Погрешно ли е да се пият алкохолни напитки?

„Вино, което весели сърцето на човека, даваш маслиново масло, за да лъщи лицето, и хляб, който укрепва човешкото сърце.“ (Псалм 104:15)

КАКВО КАЗВАТ ХОРАТА

На много места алкохолните напитки обикновено се сервират заедно с храната. А другаде пиенето на алкохол се смята за погрешно. Защо съществуват различни гледни точки? Хората са повлияни от редица фактори, като култура, грижи за здравето или религия.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Библията осъжда пиянството и преяждането, но не и умерената употреба на алкохол. (1 Коринтяни 6:9, 10) Още от древността мъже и жени, които се покланяли на Бога, пиели вино — напитка, спомената над 200 пъти в Библията. (Битие 27:25) В Еклисиаст 9:7 се казва: „Яж хляба си с радост и пий виното си с весело сърце.“ Тъй като виното развеселява човека, то обикновено се поднасяло на празниците, като например на сватби. Именно по време на едно сватбено тържество Исус Христос извършил първото си чудо — превърнал вода в „хубаво вино“. (Йоан 2:1–11) Виното било използвано и за медицински цели. (Лука 10:34; 1 Тимотей 5:23)

 Дали Библията определя какво количество алкохол да пием?

[Не бъдете] поробени от много вино.“ (Тит 2:3)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

Всяка година безброй семейства страдат, понеже единият или двамата родители злоупотребяват с алкохол. Прекаленото пиене води също до множество злополуки, като например падания или пътни инциденти. А в дългосрочен план злоупотребата с алкохол може да нанесе вреда на мозъка, сърцето, черния дроб и стомаха.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Умереността по отношение на яденето и пиенето е основно изискване от Бога. (Притчи 23:20; 1 Тимотей 3:2, 3, 8) Липсата на самоконтрол води до неговото неодобрение. Библията казва: „Виното е присмехулник, опияняващото питие е буйно и който се отклонява от пътя заради него, не е мъдър.“ (Притчи 20:1)

Един начин, по който алкохолът може да ‘отклони от пътя’ неразумния човек, е, като подкопава моралните му ценности. В Осия 4:11 пише: „Виното и ширата отнемат разума.“ Мъж на име Джон * научил това от горчив опит. След като се скарал с жена си, той отишъл в хотел, напил се и извършил прелюбодейство — действия, за които дълбоко съжалявал и които бил решен никога да не повтаря. Злоупотребата с алкохол може да ни навреди физически, морално и духовно. Освен това, както казва Библията, пияниците няма да получат вечен живот. (1 Коринтяни 6:9, 10)

Кога не е подходящо да се пие алкохол?

„Благоразумният вижда злото и се скрива, а неопитните вървят напред и понасят лошите последствия.“ (Притчи 22:3)

ЗАЩО Е ВАЖЕН ТОЗИ ВЪПРОС

В „Световна енциклопедия“ се казва, че „алкохолът е силно пристрастяващ“. Затова в някои обстоятелства или моменти може да не е разумно да употребяваме дори умерено количество алкохол.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА

Хората често си навличат неприятности, защото пият в неподходящото време. В Библията се казва, че „за всяко нещо си има време“, включително и време да се въздържаш от алкохол. (Еклисиаст 3:1) Например в някои страни човек може да не е достигнал определената от закона възраст, за да употребява алкохол, или да е имал проблем с алкохола и да се опитва да преодолее зависимостта си. Някой може също да употребява лекарства, които не взаимодействат добре с алкохола. А много хора избягват да пият алкохол преди или по време на работа, особено ако работят с опасни машини. Несъмнено, мъдрите хора гледат на живота и на здравето като на скъпоценни дарове от Бога. (Псалм 36:9) Ще покажем, че ценим тези дарове, ако позволим на библейските принципи да оформят възгледа ни за алкохола.

^ абз. 11 Името е променено.