на библейските пророчества. Например няколко века предварително Исаия предсказал с подробности как щял да бъде убит и погребан Исус. Знаем, че това пророчество било написано преди Исус да умре, понеже свитъкът на книгата на Исаия, намерен в Кумран, бил преписан около 100 години преди раждането на Исус.

Пророчеството гласи: „Когато умре, гробът му ще бъде сред неправедните и сред богатите.“ (Исаия 53:9, 12) Удивително е, че Исус бил екзекутиран заедно с престъпници, но бил погребан в гробницата на богато семейство. Това е само едно от многото изпълнени пророчества, които ме убедиха, че Библията е вдъхновена от Бога. (2 Тимотей 3:16) След време станах Свидетел на Йехова.

— Защо се радваш, че принадлежиш към Свидетелите на Йехова?

Вярата ни не е сляпа и не пренебрегва научните факти

— Вярата ни не е сляпа и не пренебрегва научните факти. Също така принципите, които ни ръководят, се основават изцяло на Библията. Като Свидетел на Йехова, се радвам да споделям насърчителното послание на Библията с другите и да им помагам да намерят отговори на своите въпроси.

^ абз. 9 Издадена от Свидетелите на Йехова.